A hónap bejegyzései: október 1994

Abstracts

The computer network of the National Széchényi Library JESZENSZKY Edit The development of the computer network of the National Széchényi Library has been determined by the supply and conditions of the 80s. The library installed the DOBIS/LIBIS integrated library system … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Széchényi Könyvtár számítógépes hálózata

A következő két tanulmány (Jeszenszky Edit és Berke Barnabásné írása) az Országos Széchényi Könyvtárban, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Szekciójának rendezésében, 1994. október 16-án elhangzott előadások átdolgozott szövegét tartalmazza. Az OSZK számítógépes hálózatáról szeretnék beszélni, a hardverről és a szoftverről, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Széchényi Könyvtár adatbázisai

Az OSZK számítógépes adatbázisainak 1994-es állapotát szeretném ismertetni és csak ritkán teszek történelmi visszapillantást, bár azt némi nosztalgiával, tekintettel hosszú számítógépes adatbázis-építési tapasztalatainkra. Sok küzdelem és kudarc árán jutottunk el a mai helyzetig, és persze sikerekkel is, ami boldogsággal töltött … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtár és/vagy elektronikus könyvtár?

A címben feltett kérdés nem igazi kérdés, ma már nincs mit eldönteni, a választ mindannyian tudjuk: a hagyományos könyvtárak elektronikus könyvtárakká is váltak. Sőt, létrejöttek a virtuális elektronikus könyvtárak is, amelyek mögött azonban ott van a hagyományos könyvtárak évszázadok tapasztalatára … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtárpolitika aktuális kérdései Magyarországon

Elhangzott 1993. október 6-án Győrött, az Alpok-Adria szemináriumon. Terjedelmi korlátok miatt az alábbiakban csak a legfontosabb kérdésekre térek ki, s el kell tekintenem a részletes elemzéstől és bizonyítástól is. Ezért a kifejtés inkább tézisszerű lesz; csatolom viszont a vonatkozó szakirodalom … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Folytonosság és változás az akadémiai információ ellátásban

Az akadémiai intézeti könyvtárak 1994. évi hálózati értekezletéről1 Bevezetés Az akadémiai könyvtári hálózatról, amely az alapkutatási és részben az alkalmazott kutatási információellátásban az ország egyik legfontosabb szakirodalmi gyűjteményi és tájékoztató bázisa – hat éve jelent meg utoljára ismertetés e folyóirat … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A hálózati együttműködés kérdései Baranyában

A Könyvtári Figyelő ez évi 2. számában Skaliczki Judit tekintette át a közművelődési könyvtárak rendszerváltozás utáni helyzetét.1 Talán nem lesz haszontalan, ha ezúttal egy közepes nagyságú, kisközséges megye könyvtári viszonyait vesszük szemügyre, közelebbről azt, mi történt Baranya megye közművelődési könyvtáraival … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

OCLC – nemzetközi bibliográfiai forrásmegosztó hálózat könyvtárak számára

Az előadás az Országos Műszaki Könyvtárban, 1994. április 25-én tartott, az OCLC és az Info Technology Supply Ltd. közös támogatásával rendezett szemináriumon hangzott el. Az “OCLC — An international bibliographic resource sharing network for libraries” címen az OCLC Europe igazgatója … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Retrospektív konverziós programok tervezése és irányítása

A szerző “Planning and managing a retrospective conversion project” c. tanulmányát, mely 1994 áprilisában hangzott el az OCLC és az ITS (Info Technology Supply Ltd.) közös támogatásával rendezett szemináriumon, Orbán Éva fordította. Mi is a retrospektív konverzió? A retrospektív konverzió … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtári munka értékelésének új módszere: a SWOT-analízis

Szemle Napjainkban könnyen lehet előkelő, idegen hangzású kifejezéssel feltűnést kelteni. Nagy ugyanakkor annak a veszélye, hogy ha mélyebben megismerjük a kifejezés tartalmát, akkor az egész elveszti hitelét. A könyvtári munka esetében ilyennek tűnhet a SWOT-analízis fogalma. A SWOT az angol … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Társadalmi (önkéntes) munkások a könyvtárakban

