A hónap bejegyzései: december 2003

Abstracts

The Bibliographer Section of the Association of Hungarian Librarians is celebrating its 30th anniversary As a successful example of professional self-organisation, the Bibliographer Committee within the Association of Hungarian Librarians has been founded in 1973. The Committee has grown into … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Harminc éves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója A szakmai önszerveződés sikeres példájaként 1973-ban alakult meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) keretein belül a Bibliográfiai Bizottság, szekcióvá szerveződésük 1990-ben történt. A megalakuló bizottság fő céljai között szerepelt a magyar bibliográfiai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Harminc éves az MKE Bibiliográfiai Szekciója. Az MKE Bibliográfiai Bizottságának működése. 1973-1990

  Megalakulásának harmincadik évfordulójáról emlékezett meg 2003. november 20-án a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Bibliográfiai Szekciója a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban tartott emlékülésen. A következőkben az elhangzott előadások közül Korompai Gáborné, Nagy Anikó és Bényei Miklós visszaemlékezését ismerhetik meg … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Nyolc év a bibliográfiai szekció élén. 1990-1998*

Talán a visszaemlékezés műfaja megengedi, hogy kissé személyesebb hangvételben adjam elő mondandómat. Kezdem azzal, hogy nem kis meglepetést okozott, amikor 1990 nyarán, a debreceni országos bibliográfiai értekezlet egyik szünetében Lisztes László kollégám megpendítette: arra gondoltak, elnöksége lejárta után engem jelölnének … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A Bibliográfiai Szekció munkája 1999-2003-ban

Az 1998. novemberi tisztújító taggyűlésünkön ért először az a megtiszteltetés, hogy a Bibliográfiai Szekció tagsága engem választott meg elnöknek. Az elmúlt évekre visszatekintve elmondhatom, hogy a szekció irányításában részben könnyű feladatom volt, hiszen minden tekintetben folytathattam a Csűry István, Lisztes … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Sándor István és a Magyar Könyvesház[1]

A magyar bibliográfia történetében kiemelkedő helyet foglal el a kétszáz éve megjelent Magyar Könyvesház, Sándor István könyvészete. Természetesen vitathatatlan tény, hogy mára már “csak” tudománytörténeti forrás, a napi gyakorlati munkában közvetlenül nem, vagy alig lehet felhasználni. Hosszú évtizedekig, a 19. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A használók elvárásának és elégedettségének kérdőíves vizsgálata a könyvtárakban. Módszertani útmutató

1. Bevezetés Korszerű intézményi működés csak úgy képzelhető el, ha pontosan megfogalmazzuk a működési koncepciónkat, kidolgozzuk az intézmény stratégiai tervét, és alapvető minőségmenedzsment módszereket alkalmazunk. Mindezek megalkotásakor támaszkodhatunk saját elképzeléseinkre, vágyainkra, kiindulhatunk hagyományainkból, eddig elért eredményeinkből, meríthetünk más intézmények gyakorlatából. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Elektronikus dokumentumok könyvtári kezelése*

Az időszaki kiadványok kezelése a legtöbb intézményben kényes kérdés. A helyi hozzáférésű, kézzelfogható elektronikus dokumentumoktól is idegenkedik a papírkönyvtár, az on-line dokumentumok pedig, nehezen körülhatárolható, virtuális létüknek köszönhetően különösen nehezen tudják kiharcolni helyüket a könyvtári gyűjteményekben. Célom, hogy e mindkét … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A műarchaeologia és szaksajtója a 19. századi Magyarországon

Hosszú időn át a mondák, mítoszok világán keresztül tekintett vissza az emberiség a kezdetek kezdetére. A mitikus emlékezés helyébe fokozatosan a tudományos feltárás, az archaeologia lépett, a mítoszok pedig a legfejlettebb társadalmakban is megőrződtek úgy, hogy átalakultak, hiedelemmé, szokássá.[i] A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Maros megye a könyvekben. Egy helyismereti bibliográfia összeállításának műhelygondjai

