A hónap bejegyzései: október 1993

Abstracts

The first treatise on library science is 100 years old: Károly Kudora’s legacy. SOMKUTI Gabriella In the second half of the 19th century the housekeeping functions of public and private libraries in Hungary were highly influenced by foreign library science … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Das erste bibliothekswissenschaftliche Handbuch wurde vor 100 Jahren geschrieben: das Erbe von Károly Kudora. SOMKUTI Gabriella In der zweiten Hälfte des 19. Jh. war die Arbeit in den ungarischen öffentlichen und Privatbibliotheken durch die ausländische bibliothekarische Literatur sehr beeinflusst. Die … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Száz éves az első magyar könyvtári munka, Kudora Károly könyvtártana

“A könyvtárnok hivatása egyike a legmagasztosabbaknak.” (Kudora Károly) A magyarországi könyvtári kultúra fejlődése jóval megelőzte a könyvtári szakirodalom hazai megjelenését. A külföldi szakirodalomról és könyvtári gyakorlatról már ezt megelőzően tájékozottak voltak itthon is, a nagyobb köz- és magánkönyvtárakat külföldi minták … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Nemzetiségi* bibliográfia és dokumentáció hazánkban a kezdetektől napjainkig

* A terminológiai bonyodalmakat is számításba véve, úgy véljük, hogy az egyszerűség kedvéért a továbbiakban joggal használjuk a “nemzetiségi” jelzőt a “nemzeti kisebbségi” jelző, a ,nemzetiség” főnevet a “nemzeti kisebbség” főnév helyett is. Az ún. etnikai kisebbségekre vonatkozó bibliográfiai és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

“Információs szakemberek Magyarország számára a TEMPUS segítségével Európába”

A fenti cím volt a jelmondata annak a nyilvános szimpóziumnak, amelyet az ELTE Bölcsészettudományi Karának Könyvtártudományi-informatikai Tanszéke és Tanárképző Főiskolai Karának Könyvtári Tanszéke külföldi (németországi és hollandiai) TEMPUS-partnereivel, a hannoveri szakfőiskola könyvtárügyi, informatikai és dokumentációs szakrészlegével (Fachhochschule Hannover, Fachbereich Bibliothekswesen, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Szex a könyvtárban

Eszenyi Miklós írása valószinűleg megszólalásra ösztönöz majd néhány olvasót. Az első hozzászólás közvetlen munkatársunktól, Kövendi Dénestől érkezett, de állásfoglalást kértünk az IFLA UAP irodájától is a kérdés általános vonatkozásait illetően. Hogy ez a téma a külföldi könyvtári gyakorlatban is nehézségeket … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Parttalan szex a könyvtárban?

Mielőtt Eszenyi Miklós írásával kapcsolatos aggályaimat kifejteném, hadd mentegetőzzem: nem tartom magam különösebben prűdnek. Az Eötvös Kollégiumban nevelkedtem (még a kezdő háborús évek “békebeli” Kollégiumában); ott nemcsak a trágárság tartozott hozzá a mindennapi nyelvhasználathoz, hanem a valamilyen dallamra húzott pajzán … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Nemzetközi kitekintés és össze hasonlítás a könyvtárakat érintő jogi szabályozásokról. Szemle

Az új könyvtári törvény előkészítésének egyik fontos előfeltétele, hogy a törvénnyel kapcsolatos állásfoglalásokat előzze meg egy részletes, a külföldi tapasztalatokat számbavevő elemzés. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium könyvtári osztálya számára Skaliczki Judit készített összefoglalást a fejlett könyvtárügyet képviselő országok könyvtári … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Távoktatás, nyitott és rugalmas tanulás a könyvtári-információs pályán.