Szemle Önkéntes munkát, vagy nálunk megszokottabb nevén, társadalmi munkát, általában azok vállalnak, akiknek nincs állandó munkájuk, és – különféle indíttatásoktól vezérelve -dolgozni szeretnének, olyannyira, hogy ezt ingyen is hajlandók elvégezni. Másoknak ugyan van munkájuk, de valamilyen ügyet támogatásra érdemesnek tartanak, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Professional policy to be followed in case of being nominated to director general of the National Széchényi Library POPRÁDY Géza Géza Poprády was appointed director general of the national (Library in May 1994. The article is the programme of the … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói állásának elnyerése esetén megvalósítandó szakmai koncepció

Juhász Gyula történész professzor 1993-ban bekövetkezett halálával megüresedett az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói széke. A posztra kiírt pályázatra két könyvtáros szakember, Horváth Tibor, a Pedagógiai Könyvtár főigazgatója, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke és Poprády Géza megbízott OSZK főigazgató mellett, Taxner-Tóth … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Megkezdte munkáját a Periodika Kör

A könyvtári állomány legérzékenyebb része a folyóiratállomány, tágabb értelemben az időszaki kiadványok csoportja. A használók amúgy is megkülönböztetett figyelmet fordítanak a könyvtárak folyóiratszolgáltatásaira, mert ezek a dokumentumok hordozzák a legfrissebb információkat. Ugyanakkor a folyóiratok kezelésének, feldolgozásának sajátosságai, a beszerzésükkel kapcsolatos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az automatizált kurrens sajtóbibliográfia és szolgáltatása

Elhangzott a Periodika Kör “Az időszaki kiadványok aktuális kérdései” c. rendezvényén 1994. április 26-án Rövid történeti visszatekintés A magyar sajtó első korszakának első nemzeti bibliográfiai szintű feltárása id. Szinnyei József nevéhez fűződik, aki a Vasárnapi újság 1862. évi számaiban adta … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Bemutatjuk az Oracle Libraries integrált könyvtári rendszert

A hazánkban megjelent integrált könyvtári rendszerek prospektusait kézbevéve meg kell állapítanom, hogy azok tartalmi leírásai kísértetiesen hasonlítanak egymásra. Ha letakarjuk a termék nevét a szövegben, szinte ugyanazokat a “bűvszavakat” fedezhetjük fel valamennyiben, talán csak az ismertetők stílusában van különbség. Valóban … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvpiac változásai Magyarországon (1985-1994)

Az OTKA támogatásával készülő Könyv, olvasás, kulturális identitás c. kutatás részét képezi a könyvpiac változásait nyomon követő tanulmány. Az 1994. május 11-15. között Prágában a Nemzetközi Könyvvásár alkalmával, a Nemzetközi Bibliológiai Társaság kutatóinak konferenciáján elhangzott előadás változata. Kelet- és Közép-Európában … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Közigazgatási könyvtár az egri Megyeházán

Előzmények A jogi információszolgáltatás megoldása sok fejtörést okozott a Heves Megyei Tanácsnak és a Megyei Könyvtárnak egyaránt. A megoldást egy, a Megyei Könyvtár szakrészlegeként működő, de helyileg a Megyei Tanács épületében felállított közigazgatási szakrészleg (szakkönyvtár) megszervezése jelentette. A szervezést megkönnyítette, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A Veszprém megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Közigazgatási Szakkönyvtára

A kezdetek A szakkönyvtár létrehozásának ötlete valamikor 1983-ban fogalmazódott meg a Veszprém megyei tanács vezetőiben. Az ötlet megvalósulását három körülmény is támogatta. Az egyik, hogy a tanács épületének átalakítása során megüresedett a portás lakása, így adódott egy olyan helyiség, amely … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Magyar könyvek és könyvtárosok Romániában

1989 végének, 1990 elejének csodálatos hetei után türelemmel vártak valami jobbra a magyar könyvtárosok, biztosak lévén abban, hogy a könyvtárosok még a feltámadáskor sem az elsők között szólíttatnak. De sor végén is lehet boldognak lenni, ha létezni és dolgozni hagyják … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A francia könyvtárak alapokmánya