A történet 1993-ban kezdődött. A helyszín  Marosvásárhely, a Maros Megyei Könyvtár bibliográfiai részlege, ahol már másfél éve munkaerő hiányában  megszűnt mindennemű tájékoztató-bibliográfiai tevékenység. 19 évvel  ezelőtt dolgoztam ezen a részlegen, ahova 1993-ban  visszakerültem. Gyorsan és  hatékonyan kellett elkezdeni a munkát, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Segédlet a könyvtárostanárok számára

Iskolai könyvtárosi ismeretek / Dán Krisztina ; [kiad. a Könyvtári Intézet].- Bp. ; Könyvtári Intézet, 2002. – 86 p. ; 24 cm. – (Továbbképzés felsőfokon ; ISSN 1589-1682) ISBN 963 201 525 8 Jól ismert tény, hogy a gyerekek és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Digitális könyvtári kérdések

ARMS, William Y. Digital libraries / William Y. Arms. – Cambridge ; London : The MIT Press, 2001. – XI, 287 p. ; 23 cm. – (Digital libraries and electronic publishing). – ISBN 0-262-01880-8 William Y. Arms a digitális könyvtárak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Bevezetés a digitális könyvtárak világába

CHOWDHURY, Gobinda – CHOWDHURY, Sudatta Introduction to digital libraries /G[obinda] G. Chowdhury ; Sudatta Chowdhury. – London : Facet, 2003. – XV, 359 p. ; 23 cm ISBN 1.85604-465-3 A könyv átfogó jellegű munka, amely elsősorban a digitális könyvtárakkal könyvtár … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

About the bibliographies of articles By KOLTAY, Klára In order to understand the status of bibliographies of articles and why such services have to progress towards standardization, the author outlines the purposes of the use of such bibliographies, the ways … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Gondolatok a folyóirat-repertóriumokról KOLTAY Klára A folyóirat-repertóriumok sorsáról és az egységesedés irányába ható szolgáltatás kialakításáról gondolkodva a szerző először bemutatja, hogy a használók milyen célra és hogyan használják ezeket az adatbázisokat, s egyáltalán mit várnak el egy ilyen adatbázistól. Egyetemi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

ELŐADÁSOK a nemzeti cikkrepertÓrium megvalÓsÍthatÓsÁgÁÉrt. Gondolatok a folyóirat- repertórium(ok)ról

  Lapunk előző számában Berke Barnabásné, Sonnevend Péter, Wolf Magda, Rácz Ágnes és Murányi Péter írását olvashatták a sajtórepertórium kérdéseiről. Akkor megígértük, hogy a nagykanizsai vándorgyűlésen elhangzottak közlésével folytatjuk a közös gondolkodást. A most következő tematikai részben Koltay Klára elméleti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Hírlap- és folyóiratcikkek a megyei könyvtárak helyismereti gyűjteményeiben Egy vizsgálat tapasztalatai

A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Időszaki Kiadványok Repertóriuma 2003. évvel történő megszüntetése után felmerült az a gondolat, hogy megoldható-e a magyarországi hírlapokban és folyóiratokban megjelenő tudásvagyon regisztrálása, feltárása a különböző területeken működő könyvtárak együttműködésével. A kérdést – a hiány jelentkezésén túl … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Cikkfeldolgozás a hazai felsőoktatási és szakkönyvtárakban. Kérdőíves felmérés elemzése

Előzmények A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója 2003. április 15-én tartott rendezvényének egyik témaköre a „Tanácskozás a nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságáról” volt. A témában négy előadás hangzott el: Sonnevend Péter: A nemzeti folyóirat-repertórium gyűjtőköri módosítása (1981). Visszatekintés a kooperációs döntések indokaira, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A hátrányos helyzet megítélése és társadalmi elfogadottságának változása

 A Publika Magyar Könyvtári Kör 2003 május 30-án konferenciát tartott a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban „Fogyatékkal élő emberek a közkönyvtárban – követelmények és lehetőségek az Információs Technológia Társadalmában” címmel. A konferencia támogatói a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, a budapesti British … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Információs szükségletek, információs hátrányok, esélyegyenlőség

  Mottó: “Az a baj, hogy az ember akkor informálódik, amikor már ott a probléma; mert a döntést sajnos mi is azelőtt hoztuk meg, mielőtt tisztában lettünk volna a lehetőségeinkkel.” (Sz. Gabriella, Solymár) Bevezető Miközben Magyarországon 1998 és 2000 között … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Számítógép-ellátottság és internethasználat Magyarországon az ezredfordulón

