A hónap bejegyzései: október 1992

Abstracts

The role of libraries in the process of communication. Part 2. SZENTE Ferenc The author analyses the changes occurring in the mother tongue, in the community-forming cultural activities and in the environment. The education in the mother tongue, the attunement … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

The role of libraries in the process of communication. Part 2. SZENTE Ferenc The author analyses the changes occurring in the mother tongue, in the community-forming cultural activities and in the environment. The education in the mother tongue, the attunement … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Die Rolle der Bibliotheken im Prozess der Kommunikation. Teil 2. SZENTE Ferenc Der Verfasser analysiert die Wechsel in der Muttersprache, in den die Gemeinschaft formenden kulturellen Aktivitäten, und in der Umwelt. Die Erziehung in der Muttersprache und die Abstimmung zum … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtár helye a kommunikációs folyamatban 2.

Az itt következő fejezetben az anyanyelv, a közösségformáló kulturális alapok és a környezeti feltételek változása kerül tárgyalásra mint olyan tényezőké, melyek a könyvtárosnak mint kommunikációs főszereplőnek a látószögébe kell, hogy kerüljenek.

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Az általános tárgyszójegyzék munkálatairól

Valószínű, hogy nagyobb szakmai érdeklődésre tarthat számot az általános tárgyszójegyzék ügye, amelynek munkálatai már elindultak. Alább közreadjuk azt az előterjesztést, amely a Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM) számára készült, majd három szakmai részproblémát tárgyaló fejezetet. Kérem a kollégákat, az előterjesztés … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtári rendszerek PC környezetben

A mikroszámítógép használata a könyvtári  folyamatban A számítógép könyvtári célú alkalmazása már évtizedekben mérhető. A kezdeti fejlesztések nagy számítógépekre történtek. Az elmúlt hat-nyolc év hozott olyan technikai fejlődést, amely a számítógépek alkalmazását a korábbinál sokkal szélesebb körben tette lehetővé. Az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A TINLIB integrált könyvtári rendszer

A TINLIB A szerző némi óvatossággal közeledett a témához, a TINLIB programcsomaghoz. Már találkozott jó néhány olyan szoftverrel, amelynek ára nagyobb volt, mint nyújtott szolgáltatásai, s először látva azokat a magyar árakat, amelyek a TINLIB moduljai mellett szerepeltek, magában őszinte … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A szöveges adatbázis-kezelés és a BRS/Search

Mire való a szöveges adatbázis? Az IIF-Hírek legújabb számában olvastuk, hogy az IIF Program Iroda a központi gépén működő ISIS adatbázis-kezelő rendszerét a gyorsabb, könnyebben kezelhető BRS/SEARCH  szöveges adatbázis-kezelővel váltja fel. Ez indokolja a BRS/SEARCH részletesebb bemutatását. (A szerk.) Elnézést … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A megyei könyvtári hálózat problématörténete

Az alábbi tanulmány egy nagyobb, még be sem fejezett munka első részének, a megyei könyvtári hálózat 1825-1952 közötti szakaszának a Könyvtári Figyelő számára erősen rövidített változata. A közigazgatási átszervezés és a könyvtári rendszerváltás napirendre tűzte a megyei könyvtárak és hálózatuk … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Közvetlenül vagy közvetítéssel?

A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés helyzete, problémái a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárában Lapunk előző számában olvashatták a könyvtárközi kölcsönzés kérdéseivel foglalkozó írásokat, Karácsonyi Rózsa, Kürti Lászlóné, Pallósiné Toldi Márta tollából. Akkor arra kértük olvasóinkat, akinek mondanivalója van a tárgyalt témákról, tegye … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A budapesti könyvtár szakos hallgatók véleménye a könyvtárosképzésről

1992 februárjában hallgatói felmérést készítettünk az ELTE könyvtár szakos hallgatói körében. Eredetileg a vizsgálat egy szakdolgozat kiegészítő kutatása lett volna, de a terv idővel módosult. Mivel a szakdolgozat témája az volt, miképpen lehet megújítani a hazai könyvtárosképzést a vezetési irányítási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Az ECPRD és a parlamenti könyvtárak regionális együttműködése

Az európai integrációs folyamat és ebben hazánk szerepe mindennapos témája az írott sajtónak, a tömegkommunikációs médiumoknak. A felzárkózás és a részvétel az egyes szakterületek vonatkozásában is figyelmet érdemel, különösen, ha ez a szakterület a könyvtárügyé.