Lapunk tavalyi utolsó számában olvashatták Skaliczki Judit összeállítását néhány európai ország könyvtári törvénykezési gyakorlatáról. Most a francia könyvtárak számára készült, nem jogszabályi érvényű ajánlásokat ismerhetik meg. A Charte des bibliotheques (Ed. Conseil Supérieur des Bibliotheques. 1992. 14 p.) c. kiadványt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az információ mérése

A szerző Measurement of ínformation c. előadása a COLIS (Conceptíons of Library and Information Science) konferencián hangzott el 1991-ben Tamperében. A tömörítést Fülöp Géza készítette. Bevezetés A cikk az információmértékek problematikáját tárgyalja a fogalom következő meghatározása alapján: az információ az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az értelmiség árulása, avagy mi a valódi szándéka a könyvtárak és könyvek ellenségeinek?

Michael Gorman: The treason of the learned. The real agenda of those who would destroy líbraries and books. c. (Library Journal, 1994. Febr. 15.) tanulmányát Novák István fordította.   A könyvtárak, különösen az egyetemi könyvtárak még soha nem voltak olyan … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Legal regulation of deposit copies SONNEVEND Péter Reliable legal deposit copy handling is the basis of library provision and national bibliographic services. An independent act, and a departmental order dealing with the execution of the act is required. This draft … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A tudományos célú köteles példányok szolgáltatását szabályozó törvény koncepciója

A magyar könyvtári ellátás és egyben a nemzeti bibliográfia nélkülözhetetlen alapja a megbízható köteles példány szolgáltatás. Ez már az állami “egyik zsebből, másik zsebbe” helyzetben sem volt hiánytalan, ám a széles körű magánvállalkozás éveiben kellő törvényi alap nélkül egyenesen elképzelhetetlen. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Szubjektív számvetés a közművelődésikönyvtárak rendszerváltás utáni helyzetéről

A következő tanulmányt még 1993 őszén kapta szerkesztőségünk, de egyéb kötelezettségeink miatt nem tudtuk korábban közreadni (ez a magyarázata az első mondatban szereplő “3 év”-nek). A számvetés megállapításai változatlanul érvényesek. (A szerk.)  Eltelt három év a rendszerváltás óta, s úgy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1993. évi munkája

Az elmúlt esztendő több változást hozott a KMK életében. Szente Ferenc főigazgatóhelyettes, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ igazgatója, 1993. augusztus 1-jétől megkezdte felmondási idejének letöltését, majd 1994. április 1- én nyugállományba vonult. A következőkben a KMK osztályainak beszámoló jelentéseihez igazodva … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Hálózati információforrások és hatásuk a könyvtárakra

A szerző ebben a tanulmányában – melyet eredetileg 1993 tavaszán az ELTE informatika kiegészítő szak lezárásaként készített – azt az ismeretminimumot kísérelte meg összefoglalni, amellyel nagyjából minden könyvtárosnak rendelkeznie kell a hálózati információkról. Az 1993 óta bekövetkezett legfontosabb változásokat megpróbáltuk … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Széljegyzetek az európai információs kultúra magyarországi megjelenéséhez

A Könyvtári Figyelő 1991 /1. számában Szalay Sándor elemezte az Európai Közösség hivatalos kiadványainak magyarországi beérkezését és fog adtatását, majd ezeket írta : “A kézirat leadása óta az AGROINFORM körlevélben közölte, hogy kapcsolatba lépett az Európai Közösség Kiadóhivatalával és annak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Egy tantárgyközi feladat: az olvasás

 Töprengés és tudósítás a HUNRA 5. konferenciája után   Mi változott?  ”A pedagógusok olvasáskultúrájával kapcsolatban azt szokás mondogatni, mennyire kívánatos a rendszeres önművelés-olvasás fokozása annak érdekében, hogy fejlődjék a pedagógiai tevékenység színvonala. Talán időszerű lenne a kérdést megfordítva is vizsgálni: … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Szex a könyvtárban szexkönyvtár. Válasz Kövendi Dénesnek