Ha a kutató a magyarországi informatikai piac hiteles leírására vállalkozik, előbb-utóbb szembesül a feladat nehézségeivel. Egymásnak ellentmondó adatokkal találkozik, amelyek a különböző módszertani megközelítésekből adódnak. A különböző mérési módszerek más és más eredményeket adnak, de a tendenciák ennek ellenére jól … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Kísérleti hivatkozási index összeállítása egy jogi könyvtárban

Amikor 2001-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara közzétette tíz év tudományos munkásságát regisztráló bibliográfiáját (Kari hivatkozási index. Kísérleti változat. 1998–2001) bizonyosságot tett arról, hogy az egyetem még mindig az állam- és jogtudományok egyik fellegvára. A közel ötezer tétel látványos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Már kétszázezer … Hatéves a WebKat.hu a Neumann-házba*

A WebKat.hu (www.webkat.hu) a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ, röviden Neumann-ház legrégibb szolgáltatása. Az 1998 óta épülő internetes katalógusban a magyar internetforrásokat gyűjtjük össze. Az adatbázis teljes szövegű visszakeresést kínál a feltárt dokumentumokhoz, melyek között képek, dolgozatok, tanulmányok, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Lectures for the sake of the national bibliography of articles NAGY Anikó The Bibliographer Section of the Association of Hungarian Librarians held a professional meeting on 15 April 2003 on the national bibliography of articles. This problem has become urgent … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Előadások a nemzeti cikkrepertórium megvalósításáért Nagy Anikó A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója 2003 április 15-én szakmai napot tartott a nemzeti cikkrepertóriumról. A téma megvitatása azért vált szükségessé, mert az Országos Széchényi Könyvtárban a kurrens periodikumok repertorizálása 2003. január 1-jétől … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Előadások a nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságáért

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója 2003. április 15-i szakmai rendezvényének második felében1 vitasorozatot indított a könyvtáros/bibliográfus társadalom előtt álló országos feladatról: a nemzeti cikkrepertórium kérdéséről. A téma előtérbe helyezését sürgette az a tény, hogy az Országos Széchényi Könyvtárban a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A teljes nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságának lehetőségei

          Úgy gondolom, Önök elé kell tárnom azokat az előzményeket, amelyek ahhoz a döntéshez vezettek, amelyről Monok István főigazgató úr nevében tájékoztató levelet írtam a Katalist-re. Az MNB kiadványokat érintő kérdések között többek között szerepelt, hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A repertórium kérdései: múlt, jelen és jövő időben

  „Nekünk most nem szabad vesztenünk semmit, nehogy lassanként a viszonyok egyesülve saját hebehurgyaságunkkal kirántsák alólunk végképp a gyékényt” (Esterházy Péter: Termelési regény 63.) Ki beszél? A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Bibliográfiai Szekciója 2003. április 15-i szakmai rendezvényén napirendre tűzte a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtörténeti és könyvtártudományi szakirodalmi adatbázis kiépítése

 „A nemzeti könyvtár, mint könyvtörténeti és könyvtártudományi tudományos műhely, feladatának tudja az e tudományterületekre vonatkozó magyar szakirodalmi adatbázis megteremtését.” (Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási gyakorlata és tervei. 3.4. pont.) Előszó A vita és a szakma együttgondolkodása most a nemzeti cikkrepertórium … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Holmi filozófia, pszichológia, etika, művészet, zene

2003. április 15-én került sor az Országos Széchényi Könyvtárban a nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságáról szóló tanácskozásra. A tervek szerint a Könyvtári Figyelőben jelennek meg az akkori előadások. A három közül kettő azonban már napvilágot látott. Az egyik Berke Barnabásné előadása a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Kistelepülések könyvtári ellátása Vas megyében