Szemle A távoktatás könyvtári-informatikai alkalmazásáról 1989-ben jelent meg magyar szemle (Bobokné, 1989), mely a Journal of Education for Library and Information Science 1987. 4. száma alapján készült, a távoktatás kialakulásával, fejlődésével, definícióival, személyi, tárgyi, technikai összetevőivel foglalkozott, és néhány konkrét … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

The situation and financing of special libraries with national responsibilities. KARBACH Erika During the transformation of the Hungarian library system the situation of special libraries and the financing of their national responsibilities remained unsolved. This group of libraries is heterogenous … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Die Lage und Finanzierung von Fachbibliotheken mit nationalen Aufgaben. KARBACH Erika Während der Umwandlung des ungarischen Bibliothekssystems ist die Lage der Fachbibliotheken und die Finanzierung ihrer nationalen Aufgaben ungelöst geblieben. Diese Bibliotheksgruppe ist heterogen aus dem Gesichtspunkt der Grösse und … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az országos feladatkörű szakkönyvtárak helyzetéről és finanszírozásáról

A Könyvtári és Informatikai Kamara tudományos és szakkönyvtári tagozata számára készített kérdőíves felméréseredményei* A kérdőíves felmérés gondolata A könyvtári rendszer átalakulása során az országos szakkönyvtárak helyzete és országos feladataik finanszírozása mindmáig megoldatlan maradt. Az ebből fakadó súlyos problémák a Könyvtári … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az ETO védelmében. Előterjesztés a fejlesztés és az együttműködés lehetőségeiről

Biztonság után bizonytalanság? Hosszú ideig biztonságban éreztük magunkat legalább az ETO tekintetében: nemzetközi szakmai szervezet gondoskodott a fejlesztésről, határainkon belül is biztos kezekben volt a tartalmi visszakeresés ügye. Az oktatással, fejlesztéssel és a szakmai “külképviselettel” mindannyiunk által ismert szaktekintélyek foglalkoztak. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

AZ ETO az Országos Széchényi Könyvtár számítógépes rendszerében

1. Miért az ETO? Az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) alkalmazott számítógépes rendszer, a DOBIS/LIBIS a használó számára a dokumentumokhoz való korszerű hozzáférést biztosítja. Ennek eszközei a hozzáférési pontokat jelentő adatok indexei, nevezetesen a név-, cím-, kiadói, tárgyszó, osztályozási stb. indexek. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tevékenysége és fejlesztése. Szakértői jelentés

Az alábbiakban olvasható három tanulmány ugyanazt a témát tárgyalja. Az első, egy szakértői jelentés, mely a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága felkérésére készült a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárról. A második, ugyanennek a felkérésnek a jegyében íródott, egy svéd kolléga nézőpontjából láttatva … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Jelentés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárról

Előzmények Amikor a Budapesti Közgyűlés Kulturális Bizottsága elhatározta, hogy szakértőket kér fel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár átvilágításához, engem, mint külföldi szakértőt, azzal bíztak meg, hogy hasonlítsam össze a budapesti könyvtári rendszert Európa más közművelődési könyvtáraival. Többször találkoztam és beszélgettem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Észrevételek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban lefolytatott szakértői átvilágítás jelentéseihez*

A jelentéseket írásban véleményezték és közös értekezleten megvitatták a központi könyvtár osztályvezetői, valamint a főkönyvtárigazgatók. Jelen észrevételek a viták és vélemények összesítésén alapulnak. Bevezetésképpen meg kell állapítanunk, hogy mindkét jelentés tárgyilagosan és messzemenően a megértés jó szándékával közelített könyvtárunk működéséhez, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Néhány szó a szakértői jelentéshez fűzött “Észrevételek”-hez

1993. június 24-én datálódott Kovács Lászlóné felelős szerkesztő tájékoztató levele, amelyből tudomást szereztem az 1992. évi szakértői munkánk anyagainak publikálásáról. 13 hónap múltán, s Kiss Jenő főigazgató úr észrevételeinek ismeretében kértem lehetőséget pár gondolat kifejtésére. Anyagunk öt szakértő önálló munkálkodására … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A szépirodalom bibliográfiai számbavétele

Az előzményekről 1991 decemberében az MKE Bibliográfiai Szekciója a magyar szépirodalom kurrens bibliográfiájának megindításáról tartotta az értekezletét. Mivel a téma érintkezhet a nemzeti bibliográfia bizonyos részleteivel, meghívót kaptak az OSZK illetékes vezető munkatársai is. A sikeres és föltétlenül tanulságos szakmai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Nemzetközi konferencia Budapesten a könyvtárközi kölcsönzésről

A könyvtárközi kölcsönzés – vagy a szélesebb fogalmi megnevezéssel élve: dokumentumszolgáltatás – az utóbbi évtized egyik szakmailag elsőrendűen fontos területévé vált. Ennek jele az IFLA keretében kidolgozott és elfogadott alapprogram, az UAP (Universal Availability of Publications – Kiadványok Egyetemes Hozzáférhetősége), … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Hogyan alkalmazkodnaka könyvtárak a változó körülményekhez?