Őszintén köszönöm dr. Kövendi Dénes reagálását “Szex a könyvtárban” c. cikkemre (KF, Ú.f. 1993/4.). Írása címével – “Parttalan szex a könyvtárban” – megpróbálja érzékeltetni, hogy nem körvonalaztam kellőképpen a dolgokat. A parttalanság – érzésem szerint – K.D. írására is vonatkozik, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtári szolgáltatás egy nem megfelelően ellátott réteg számára: a siket és hallássérült könyvtárhasználók

“Könyvtárosokként az a feladatunk, hogy a könyvtárainkban lévő forrásokat a rokkant emberek számára éppúgy hozzáférhetővé tegyük, mint az egészségesek számára.” A Library Trends c. amerikai folyóirat 1992. évi nyári tematikus számát a siketek és hallássérültek könyvtárhasználatával kapcsolatos kérdéseknek szentelte. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Franciaországi könyvtárak és médiatárak. Egy tanulmányút tapasztalatai

 A Pannónia TEMPUS távoktatási ún. JEP projekt keretében 1993 júniusában egy hónapot töltöttünk Franciaországban a nyitott- és távtanulás módszereinek tanulmányozásával1 a CESI (Centre d’Etudes Supérieures lndustrielles, mérnöktovábbképző intézmény) szervezésében. Ez idő alatt, a szorosabban vett programon túl, módunk volt arra, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Mezőgazdasági információs rendszer Hollandiában

A szerző 1993 őszén az MKE Mezőgazdasági Könyvtárosok Szekciója tagjaival együtt hollandiai tanulmányúton járt. Beszámolója felkeltheti azoknak a szakembereknek a figyelmét is, akik közvetlenül nem foglalkoznak mezőgazdasági információval. Remélem, nem tűnik túlzó elfogultságnak, ha azt mondom, hogy jelenleg hazánkban – … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az automatizált könyvtári rendszerek piacának áttekintése

Folytatjuk az előző számunkban elkezdett magyar-holland könyvtári szimpózium (Budapest, 1993. jan. 12-13.) holland előadásainak közlését. A szerző The marketplace for automated library systems. A survey (The role of libraries today, tomorrow and beyond. Trends in Hungary and the Netherlands. Ed. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Közhasznú információszolgáltatás kihívás a közművelődési könyvtárak számára

A szerző Community information service, a challenge to public libraries (The role of libraries today, tomorrow and beyond. Trends in Hungary and Netherlands. Ed. Dorathe Blom, Freek de Jong, Hendri Tolboom. Amsterdam, Hogesschool van Amsterdam, 1993. pp. 73-79.) előadását Orbán … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az amerikai és német tárgyszórendszerekről

 Bevezetés Több mint két esztendeje annak, hogy Horváth Tibor, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke egy általános tárgyszórendszer kidolgozását javasolta. Az előterjesztést e folyóirat hasábjain is olvashatták. Ebben az induló szakaszban is nyilvánvaló, hogy az általános tárgyszójegyzék sem lehet meg egységes … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

In memory of József Antall, the librarian KAPRONCZAY László The study analyzes the career of the Hungarian prime minister, deceased on 12 December 1993, as a librarian between 1963 and 1990. József Antall spent nearly three decades in the Semmelweis … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtáros Antall József emlékezete (1932-1993)

“Cselekvő életre vágytam?” (dr. Antall József) 1993. december 18-án vett végső búcsút az ország, az ismét függetlenné vált Magyarország, az 1993. december 12-én elhunyt miniszterelnökétől, dr. Antall Józseftől, aki kormányfővé választása előtt közel három évtizedig a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A kutatások nyilvántartása Magyarországon

A kutatások hazai nyilvántartásának helyzetéről, mint a könyvtári tájékoztató munka kiemelten fontos területéről szerettünk volna teljes képet adni. A jelenlegi gyakorlat sokfélesége és az állandó változások miatt ez nem sikerülhetett maradéktalanul. Ezért ha valakinek hozzáfűznivalója lenne az általunk közölt cikkhez, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A csereformátumokról

(Alapozás és kiegészítések Mirna Willer: A szabványosítás szükségessége a géppel olvasható katalogizálásban c. cikkéhez) Bevezető szerzői magyarázkodás A vaksors (vagy inkább a szaksors) úgy hozta, hogy amikor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciója felkért, hogy tartsak előadást a csereformátumokról, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A szabványosítás szükségessége a géppel olvasható katalogizálásban