  Elhangzott „A stratégiától a megvalósításig – szeminárium a könyvtárak stratégiai fejlesztéséről” című brit-magyar konferencián (2003. április 1-2.)az OSZK-ban. A szemináriumon elhangzott további előadásokból e szám Kitekintés rovatában adunk ízelítőt. (A szerk.) Napjainkban Vas megye alig több mint 260 ezer … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A stratégiától a cselekvésig. Brit-magyar konferencia a könyvtárak stratégiai fejlesztéséről

A British Council, az NKÖM és a Könyvtári Intézet rendezésében 2003. április 1–2-án került sor a 2. brit-magyar könyvtári konferenciára és konzultációra az Országos Széchényi Könyvtárban. A konferencia vezető témái a regionális koordináció és együttműködés; a könyvtárak és a tanulás; … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Közös tartalomkészítés – a digitalizálási programok nemzetközi vonatkozásai

  A szerző Creating content together – an international perspective on digitisation programmes c. tanulmánya eredetileg a Third International Yearbook of Library and Information Managers számára készült írás szerkesztett és teljes egészében átdolgozott változata. A fordítást Murányi Lajos készítette. Jelenleg … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Nemzetközi tevékenységek: a 2002–2006 közötti időszak stratégiai terve

  A szerző „International policy adviser, Resource: the Council for Museums, Archives and Libraries” c. összefoglalását Murányi Lajos fordította. Az előadás 2003. január 29-én a Resource szervezésében a British Library-ben rendezett Globális perspektívák (Global Perspectives) konferencián hangzott el. 1. Bevezetés … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárak az Európai Közösség „Az információs társadalom technológiái” (IST) programjaiban

Annak bizonyítására, hogy a könyvtáraknak milyen fontos szerepet tulajdonítanak az Európai Unióban, elegendő talán az a tény, hogy a Közösség az 1990-es évek elejétől folyamatosan támogatja a könyvtári információ- és kommunikációtechnológiai fejlesztéseket. A harmadik keretprogramban (közkeletű rövidítéssel FP3), amely 1990-ben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Egy kis ország egyedülálló vállalkozása:a horvátországi tudományos publikáció 1997-2001 között

  Stojanovski, Jadranka: Znanstvena publicistika Hrvatske od 1997-2001 – uloga knjižnice. In: Edupoint. 2 évf. 4. szám (2002. márc. 21.) http://edupoint.carnet.hr/casopis/aktualni/index.html  c. alatt elérhető tanulmányát Dudás Anikó tömörítette. A szerző, Jadranka Stojanovski a zágrábi Ruđer Bošković kutatóintézet könyvtárának vezetője. Jelentős … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Tíz év bibliográfia: egy vajdasági szak(irodalmi)bibliográfia tanulságai

A tudományos kutatás rendkívüli tempóban fejlődött az elmúlt időszakban, írja Vajda Ferenc a Magyar Tudományban1, majd hozzáteszi, a tudományos kutatás témakörére vonatkozó információmennyiség az utóbbi tizenkét év alatt megduplázódott. Hogyan lehet tájékozódni az egyre gyorsabban és egyre nagyobb mennyiségben áramló … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar könyvkiadás helyzete Szlovéniában

Egy kis földrajz, egy kis történelem Dolgozatomban a szlovéniai magyar könyvkiadás alakulását szeretném felvázolni, miközben szűkebb pátriámhoz, a Muravidékhez kapcsolódó kiadástörténetről is szólok, példákkal illusztrálva a szlovéniai magyar irodalom, a szlovéniai magyar kisebbség és a könyvkiadás sokrétegű és sokszínű kapcsolatát. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Válogatás az OSZK külföldi könyvgyarapodásából – Vajdaság

Szabó József Tallián Emil, a világutazó vadász/ Szabó József. – Újvidék : Családi Kör, 2002. – 329 p. ; ill.- 24 cm ISBN A 2002-ben, a Vajdaságban megjelent könyvek közül a legszebb kiadású könyvnek Szabó József Tallián Emilról szóló könyve … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Magyar sajtóbibliográfia 2001

Magyar sajtóbibliográfia 2001 : A harmadik évezred első évének magyarországi periodikumai /szerk. Nagy Anikó ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. – Bp. : Országos Széchényi Könyvtár, 2002. – 622 p. ISBN 963 200 445 Az ezredfordulót ünneplő petárda durrogtató, tűzijátékos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Kamarás István: Olvasó a határon