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Európai üzleti információs hálózatok

A szerző “European business information networks” (European access 1991. 6. pp.30-32.) c. tanulmányát Orbán Éva fordította. Bevezetés Az Európai Bizottság folyóiratának, az Info Business 1991 márciusi számának címlapján egy pókhálót lehetett látni a következd felirattal: “EIC együttműködés: a hálózat szálait … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

CD-ROM és Macintosh a Kenti Állami Egyetem könyvtári tanszékén

A magyar könyvtári sajtó és ezen belül a Könyvtári Figyelő olvasói az Amerikai Egyesült Államok könyvtárai közül talán a Kenti Állami Egyetem könyvtárát ismerik a legjobban, hiszen több Gombocz ösztöndíjas is beszámolt már itteni tapasztalatairól.1

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Privatizáció és a közkönyvtárak

KING, Pamela Privatisation and public libraries / by Pamela King; [ed.] East Midlands Branch of the Library Association. – [s.l.] : EMBLA, 1989. – 103 p. Kevés olyan dolog van ma könyvtáros berkekben, ami nagyobb izgalomban tartaná a szakma valamennyi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Információs szakemberek oktatása és képzése: összehasonlítás és nemzetközi perspektívák

The education and training of information professionals : Comparative and international perspectives / edited by G.E. Gorman. – Metuchen , London : Scarecrow, 1990. – XVII, 365 p. Ez a gyűjteményes munka lényegében Edward Reid-Smith* professzor szakmai munkásságának állit emléket, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Használók az online információkeresés folyamatában

End-user searching : The effective gateway to published information / ed. by Peter T. Bysouth ; [ed.] Aslib. – London : Aslib, 1990. – VII, 187 p. Olyan kötetet szerkesztett Peter Bysouth, amelyben a nem-profi, nem-szakember információkeresők által végzett online … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Magyarok és finnek a fikció világában

KIRSTINÄ, Leena – LŐRINCZ Judit Magyarok és finnek a fikció világában : Balázs József és Veijo Meri regényének befogadása Magyarországon és Finnországban / Leena Kirstinä, Lőrincz Judit ; [közr. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. – Bp. : … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Amerika – Közép-Kelet-Európáról

Information in Eastern and Central Europe : coming  from the cold : Papers presented at the State-of-the-Art Institute. November 12-13, 1991, Washington, D.C. Special Libraries Association, 1991. 95 p. Az Amerikai Szakkönyvtári Egyesület (Special Libraries Association) aktuális kérdésekkel foglalkozó éves … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Abstracts

The role of libraries in the process of communication. Part 1 SZENTE Ferenc The central idea associated with the 1996 Budapest World Fair is “man and communication”. “What is the role of the library in the modern world of communication?” … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Die Rolle der Bibliotheken im Prozess der Kommunikation. Teil 1. SZENTE Ferenc Der zentrale Gedanke der Budapester Weltausstellung im Jahre 1996 ist ?Mensch und Kommunikation”. Welcher Piatz gehört der Bibliothek in der modernen Welt der Kommunikation? Der Verfasser versucht, diese … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtár helye a kommunikációs folyamatban 1.

A témának különös aktualitást ad – a könyvtárosi szerepismeret mindenkor kötelező fejlesztésén túlmenően -, hogy a közelgő budapesti világkiállítás irányadó gondolatának nagy valószínűséggel “Az ember és a kommunikáció” címet vagy ennek valamely változatát fogjuk megtartani. Feltételezve továbbá, hogy az EXPO … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Elképzelések a Nemzeti Periodika Adatbázis fejlesztésére

A Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa (KFKK) kurrens állományából épült Nemzeti Periodika Adatbázisról (az NPA-ról) nem először adunk számot a Könyvtári Figyelő hasábjain. Annak idején nyilvánosságra kerültek a rendszer felépítésére vonatkozó elképzelések1 éppenúgy, mint később a megvalósítás első eredményei2.

Kategória: 1992. 3. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A könyvtárközi kölcsönzésről

1981-ben jelent meg a könyvtárközi kölcsönzést szabályozó 19/1980. (XII.8.)MM.sz. rendelet. 1982-ben az OSZK részletes útmutatót adott ki, hogy megkönnyítse a könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó könyvtárosok munkáját. Az Útmutató 1. kiadása gyorsan elfogyott és szükség volt a címjegyzékre és a kódjegyzékre is.

