A hónap bejegyzései: január 1995

Abstracts

A new phase in the preparation of the new library law PAPP István The library act regulating Hungarian librarianship was issued in 1976. Preparations have been going on since 1990, the political change, in order to elaborate the text of … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Neue Phase der Vorbereitungen zum neuen Bibliotheksgesetz PAPP István Die heute gültige Verordnung über das ungarische Bibliothekswesen stammt aus 1976. Seit 1990 – paralell mit dem Systemwechsel – wurde mit den Vorbereitungen des Textes einer neuen Gesetzesvorlage begonnen, abet aus … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az új könyvtári törvény előkészületeinek újabb szakasza

Előkészületek, résztvevők A magyar könyvtárügyet és könyvtári szolgáltatásokat szabályozó, jelenleg is – kisebb módosításokkal – érvényben lévő törvényerejű rendelet 1976-ban született. Megújítását, illetve új törvény megalkotását nemcsak az azóta eltelt közel húsz év során a könyvtárügyben bekövetkezett változások indokolják, hanem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A kurrens Magyar Nemzeti Bibliográfiai rendszer mai problémái

(Az előadás az OSZK-ban 1995. október 3-án tartott Petrik-emlékülésen hangzott el. Az emlékülés előadásai olvashatók az OSZK által tervezett Petrikemlékkönyvben is.) A kurrens magyar nemzeti bibliográfiai rendszer mai problémáinak felvázolására utoljára 1990-ben volt alkalmam Debrecenben, a II. Országos Bibliográfiai Értekezleten. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Mecenatúra vagy finanszírozás országos feladatkörű szakkönyvtárak esélyei

Elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1995. évi, XXVII. egri vándorgyűlésén, a Társadalomtudományi Szekció ülésén. Nem vagyok közgazdász, nem vagyok jogász, sem képzett államigazgatási szakember, a kollégák joggal kérdezhetnék, hogyan vállalhattam el akkor e téma előadását egy ilyen megtisztelő fórumon. Mindjárt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Ariadné fonala a tankönyvkiadás labirintusához

Hol volt, hol nem volt… valamikor régen volt egyetlen tankönyvjegyzék, s az a Művelődési Közlönyben jelent meg, az évfolyam, a jegyzetszám (kiadványszám) és a tankönyv címével. Ebből egy példányt elküldtek minden iskolának, ami általában csak az igazgatói irodáig jutott el, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 4. szám | Szóljon hozzá most!

125 éves az Országgyűlési Könyvtár

A Magyar Országgyűlés könyvtára, egyben a jog, a politika és a XX. századi történelem országos tudományos szakkönyvtára, az ENSZ letéti könyvtára, idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. Az esemény alkalmat ad arra, hogy a könyvtár eddigi tevékenységéről, életéről rövid történeti áttekintést … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Tizenhét nemzeti könyvtári törvény összehasonlító vizsgálata

PILAR, Jindrich: Zákony o národních knihovnách v zahraničí (Národní knihovna. 5.roč. 1994. 1.no. 3-21.p.) tanulmányát Futala Tibor tömörítette. A cseh nemzeti könyvtári törvény előkészítésének folyamatában az intézmény egyik munkatársa tizenhét ország (Ausztrália, Ausztria, Bulgária, Dél-Afrikai Köztársaság, Észtország, Japán, Kanada, Liechtenstein, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 4. szám | Szóljon hozzá most!

OPAC hálózat Európában: a ONE program

Újabb lépés egy európai szintű információs hálózat megteremtése felé Az Európai Közösség OPAC network in Europe. Project ONE: Taking a further step towards a Europe-wide information network (1995.) c. programját Drótos László fordította. A ONE (OPAC Network in Europe) egy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtáros képzés az Egyesült Államokban

A magyarországi felsőoktatás – mint ahogyan az oktatás egésze – gyökeres változáson megy keresztül. Az ezzel foglalkozó szakemberek nyilvánvalóan tanulmányozzák a más országokban kialakult rendszereket, hogy megpróbálják a jónak tartott részleteket az itthoni viszonyokhoz és lehetőségekhez igazítani. Feltehetően egyre több … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Új könyvtári stratégiák Keleten és Nyugaton

Beszámoló egy németországi szemináriumról és tanulmányútról Az Új könyvtári stratégiák című szemináriumot a Deutsches Bibliotheksinstitut Bibliothekarische Auslandsstelle rendezte Bergisch Gladbachban, Köln mellett 1995. szeptember első felében. A nemzetközi szeminárium helyszíne a Kardinal Schulte Haus, a kölni érsekség konferenciaközpontja volt.

