A hónap bejegyzései: január 2019

Tartalom – 2018/Különszám

Tartalmi összefoglalók         5 Contents         8 Giczi András: Bevezető a különszám elé         9 TANULMÁNYOK JÓNA László: Közterek és közösségek  A hordozható olvasóterem         13 KOVÁCSNÉ KORENY Ágnes: A könyvtár szerepe és lehetőségei a közösségi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. különszám | Szóljon hozzá most!

Tartalmi összefoglalók

Bevezető GICZI András Könyvtári Figyelő (Library Review) 28. (64.) évf. 2018. Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás különszám 9 –12. p. A Könyvtári Figyelő ez évi, a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt keretében megjelenő különszámban a könyvtáros, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. különszám | Szóljon hozzá most!

Contents

¤  GICZI András: Introduction to this special issue STUDIES ¤  JÓNA László: Public spaces and communities. The portable reading room ¤  KOVÁCS-KORENY Ágnes: The role and opportunities of libraries in the well-being of communities ¤  KERTÉSZ Zoltán: Creative users – … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. különszám | Szóljon hozzá most!

Bevezető a különszám elé

Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt EFOP-1.3.1-15-2016-00001 Könyvtárak, múzeumok és közművelődési intézmények az aktív közösségekért, a fenntartható és fejlődő társadalomért Tisztelt Olvasó! A Könyvtári Figyelő 2018. évi különszáma a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt – melynek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. különszám | Címke: , , , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Közterek és közösségek

A hordozható olvasóterem Bevezetés Az elmúlt években számos kutatás bizonyította már, hogy a világon mindenütt egyre többen költöznek be a városokba, és hogy a jövőben ez az arány csak növekedni fog. Az ENSZ World Urbanization Prospects. The 2018 Revision című … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. különszám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A könyvtár szerepe és lehetőségei a közösségi jól-létben*

Bevezetés A közösségi jól-lét az egyének és közösségeik által azonosított olyan társadalmi, gazdasági, környezeti, kulturális és politikai feltételeknek a kombinációja, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy mind az egyének, mind pedig a közösségek virágozzanak és teljesítsék a bennük rejlő potenciált. Amikor a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. különszám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Alkotó használók – tudásmegosztás és kreatív „piszkos” terek a könyvtárban

Bevezetés A közkönyvtárak alapfeladatai az idők során nem sokat változtak: a könyvtárak ismeretet, tudást, információt gyűjtenek, tárolnak, szolgáltatnak és élményt adnak a használóknak. Ha csak az elmúlt hetven évre tekintünk vissza, akkor is megállapítható, hogy a tudásmegosztás módszerei és formái … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. különszám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Szeretetmárka építése elkötelezett fogyasztókkal

Bevezetés A marketingtudomány egyik alapvető megállapítása az az egyszerű, evidensnek tűnő tétel, hogy a fogyasztó van a fókuszban. Minden további tétel, eszköz, módszer ezt a tézist veszi alapul és erre építi számos üzleti vállalkozás a marketingtevékenységét. Attól, hogy a termék … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. különszám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

A kultúra interaktív fogyasztói

Hogyan vonjuk be látogatóinkat a szolgáltatás folyamatába? Mennyit változtak a múzeumok (legalábbis nagy részük) az első múzeumi boom, vagyis a 19. század óta? Rengeteget, válaszolhatnánk habozás nélkül. Ha azonban jobban eltűnődünk a kérdésen, a szempontrendszerek és módszerek szinte nyomasztó bősége … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. különszám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Digitális tartalmak egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása

A Cselekvő Közösségek Wiki Bevezetés A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 20 1-ben 490 578 ember élt valamilyen testi vagy szellemi fogyatékossággal Magyarországon.1 A 2011. évi népszámlálás országos adatai szerint  ez a szám a 9 985 722 fős2 teljes népesség 4,9%-a, tehát láthatjuk, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. különszám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A jövő könyvtári terei

Bevezető Magyarországon a felsőoktatás radikális átalakulása számos olyan problémával szembesítette az intézményeket és az oktatói gárdát, amelyek az eddigi oktatásszervezéssel és az eddig alkalmazott oktatási módszerekkel nem kezelhetőek, így jelentős szemléletváltásra van szükség. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos oktatásközpontú … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. különszám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Olvasótermekből tanulóterek: a könyvtárak mint az informális tanulás színterei

