FELELŐS SZERKESZTŐ: Kovács Katalin
SZERKESZTŐK:  Kovács Katalin (Tanulmányok, Kitekintés, Könyvszemle), Feimer Ágnes (Külföldi folyóirat-figyelő)
A Szerkesztőbizottság elnöke: Hegyközi Ilona
Szerkesztőbizottság: dr. Dippold Péter, dr. Hajnal-Ward Judit, dr. Hangodi Ágnes, dr. Koltay Tibor, dr. Murányi Lajos, Orbán Éva, Pogány György, Rácz Ágnes, dr. Sipos Anna Magdolna, dr. Tóth Máté, Villám Judit.

Borítóterv:Gerő Éva
Műszaki szerkesztő:Gerő Éva, Nagy László

Szerkesztőség: OSZK-KI Könyvtári Figyelő szerkesztősége 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület
Telefon: 224-3795, 224-3796
Telefax: 2243-875  vagy 3759-984 (KI titkárság)
E-mail: kovacs@oszk.hu, feimer@oszk.hu

Megjelenik: Negyedévenként.
Ára: 1500,- Ft + ÁFA + postaköltség.
Éves előfizetési díj: 6000,-Ft + ÁFA + postaköltség.
Külföldi rendelés: 100 euró.
Számonként is megrendelhető.
Terjeszti az OSZK Könyvtártudományi Szakkönyvtár.
Előfizethető a szerkesztőség címén.

Kiadja: az Országos Széchényi Könyvtár.
Felelős kiadó: az OSZK főigazgatója.
Készítette: NALORS Grafika,Vác.
Felelős vezető: Szabó Gábor.
ISSN 0023-3773 (Nyomtatott)
ISSN 1586-5193 (Online)