A hónap bejegyzései: április 2019

Tartalom – 2019/1

Rezümék – 2019/1 Abstracts      5 TANULMÁNYOK TÓSZEGI Zsuzsanna: Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR. 1. rész: Alapfogalmak, alapelvek      9 Dr. LATORCAI Csaba: Az internet mint kulturális örökség jövőjéről      36 DRÓTOS László – … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2019/1

TANULMÁNYOK Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR 1. rész: Alapfogalmak, alapelvek TÓSZEGI Zsuzsanna Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletét, a GDPR-t (General Data Protection Regulation) 2018. május 25-e óta kell alkalmazni az Európai Gazdasági Térség országaiban. A szerző … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Abstract – 1/2019

STUDIES The General Data Protection Regulation of the European Union (GDPR) Part 1. Definitions and principles TÓSZEGI Zsuzsanna The General Data Protection Regulation (GDPR) of the EU has been applied in the countries of the European Economic Area since 25 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR

1. rész: Alapfogalmak, alapelvek Jogod van mindenhez, jogod Illyés Gyula1 Az informatikai infrastruktúra nagymértékben meghatározza az adatkezelők és adatfeldolgozók cselekvési szabadságát és lehetőségeit. Ez a felismerés egyáltalán nem új, mint ahogy az sem, hogy a technológia fejlődésével együtt kell járnia … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Az internet mint kulturális örökség jövőjéről

Elhangzott a „404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?” című szakmai műhelynapon az OSZK-ban 2018. november 15-én. „Az emberiségnek a digitális világban tett első lépései elveszhetnek a jövő történészei számára. Egy elfeledett generációval, sőt egy elfeledett évszázaddal állunk … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Az OSZK webarchiváló kísérleti (pilot) projektjének eredményei és egy üzemszerűen működő magyar webarchívum terve

Az alábbi tanulmány a „404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?” című szakmai műhelynapon 2018. november 15-én, az OSZK-ban elhangzott két előadás (Drótos László: Az OSZK webarchiváló pilot projekt eredményei és Moldován István: Egy üzemszerű magyar webarchívum terve … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

A MATARKA szerepe a könyvtárközi kölcsönzésben (és más szakterületeken)

Bevezetés A Könyvtár Figyelő hasábjain még nem jelent meg a MATARKA adatbázissal és szolgáltatással kapcsolatos írás, ezért engedtessék meg egy rövid bemutatás. A MATARKA (MAgyar folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) tartalomjegyzék-szolgáltatás 2002 óta létezik, 2018-ban lett 16 éves. Szabadon hozzáférhető internetes … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A külföldi könyvtárközi kölcsönzés előszobájában

Lelőhelyezés az Országos Széchényi Könyvtárban* Bevezetés „Elôszoba”-metafora A könyvtárközi kölcsönzés legelső lépései közé tartozik – a kérés fogadása és iktatórendszerbe való bevezetése után –  a lelőhelyezés, vagyis annak megállapítása, hogy a keresett dokumentum szolgáltatható-e valamelyik belföldi közgyűjteményből. A legnagyobb online … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Innovációmenedzsment a könyvtárban

„A járt utat a járatlanért mindig hagyd el!” (Benedek István: Csavargás az Alpokban) Bevezetés Napjaink egyik leggyakrabban használt kifejezése az innováció, amelyet köznapi értelemben új módszerek, ötletek bevezetésére, változások, újtások kezdeményezésére használják. A mindennapi szakmai párbeszédekben innovatívnak tekintünk egy intézményt, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Európai kultúra, nemzeti örökség

Napjainkban az egyik legfontosabb beszédtéma az európai értelmiség körében, hogy vajon miért nem tudott az Európai Unió közössége mindeddig egy olyan definíciót alkotni, hogy mit jelent az, hogy „európai”, mit jelentenek az „európai értékek”. A politikai álláshelyeket betöltő személyektől – … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A könyvtári informatika és a világháló fejlődési trendjei

Bevezetés Újabban számos tanulmány foglalkozik a robotok elterjedésének munkaerőpiaci hatásával.I Részint az ily módon beharangozott fenyegetés miatt, részint bizonyos – mára már kultúrtörténeti fejleményként elkönyvelhető ‒ tények miatt, a könyvtárak jövőjére vonatkozó kétségek mellett megjelentek a könyvtárosokat a robotoktól féltő … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Erdélyi és partiumi OSZK-s gyűjtőpontok létrehozásáról

Akár a trianoni Magyarország területén, akár a határokon túl látnak napvilágot, a könyvtári hungaricumokat magyar nemzeti könyvtárunk, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) a teljesség igényével gyűjti. E teljes körű gyűjtés érdekében intézményünk képviseletében több alkalommal voltam hivatalos kiküldetésben Erdélyben 2012 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Fordítás és irodalom a XVIII. században

Könyvészeti tanulságok, másodlagos bibliográfiák, módszer A XVIII. századi régi magyar irodalom egyik központi, a tudományos kutatás és a bibliográfiai számbavétel számára egyaránt kihívást jelentő témája a fordításirodalom. A nyomtatásban megjelent művek között ebben az évszázadban – úgy tűnik – több … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Információs környezet és tudományos kommunikáció. Információs ökológia

STEINEROVÁ, Jela Informačné prostredie a vedecká komunikácia. Informačné ekológie / Jela Steinerová. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. – ill. ; 229 [1] p. ISBN 978-80-223-4445-6 A kötet szerzője Jela Steinerová, a Bratislavai Komenský Egyetem1 Bölcsészettudományi Kara Könyvtár- … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A hagyományos világ átváltozásai

MONOK István A hagyományos világ átváltozásai : tanulmányok a XVIII. századi magyarországi könyvtárak történetéhez / Monok István. – Budapest : Kossuth ; Eger : EKE, 2018. – 300 p. – (Kulturális örökség) ISBN 978-963-09-9312-8 Monok István új kötete A Kossuth … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvek mint eszmék lenyomatai, ismeretlen kötetek, lappangó könyvtárak

Knapp Éva Librum evolvo kötetéről KNAPP Éva Librum evolvo : eszme- és könyvtörténeti tanulmányok a XVI–XX. századból / Knapp Éva. – Budapest : Reciti, 2017. – 319 p. ; 25 cm ISBN 978-615-5478-34-5 kötött Elektronikus elérhetőség: (http://reciti.hu/2017/4223) Knapp Éva kutatómunkájának … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Elhunyt James H. Billington (1929–2018)

James H. Billington közel harminc évig vezette a Kongresszusi Könyvtárat (LC), amely egyben az Egyesült Államok nemzeti könyvtára (3100 dolgozó, 600 millió dolláros költségvetés). Billington szlavistaként indult, kitûnô könyveket és nem kevésbé fontos recenziókat írt: fôleg Oroszország és a Szovjetunió … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Címke: | Szóljon hozzá most!

Időszaki kiadványok repertóriumai. Másodfokú bibliográfia

[szerk.] Borsos Attila. Budapest, 2019. 266 p. A kötet a Magyar Elektronikus Könyvtárban az alábbi címen olvasható: http://mek.oszk.hu/19100/19117/ Miért készít (tett) valaki repertóriumokat? – tehetnénk fel a kérdést mindjárt magunknak is, mikor  a repertóriumkészítés korántsem teljesen magától értetődő ösvényére lépünk. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. 1. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok

2019_1_Referatumok

Kategória: 2019. 1. szám | Szóljon hozzá most!