A hónap bejegyzései: június 2014

Megújult az Országgyűlési Könyvtár

A könyvtár története A Magyar Országgyűlés könyvtárát a törvényhozó munka támogatására 1870-ben hozták létre. Előbb a Magyar Nemzeti Múzeum, majd 1873-tól 1902-ig az Ybl Miklós tervei alapján épült Régi Képviselőház adott otthont a Képviselőházi Könyvtárnak. 1902-ben az intézmény a Steindl … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Kutatás, szakpolitika – nemzetstratégia

PISA 2012: adatok, feltételezések, következtetések Az OECD (Organization for Economic Coope­ration and Development – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztés Szervezet) a világ legfejlettebb államait tömörítő gazdasági szervezet, melynek alapító okiratát 1960-ban írták alá Párizsban, hogy a tagállamok gazdasági növekedését, a magas … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A nyilvános haszonkölcsönzési jog (PLR) kiterjesztése a nem nyomtatott könyvekre

A könyvtárak alapvető küldetése az információkhoz, a tartalmakhoz, a kultúrához való szabad hozzáférés biztosítása, és bár léteznek regionális különbségek a technológiai kapacitás és az e-könyv piacok fejlettsége között, ennek a küldetésnek egyetemesnek és elsődlegesnek kell lennie. Ugyanakkor digitális környezetben a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Olvasók online közössége = e-olvasás?

Bevezetés Sok ember gondolja azt, hogy az olvasás jövője csak az elektronikus könyvekben lakozik, a nyomtatott könyvek pedig teljesen el fognak tűnni. Tekinthetünk úgy erre a gondolatra, mint disztópiára, de mindenképpen figyelmet kell fordítanunk az olvasási kultúra ezen részére is. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Az ETO alapú számítógépes információkeresés egy új megközelítése

Bevezetés Az Egyetemes Tizedes Osztályozás egyike a világ legnagyobb és legelterjedtebb osztályozási rendszereinek. Különböző kiadásai legalább harminckilenc nyelvre lefordítva jelentek meg és a világ százhuszonnégy országában használják1. Csak Európában több mint 140 000 könyvtár állományát indexelték vele,2 és olyan nagy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A történeti könyvállományok bővülési lehetősége – 1800 előtti ismeretlen nyomtatványok azonosítása

A történelmi korszakokon átívelő könyvtárosi igyekezet egyik alapvető célkitűzése a dokumentumok autopszián alapuló, lehetőség szerint minél teljesebb számbavétele. A retrospektív nemzeti bibliográfiából hiányzó 1800 előtti, úgynevezett régi magyarországi nyomtatványok számbavétele folyamatosnak tekinthető. Az újabb nyomtatványok feltárását elsősorban az elmúlt években … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A Fülöp Géza-emlékülés előadásai Az ELTE BTK Könyvtár-és Információtudományi Intézet 2013. december 12-én tudományos emlékülést rendezett Fülöp Géza (1928–1998) születésének 85. évfordulója alkalmából. Borsodi Csaba rektor-helyettes köszöntője és Kiszl Péter intézetigazgató, tanszékvezető megnyitója után Sebestyén György, Barátné Hajdu Ágnes, V. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Bevezető gondolatok Fülöp Gézáról

.„A múlt tisztelete az a vallás, mely az új nemzedék köteléke. Ne veszítsünk semmit a múltból, mert csak is a múlttal alkothatjuk a jövendőt!”  Anatole France sorai méltón sommázzák a hagyomány jelentőségét a fejlődésben. Rendezvényeink sora* tesz tanúbizonyságot arról, hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Fülöp Géza, Kovács Máté utódja és tanítványa

Bevezetés Nem könnyű újat találni különösen Kovács Máté (1906–1972), de Fülöp Géza (1928–1998) életművét illetően sem. Számos közlemény foglalkozik munkásságukkal, az utóbbi évek során elsősorban Tóth Gyula és Bényei Miklós publikáltak nagyon jelentős és alapvetően új eredményeket ebben a témában. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Tehetséggondozás és pályakövetés, ahogy azt Fülöp Géza látta1

