A hónap bejegyzései: január 2015

Tartalom – 2014/4

Abstracts      397 TANULMÁNYOK TÓTH Máté: A kulturális örökség digitalizálása az Európai Unióban az ENUMERATE projekt eredményeinek tükrében      401 AMBERG Eszter: Az árva művek szabad felhasználása a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakban      418 VARGA Tímea: A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | 2 hozzászólás

Rezümé – 2014/4

Tanulmányok A kulturális örökség digitalizálása az Európai Unióban az ENUMERATE projekt eredményeinek tükrében TÓTH Máté 2014 tavaszán zárult az Európai Bizottság által finanszírozott ENUMERATE projekt, mely azért jött létre, hogy megbízható és összehasonlítható statisztikai adatokat gyűjtsön az európai országok digitalizálási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 4/2014

STUDIES Digitization of cultural heritage in the European Union – results of the ENUMERATE project TÓTH Máté The ENUMERATE project was completed in spring 2014. Funded by the European Commission, ENUMERATE aimed to collect reliable and comparable statistical data on … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A kulturális örökség digitalizálása az Európai Unióban az ENUMERATE projekt eredményeinek tükrében

Bevezetés 2014 márciusában zárult le az Európai Bizottság által finanszírozott három éven át tartó ENUMERATE projekt, amely azzal a céllal indult, hogy megbízható statisztikai adatokat gyűjtsön az európai országok digitalizálási és digitális megőrzési tevékenységeiről, valamint a kulturális örökség online elérhetővé … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Az árva művek szabad felhasználása a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárakban

2013 októberében módosult1 a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban Szjt.). A módosítások többségének az volt a célja, hogy az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012/28/EU (2012. október 25.) európai parlamenti és tanácsi irányelvet (a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

A magyar jogi szaktájékoztatás forrásai és eszközei (1. rész)

A tételes jogszabályokra vonatkozó információszolgáltatás Bevezetô Jogi információn legáltalánosabb értelemben a jogalkotási, jogalkalmazási és jogkövetési tevékenységhez tartozó anyagokra, azaz (a) a jogszabályokra, (b) a jogszabályok megalkotására, (c) a társadalmi gyakorlatban való érvényre juttatására, azaz a joggyakorlatra, valamint (d) az elméleti, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Hírlapok digitalizálása és szolgáltatása a világban és Magyarországon

A Délmagyarország címû napilap digitalizálása és szolgáltatása Bevezetô Két évvel ezelőtt a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Klebelsberg Könyvtárában nagy fába vágtuk a fejszénket: elkezdtük az 1910-ben alapított Délmagyarország című napilap digitalizálását.1 A vállalkozásról több országos szakmai rendezvényen beszámoltunk2,3 már, és itt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Hátrányos helyzetű középiskolások biblioterápiája

        A háttér Tanulmányunk három középiskola típus (szakiskola, szakközépiskola és gimnázium) hátrányos helyzetű tanulóinak tartott biblioterápiás foglalkozásaink tapasztalatait foglalja össze. Konkrét példákon keresztül mutatjuk be a középiskolásokkal végzett biblioterápiás munka kereteit, módszereit és sajátos kihívásait, az általános … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

E-olvasásról a tagadás tükrében

A következő két írás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete szervezésében 2014. október 15-én, az Országos Könyvtári Napok Okoskönyvtár tematikus nap keretében az e-könyvekről és az e-olvasásról tartott kerekasztal-beszélgetésen elhangzottakat foglalja össze. Fodor János a vita … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

E-könyvekről sokszemközt

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai napja Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai napján 2014. október 15-én szép számú nézőközönség tette tiszteletét a kari tanácsteremben. A délelőtt a szakmai kérdések megvitatásáé, a délután a kiadókkal való … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A Könyvtári Figyelő hatvan évfolyama

2. rész (1969–2014)* A Könyvtári Figyelő harmadik korszaka: a szakmai innováció kiteljesítője (1969–1990) 1969-ben kezdődött a harmadik korszak, a folyóirat hosszú történetének minden jel szerint legjelentősebb korszaka. 1968-tól a hazai gazdasági életben reformok kezdődtek „új gazdasági mechanizmus” néven. A gazdasági … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Kovács Máté akadémiai könyvtári tevékenysége1

Bevezetés Tanulmányomat elsősorban az Akadémiai Levéltárban található, eddig publikálatlan dokumentumok alapján készítettem. Természetesen felhasználtam néhány más, már eddig megjelent publikációt is, amely segített az akkori események megértésében, külön köszönetet szeretnék mondani ezért az Alapítvány elnökének, Tóth Gyulának, aki felhívta a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Hol tart ma a webarchiválás?

Szakirodalmi áttekintés Az utóbbi bő másfél évtizedben sok ország nemzeti könyvtárában vált a digitális kultúra megőrzése, a hálózati források archiválása a rendszeres feladatok egyikévé. Olyan webarchívumok jöttek létre – kísérleti jelleggel vagy állandósuló szolgáltatásként –, amelyek az internetes források kiválasztásával, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A nemzeti szocializmus és a fasizmus könyvtárügyéről: újabb elemzések

Das deutsche und italienische Bibliothekswesen im Nationalsozialismus und Faschismus : Versuch einer vegleichenden Bilanz / hrsg. von Klaus Kempf und Sven Kuttner.– Wiesbaden : Harrassowitz V., 2013. – 246 S. (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen. B. 57.) ISBN 978-3-447-06951-5 ISSN … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Az információtudomány kézikönyve

STOCK, Wolfgang G. – STOCK, Mechtild Handbook of information science / Wolfgang G. Stock, Mechtild Stock ; transl. by Paul Becker. – Berlin ; Boston : de Gruyter Saur, 2013. – IX, 901 p. – (Reference) ISBN 978-3-11-023499-2 Az eredetileg … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

(Legyen) Az olvasás mindenkié!

Kié az olvasás? : tanulmányok az olvasóvá nevelésről / [szerk. Gombos Péter] ; [kiad. Magyar Olvasástársaság ...]. ‒ Budapest : M. Olvasástárs., 2014. – 127 p. : ill. ; 21 cm ISBN 978-963-08-8797-7   Az olvasással kapcsolatos szakirodalom egyidős a könyvtárakkal, még … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2014/4. szám

külföldi144_jav-1

Kategória: 2014. 4. szám | Szóljon hozzá most!