A hónap bejegyzései: október 2014

Tartalom – 2014/3

Abstracts    257 TANULMÁNYOK SKALICZKI Judit: A használóközpontúság megvalósításának kitüntetései: a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj     263 RÁCZ Ágnes: A nemzeti könyvtári gyűjtés – állománygyarapítás problematikája az Országos Széchényi Könyvtárban     272 KISS Eszter: Digitális gyarapítás az Országos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé – 2014/3

Tanulmányok A használóközpontúság megvalósításának kitüntetései: a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj SKALICZKI Judit A 21. század könyvtárainak legfontosabb feladata, hogy a társadalom információs-kulturális ágazatának meghatározó részeként szolgálja a használókat, és működésével hozzájáruljon a társadalmi folyamatok, az emberi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 3/2014

STUDIES Awards for user-friendliness: the Certified Library title and the Quality Prize for Libraries SKALICZKI Judit As a definitive part of the information society and the cultural sector in the 21st century, it is the most important task of libraries … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A használóközpontúság megvalósításának kitüntetései: a Minôsített Könyvtár cím és a Könyvtári Minôségi Díj

Jelenleg hazánkban a könyvtárak legmagasabb szakmai elismerése a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj. A kitüntetéseket a kulturális területet irányító Emberi Erőforrás Minisztérium jogelődje alapította, és a miniszter adja át évente a Magyar Kultúra ünnepén. A jogszabályi meghatározás … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Fórum az OSZK helyzetérôl és jövôjérôl Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai körében 2014 tavaszán megfogalmazódott egy olyan fórum, beszélgetéssorozat megszervezésének igénye, amely a nemzeti könyvtár helyzetével és jövőjével foglalkozik. Az egyik szervező, Földesi Ferenc kézirattári osztályvezető így fogalmazta meg a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A nemzeti könyvtári gyûjtés – állomány- gyarapítás problematikája az Országos Széchényi Könyvtárban

A gyűjtéssel kapcsolatos gondolataimat hat részben csoportosítottam: lényegében további kérdésfelvetések a Földesi Ferenc által a meghívóban megfogalmazottakhoz.

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Digitális gyarapítás az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában

A Térképtár a digitális kultúra korában Az elmúlt néhány évtized információtechnológiai változásai új lehetőségeket teremtettek, teljesen új szemléletet hoztak a világba: hatalmas adatmennyiségek kinyerése és gyors feldolgozása valósággá vált.

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Tudományos szelfi: szerzôi profilok az interneten

Bevezetô[*] Napjaink könyvtárosai élen járnak a technológiai újdonságok adoptálásában és bevezetésében. Elmúltak már azok az idők, amikor humorosan–lekezelően könyvtár-raktár (polcológia) szakként emlegették a végzettséget. A XXI. században a könyvtárosok könyvtár-informatika szakos diplomát szereznek, és a technológiai tudás csak növelte a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A kulturális tôke szerepe az olvasóvá nevelésben

Olvasásvizsgálat egy városi és egy falusi iskolában Bevezetés Felmérésemben a szülők, az iskola és a könyvtár kultúraközvetítő szerepét vizsgáltam általános iskolai tanulók olvasáshoz fűződő viszonyában. Számtalan közhely hangzik el arról, hogy a fiatalok ma már nem olvasnak, vagy hogy kevesebbet … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Ami egy konferenciáról kimaradt…

Kiegészítések az I. Magyarországi Biblioterápiai Konferenciához A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) az I. Magyarországi Biblioterápiai Konferenciát az NKA-tól 2013-ban elnyert támogatás segítségével 2014. május 16-án rendezte meg a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. A „Segített a könyv, a mese” … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Kiszakadva a családból – a gyermekotthonban élô gyermekek traumáinak enyhítése biblioterápiával

„Ki emel, ki emel, ringat engemet?” (Zelk Zoltán) Gyermekek biblioterápiája Az irodalmi mű tükröt tart az olvasó elé, mert bár nem róla szól a történet (a konfliktus színtere is kihelyeződik, eltávolodik tőle), de a képszerű leírások révén én-közelbe hozzák és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Irodalomterápia a börtönben

A börtönbüntetésről a társadalom nem-bűnöző tagjai nagyjából egyformán vélekednek: a törvényt megszegő embereknek rács mögött van a helyük. A puszta elszigetelés, kirekesztés azonban nem megoldás az eredeti problémára, vagyis attól, hogy egy időre bezárjuk, majd kiengedjük a bűnelkövetőket, nem biztosítottuk, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Válaszút elôtt. Felmérés öt országos könyvtári szakfolyóiratról