„Ti e szívből nem múltok sohasem” (Rilke: Szonettek Orpheuszhoz 1. rész 10.) Fülöp Géza személye a 20. század második felében szervesen összefonódott a magyarországi könyvtárosképzéssel. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kézirattárában és az Akadémiai Kiadó Lexikon Szerkesztőségében eltöltött hét év … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Az akadémiai könyvkiadás és könyvszerkesztés reformkori történetéből

Az elsô akadémiai kiadvány 1978-ban jelent meg „A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 1828–1950” című bibliográfia, amelynek első tétele a következő:1 „1828 Relatio Deputationis Regnicolaris mixtae, pro discutiendo plano erigendae Nationalis Societatis Eruditae Hungaricae sub sessione 59 Modernorum Regni Comitiorum emiassae. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Ismerjük-e a régi nyomdászainkat?

Abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy mindjárt a legelső Magyarországon nyomtatott könyv készítőjének ismerjük a nevét, Andreas Hess ugyanis kiírta a nevét, a nyomtatás idejét és helyét (1473, Buda) a könyv utolsó lapjára (1. ábra). Az ősnyomtatványok korszakában nálunk nyomtató … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Hungarikumok a Rutgers Egyetem Könyvtárában: a második világháború idején az amerikai hadseregbe behívott amerikai magyar katonák levelei 1942–19451

Bevezetés Fülöp Gézának nem voltam tanítványa, de sok szakmai és emberi szál kötött hozzá. Szívből szerettem és becsültem a tudásáért, emberséget és becsületet sugárzó személyiségéért.

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Olvasók és olvasás a Cseh Köztársaságban

Háttér A vizsgálatokat a Cseh Tudományos Akadémia Cseh Irodalmi Intézete és a Cseh Köztársaság Nemzeti Könyvtára szervezte a Cseh Kulturális Minisztérium szíves pénzügyi támogatásával. Általánosságban véve a vizsgálatok mindegyike két irányban folyt, azaz mennyiségi és minőségi kérdéseket tekintett át. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A kutatási adatok és a könyvtár

Bevezetés Aki nyomon követi a könyvtártudomány szakirodalmát, mostanában azt látja, hogy szinte hetente jelennek meg cikkek a kutatási adatokról, azok megosztásáról és gondozásáról, a „nagy adatokról” és számos kapcsolódó problémáról, ide értve természetesen azt is, hogy milyen szerepet játszhat az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Katalógus 2.0 – Van-e jövője a könyvtári katalógusoknak?

A kötet a könyvtári katalógusok helyzetét, szerepét és átalakulását vizsgálja a vágtázó technológiai fejlődés közepette. A szerkesztő, Sally Chambers, a digitális kutatói infrastruktúra és a digitális bölcsészet fejlesztésében jártas szakember, aki több európai programnak is aktív részese és szervezője: dolgozott … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A kölcsönzőszobától a Tudás-tárig – Pécs és Baranya megye szolgálatában

1943. október elseje két európai város életében is emlékezetes dátum. Nápolyba ekkor vonultak be a szövetséges csapatok, Pécsett pedig ha nem is ekkora horderejű, de a város kultúrtörténete szempontjából fontos esemény történt: az Apáca utcában ezen a napon nyitotta meg … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Egy XIX. századi pesti nyomda harmincöt évének termése

Huszonötödikként látott napvilágot az OSZK és a Gondolat Nemzeti Téka sorozatában Rózsa Mária műve, ami ezúttal nyomdászattörténeti munka. Az elmúlt tíz évben a székesfehérvári Frigyik Katalin impozáns műve, a Typis Számmerianis, a Számmer nyomdászcsalád története és a nyomtatványok bibliográfiája 1794–1920 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2014/2. szám

külföldi14_2

Kategória: 2014. 2. szám | Szóljon hozzá most!