KAMARÁS István Olvasó a határon : az Iskola a határon fogadtatásának és befogadásának vizsgálata / Kamarás István. – Bp. : Pont Kiadó ; Savaria Univ. Press , 2002. 259, [2] p. – (Az élményközpontú irodalomtanítási program könyvei, ISSN 1589-0538 ; … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Megkésett ismertetés a Brit Nemzeti Bibliográfia megújításának kérdéseiről

  Nem szokás szerkesztői előszót írni a Könyvismertetések rovat elé, hogy most mégis megtesszük, annak két oka van: az egyik az, hogy a bemutatásra szánt könyvet csak nemrégiben sikerült beszereznünk, dacára annak, hogy impresszuma szerint már hat éve megjelent (olvasóink … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Computerisation of the National Library between 1969 and 2000 UNGVÁRY Rudolf The computerisation of the National Széchényi Library had been motivated by the revolution that took place in bibliographic control and computer technology in the 1970s, however, the direction, pace, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

A Nemzeti Könyvtár számítógépesítésének története 1969 és 2000 között UNGVÁRY Rudolf Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gépesítésének alakulását a hetvenes években kibontakozó bibliográfiai forradalom és a számítástechnika változásai ösztönözték, de a fejlődés irányát, ütemét, támogatottságát a pártállami, társadalmi, politikai és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A Nemzeti Könyvtár számítógépesítésének története 1969-től az ezredfordulóig

Régóta várt összefoglalást olvashatunk az OSZK gépesítésének történetéről, a gépesítés szellemi kiváltó okairól, a számítástechnika hetvenes évekbeli helyzetéről, a szakmánk változásokra való fogékonyságáról, a fejlesztési döntések okairól. Részletekbe menően megismerhetjük a nemzeti könyvtárban folyó gépesítési munkák hátterét, kulisszatitkait. A gépesítést … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) projekt

A DELOS (A digitális örökség megőrzése. Kezdeményezések és technológiák) c. konferencián (2003. május 6.) elhangzott előadás átdolgozott változata. Európában és világszerte egyre fontosabb kérdés, mit tudunk kezdeni a különböző hordozókon manifesztálódó szellemi és kulturális örökséggel. A nyomtatásban vagy más sokszorosítási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A szabványosítással kapcsolatos előzetes munkálatok a NAVA projektben

2001 decemberében készült el a NAVA projekt előkészítésének keretében az „Audiovizuális dokumentumok regisztrálása, nyilvántartása terén alkalmazott szabványok és szabályzatok áttekintő elemzése” c. összefoglaló dolgozat, amelynek bevezető részéből fontosnak tartjuk a következők kiemelését: „A digitális technikában bekövetkezett új fejlemények jelentős és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az információ értékelése mint ökológiai jellegű folyamat. 2. rész*

Az autoritás fogalma és szerepe az információkeresésben Tanulmányom első részében a bibliográfiai tétel szerepével foglalkoztam az információ értékelése szempontjából. Most egy ugyancsak nehezen definiálható fogalom elemzésével, az autoritás szerepével folytatjuk gondolatmenetünket. Az autoritás vizsgálatánál abból kell kiindulnunk, hogy olyan általános … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Közkönyvtár, információs jártasság és a helyi közélet. (Esettanulmány norvég-magyar összehasonlításban)

Előzmények és stratégia 2000-2001-ben több személyes megbeszélés és intenzív levélváltás után – a magyarországi Olvasás Évében – Ragnar Audunson régi kedves barátunk, oslói könyvtáros, egyetemi tanár kollégánk és Nagy Attila (Bp. OSZK) kialakították az alábbiakban vázolt vizsgálati tervet*, melyhez a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Új ISO-szabvány a nyelvek nevének azonosítására

A világ nyelveinek azonosítására egyedi, nemzetközi kódot megállapító nemzetközi szabványtól azt várják, hogy könyvtárak, tájékoztató központok, indexelő és kivonatokat készítő szolgálatok, levéltárak és kiadók számára legyen hasznos. Az új ISO 639-1:2002 A nyelvek nevének kódjai. 1. rész: Kétjegyű betűkódok szabvány … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!