Címke: művelődéstörténet

Icones sive Imagines viuae

Reusner, Nicolaus (1545–1602)
Icones sive Imagines viuae, literis Cl. Virorum,
Italiae, Graeciae, Germaniae, Galliae, Angliae,
Vngariae / Ex Typis Valdkirchianis in lucem
productae, cum elogiis variis per Nicolavm
Revsnervm. Icones aliqvot clarorvm virorvm
Germaniae, Angliae, Galliae, Vngariae / cum
elogiis et parentalibvs factis Theodoro Zvingero.
Icones sive imagines virorvm literis illvstrivm,
qvorvm fide et doctrina religionis et bonarvm
literarum studia, nostrâ patrumque memoriâ, in
Germaniâ praesertim, in integrum sunt restituta,
Additis eorvndem elogiis diversorum auctorum / ex
secunda recognitione
Nicolai Revsneri IC., cvrante Bernhardo Iobino ; [mindhárom mű hasonmását
szerk. Dienes Dénes és Oláh Róbert, kiad. a TTRE Nagykönyvtára] .- Hasonmás kiad. .- Sárospatak :
Hernád Kiadó ; Debrecen : TTRE Nagykönyvtára, 2018 .- [1249], [1] p. : ill., részben színes ; 19 cm
+ 1 füz. (63 p.) mell. .- A tanulmánykötet címleírása:
Kísérő tanulmányok Miskolci Csulyak István peregrinációs albumához. Sárospatak-Debrecen,
Hernád Kiadó-TTRE Nagykönyvtára, 2018. 63 p.
ISBN 978-615-5787-07-2
Tovább…

A hagyományos világ átváltozásai

MONOK István
A hagyományos világ átváltozásai : tanulmányok a XVIII. századi magyarországi könyvtárak történetéhez / Monok István. – Budapest : Kossuth ; Eger : EKE, 2018.
– 300 p. – (Kulturális örökség)
ISBN 978-963-09-9312-8

Monok István új kötete

A Kossuth Kiadó az Eszterházy Károly Egyetemmel közösen indította meg 2012-ben a Kulturális örökség című sorozatot. A vállalkozásban eddig nyolc kötet jelent meg, olyan monográfiák és tanulmánygyűjtemények, amelyek az újkori magyar művelődés egy-egy kérdését taglalják. A sorozat szerkesztője Monok István, aki ezen tisztségén túl két kötetet (Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Tanulmányok ;  A tiszántúli református iskolák 18. századi könyvöröksége. Tanulmányok)  szerkesztőként,  további két tomust pedig szerzőként jegyez. Az első,  A művelt arisztokrata. A magyarországi főnemesség olvasmányai a XVI–XVII. században  című, illetve alcímű 2012-ben látott napvilágot, a második pedig most, pontosabban még 2018-ban jelent meg: A hagyományos világ átváltozásai. Tanulmányok a XVIII. századi magyarországi könyvtárak történetéhez.
Tovább…

A látható könyvtár

ACÉL Zsolt
A látható könyvtár : a palatiumi Apollo-könyvtár és a római irodalmi élet / Acél Zsolt. – Budapest : Gondolat, 2018. 222 p. (Electa)
ISBN 978 963 693 837 6

A klasszikus ókor görög és római könyvtárairól magyar nyelven viszonylag kevés műből lehet tájékozódni. Aki a kérdéssel részletesebben kíván foglalkozni, annak idegen, elsősorban német és angol nyelvű irodalmat kell használnia. Igaz ez a megállapítás még akkor is, ha éppen a közelmúltban két kötet is megjelent az ókori könyvtárakról.
Tovább…

BALOGH Mihály – KISARI Ottília
Fejezetek a kunszentmiklósi református gimnáziumi könyvtár történetéből : a huszonöt éves Pro Bibliotheca Antiqua Baksayana Alapítvány / Balogh Mihály, Kisari Ottilia ; [kiad. a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala]. – [Budapest] : Mo. Református Egyh. Zsinati Hiv. ; [Šamorín] :
Méry Ratio, 2016. – 149 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-80-8160-051-7

Az évfordulók közeledtével valamiféle összegzés igénye – olykor kényszere – támad az érintettekben, a kerek évszám óhatatlanul fokozza ezt. A református gimnázium muzeális dokumentumainak gondozását vállaló Pro Bibliotheca Antiqua Baksayana Alapítvány fennállásának negyedszázados jubileuma is jó lehetőség volt erre, az összegzés pedig a lehető legjobb módon történt.
Tovább…

A boldog békeidők

Information beyond borders : international cultural and
intellectual exchange in the Belle Époque / [ed.] by Warden Boyd Rayward
[et al.]. – London ; New York : Routledge, cop. 2014., 2016. – 336 p.
ISBN 978 1409442257
Ebook: 978 1315588513

(Belle Époque) nemzetközi kulturális kapcsolatai információtörténeti perspektívában

Általános áttekintés a tárgyalt korszakról és nézőpontról

A kötet szerkesztője Warden Boyd Rayward az amerikai Illinois Egyetem, illetve az ausztráliai Új Dél-Wales egyetem emeritus professzora. Nagy ívű szerkesztői bevezetőjének első felében színes áttekintést ad a nálunk boldog békeidőknek nevezett Belle Époque világáról, az 1880-as évek elejétől az első világháború kitöréséig tartó időszak Európájának politikai és kulturális viszonyairól.
Tovább…