Kategória: 1992. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A közvetlen nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés kérdései

1991 novemberében az Országos Széchényi Könyvtár – előzetes (írásbeli tájékozódás után – összehívta azt a 12 magyarországi könyvtárat, amely saját működési körén belül 1981 óta jogosult nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésre. Ezek a következők: Állami Idegennyelvű Könyvtár, ELTE Egyetemi Könyvtár, Fővárosi Szabó … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A könyvtárközi kölcsönzés finanszírozása

A közvetlen nemzetközi könyvtárközi kölcsönzési joggal rendelkező 12 hazai könyvtár képviselői 1991 novemberében megbeszélést tartottak az Országos Széchényi Könyvtárban. Ezen a megbeszélésen megígértem, hogy leírom a véleményemet a könyvtárközi kölcsönzés finanszírozással, illetve a térítéssel összefüggő kérdéseiről. Igyekszem ígéretemnek röviden, tézisszerűen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A kurrens, országos hírlaprepertórium esélyei*

A hírlapok mindig okoztak valamilyen problémát! A cenzorok aggódhattak, hogy nem hagytak-e a lapban egy nemkívánatos közleményt; a nyomdászok bosszankodhattak, hogyha az 56. szám 65. számként jött ki a rotációs gépből; az olvasók keresgélhették, hogy melyik múlt heti számban jelent … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 3. szám | Címke: , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Konfliktusok, konfliktushelyzetek az Országos Széchényi Könyvtárban

Célok A szervező, irányító tevékenység egyik legfontosabb feladata a konfliktusok keletkezésének feltárása, mielőbbi feloldása. Az azonos tevékenységet folytató területekre általában jellemző, hogy a konfliktusok kialakulásának okai azonosak, így ezeket együttesen lehet vizsgálni és a megoldások is ugyancsak megközelítően azonosak. Ezért … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A Könyvtári Figyelő – ahogy ötven olvasója látja

Előzmények 1991 a “fordulat éve” volt a Könyvtári Figyelő történetében. A 37. évfolyamába lépő lap szerkesztői tennivalóit a racionalitás és a gazdaságosság jegyében újra kellett gondolnunk. Aki korábban is olvasója volt a lapnak, jól tudja, hogy a külföldi könyvtári gyakorlat … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A törzs és az ágak 2.

(Horváth Tibor kandidátusi értekezésének bemutatása)* 9. A szintaxis körül 9.1 Jâtékból komolyan Kosztolányi ismert évődésével, a fordítás ha szép, nem hű, ha viszont hű, akkor nem szép. Hogyan oldható fel ez az ellentmondás? Az eddigiek ismeretében nem is lehet vitás … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 3. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Általános tárgyszójegyzék a német és az osztrák könyvtárakban

Szemle Az általános tárgyszójegyzék felállítása hazai könyvtárügyünknek is egyik aktuális feladata; a munkálatok már megkezdődtek, rövidesen lapunkban is beszámolunk róla. A kollégák tájékoztatására szeretnénk néhány külföldi megvalósítást is bemutatni. Elsőként a német nyelvterületen használatos általános tárgyszójegyzék körüli munkálatokat ismertetjük, de … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A belső kommunikáció

A szerző a linköpingi egyetem munkatársaként 1989-bon készítette el az alábbi jelentést egy három éven át tartó, öt ország, különbázó könyvtártípusaira kiterjedő, részben kérdőíves, részben interjúkra alapuló kutatásáról. A vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy a helyzet felmérésével, bemutatásával segítse … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 3. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés*:

alapelvek és végrehajtási irányelvek (1978) – jelentősen átdolgozott változat 1987** Napi munkám során meglepve tapasztaltam, hogy a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés alapelveit és végrehajtási irányelveit tartalmazó, alapvető fontosságú dokumentum, amelyet az IFLA Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzési Irodája adott ki, s a külföldi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 3. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

IFLA Könyvtárközi Kölcsönzési Iroda

Az IFLA Office for International Lending tájékoztatóját Kürti Lászlóné fordította. Az IFlA Könyvtárközi Kölcsönzési Irodájának célja, hogy támogassa és fejlessze a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzést. E cél érdekében hármas tevékenységet fejt ki: gyakorlati támogatást nyújt mindazoknak, akik aktívan részt vesznek a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 3. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Abstracts

The activities of the National Széchényi Library Centre for Library and Information Science in 1991. LUKÁTSNÉ TAKÁCS Zsuzsanna In spite of the changing social environment and the disadvantageous economic preconditions the NSZL CLIS’s work in 1991 was characterized by continuity, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Die Tätigkeit der Nationalbibliothek Széchényi Zentralstelle für Bibliotheks- und Informationswissenschaft in 1991. LUKÁTSNÉ TAKÁCS Zsuzsanna Trotz der Änderungen in der sozialen Umwelt und der unvorteilhaften wirtschaflichen Bedingungen kennzeichnete die Arbeit der NbSZ ZBI Ständigkeit, die Erhaltung der Aufgabentypen, die für … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1991. évi munkája

Bevezető A Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1991. évi beszámolója arról szólt, hogy a szakmai munka a könyvtárak változó társadalmi környezetének hatása és a nem mindig előnyükre változó gazdasági kondíciók ellenére is lényegében ugyanazokat a feladattípusokat állította elénk, mint a megelőző … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A SZÜV online információszolgáltató hálózata