  Bevezetés A szakmai folyóiratok kiadása évtizedek óta folyamatos változások közepette zajlik. A paradigmaváltást a nyílt hozzáférés mozgalom keretében születő újabb és újabb kezdeményezések is jelzik1, 2. A hazai könyvtári szakfolyóiratokat is elérték azok a globális folyamatok, amelyek eredményeképpen a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A Könyvtári Figyelő hatvan évfolyama

  1. rész (1955–1968) A Könyvtári Figyelő jeles fordulóhoz érkezett idén: a folyóirat megkezdte hatvanadik évfolyamát. Egy szaklap múltja, jelene és jövője elválaszthatatlan az adott diszciplínától, esetünkben a könyvtár- és információtudománytól. A szakfolyóirat tükre a tudományág mindenkori helyzetének, forrásbázisa a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvmûvészet és bibliofília a két világháború közötti kiállításokon

Magyarországon a 19–20. század fordulóján került előtérbe a könyvek művészi kiállításának fontossága. A művészi szempontok és a legújabb grafikai irányzatok ismerete egyre hangsúlyosabb szerephez jutott a könyvnyomtatásban, ami abban is megnyilvánult, hogy a nyomdászok mellett művészek is kezdtek részt venni … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Vajda Erik (1930–2014)

Vajda Erik 2014. május 14-én, életének 84. évében hagyta itt földi világunkat. Halálának másnapján érkezett a felkérés a Könyvtári Figyelő szerkesztőségétől, hogy vállaljam Erik méltatását a lap hasábjain, mivel köztudott volt szakmai együttműködésünk és barátságunk a magánéletben is. Azonnal igent … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Fügedi Péternétôl (1928–2014) búcsúzunk

        2010 tavaszán egy délutáni teázgatás közben Fügedi Péternével, Jolival arról beszélgettünk, milyen nagyszerű, hogy Pécs lett Európa kulturális fővárosa. Élmény volt hallgatni, ahogy csillogó szemmel beszélt, nemcsak a régi időkről és az ottani rokonságról, régi barátokról, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A tudásszervezés elôtt álló kihívások és a könyvtártudomány

Heinz-Peter OHLY* Az ISKO (International Society for Knowledge Organization) 12. konferenciáján elhangzott előadás (Ohly, H. P.: Mission, Programs, and Challenges of Knowledge Organization. In: Categories, Contexts and Relations in Knowledge Organization. Proceedings of the Twelfth International ISKO Conference, 6–9 August … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A tájékoztatástól a képzésig – szakfolyóiratokra épített továbbképzés

Egy oroszországi projekt története és tanulságai GROMOVA, Olga: Ot informacii – k sisteme obrazovaniâ. Povyšenie kvalifikacii na baze professional’nyh žurnalov: istoriâ i vyvody odnogo proekta című – lapunk számára készült – írását Hegyközi Ilona fordította.   Olga GROMOVA  A Pervoje … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A polcoktól az internetig: a gyûjteményi munka átalakulása, átalakítása a felsôoktatási könyvtárakban

David W. LEWIS LEWIS, David W.: From stacks to the web: The transformation of academic library collecting (College & Research Libraries, vol. 74. 2013. no. 2. 159–177.) című írását Koltay Tibor tömörítette[*] A felsőoktatási könyvtáraknak meg kell változtatniuk gyűjteményi munkájukat. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Egy sokoldalú könyv az e-könyves kultúráról

KEREKES Pál E-könyvészet : a digitális  könyvkultúra alapvonásai / Kerekes Pál, Kiszl Péter, Takács Dániel ; [a bevezetést írta Dombi Gábor] ; [kiad. az Eötvös Loránd Tudomány-egyetem Bölcsészettudományi Karának Könyvtár- és Információtudományi Intézete]. – Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Stratégiák a láthatatlan web használatához és tanításához

DEVINE, JaneGoing beyond Google again : strategies for using and teaching the invisible web / Jane Devine and Francine Egger-Sider. –London : Facet, 2014. – XII, 180 p. : ill. ; 23 cm ISBN 978-1-85604-838-5       A könyv … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Az információs viselkedés – evolúciós ösztön (Megkésett könyvkritika)

SPINK, Amanda: Information be­haviour : an evolutionary instinct / Amanda Spink. – Dordrecht : Springer, 2010.  (Information Science and Knowledge Management, Vol. 16) XXII, 1-85.o.ISBN – 9783642114977 3642114 960         Már késő. Azok a könyvtárak, szakintézmények és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 3. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2014/3. szám

külföldi14_3

Kategória: 2014. 3. szám | Szóljon hozzá most!