A hónap bejegyzései: október 2011

Tartalom – 2011. 3. szám

Abstracts   475 Rezümék TANULMÁNYOK TÓTH Gyula: Sallai István a falusi könyvtárügyről   481 KOVÁCS Csilla: „Ősidők végtelensége”  A könyvtár szimbolikája   503 FEHÉR Miklós: A kisebbségi kulturális jogok érvényesüléséről a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országos biztosa jelentése alapján   513 MŰHELY PERJÁMOSI … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 3/2011

STUDIES István Sallai’s views on village libraries TÓTH Gyula István Sallai (1911-1979) was a prominent figure of Hungarian librarianship after World War II. He is famous as the author of an excellent handbook for librarians (published in 1956 and 1965). … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2011. 3. szám

TANULMÁNYOK Sallai István a falusi könyvtárügyről TÓTH Gyula Sallai István (1911–1979) a második világháború utáni magyar könyvtárügy meghatározó alakja volt; nevéhez fűződik többek között egy európai szintű könyvtártani kézikönyv összeállítása is (1956, 1965). Sallai a falusi könyvtárak szervezésével kezdte könyvtárosi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Sallai István a falusi könyvtárügyről*

Elöljáróban Témaválasztásomkor abból indultam ki, hogy Sallai István 17 évi néptanítói és azzal járó népművelői tevékenység után, a falut jól megismerve került a minisztériumba, szinte rögtön a Népkönyvtári Központhoz, amelynek feladata lett a körzeti könyvtárak további szervezése, működtetése. A körzeti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

“Ősidők végtelensége” A könyvtár szimbolikája

Felütés Munkám során, amikor szakmai továbbképzések keretében kommunikációs vagy mentálhigiénés tréninget tartunk a könyvtáros kollégáknak*, gyakran indítjuk úgy a foglalkozást, hogy megkérjük a jelenlévőket, válasszanak maguknak egy olyan képet, amely szerintük kifejezi a foglalkozásunkat. Ezt a szakirodalom foglalkozás- szimbólumnak nevezi. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A kisebbségi kulturális jogok érvényesülése a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése1 alapján

2009-ben Dr. Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa vizsgálatot rendelt el a kisebbségi kulturális jogok [köztük a nemzetiségi könyvtári ellátáshoz való jog] érvényesülésének magyarországi helyzetének áttekintésére. A dr. Magicz András által vezetett vizsgálat lezajlott és elkészült … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Mit tekinthetünk időszaki kiadványnak? Dokumentumtipológia régen és ma

Folytatjuk az előző számban kezdett cikksorozatot a retrospektív magyar időszaki sajtóbibliográfia kérdéseiről. Előző számunkban Vass Johanna és Kürti Afrodité írásait olvashatták az adatbázis kialakításának kérdéseiről, illetve a feltárás nehézségeiről, a most következő két írásban a periodika feldolgozás további részletkérdéseivel ismerkedhetnek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A periodikák címproblémái: az adatbázis-építés során felmerülő kérdések

A bibliográfiai szakirodalom a legkorábbi, nemzeti bibliográfiai programot megfogalmazó alapvetésektől kezdve megegyezik abban, hogy a munkálatok alapja a tervszerű, módszeres gyűjtőmunka. A gyűjtésnek mind az elődök által összeállított bibliográfiákra, illetve az általuk felhasznált forrásokra, mind az azokban fellelhető bibliográfiai adatokra … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Horváth Tibor (1935–2011)

„Nem hal meg az, ki milliókra költi Dús élte kincsét, ámbár napja múl; Hanem lerázván, ami benne földi, Egy éltető eszmévé finomul, Mely fennmarad s nőttön-nő tiszta fénye Amint időben, térben távozik; Melyhez tekint fel az utód erénye: Óhajt, remél, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: , | 1 hozzászólás

Emlékeim a Tanár Úrról

„Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek.”                (Jak 5, 12) Tanár Úr válaszainak IGEN-je, és NEM-je … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: | 1 hozzászólás

Meghalt az utolsó nagy autodidakta könyvtáros: Kövendi Dénes (1923–2011)