Kategória: 1995. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

On the future of public libraries SKALICZKI Judit Drawing the image of the future has two functions: on the one hand it prepares the institutions for the tasks they have to perform and structural changes to be carried out; on … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Über die Zukunft von Öffentlichen Bibliotheken SKALICZKI Judit Wenn man ein Zukunftsbild zeichnet, hat man zwei Ziele: einerseits die Institutionen dafür vorzubereiten, welche Aufgaben sie lösen müssen, welche strukturelle Änderungen sie verwirklichen müssen; andererseits, bei einem Zukunftsbild gibt es die … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A közművelődési könyvtárak jövőjéről

“A világ úgy látszik, hogy belép, illetve már belépett, a káosz korszakába… A káosznak – modern gondolkodásunk mondatja velünk – megvan a maga rendje. Néha kifáradt rendszereknek, szervezeteknek, melyek elérték teljesítőképességük csúcsát, illetve korlátait, alapvető változásokon kell átesniük, hogy megújulhassanak… … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárosi jövőkép szociológus szemmel

Önbizalomhiányos jelen ? A 90-es évek elején hazánkban végzett szociológiai vizsgálatok eredményei nyomán kirajzolódó jövőkép a lakosság félelmeiről, bizonytalanságáról, borúlátásáról tanúskodik.

Kategória: 1995. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az egyetemi könyvtárak fejlesztésének térigényei

Helyzetkép Az alábbi tanulmány a Művelődési és Közoktatási Minisztérium megbízásából készült. A számban közölt illusztrációk Pomsár János és Hayde Tibor építészek rajzai. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM) által kijelölt 18 egyetemi könyvtár helyzetét ismertető szakvélemény a magyarországi felsőoktatásban érintett … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar felsőoktatás és a világbanki támogatás

Elhangzott A felsőoktatási könyvtárak fejlesztéséért c. konferencián, Bp. 1995. május 15-16. Több mint három évtizede gyűlnek világszerte azok a bizonyítékok, melyek azt mutatják, hogy az emberi tőke a gazdasági fejlődés elősegítésének egyik kulcstényezője. A leglátványosabb bizonyítékot talán Kelet-Ázsiában találjuk, ahol … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A Tankönyv és Felsőoktatási Könyvtárak (TFK) Program Könyvtári Alprogramjának összefoglaló jelentése

Bevezetés Magyarország felsőoktatási rendszerének nagyléptékű átalakítása és bővítése mellett kötelezte el magát. Ez intézményi integrációval és együttműködéssel, a hallgatói létszám növekedésével, az oktatás és a kutatás közötti szorosabb kapcsolatokkal, a tantervfejlesztés megújításával, illetve új pénzügyi és irányítási modellekkel jár.

Kategória: 1995. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Állománybecslés magyar felsőoktatási könyvtárakban

Conspectus típusú állománybecslés végrehajtásának lehetősége A könyvtári állománybecslés igénye A könyvtári állománybecslés iránti igény a felsőoktatási könyvtárakban a Tankönyv és Felsőoktatási Könyvtárak (TFK) Program egészén végighúzódik. Ivor Kemp 1992-es tanulmányában megjegyezte, hogy a meglévő állományok minőségét nem könnyű megállapítani. Ő … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az információs brókeri tevékenység az MTI Sajtóadatbankjában

Bevezetés Néhány szó arról, miért született ez az írás: A könyvtárosi diploma megszerzése után a Magyar Távirati Iroda Sajtóadatbankjánál kezdtem el dolgozni. Az ott eltöltött két év után az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központjába hívtak, ahol jelenleg is … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Elektronikus folyóiratok a hálózaton: a jövő útja?

A Magyar Periodika Kör konferenciáján,1995. április 25-én elhangzott előadás. Az elektronikus folyóiratokról egyaránt beszélhetünk elméleti, a jövőt kutató megközelítésben és úgy, hogy megnézzük, mi az, amit a hálózatok kínálnak számunkra. A továbbiakban megpróbáljuk mindkét szempontot érvényesíteni.

Kategória: 1995. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az információtovábbítás új útjai és hatásuk a könyvtárakra: megoldott és sokasodó problémák

A Magyar Periodika Kör 1995. április 25-én tartott konferenciáján elhangzott előadás, melyet Koltay Tibor fordított. A nyomtatás felfedezése óta az információ áramlása kultúránk, politikai életünk és gazdasági jólétünk középpontjában áll. A XIX. század kezdetétől az információ szervezett áramoltatása és az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Voucher – új fizetési mód a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésben

A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás központi problémája a szolgáltatás fokozatos drágulása mellett, maga a fizetés lebonyolítása. A jelenlegi fizetési módok mindegyike (számlaküldés, előre megváltott térítvények, nemzetközi postakupon, depozit számla, kölcsönösségi alapon ingyenesség) tartalmaz olyan elemeket, amelyek hátrányosak lehetnek mind … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtári törvénykezés Hollandiában – egy sajnálatos történet ?

A szerző a Library legislation in the Netherlands – a sad story c tanulmányát Rácz Levente fordította. Hollandiának volt egykoron könyvtári törvénye, de csak rövid ideig, mindössze tizenkét évig: 1975. július 1-jén lépett hatályba és 1987. január 1-jén helyezték hatályon … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 3. szám | Szóljon hozzá most!