A hónap bejegyzései: november 1998

A külföldi állatorvosi folyóiratok olvasottságvizsgálata. Helyzetkép

    Az Állatorvostudományi Egyetem (ÁOTE) Központi Könyvtára – mint szakterületi báziskönyvtár kettős szerepet tölt be: biztosítja az egyetemen folyó graduális, posztgraduális képzés és kutatás információs hátterét és dokumentum-bázisát, és az országban működő állatorvosi karok, a mezőgazdaság, a kis- és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Lógunk a Weben avagy elektronikus adatbázisok felhasználása a könyvtárközi kölcsönzésben és a dokumentumszolgáltatásban

    Egy kis múltba tekintés: a közvetett hozzáférés kora Az IFLA könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatban kiadott alapelve és irányelvei kimondják, hogy minden ország a saját kiadványainak szolgáltatásáért felelős. Ennek megfelelően a könyvtárközi kölcsönzés és a dokumentumszolgáltatás terén az egyes országokban … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A Neumann János Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság megalakulása, tervei

    Az egész világon felismerték, hogy a digitalizálás az egyetlen módja a dokumentumok megőrzésének, megóvásának és széles körben hozzáférhetővé tételének. Mágneses adathordozókon nagyobb biztonsággal, jobb minőségben és hosszabb ideig lehet megőrizni féltett kultúrkincseinket. Számtalan értékes történeti dokumentum ma már … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Most a BC2-n a sor…. Bliss bibliográfiai osztályozása új színekben

    Henry Evelyn Bliss bibliográfiai osztályozására a magyar szakirodalom igen kevés figyelmet fordít, ami nem csoda, hiszen a rendszert egy igen szűk használói körön és néhány jeles osztályozási szakemberen kívül a világon sem sokan ismerik. Az Extensions and Corrections … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsgaben

Die retrospektlve Datei der Ungarischen Nationalbibliographie: Überlegungen zur Planung und Verwirklichung der retrospektiven Konversion BERKE Barnabásné Im Zeitalter der Online-Kataloge taucht als dringender Bedarf auf, in dem ganzen Bestand von Bibliotheken recherchieren zu können. Dieser Bedarf wird durch die retrospektive … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

The retrospective database of the Hungarian Natioal Bibliography. Thoughts on the planning and accoplishment of retroconvrersion BERKE Barnabásné In the age of on-line catalogues an urgent need emered for the searchability of the complete collections gedfor the bility of libraries. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rendszerváltás az OSZK-ban, a közreműködő szemével.

    Ahogy elkezdődött Start 1997. augusztus 8-án a Művelődési és Közoktatási Minisztérium egyik tanácstermében az Országos Széchényi Könyvtár engedélyt kapott, hogy az 1992 óta működő, DOBIS/LIBIS integrált gépi rendszerét korszerűbbre cserélje, és pályázatot írjon ki egy új integrált rendszer … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A Magyar Nemzeti Bibliográfia retrospektív adatbázisa. Gondolatok a retrospektív konverzió tervezéséhez és megvalósításához. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának 1998. március 24-i ülésén elhangzott előadás

    Mindenek előtt szeretném megköszönni a Bibliográfiai Szekció vezetőségének felkérését arra, hogy mondjam el Önöknek gondolataimat a nemzeti bibliográfia retrospektív konverziójának lehetőségeiről. Sietve teszem ugyanakkor hozzá, hogy mielőtt igent mondtam, tisztáztuk, hogy nem az Országos Széchényi Könyvtár retrospektív konverzióra … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Szentmihályi János a bibliográfia elméletéről és metodikájáról. (Az előadás Szentmihályi János szüle-tésének 90. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen hangzott el 1998. május 19-én az OSZK-ban.)