Napjainkban az információ értéke egyre nagyobb. A gazdasági életben milliókat jelenthet egy fontos és megfelelő időben szerzett információ, de a tudományos munka és a politikai élet sem nélkülözheti a gyors, naprakész információszolgáltatást. Ugyanakkor jogos igény, hogy az adatok minél egyszerűbben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Felsőoktatásunk információs infrastruktúrája, avagy egyetemi és főiskolai könyvtáraink

Az itt következő gondolatok – melyek megfogalmazása talán személyesebb lesz, mint a Könyvtári Figyelő megszokott színvonala – megszületése, írássá formálódása és megjelenése között eltelő idő* teszi bizonytalanná, hogy törvénykezés – új jogszabályi keretek kimunkálása – előttiek, közbeniek vagy utániak lesznek-e … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Az első hazai fejlesztésű, PC környezetben működő integrált könyvtári rendszer

A PCLIB 2.0 és a KARDEX-rendszer Napjainkban már könyvtárnyi irodalom szól a könyvtári munkák gépesítéséről. A hazai könyvtárakban is már sok tapasztalat gyűlt össze a gépesítéssel kapcsolatban, pro és kontra egyaránt.

Kategória: 1992. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Környezetvédelmi információszolgáltatás Magyarországon

“Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” – ez a környezetvédelem nemzetközi jelszava. De tulajdonképpen mi a környezet?

Kategória: 1992. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Színre lépett a HUNRA

Amint arról már több lapban is hírt adtunk (Köznevelés, Könyvtáros, Könyvtári levelező/lap) 1991. október 31-én az Országos Széchényi Könyvtárban megalakult a Magyar Olvasástársaság (Hungarian Reading Association = HUNRA), mely 1992. február 28-29-én meg is tartotta első közgyűlését.

Kategória: 1992. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

A Könyvtári és Informatikai Kamara és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete együttműködésének alapelvei

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége és a Könyvtári és Informatikai Kamara képviselő testülete 1992. március 5-i együttes ülésén elfogadta a két testület együttműködésének alapelveit, melynek szövegét az alábbiakban olvashatják: Az átalakuló képviseleti és szakmai érdekvédelmi rendszer megköveteli, hogy az azonos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 2. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Két hónap alatt CD-ROM: megcsináltuk és maguknak is sikerülhet!

A szerzők “Two mounths to a CD-ROM: We did it and so can you! (The Fourth International Conference on New Information Technology, Budapest, 1991. dec. 2-4. pp. 109-120.) c. tanulmányát Orbán Éva fordította. 1. Bevezetés Az utóbbi néhány évben az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Egy újabb telematikai szolgáltatás: bemutatjuk az audiotexet

Amikor egy évvel ezelott útjára bocsátottuk a videotexszel és annak könyvtári alkalmazásával foglalkozó lapszámunkat (ld. 1991. 2. szám), tisztában voltunk azzal, hogy a hazai könyvtáraknak ma nem a videotextechnika megismerése, netán alkalmazása a legfontosabb dolga.

Kategória: 1992. 2. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Hungarian institutes abroad and their libraries 2. In this last part of the series the activities of the following institutions are described: the Hungarian Institute and Library, Paris (STREHO Istvánné); the Hungarian Academy and its Library, Rome (HUSZÁGHNÉ KELECSÉNYI Ágnes); … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Ungarische Kulturinstitute im Ausland und ihre Bibliotheken 2. In diesem letzten Teil der Reihe wird die Tätigkeit der folgenden Institutionen besprochen: Ungarisches Institut und Bibliothek, Paris (STREHO Istvánné}; die Ungańsche Akademie und ihrs Bibliothek, Rom (HUSZÁGHNÉ KELECSÉNYI Ágnes); das Ungarische … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Bereczky Lászlóné (1929-1992)

Van olyan emberhalál, amely – túllendítve a szeretett személy elmúltán érzett megrendülésünkön – az emlékezés, elmélkedés súlyos kapuit képes megnyitni. Bereczky Lászlóné idő előtti halála, a kelleténél gyorsabban kihunyt életének lezárulása a korszak, a legutóbbi idők magyar könyvtárügyében egy nagy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 1. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Bereczky Éva tanítványa voltam…

1992. január 11-én végleg eltávozott közülünk Bereczky Éva, a negyvenes-ötvenes években pályára indult könyvtáros nemzedék kiváló képviselője.

Kategória: 1992. 1. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Magyarsággyűjteményeink megőrzése*

A kanadai magyarsággal foglalkozó okiratok visszanyúlnak a múlt század közepéig, amikor az első magyar bevándorló partot ért Kanada földjén. Ezen dokumentumok magukba foglalják a bevándorlással kapcsolatos hivatalos aktákat, a magyar társadalmi, kulturális, felekezeti forrásanyagokat, a nyomtatásban megjelent kutatók és írók … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 1. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!