A hónap bejegyzései: december 2013

Tartalom – 2013/4

Rezümé Abstracts 653 TANULMÁNYOK DÖMSÖDY Andrea: Információs műveltségkép. Elmélet és hazai kutatási eredmények   659 KARBACH Erika: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Gyűjteményének tíz évéről (2003–2013) 683 MûHELY TÓTH  Máté: Egyetemi technológiai kutatások a K2 kísérleti műhely rendezvényén 697 BARTON Dávid … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2013. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé – 2013/4

Tanulmányok Információs műveltségkép. Elmélet és hazai kutatási eredmények DÖMSÖDY Andrea A konstruktivista megközelítésű könyvtár-pedagógia keretein belül alapvető fontosságú az információs műveltségről alkotott nézetek megismerése. A magyar gondolkodáskutatások eddig nem foglalkoztak ezzel a területtel. A vizsgált 13 évesek gondolkodásában az információs … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2013. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 4/2013

 STUDIES The landscape of information literacy. Theory and the findings of Hungarian research DÖMSÖDY Andrea It is essential to get acquainted with the views on information literacy within the framework of a constructivist approach to library pedagogy. Hungarian cognitive science … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2013. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Információs mûveltségkép. Elmélet és hazai kutatási eredmények

Kutatásunkat sokrétű célrendszer mozgatja, melynek középpontjában egy konstruktivista megközelítésű könyvtár-pedagógia felépítése áll. Az ehhez vezető út egyik alapvető állomásának gondoljuk a könyvtárról való gondolkodás megismerését. Ahogy már előző tanulmányunkban1 kifejtettük, a nézetek meghatározó szerepet töltenek be a gondolkodásban és a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2013. 4. szám | Címke: , , , , , | Hozzászólások kikapcsolva

A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Gyûjteményének tíz évérôl (2003-2013)

Az osztály megalapításának 40. évfordulója alkalmából. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Szociológiai Gyűjteménye 2013-ban ünnepli megalapításának 40. évfordulóját. 1973. május 22-én hagyta jóvá a Fővárosi Tanács egy új, önálló osztály létrehozását a FSZEK Központi Könyvtárán belül. A szervezeti egység … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2013. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Egyetemi technológiai kutatások a K2 kísérleti mûhely rendezvényén

A következőkben néhány fiatal egyetemista írását közli a Könyvtári Figyelő, amelyek eredetileg a K2 kísérleti műhely június 6-i Egyetemi technológiai kutatások című rendezvényén hangzottak el. A rendezvény előtt arra kértük a hazai könyvtárosképző intézmények vezetőit, hogy ajánljanak nekünk olyan fiatalokat, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2013. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Open access és osztályozás

Az információszabadság létrejöttét támogató open, azaz nyílt kezdeményezések az elmúlt évtizedben jutottak el arra a szintre, hogy a tudományos kommunikációban komolyabb szerephez juthattak. Ezek legjelentősebbjei az open source (nyílt forráskód), az open standards (nyílt szabványok) és az open access, vagyis … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2013. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Digital signage megoldások

Bevezetés „By visualizing information, we turn it into a landscape that you can explore with your eyes, a sort of information map. And when you’re lost in information, an information map is kind of useful.” (David McCandless)1 Írásomat David McCandless-től … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2013. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Tanyák integrálása az információs társadalomba

Bevezetés Az IKT eszközök gyorsuló társadalmi diffúziójának köszönhetően a digitális kultúra virágkorát éljük, ám a társadalom egyes szegmensei nem részesülnek az ebből fakadó előnyökből, az internet-kultúra és a számítógépes írástudás terjedésének az idős generáció mellett a tanyasi népesség az utolsó … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2013. 4. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Virtuális könyvtárak a felhôben

Bevezetés* Virtuális létünk – a mobil eszközök mindennapi gyakorlatban való alkalmazásának természetessége mellett – a webes szolgáltatások körének bővülésével vált igazából teljessé. Egyértelművé, egyben indokolttá téve olyan intézmények – mint például a virtuális könyvtár létjogosultságát –, amelyek a több évszázados … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2013. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

A Hajdú-Bihar megyei helyismereti bibliográfia (tényleg vége?)

Elôzmények Bényei Miklós – aki már középiskolás korában azt tervezte, hogy könyvtáros-bibliográfus és tudományos kutató lesz1 – 1966-ban jelentkezett először szakmájába vágó cikkel a Könyvtáros hasábjain.2 Pár évvel később ugyanitt szakmai-tudományos igényességgel tekintette át a könyvtárakban folyó helyismereti munka jelentőségét … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2013. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Kovács Máté erôfeszítései a könyvtárosképzés megszilárdítása és fejlesztése érdekében

A témaválasztásról Írásomban azt szeretném összefoglalni, milyen szakmai és egyetemi erőkkel kellett megküzdenie Kovács Máténak a képzés fennmaradásáért, a lépéstartásért, fejlesztésért. Arra voltam kíváncsi, mit jelentenek a sorok, amiket 1970-ben írt.

Kategória: 2013. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Dr. Somkuti Gabriella (1929–2013)

  Tisztelt gyászoló gyülekezet!* Most, amikor itt állunk kolléganőnk, dr. Somkuti Gabriella könyvtáros és művelődéstörténész ravatala előtt, önkéntelenül is eszünkbe jut Pál apostol szava:  Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Mert meggyőződéssel vagyunk afelől, hogy Somkuti Gabriella … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2013. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Dr. Balázs Sándorné dr. Veredy Katalin (1934–2013)

Dr. Balázs Sándorné dr. Veredy Katalin (ahogy a szakma ismerte: Veredy Kata) 1934-ben született könyvtáros szülők gyermekeként. Édesapja Veredy (Witzmann) Gyula 1937-től vezetőségi tagja, majd 1938–1942 között főtitkára volt a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének.

Kategória: 2013. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Posztumusz interjú Veredy Katalinnal

A súlyos betegség következtében 80. életévében, 2013. november 13-án elhunyt Veredy Kata 1971-től csaknem négy évtizeden át közvetlen munkatársam, a Parlamenti könyvtár történetének megírásában pedig szerzőtársam volt.

Kategória: 2013. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

A sztálini önkényuralom áldozata: a szovjet közkönyvtárak a második világháborúig (1928–1941) 1. rész

Bevezetés Az orosz történelem 1914–1953 között tragédiák sorozata (vissza-visszatérő elemekkel): világháború, polgárháború, éhínség, kollektivizálás, gulág, éhínség, világháború, gulág… Terror és genocídium minden mennyiségben. A negyvenből alig öt-hat mondható „nyugodt” évnek.

Kategória: 2013. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A nyílt hozzáférés elkerülhetetlen

LEWIS, David W.: Inevitability of Open Access című tanulmányát (Col¬lege & Research Libraries, vol. 73. 2012. no. 5. p. 493-506.) Mohor Jenő tömörítette. A nyílt hozzáférés (Open Access, a továbbiakban OA) mozgalom a tudományos folyóiratok előfizetésének üzleti modellje alternatívájaként jött … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2013. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Az Esterházy–gyûjtemény kö­tetei moszkvai könyvtárakban

A visszaadott könyvek katalógusáról – hat évvel megjelenése után Az ismertetendő vaskos kiadvány az Összoroszországi Állami Idegen-nyelvű Könyvtár, a Vserossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka inostrannoj literatury im. M. I. Rudomino (a továbbiakban VGBIL) sorozatának legújabb darabja.

Kategória: 2013. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2013/4. szám

2013_4_Referátumok

Kategória: 2013. 4. szám | Szóljon hozzá most!