A hónap bejegyzései: április 2011

Tartalom

Abstracts   5 Rezümék TANULMÁNYOK SIPOS Magda: Kis magyar diktatúratörténet – indexekben és könyvtári selejtezésekben elbeszélve   11 DÖMSÖDY Andrea: Az információs műveltségről alkotott nézetek   40 BOGNÁR Noémi Erika – KOZMA Zsófia – TORMÁSI Gabriella – TÓTH Máté: A könyvtári blogok mint virtuális … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

STUDIES Short history of Hungarian dictatorship: indexes and library weeding SIPOS Anna Magdolna The author published the history of politically motivated book withdrawals in the period 1945 through 1950 and a content analysis of indexes in the earlier issues of … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék

Tanulmányok Kis magyar diktatúratörténet – indexekben és könyvtári selejtezésekben elbeszélve SIPOS Anna Magdolna A politikai indíttatású könyvkivonások 1945 és 1950 közötti esemény- és politikatörténeti számbavételét, valamint az indexek részletes tartalmi elemzését a folyóirat korábbi számaiban publikálta a szerző (Sipos, 2007. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Kis magyar diktatúratörténet – indexekben és könyvtári selejtezésekben elbeszélve

„A nemzeteket úgy likvidálják, hogy legelőször elveszik az emlékezésüket. Megsemmisítik könyveiket, műveltségüket, történelmüket. És valaki másféle könyvet ír, más műveltséget nyújt, és más történelmet gondol ki nekik. A nemzet lassan nem érti jelenét és elfelejti a múltját.” (Milan Kundera: A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Az információs műveltségről alkotott nézetek

1.  A nézetek fogalma, szerepe A konstruktivista pedagógia megközelítése szerint tudásunk saját konstrukció eredménye. Hogy az új ismeretek milyen mértékben, milyen minőségben, milyen összefüggésben épülnek be a tanulók tudásába, attól függ, milyen előzetes nézetekkel, ismeretekkel rendelkeznek az adott témakörben, milyen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A könyvtári blogok mint virtuális közösségi terek

A tanulmány a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar informatikus könyvtáros mesterképzés keretében megtartott „Kutatószeminárium” hallgatói projektjeinek kutatási eredményei alapján készült*. A Tim O’Reilly első – San Franciscóban 2004. október 5–7. között megtartott – web 2.0 konferenciáját követően … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Lehetünk ismét emelkedő nemzet? – PISA 2009-es eredmények, összefüggések

PISA 2009 : összefoglaló jelentés : szövegértés tíz év távlatában / Balázsi Ildikó, Ostorics László, Szalay Balázs, Szepesi Ildikó. – Budapest : Oktatási Hivatal, 2010. 78 p. ISBN 978-963-87744-5-3 A tanulók tudását mérő nemzetközi programba (PISA – Programme for International … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Ki is volt Szabó Károly?

Bevezetés Hazánkban a 19. század utolsó évtizedeiben nemzeti múltunk feltárása és megismerése a közérdeklődés középpontjába került. Ennek az elvárásnak elsődlegesen a nemzet szellemi értékeinek, az addig megjelent magyar nyomtatványtermésnek a bibliográfiai számbavételével lehetett megfelelni. Ezen túlmenően a kor uralkodó szellemi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Németh János magyarországi nyomdászattörténete, a Memoria typographiarum (1818)

A külföldi és a hazai nyomdászattörténet-írás kezdetei A külföldi szakirodalomban a nyomdászattörténeti írások tulajdonképpen a16–17. század fordulójától jelentek meg, de a téma tudományos feldolgozásának igénye a nyomdászat feltalálásának 200. évfordulója kapcsán vetődött fel komolyabban. Ekkorra már elegendő idő telt el … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Gyakorlati bibliometria: a tudományos tevékenység értékelése könyvtári eszközökkel

Könyvtárosként a mindennapi gyakorlatban figyelemmel kísérhetjük, milyen változásokat idéz elő az internet terjedése és az elektronikus környezet térhódítása a tudomány világában. Az előfizetéses könyvtári források, adatbázisok, a nyílt hozzáférésű folyóiratok és archivált anyagok révén lényegesen könnyebben juthatunk hozzá a publikált … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Fiatalok egyenlő eséllyel: mit tehet a könyvtár?

Projektek és példák néhány európai országból A tanulmány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2010. szeptember 22-én a „Könyvtárak a veszélyeztetett élethelyzetű gyerekekért és fiatal felnőttekért” címmel rendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. A könyvtárak világszerte fontos feladatuknak tartják, hogy szolgáltatásaik … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Terrorizmus a könyvtárban, terroristák a könyvtárban, avagy a PATRIOT Act (kettős) hatása az Amerikai Egyesült Államokban

„A könyvtár maga az univerzum.” (Umberto Eco)1 A szólásszabadság és az állam biztonságának konfliktusa Jelen tanulmány a könyvtár intézményéhez kapcsolódó kérdésekkel foglalkozik, konkrétan azzal, hogyan érvényesülnek és mennyiben korlátozhatók az állampolgári alapjogok a könyvtárban. A 21. század elejére jelentősen megváltozott … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

A nemzeti könyvtárak marketing-irányultsága

SCHWAMM, Hartmud – STEPHENS, Derek – CLEEVE, Marigold Hartmut Schwamm, Derek Stephens és Marigold Cleeve: Marketing orientation of national libraries (Libri, vol. 59. 2009. pp. 259–274.) című tanulmányát Viszocsekné Péteri Éva tömörítette. Bevezetés A 21. században a nemzeti könyvtáraknak sok … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1921–1944

A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája, 1921–1944 / összeáll. Ferenczyné Wendelin Lídia ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. – Budapest : OSZK, 2010. 3 db (2504 p.)ISBN 978-963-200-581-2 Bibliográfiatörténeti szakirodalmunk egyik sok évtizedes megállapítása, már-már epitheton ornansa, miszerint „nincs retrospektív … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Hálóba fogott hajók

Hálózati révkalauz : magyarországi hajózási információs források az interneten / Kiszl Péter. – Eger, EKF Líceum Kiadó, 2010. – 255. pISBN 987-963-9894-58-7 Online hajózási információk Hajóval járjuk be azokat a tereket, amelyeket fizikai felépítésünk miatt egyébként nem tudunk. Hajózunk a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A reáltudományok történetének könyvészete

GAZDA István: Bevezetés a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe /Gazda István. – Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2009. – 252 p. (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 16) ISBN 978-963-7615-56-6 A Hatágú Síp Alapítvány a könyvkereskedelmi pályára készülő diákok, továbbá … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2011. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2011/1. szám

2011. 1. Referátumok

Kategória: 2011. 1. szám | Szóljon hozzá most!