A szerző lapunk számára készült Machine readable cataloguing the necessity for standardization c. tanulmányát Kovács Emőke és Vajda Erik fordította. 1. Bevezetés A MARC formátumok megjelenése szorosan összefügg a szabványosítással. A MARC formátumok gyakorlatilag nem jöhettek volna létre magas szintű … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Célok a tanácsi könyvtárügyben. Szervezetszociológiai elemzés

A szervezetek “célkövető rendszerek” – írja Jávor István Ackoff és Emery nyomán nemrég megjelent egyetemi jegyzetében1 . Sarkítva ez azt jelenti, hogy szervezetszociológiai értelemben nem tekinthető szervezetnek az a társadalmi csoport, amelynek nincsen célja. A szervezeti cél kijelölése hatalmi viszonyok … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az építésügyi könyvtár és tájékoztatás helyzete

Az elmúlt évtizedekben az építő- és építőanyagipar szakmai és lakossági információellátása az Építésügyi Tájékoztatási Központ nevéhez fűződött. A piacgazdasággá alakulás folyamatából az építő- és építőanyagipari vállalatok sem maradnak ki. Az új piaci követelményekhez alkalmazkodva a nagyobb vállalatok kisebb vállalkozássá alakulnak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 1. szám | Szóljon hozzá most!

“Többnyelvű írásbeliség – út Európába”. Beszámoló a HUNRA-konferenciáról

     Az International Reading Association (IRA) magyarországi szervezeteként működő Magyar Olvasástársaság (HUNRA) 1993. október 8-9-én tartotta konferenciáját a Budapesti Tanítóképző főiskolán. A találkozón részt vettek az amerikai People to people program küldöttei is, Deborah R. Dillon-O’-Brian vezetésével. Magyarországon tradíciója … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Folyamatban levő kutatások nyilvántartása külföldön

A norvégiai Bergenben, egy nemzetközi konferenciára 1991-ben tizenegy ország képviselői gyűltek össze, hogy országuk kutatásnyilvántartásának eredményeit, problémáit bemutassák, és egy nemzetközi hálózat létrehozásának lehetőségét megbeszéljék. Nyolc ország számolt be arról, hogyan birkóznak meg különböző kutatási központjaik nyilvántartásaikkal, és hogyan látják … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárgépesítés és ergonomia

Szemle A nyolcvanas évek Magyarországon is meghozták a nagy áttörést a könyvtárgépesítésben. Ma már természetes, hogy a könyvtárban képernyők villognak, online katalógusban keresgélünk, s hogy egyre több könyvtáros kerül “munkaviszonyba” a számítógéppel. Korunk totumfaktuma azonban nem a leggondosabb “munkaadó”, nem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A kölcsönzési törvény létükben fenyegeti a könyvtárakat

A címben szereplő kijelentést olvashatjuk a Német Könyvtáros Egyesületek Szövetségének a szerzői joggal kapcsolatos kölcsönzési törvény ellen született memorandumában. Ez a megállapítás nem túlzó. Egyre inkább és egyre több területen tapasztalható, hogy a gazdasági érdekek erősebbek a kulturális szféra érdekeinél, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A kölcsönzési törvény kérdése Európa országaiban

A Public lending right (PLR, 1993.), valamint az EBLIDA newsletter (1993. 4.) alapján Kovács Emőke tömörítése Az Európai Közösség 1992 decemberében az Európa Parlamenttel elfogadtatta azt a bérleti és kölcsönzési törvényre vonatkozó tervezetet, melyet 1994 júliusáig minden tagállamban életbe szeretnének … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Memorandum a kölcsönzési törvény ellen

Az alább olvasható írás a Deutsche Bibliotheksinstitut jogi bizottsága, a Német Könyvtáros Egyesületek Szövetsége és a Német Könyvtáros Egyesület közös állásfoglalása a kölcsönzési törvény ellen. A Denkschrift gegen die Einfügung eines Verleihrechts in das Urheberrecht : Stellungnahme zum EG-Richtlinienvorschlag vom … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 1. szám | Szóljon hozzá most!