2017. 2. szám kategória bejegyzései

Tartalom – 2017/2

Rezümék – 2017/2 Abstracts      165 TANULMÁNYOK RÓZSA Dávid: Szakkönyvtár a holnap határán 3. rész: Az egészségügyi, az akadémiai kutatóintézeti és az egyéb szakkönyvtárak Magyarországon     169 SIPOS Anna Magdolna: A folyóiratkrízisről. A szakfolyóiratok kiadási modelljének változásairól és áremelkedési tendenciáiról … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2017/2

Tanulmányok Szakkönyvtárak a holnap határán 3. rész: Az egészségügyi, az akadémiai kutatóintézeti és az egyéb szakkönyvtárak Magyarországon RÓZSA Dávid Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 63. 2017.  no. 2. pp. 169–180. A magyarországi szakkönyvtári rendszert bemutató cikksorozat jelen része néhány, a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 2/2017

STUDIES Special libraries at the frontiers Part 3: Healthcare libraries, libraries of research institutes at the HAS and other special libraries in Hungary RÓZSA Dávid This part of the series of articles featuring the Hungarian special library system highlights libraries … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Szakkönyvtár a holnap határán

3. rész: Az egészségügyi, az akadémiai kutatóintézeti és az egyéb szakkönyvtárak Magyarországon[1] Az egészségügyi szakkönyvtárak A szakkönyvtári szcéna legszervezettebb és leginkább „látható” szereplői közé tartoznak az egészségügyi könyvtárak, amelyek közé egyetemi (központi, kari és tanszéki), országos intézeti, kórházi, kutatóintézeti és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 2. szám | Címke: , , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A folyóiratkrízisről

A szakfolyóiratok kiadási modelljének változásairól és áremelkedési tendenciáiról könyvtáros szemmel 2. rész A tanulmány első része (Könyvtári Figyelő, 2017. 1. sz. 9–30. p.) a folyóiratárak változási tendenciáit tekintette át nemzetközi és hazai környezetben az 1996 és 2015 közötti időszakra vonatkozóan. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 2. szám | Címke: , , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

60 éves az ENSZ Letéti Gyűjtemény az Országgyűlési Könyvtárban

1. Történeti áttekintés Az 1945-ben alakult Egyesült Nemzetek Szervezete 1955. december 14-én vette fel tagjai közé Magyarországot. A szervezetnek érdekében állt, hogy munkájáról, eredményeiről, melyeket különféle dokumentumokban jelentetett meg, az egész világ tájékozódjon és a kiadványokhoz hozzáférjen. Ezért minden tagország … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 2. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Kulturális közkincsek feltárása nyílt bibliográfiai adatok révén

1. Bevezetés A Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtára (továbbiakban: MNM KK) 2016-ban nyílttá tette online katalógusa összes bibliográfiai adatát.1 Tanulmányunkban általánosabb összefüggésrendszerbe ágyazva mutatjuk be az adatok nyilvánossá tételének elméleti hátterét.

Kategória: 2017. 2. szám | Címke: , , , , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Röviden az RDA-ról

Nem kétséges, hogy a hazai könyvtári szabványosítás megújításának1 kiemelten fontos eleme lesz a korszerűség kívánalmainak megfelelő, átfogó katalogizálási szabályzat bevezetése. Jelen írás célja, hogy röviden és közérthetően összefoglalja, amit az RDA-ról (Resource Description Access – forrásleírás és hozzáférés), az angol-amerikai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 2. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Szabványos metaadatok jelentősége a kooperatív szolgáltatásokban

Átállás HUNMARC-ról a MARC21 szabványra a WorldCat-csatlakozás előkészítéseként A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (továbbiakban MTA KIK) 2016. január 1-től MARC21 formátumban dolgozza fel az állományát. Az automatikus konverziót precíz előkészületek előzték meg és számtalan utómunkálat követi a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 2. szám | Címke: , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Zrínyi Miklós Adriai tengernek Syrenaia (Bécs, 1651) – a díszcímlap könyvészeti, ikonográfiai és irodalmi értelmezéséhez

1. kép Zrínyi Miklós, Adriai tengernek Syrenaia, Bécs, 1651, díszcímlap (ELTE Egyetemi Könyvtár RMK I 178) A közismert díszcímlap értelmezése (1. kép) Széchy Károly Zrínyi-monográfiájának megjelenése óta folyamatos. A vonatkozó vizsgálatok egyik legteljesebb historiográfiai összefoglalása jelenleg Kiss Farkas Gábor: Imagináció … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

„Harmonikus egységbe olvad itt a józan gyakorlatiasság, az elmélet, a tudományos kutatás és a mások kutatásának a támogatása”

Csapodi Csaba (1910–2004) és Csapodiné Gárdonyi Klára (1911–1993) Előzmények Marót Miklós (1928–2006), a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Olvasószolgálati osztályának vezetője, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának (ELTE EK) főigazgató-helyettese,1 Borsa Gedeon (1923–), az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) tudományos főmunkatársa, a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 2. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A visegrádi országok könyvtárosainak további válaszai a digitális kor kihívásaira

A visegrádi országok könyvtárosai – immáron hagyományosan – évente tartott konferencián tárgyalják meg a régió könyvtári ügyeinek aktuális fejleményeit. A legutóbbi konferenciára 2016. május 31. és június 1. között került sor Brnóban Libraries V4 in the decoy of digital age … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 2. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A könyvtár a tudományos kutatás paradigmaváltásában [1]

KOLTAY Tibor Research 2.0 and the future of information literacy / by Tibor Kol­tay, Sonja Špiranec, László Z. Karvalics. – Cambridge : Chandos, 2016. – 180 p. ISBN 978-0-08-100075-5 A tudományos kutatás új korszakáról és az információs műveltség viszonyáról szól … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Martin Schmeizel feltámasztása, avagy egy rehabilitációs kísérlet eredményei

VERÓK Attila Martin Schmeizel, 1679–1747 / Verók Attila . – Eger : EKF Líceum K., 2015. – 349 p. ISBN 978-615-5569-46-9 Egy feledésbe merült kora újkori tudós életművének alapos megismerése és a tudományos köztudatba való visszaemelésének szándéka még abban az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

ÚJ ISO-SZABVÁNYOK A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁRBAN

A genfi székhelyű Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organization for Standardization, ISO) 1947-es megalakulása óta több mint száz nemzet szabványosítási tagszervezetét foglalja magában, és számos nemzetközi szabványt gondoz. A könyvtárak közötti nemzetközi együttműködés sem jöhetne létre közös irányelvek, egymásnak megfeleltethető terminusok, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2017/2. szám

2017_2_Referatumok

Kategória: 2017. 2. szám | Szóljon hozzá most!