Better library and learning space : projects, trends and ideas / ed. by Les Watson. – London : Facet, cop. 2013. – XXVI, 278 p. : ill. ; 23 cm ISBN 978-1-85604-763-0 A Facet Publishing kiadásában 2013-ban megjelent, Better library … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. különszám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Tartalom – 2018/4

Rezümék – 2018/4 Abstracts       503 TANULMÁNYOK HORVÁTH Zoltánné: Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 2. rész: A könyvtár és a mesterséges intelligencia kölcsönhatásai       507 TÓSZEGI Zsuzsanna: Megújul a húszéves Digitális Irodalmi Akadémia szolgáltatási rendszere        526 JÁVORKA Brigitta: Könyvtárosok helyzete, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2018/4

Tanulmányok Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 2. rész: A könyvtár és a mesterséges intelligencia kölcsönhatásai HORVÁTH Zoltánné A  tanulmány 2. részében a mesterséges intelligencia-alkalmazásokra vonatkozó előrejelzésekről, a tudásreprezentációra épülő szakértői rendszerekről, a keresési folyamatok átalakulásáról esik szó.  A szemantikai adatfeldolgozás, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstract – 4/2018

STUDIES Semantic webs and artificial intelligence. Part 2: Interrelations of libraries and artificial intelligence HORVÁTH Zoltánné Part 2 of this study deals with forecasts on artificial intelligence (AI) applications, expert systems based on knowledge representation, and transformation of search processes. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia

2. rész1: A könyvtár és a mesterséges intelligencia kölcsönhatásai A könyvtárak a digitális transzformáció során a tartalmak létrehozásával, közzétételével, gondozásával, adat- és információmenedzsment–tevékenységgel, keresőnyelvek gondozásával és szabályozásával, linked data és a szemantikai hálózati adatmátrixok építésével megteremtették és támogatják a mesterséges … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Megújul a húszéves Digitális Irodalmi Akadémia szolgáltatási rendszere

Hazánk több éven át tartó ünnepségsorozattal emlékezett a magyar államalapítás ezredik évfordulójára. A millenniumi rendezvények között kiemelkedtek az 1848-as forradalom 150. évfordulójáról szóló megemlékezések, amelyekhez többek között egy különleges, jövőbemutató program, a Digitális Halhatatlanok Társaságának megalapítása is kapcsolódott.

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtárosok helyzete, társadalomban betöltött szerepe

A könyvtáros szakma szociológiai, demográfiai összetétele 2018-ban Bevezetés Fluktuáció. Elöregedő szakma. Minimálbérért dolgozó diplomások. Mindenhol csak nők. –  Vajon mi van ténylegesen e sztereotípiák mögött? Valóban ez jellemző ránk, könyvtárosokra? 2018. május 4-e és 18-a között lehetett kitölteni  a Könyvtári … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Meseolvasás és olvasóvá válás

Bevezetés „Esti mesével bejutni az egyetemre” – ezzel a szlogennel mutatta be a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” pályázati projekt keretében végzett felmérés meseolvasás és olvasóvá válás összefüggéseiről szóló adatait a nagyközönségnek, és ezzel hívta … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

„Új rendszerhez új zsargont!”

A nemzetközi katalogizálási alapelvek terminológiai és fordítási kérdéseihez Egy-egy szakterület fejlődése, dinamikája természetszerűleg hatást gyakorol annak szaknyelvére, és fordítva: a szaknyelv szókincsének változása az előtérbe kerülő problémaköröket, a tartalmi hangsúlyokat és a terület határainak mintázatait is kirajzolják. A nemzetközi katalogizálási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Dudás Anikó „Új rendszerhez új zsargont!” című írása mögé

Az új könyvtári/katalogizálási terminológia kapcsán folytatott szellemi birkózáshoz azzal az intellektuális felvértezettséggel lehet vagy szabadna csak nekiveselkedni, amely lehetővé teszi, hogy világosan átlássuk nem pusztán a korszerű technológiák elméleti alapjait, hanem egyszersmind azt is, hogy a hozott újszerű megközelítések miként … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