    “Szakom a tájékoztatás, a bibliográfia és a dokumentáció” – vallotta Szentmihályi János 1978-ban Vértesy Miklósnak egy vele készült, s a Könyvtáros hasábjain is megjelent beszélgetés során.l Ez a szakmai hitvallás, s mindaz, ami e mögött van, kiemelkedő, iskolateremtő … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Szentmihályi János nyomdokain. Az 1919-1944 között külföldön nyomtatott magyar nyelvű könyvek bibliográfiai adatbázisának programja

   Amint Szabó Sándor előadásában is hallhattuk, Szentmihályi János munkásságát nyomon követve a könyvtár- és információtudomány számos táját bejárhatnánk, így a tájékoztatás vagy a bibliográfia, különösen pedig a nemzeti bibliográfia vidékét. Életműve egészéből az utóbbit, azon belül is a területi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsgaben

Lelhverkehr In der Region Nord-Transdanubilen PALLÓSI-TOLDI Márta Die Studie fasst die Ergebnisse einer Untersuchung über die inhaltlichen, organisatorischen und administrativen Eigentümlichkeiten des Leihverkehrs und Dokumentlieferung auf Grund eines 15 Bibliotheken der Region enthaltenden Musters zusammen. In den uritersuchten Bibliotheken wird … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 3-4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Interlibrary tending in the Northern Transdanubian repion PALLÓSINÉ TOLDI Márta The study summarises the results of a sample survey, Involving 15 libraries, of the composition, organisation and administration of document delivery within and among libraries of the Northern Transdanubian region. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 3-4. szám | Szóljon hozzá most!

A holnap Európájának közkönyvtárai. Óvatos megfontolások

  A könyvtárosokat – mint az egyik leghagyományosabb intézmény gondozóit mindig is érdekelte, mi lesz a rájuk bízott szolgáltatás sorsa a jövőben. Mára azonban az érdeklődés aggodalommá, sőt esetenként szorongássá vált. Ha a közkönyvtárnak mint a társadalom alapvető kulturális intézményének … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. különszám | Szóljon hozzá most!

Modernizáció: globalizáció, amerikanizáció? Változási tendenciák a hazai olvasási és könyvtárhasználati szokásokban

A társadalmi háttér 1989-90 Magyarország számára is az egész Kelet-Közép-Európával együtt döntő esélyt jelentett: Ismét bekapcsolódhattunk a világméretű modernizációs tendenciákba. Véget ért egy voluntarista ideológia egyeduralma, s ennek nyomán gyors és radikális változások következtek be politikai rendszerünkben; (az egypártrendszert a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. különszám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárközi kölcsönzés az észak-dunántúli régióban

   A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma pályázati támogatásával mintavétellel vizsgálatot végeztünk az észak-dunántúli régió egyes könyvtáraiban a könyvtárak közötti dokumentum-szolgáltatás tartalmi és ügyintézési, szervezeti jellemzőinek regisztrálása céljából. A 15 könyvtárra kiterjedő adatgyűjtés megítélésünk szerint átfogó képet ad a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 3-4. szám | Szóljon hozzá most!

Hagyományos kiadványok átültetése a Webre: Hungarika-WWW

  Előzmények 1997 nyarának végén az Országos Széchényi Könyvtár Hungarika Dokumentációs Osztályának munkatársai megkerestek minket (SOFTING Kft.), hogy segítségükre tudnánk-e lenni a Hungarika-WWW, azaz egy olyan új Web-szolgáltatás létrehozásában, amely a hungarika-anyagokat (vagyis magyar vagy nem magyar nyelvű, magyar vonatkozású … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 3-4. szám | Szóljon hozzá most!

A hazai könyvtártudományi/informatikai doktori disszertációk számbavétele és jellemzése. II. rész, 1991-1996*

(*A tanulmány Balázs János: A hazai könyvtártudományi/informatikai doktori disszertációk számbavétele és jellemzése. (Könyvtári Figyelő, 1.(37.) 1991. 2.sz. pp. 191-205.) c. dolgozatát folytatja.)     Bevezetés A felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény1, valamint a Kormány 47/1994.(IV. 1.)2 és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1998. 3-4. szám | Szóljon hozzá most!