A hónap bejegyzései: július 2016

Tartalom – 2016/2.

Rezümék – 2016/2 Abstracts         165 TANULMÁNYOK TÓTH Máté – JÁVORKA Brigitta: A városi könyvtárak helyzete         169 BODA Gáborné – SZÉKELYNÉ TÖRÖK Tünde: Szabványos bibliográfiai rekordok a minőségi szolgáltatás érdekében. A közös katalógusépítés tapasztalatai az ELTE könyvtáraiban … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2016. 2. szám

Abstracts Tanulmányok A városi könyvtárak helyzete TÓTH Máté – JÁVORKA Brigitta 2013-tól kezdődően a magyarországi megyei jogú városokban a városi és megyei könyvtárak összevonásával, valamint a várossá avatások következtében a korábbihoz képest homogénebb városi könyvtári kör alakult ki. Ez a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 2/2016

STUDIES The state of the art of city libraries TÓTH Máté – JÁVORKA Brigitta Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 26. (62.) 2016. no. 2. pp. 169‒184. Starting in 2013, the integration of city and county libraries took place in Hungary … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A városi könyvtárak helyzete

Bevezetés Városi könyvtáraink a hazai közkönyvtári rendszer olyan intézményei, melyek tevékenysége kevésbé ismert az országos, sokszor még a megyei szakmai irányítás előtt is. A nagyok (a megyei könyvtárak) az ODR-ben való részvételük és megyei funkcióik miatt csaknem folyamatosan az érdeklődés … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Szabványos bibliográfiai rekordok a minôségi szolgáltatás érdekében

A közös katalógusépítés tapasztalatai az ELTE könyvtáraiban A tanulmány az MKE 2015. évi vándorgyűlésén a Bibliográfiai Szekcióban 2015. július 17-én elhangzott előadás szerkesztett, rövidített változata. A cikk foglalkozik a szabványosítás helyzetével is, amihez az elkészülés óta eltelt idő örvendetes fejleményeként … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A sokarcú információs mûveltség néhány új arca

Bevezetés Az információs műveltség elmélete mellé egyre inkább felzárkózik gyakorlata is. Ez örvendetes módon idehaza is így van, hiszen már találkozunk könyvtárbuszos alkalmazásával, olvashatunk elemzést arról, hogy miként jelenik meg az általános iskolai tankönyvekben. Végül, de nem utolsósorban könyvtári órákról … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Tartalomelemzés fejlesztô biblioterápiás csoportban

A fejlesztő biblioterápia alkalmazása nem számít újdonságnak a hazai könyvtárakban: az 1980-as években már számos tanulmányt olvashattunk ilyen célú foglalkozásokról [1] [2] [3], és napjainkban is sokszor kerülnek elénk olyan felhívások (akár a Karalisten is), amelyek fejlesztő biblioterápiás foglalkozásokra invitálnak. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: | Szóljon hozzá most!

A hazai könyvtárügy szovjetizálása felé (1947–1948)

Írásunkkal azt a célt tűztük ki, hogy a hazai mélyreható politikai változásokat kísérő szakmai témák és szövegek beható elemzését kíséreljük meg, és hogy ezáltal érzékeltessük a fokozatos, mind drámaibb átmenetet néhány szakmai „esettanulmány” példáján. Forrásként egyrészt a kor mérvadó levéltári … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Az ELTE Egyetemi Könyvtár ôsnyomtatványai­nak bôvülése a 18. század második felétôl

Ismeretes, hogy ősnyomtatvány az a könyv vagy egyleveles kiadvány, amelyet az európai könyvnyomtatás feltalálása óta, azaz az 1450-es évek közepétől a 15. század végéig, pontosabban 1500. december 31-ig mozgatható betűkkel, szedéssel-nyomással állítottak elő. Terminus technicusa egy latin kifejezés, az incunabulum … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

„Szép szellemi szolgálat ez” Marót Miklós (1928–2006)

Bevezetés Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetében (ELTE BTK KITI) – Voit Pál jóvoltából – a 2013/2014. tanévben megkezdődött Voit Krisztina (1940–2010) néhai tanszékvezető hagyatékának feltárása.

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Mozaikok a göteborgi könyvvásárról

Bevezetés Európa egyik legnagyobb könyvszakmai eseményére évente szeptemberben kerül sor a svédországi Göteborgban. A rendezvény hivatalos elnevezése Bok och Bibliotek (Könyv és Könyvtár): egyszerre állítja középpontba az irodalom és a könyvpiac szereplőit, illetve a közgyűjtemények világát.

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Digitális kompetenciák felmérése

SIPOS Anna Magdolna – VARGA Katalin – EGERVÁRI Dóra Net! Mindenekfelett? : Kompetenciák a digitális univerzumban / Sipos Anna Magdolna; Varga Katalin, Egervári Dóra. – [Pécs] : PTE FEEK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2015. 267 p. http://mek.oszk.hu/14700/1478 7/14787.pdf     … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Ketten ugyanarról

HAJNAL WARD Judit Nyitott könyvtár / Hajnal Ward Judit. – Budapest : Kalligram, 2015. – 297 p. ISBN 978-615-5454-95-0 A szerző, Hajnal Ward Judit nevét bizonyára sokkal többen ismerik, mint őt magát. Ha ez így van, akkor az egyáltalán nem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Amerikai könyvtárügy – amerikai–magyar interpretáció

Hajnal Ward Judit neve egészen biztosan ismerősen cseng a könyvtári szaklapok rendszeres olvasóinak, az Egyesült Államokban élő szerző ugyanis gyakorta publikál a hazai szaksajtó felületein. Leginkább a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros lapjain találkozhatunk írásaival, de a Könyvtári Figyelő és egyéb hazai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Kosáry Domokos, a könyvtáros

Szakmai berkekben az ún. folyosói beszélgetések kedvelt tárgya volt – valamikor gyakrabban, mostanság már ritkábban – azoknak a jeles magyar értelmiségieknek, köztük kiváló kutatóknak, egyetemi tanároknak a személye és sorsa, akiket az 1918–19-es forradalmak után, majd a második világháborút követő … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2016. 2. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2016/2. szám

2016_02_Referatumok

Kategória: 2016. 2. szám | Szóljon hozzá most!