A hagyományos és az elektronikus képzési formák minőségirányítási kérdései

Bevezető Az oktatás minősége és eredményessége fontos kérdése a felnőttképzésnek. Az utóbbi években tanúi lehettünk az oktatással kapcsolatos fogalmak jelentés változásának, tartalmi gazdagodásának. Az online oktatás eredményességével és minőségével kapcsolatos aggodalmak egyik hatása az volt, hogy megnőtt a szakmai és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Interjú egykori neves könyvtárosokkal

A Könyvtári Figyelőnek mindig fontos törekvése volt, hogy megörökítse a közelebbi és a távolabbi múlt jelentős könyvtáros személyiségeinek tevékenységét. Ezúttal először egy korábbi pályázat kapcsán készült összeállítást közlünk, melyben Jónás Károly öt könyvtárossal (Balázs Sándorral, Györe Pállal, Lakatos Évával, Lukács … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Kilencven éve született az Országgyűlési Könyvtár egykori főigazgatója, Száva-Kováts Endre (1928–2017)

Családi és iskolai háttér Száva-Kováts Endre (SZ-K. E.) volt könyvtári főigazgató 2017-ben hunyt el, idén lett volna 90 éves. Az évfordulóhoz kapcsolódva röviden áttekintjük életpályáját és a Parlamenti Könyvtár vezetői székében töltött ötéves tevékenységét.

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Füzéki István Emlékérem 2018

Dörnyei Sándor laudációja* A könyvtáros hivatás lényegét, jellemzőit sokan sokféleképpen kísérelték meg definiálni. Egyik, már-már klasszikusnak mondható meghatározás szerint a könyvtárosság egyfajta megőrző és közvetítő tevékenység a jelenben a múlt értékei és a jövő lehetőségei között. Vagyis eszerint egyfajta értékőrző … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Töprengő jegyzetek az e-olvasásról, az EU-munkacsoport anyagainak böngészése kapcsán

Bevezetés és körültekintés Minden valószínűség szerint az olvasás – ezzel a tudásátadás, az emberi kommunikáció, továbbá ehhez kapcsolódóan érzelmi-értelmi világunk gazdagodása – szinte legfontosabb átalakulása elején vagyunk.1 Más szóval: évszázados kihatású paradigmaváltás kezdődött.

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Szakma, oktatás, kutatás: könyvtár- és információtudomány az erős könyvtáros szakmáért

Oktatás és kutatás svéd könyvtári stratégiai keretek között Svédországban új könyvtári stratégia előkészítése zajlik: ennek céljából külön szervezeti egységet hoztak létre a Svéd Nemzeti Könyvtár (Királyi Könyvtár) szervezeti keretein belül. A munkálatokat széles társadalmi konzultáció övezi. Létrehoztak egy blogportált (https://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/), … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Magyar irodalom a világhálón

KEREKES Pál – KISZL Péter Magyar irodalom a világhálón : szabadon elérhető magyar nyelvű szöveggyűjtemények / Kerekes Pál, Kiszl Péter. – Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018. 132 p. ISBN 978-963-489-010-2 http://www.eltereader.hu/medi a/2018/09/Kiszl-Kerekes_Magyar IrodalomAVilaghalon_READER.pdf Kerekes Pál és Kiszl Péter többéves közös … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Gyermekrajzok az első világháborúról

„Gyermekvilágháború” : 1914–1918 rajzokban / szerk. Bogdán Melinda. – Eger : Esterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2017. – 94 p. Ebben az esztendőben fejeződnek be az első világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából 2014-ben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

A Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet új bibliográfiai kötetei

GAZDA István Száz év a pesti könyvkereskedelem és szakkönyvkiadás történetéből 1748–1848 : különös tekintettel a reáltudományi kiadványokra / Gazda István – Budapest : Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, 2017. – 234 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára ; 117.) ISBN 978-615-5365-21-8 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Nekrológ – Koltay Klára

Koltay Klára (1957. október 28 – 2018. november 11.)                                                                                                                                                                                                       ”Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek…” (Juhász Gyula: Consolatio) Dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgató-helyettesét a hűség és a mélységes szakmaszeretet jellemezte. Felsőfokú tanulmányait … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2018. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Referátumok

2018_4_Referatumok

Kategória: 2018. 4. szám | Szóljon hozzá most!