A felsőfokú magyar könyvtárosképzés több mint egy évszázadra tekinthet vissza. Mégis bizonyos, hogy mint szinte minden igazi szakmában, tudományágban (stb.), a professzionalitás csak jódarab idő után válik uralkodóvá, normává, mércévé, megkerülhetetlen valamivé. A könyvtár szakot végzett, valóban profi könyvtárosok első … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Művelődés, olvasás és könyvtár a Magyar Szemle (1927–1944) című folyóiratban . 1. rész

„A magyart szeretjük reális gondolkodásúnak nevezni, de tán valószerűbb a megfigyelés, mely szerint reális dolgokat szeret elidealizálni, s ily szellemi folyamat során az életre nagyjelentőségű, gyakorlatilag használható tapasztalatokból és maximákból hús és vér nélküli frázisok desztilláltatnak, melyeket a nemzeti test … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Száz nap az élet. A világhálón található információk gyűjtésének és megőrzésének áttekintése

Bevezetés Tételezzük fel, hogy 2030. október 1-jét írunk. Egy, a 2010-es belpolitikai események sajtóvisszhangját kutató egyetemi hallgató bemegy a könyvtárba és az Index.hu hírportál 2010-es parlamenti választásokkal kapcsolatos cikkeit szeretné összegyűjteni, amihez segítséget kér a könyvtárostól. Vajon tud-e segíteni neki? … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Információs központok és analfabétizmus. Egy könyvtáros barangolása a Janus-arcú Indiában

1. Bevezetés Ha Indiáról szóló, a könyvtár- és információtechnológia fejlődését bemutató szakcikkeket olvasgatunk, úgy tűnik, hogy csak néhány éves az ország lemaradása a nyugati trendektől, sőt a számítógépesítés és a digitális szolgáltatások némely területén együtt halad az élenjárókkal. Ez utóbbi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Néhány indiai egyetem web impakt faktorainak és kapcsolatainak elemzése

JALAL, Samir Kumar – BISWAS, Subal Chandra – MUKHOPADHYAY, Parthasarathi: Web impact factor and link analysis of selected Indian universities (Annals of Library and Information Studies, Vol. 57. June 2010. pp. 109-121.) című tanulmányát Dévai Péter tömörítette. Ebben az esettanulmányban … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A “The Wealth of Networks” c. könyv és az intézményi archívumok: a MIT, a DSpace és a tudományos köztér jövője

Duranceau, Ellen Finnie: The “Wealth of Networks” and institutional  repositories: MIT DSpace, and the future of the scholarly commons (Library Trends, Vol. 57. No. 2. Fall 2008. pp. 244–261.) című tanulmányát Viszocsekné Péteri Éva tömörítette Távoli kép tízezer láb távolságról … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Az IFLA speciális igényű könyvtári szolgáltatások szekciója: történeti áttekintés

Panella, Nancy: The Library Services to People with Special Needs Section of IFLA: an historical overview. = IFLA Journal, 35. vol. 2009. 3. no. 258–271. p c. tanulmányát Viszocsekné Péteri Éva tömörítette. Háttér Az IFLA speciális igényű könyvtári szolgáltatások szekciója … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Egyesület a könyvtárosokért – könyvtárosok az egyesületért

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története 1935–2009 : jubileumi kiadvány / [szerk. Bényei Miklós]. – Budapest : MKE, 2011. – 758 p. : ill. ISBN 978-963-89260-0-5 Az 1930-as években több mint kétezer (országos és helyi) szakmai egyesület működött Magyarországon. A második … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A könyvek, a könyvtár és a kultúra ölelésében. A 65 éves Agárdi Péter tiszteletére készült kötetről

Sipos Anna Magdolna, Zalay Szabolcs, Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): A kultúra anatómiája, a kultúra anatómusa : Tanulmánykötet a 65 éves Agárdi Péter tiszteletére. – Pécs : PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, 2011. 310. p. ISBN 978-963-642-380-3 “Lehetne-e stílusosabb … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2011/3. szám

2011. 3. Referátumok

Kategória: 2011. 3. szám | Szóljon hozzá most!