A szerző összehasonlító kutatást folytatott Oslo, Göteborg és Budapest városi könyvtárainak munkatársai körében annak felderítésére, miképpen reagálnak a változásokra a könyvtárosok. A kutatás eredményét doktori disszertációban foglalta össze, ennek része az alábbi tanulmány, amelyet Nagy Ferenc tömörített. A tanulmány egy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Állásvadászat – avagy hogyan keressünk állást, ha már könyvtáros pályára adtuk fejünket?

Szemle A következőkben ismertetett gyakorlat nem a hazai pályát jellemzi, hanem az angliait, melyre a szakirodalom szemlézése során bukkant a szerkesztő. Ha az olvasó nem sajnálja az időt az összeállítás megismerésére, elképzelhető, hogy azonos következtetésre juthat, miszerint: a szakmánkban tevékenykedők … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Tanácsot adni könnyű

Néhány gondolat a könyvtári információs tanácsadókról A szerző példaként a jól működő angliai gyakorlatra hivatkozik és saját, független tanácsadóként szerzett tapasztalatait osztja meg velünk azzal a szándékkal, hogy hozzászólásra ösztönözze a hasonló tervekkel foglalkozó vagy foglalkozni szándékozó kollégákat. (A szerk.) … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárügy Dániában

A szerző “ll sistema bibliotecario Danese” c. (Accademie e Biblioteche d’Italia. 43. (1.) 1992. Marz. pp. 64-81.) tanulmányát Mohor Jenő tömörítette. Ma a dán könyvtárügyben (ahol erős hagyományok élnek együtt az új jelenségekkel) három alapvető könyvtártípus van: közkönyvtár, iskolai könyvtár, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

The environment of the librarian. SZENTE Ferenc Personal, philosophical confessions about the global problems facing mankind, which can be solved by joint thinking and by changing our attitude. The importance of knowledge will increase; the professional, devoted librarian will play … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Die Umwelt des Bibliothekars. SZENTE Ferenc Persönliche, philosophische Aussage zu den globalen Problemen, die vor der Menschheit stehen, die durch gemeinsames Denken und die Veränderung unseres Verhaltens gelöst werden können. Die Wichtigkeit des Wissens wird wachsen; der professionelle, berufsfreudige Bibliothekar … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A világ, amelyben könyvtáros vagy

A könyvtáros politizálása: a szolgálat, a kételkedés és a remény segítése. A könyvtáros – még a nagy forgalmú könyvtárakban is – átfogható méretű használói kör, közösség lelki-szellemi állapotának tudója, gondozója. Ebbéli helyzetében és szerepkörében lehet erősítő és mérsékelő, ezáltal kiegyenlítő, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1992. évi munkája

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1992. évi munkájának áttekintése az osztályok beszámoló jelentéséhez igazodva, az alapfunkciók szerint foglalja össze a KMK tevékenységét. Koordinációs munka A KMK koordinációs munkájának három legfontosabb területe: a Könyvtári és Informatikai Kamara titkársági feladatainak ellátása, a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Széchényi Könyvtár olvasószolgálati és tájékoztató főosztályán hozzáférhető számítógépes adatbázisok

A szerzők köszönetet mondanak Berke Barnabásné és Ottovay László főosztályvezetőknek értékes tanácsaikért és észrevételeikért. I. Az OSZK-ban épülő adatbázisok ONLINE OLVASÓI KATALÓGUS A NEKTÁR (Nemzeti Könyvtár Átfogó Információs Rendszere) DOBIS/LIBIS rendszerű számítógépes adatbázisa az OSZK törzsgyűjteményébe 1991 novemberétől kötelespéldányként beérkezett … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az alapítványi intézmény története

Nemzetközi történelmi előzmények Az alapítvány jogintézményének gyökerei a római korba nyúlnak vissza: a római jog klasszikus időszakában közjogi formában jöttek létre az első alapítványok. A római jog elméletéből hiányzik a jogi személy fogalom, e konstrukcióval a jog a gyakorlati szabályozás … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár története

