Impresszum

FELELŐS SZERKESZTŐ: Sághi Ilona
SZERKESZTŐK:  Kovács Katalin (Tanulmányok, Kitekintés, Könyvszemle)
Szabó Piroska (Külföldi folyóirat-figyelő)
A Szerkesztőbizottság elnöke: Hegyközi Ilona
Szerkesztőbizottság: dr. Dippold Péter, dr. Hajnal-Ward Judit, dr. Hangodi Ágnes, dr. Koltay Tibor, dr. Murányi Lajos, Orbán Éva, Pogány György, Rácz Ágnes, dr. Sipos Anna Magdolna, dr. Tóth Máté, Villám Judit.

Borítóterv:Gerő Éva
Műszaki szerkesztő: Nagy László

Szerkesztőség: OSZK  Könyvtári Intézet, 1014 Budapest, Szent György tér 4–6. (Budavári Palota F. épület)
Telefon: 224-3795
E-mail: saghi.ilona@oszk.hu, szabo.piroska@oszk.hu

Megjelenik: Negyedévente
Egy szám ára: 1500.-Ft + 5% áfa.
Éves előfizetés: 6000.-Ft + 5% áfa + postaköltség
Külföldi előfizetés: 100 euró
Terjeszti: az OSZK Könyvtári Intézet, Könyvtártudományi Szakkönyvtár
Előfizethető: a szerkesztőség címén.

Kiadja: az Országos Széchényi Könyvtár.
Felelős kiadó: az OSZK főigazgatója.
Készítette: NALORS Grafika Kft.,Vác.
Felelős vezető: Szabó Gábor.
HU ISSN 0023-3773 Index 26408 (Nyomtatott)
HU ISSN 1586-5193 (Online)

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!