Az írás a KMK továbbképző tanfolyamára készült dolgozat cikkesített változata. A mezőgazdasági szakkönyvtárak bizonyára megérezték a hiányát a hosszú hónapok óta szünetelő Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Könyvtárosok Tájékoztatója c. folyóiratnak. Keveset lehetett tudni mostanában az Országos Mezőgazdasági Könyvtárról is. Ezért úgy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Füstbe ment tervek, avagy a vállalati évek valósága egy országos szakkönyvtár életében

Nehéz elfogultság nélkül írni egy országos gyűjtemény sorsának alakulásáról, különösen akkor, ha a tények közlője egyben személyes résztvevője is a nem mindig pozitívan alakuló évek eseményeinek. Megkönnyíti a közlést viszont az a szándék, amely igyekszik bebizonyítani a szakmai köröknek a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Kerekasztal-konferencia Magyarországon

Együttműködés az amerikai és a közép-kelet-európai mezőgazdasági könyvtárak között Az elmúlt évek jelentős politikai változásai a közép-kelet-európai térségben együtt jártak az élet egyéb területeinek változásaival, s lehetővé tették a közművelődési ágazaton belül a könyvtárak kiszélesedő kapcsolatteremtését is. Számos kezdeményezés indult … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Agrárkönyvtári hálózat – egy tagkönyvtár szemszögéből nézve

Az agrárkönyvtári hálózat tulajdonképpen a 60-as évek elején erősödött meg számottevően, együttműködését az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ koordinálta. Bár mostanában nem divat hálózatról beszélni, ez a hálózat akkoriban valóban jól működött, az agrárfelsőoktatási könyvtárak tekintetében pedig mind a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az információellátás időszerűsége és a szolgáltatások iránti igény agrár szakemberek körében

A tanulmány a Gesellschaft für Bibliothekswesen und Dokumentation des Landesbaues wolfenbütteli értekezletén, 1992. március 26-án elhangzott előadás alapján készült. A közelmúlt politikai változásainak hatása az agrárágazatban is érződött: a mezőgazdaság piacorientáltabbá vált, a jobb exportpozíciók elérése érdekében előtérbe került a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Egyházi iskolák, könyvtárak: múlt, jelen és jövő

Mottó: “Kétségbeejtő helyzetek nincsenek, csak kétségbeeső emberek vannak” Prológus Múlt év végén jelent meg újra, változó, bővülő formában a Művelődési Minisztérium “Egyházak Magyarországon, 1992″1 c. kiadványa, amely többek között a magyarországi egyházak, szerzetesrendek, egyházi iskolák név- és címjegyzékét is közli. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A mezőgazdasági könyvtárügy és dokumentáció problémái, valamint a könyvtári szövetségek feladatai Németországban

Az előadást, amely az MKE Mezőgazdasági Szekciójának mosonmagyaróvári szakmai rendezvényén hangzott el 1992. június 18-án, Gulácsiné Pápay Erika tömörítette. Önök két téma előadására kértek fel: “A német könyvtárügy és dokumentáció problémái” és a “Könyvtári szövetségek és társaságok felépítése és feladata … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A francia könyvtári rendszer

A szerző Il sistema bibliotecario francese (Accademie e Biblioteche d’Italia. 43.(1.) 1992. Marz. 42-63.p.), valamint a Dossier Bibliotheque de France (Boll. AIB, 32. (3.) 1992. 293-312.p.) írásai alapján Mohor Jenő összeállítása. A nemzetközi szakirodalom a nyolcvanas évek elején és végén … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstarcts

“In alliance for the reader”. A workshop of publishers and librarians at the 1st Hungarian Book Fair (Pécs, September 1992). GYORI Erzsébet, SZENTE Ferenc, LENGYEL László In autumn 1992 during the Cultural Days in Pécs the Schenk Publishing Ltd., the … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

“Im Verband für den Leser.” Beratung von Verlagen und Bibliothekaren an der ersten Ungarischen Buchmesse (Pécs, September, 1992). GYŐRI Erzsébet, SZENTÉ Ferenc, LENGYEL László Im Herbst 1992, im Rahmen der Tage der Kultur in Pécs hat die Schenk Verlag GmbH, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 1. szám | Szóljon hozzá most!

“Szövetségben az olvasóért”

Könyvkiadók és könyvtárosok szakmai tanácskozása az első magyar könyvvásáron (Pécs, 1992. szept. 11.) 1992. szeptember 10-13. között a Pécsi Kulturális Napok keretében az első magyar könyvvásáron a hívó szóra 66 kiállító jelent meg. Az Extra Média Egyesülés és a Schenk … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Állománygyarapítás és automatizáció

“Egy hivatás nagysága elsősorban talán abban van, hogy egyesíti az embereket.” (Saint-Exupéry) A könyvtár dokumentumállománya a könyvtár lelke. Az állomány gyarapítása a könyvtári tevékenység egyes folyamataiban kiemelkedő helyet foglal el. Ennek a folyamatnak a minősége, eszközei, technikai és technológiai fejlettsége … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A Voyager integrált könyvtári rendszer

Ma Magyarországon, ha valaki számítógépes könyvtári programok után érdeklődik, legalább négy-öt integrált rendszerrel találkozhat. Az utóbbi néhány évben sokan, sokféle szoftverrel próbálták a könyvtári rendszerek terén mutatkozó űrt kitölteni. A sokszínűség egyfelől jó azért, mert sokféle program közül válogathatunk, másfelől … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az észak-dunántúli régió könyvtárai az ezredfordulón

Fenti címmel tartottak értekezletet 1992 áprilisában a könyvtárak előtt álló változásokról, az ezredfordulóra várható könyvtári fejleményekről a megyei könyvtár szervezésében Szombathelyen. Az előadók megpróbálták elképzelni a nem is olyan távoli ezredfordulót, de valamennyien a mostani helyzetük ismertetésével bontották ki mondanivalójukat. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Meglovagolni a változás hullámait?

Új kihívások előtt a közművelődési könyvtárak Geir Vestheim: Riding the waves of change? New challenges for the public libraries. (Eastern Norway Research Institute, [1992.] 25 p.) c. tanulmányát Papp István tömörítette. Bevezetés A közművelődési könyvtárakkal foglalkozó jelen írás abból a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A szakkönyvtárosok pályaképe

Készült a Német Könyvtárszövetség 5. Szekciója, a Szakkönyvtárosok Munkaközössége megbízásából.  A szerzők Das Berufsbild der Spezialbibliothekare. Erarbeitet im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliothekaren. Sektion 5 im Deutschen Bibliotheksverband c. tanulmányát Pálvölgyi Mihály fordította. A szakkönyvtárak és feladataik Szemben az általában … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Németország könyvtárügye az egyesítés után. 2. rész

Szemle A német-német könyvtárügyi integráció kérdéseiről korábban már közöltünk egy összeállítást (ld. Könyvtári Figyelő, 1991. 4.no. 635-641.p.). Most a Buch und Bibliothek 1992. 4. számában számol be egy cikkcsoport újabb fejleményekről; ezúttal a nemzeti könyvtárak, a berlini nagy tudományos könyvtárak, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtári és tájékoztatási munka helyzete, problémái és fejlődési kilátásai Cseh- szlovákiában

A szerző Present state of library and information work in Eastem Europe. The example of Czecho-Slovakia. Problems and promises of development prospects and methods of cooperation with Eastem Europe. 1992. c. tanulmányát Pálvölgyi Mihály fordíotta. Politikai és gazdasági háttér A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Spanyolország könyvtárügyéről

Tanulmányúton Spanyolországban 1991 őszén két hétig ösztöndíjas utazás keretében módomban volt bepillantást nyerni a spanyol könyvtári életbe. Az útra azért készültem nagy várakozással, mert kíváncsi voltam, hogy a sokat emlegetett hasonlóság a spanyolországi és magyarországi fejlődés között tetten érhető-e a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 1. szám | Szóljon hozzá most!

ELŐSZÓ

“Egyetlen civilizált nemzet sem várhatja el, hogy szabad legyen, ha tudatlan… Minden amerikai személyes felelőssége a jól informáltság annak érdekében, hogy tudatlanságunk leküzdésével szabadok maradhassunk.” Thomas Jefferson, 1816      Az Amerikai Egyesült Államok harmadik elnökének mottónkban olvasható szavai máig … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. különszám | Szóljon hozzá most!