A hónap bejegyzései: április 2014

Tartalom – 2014/1

Rezümé Abstracts   5 A 60. évfolyam elé (Hegyközi Ilona)   9 A könyvtári szaklapok szerkesztőségeinek nyilatkozata   10 TANULMÁNYOK AMBERG Eszter: Búvópatakok a magyar könyvtári rend- szerben 2. A minisztériumi szakkönyvtárak 2008–2012   11 CSEREY Lászlóné: Befejezetlen szimfónia? A felsőoktatási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé – 2014/1

Tanulmányok  Búvópatakok a magyar könyvtári rendszerben AMBERG Eszter 2. A minisztériumi szakkönyvtárak 2008–2012 A tanulmány első része öt évvel ezelőtt jelent meg e folyóiratban (2009. 1. szám). Jelen írás egyrészt a 2008–2012 között eltelt időszak statisztikai adataira támaszkodva, másrészt a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 1/2014

STUDIES Government libraries in the Hungarian library system 2. (2008-2012) AMBERG Eszter The first part of this study appeared five years ago (in issue 2009. no. 1). The current article wishes to provide a realistic picture about this particular group … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 1. szám | 2 hozzászólás

A 60. évfolyam elé

Kedves Olvasóink és Szerzőink! Idén kerek évfordulót ünnepelhetünk. Hatvan éve, 1955-ben indult ugyanis a Könyvtári Figyelőnek (KF), pontosabban elődjének, a Könyvtári Tájékoztató című dokumentációs szemlének az első évfolyama. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a folyóirat történetét illetően értékes és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A könyvtári szaklapok szerkesztőségeinek nyilatkozata

2014. február 19-én az országos könyvtári szaklapok (Könyv és Nevelés; Könyv, Könyvtár, Könyvtáros; Könyvtári Figyelő; Könyvtári Levelező/lap; Tudományos és Műszaki Tájékoztatás) szerkesztői találkozót tartottak, hogy egyeztessék, milyen hatással van a szaklapokra az NKA-támogatásának megszűnése/jelentős csökkenése, és mit tehetnek a szaklapok … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 1. szám | Címke: , , , , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Búvópatakok a magyar könyvtári rendszerben 2.

A minisztériumi szakkönyvtárak 2008–2012 Öt évvel ezelőtt e lap hasábjain jelent meg tanulmányom a minisztériumi szakkönyvtárakról.1 Jelen írásomban egyrészt a 2008–2012 között eltelt időszak statisztikai adataira támaszkodva, másrészt a minisztériumi szakkönyvtárosokkal folytatott konzultáció tapasztalataiból kiindulva kívánok reális helyzetképet adni a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Befejezetlen szimfónia?

A felsôoktatási szakfelügyeletrôl 2014-et írunk, a könyvtárügy területén is új időszak veszi kezdetét. A jövő tervezését számvetés előzi meg, amely nemcsak a közelmúlt, hanem a fejlesztések 2007-től 2013-ig terjedő, stratégiailag összefogott időszakát is lezárja. Akik a könyvtárügy eredményeiről szóló értékelő, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Szellemi értékeink védelme és felhasználása: korszerû plágiumkeresés

Bevezetés* Korszerű világunkban a digitális adattárolás és kommunikáció rendkívüli mértékben megkönnyíti az információk előállítását és megosztását. Ez forradalmi előrelépés, hiszen a fejlődés egyik legfőbb motorja, hogy korábbi kutatások eredményeinek ismeretében új következtetéseket tudjanak levonni a kutatók.

Kategória: 2014. 1. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Olvasás és szabadidô

Vizsgálat a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium 11. osztályos diákjai körében Bevezetés Vizsgálatom a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium 11. osztályos diákjainak olvasási szokásait térképezte fel: mit és mennyit olvasnak, melyek a kedvenc … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 1. szám | Címke: , , , , , , | Hozzászólások kikapcsolva

Biblioterápia babaváróknak – egy tematikus csoport tervezése és megvalósítása

2012 őszén indult a Pécsett működő Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Csorba Győző Könyvtárának másfél éves távra tervezett, több korosztálynak szóló, non-formális olvasásnépszerűsítő projektje.1 A célcsoportok között a kisbabát váró családoknak szólt a Babaváró című hét alkalomból álló, zárt kiscsoportban … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A Magyar Asszonyok Könyvtára

Ismertetés és újabb adalékok  „A Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára a napokban egy páratlan értékű s nagy kulturális jelentőségű adománnyal gazdagodott”2 – így kezdődik a Magyar Asszonyok Könyvtárára és az adományozásra vonatkozó első tudósítás, amely a 8 Órai Újságban jelent … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 1. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Trendek az európai könyvtárügyben

„A könyvtár 2020-ban ott lesz mindenütt, az év minden napjának minden órájában. A kihelyezett könyvtárosok jelentősége megnő, fő feladatuk a konzultáció, a tanácsadás, a képzés és a tartalomfejlesztés lesz. A könyvtár a programok, a kutatás, az együttműködés, az alkotás és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 1. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Iskolai könyvtárak az európai országokban

Általános helyzetkép* A tanulói teljesítményeket mérő nemzetközi PISA-vizsgálatok az olvasási készség és más alapkészségek terén az egyes országok között számottevő különbséget mutattak ki, melyek összefüggésbe hozhatók az adott országok iskolai könyvtárainak színvonalával. Ahol az iskolai könyvtárügy fejlett, pl. Finnországban, Angliában … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A sztálini önkényuralom áldozata: a szovjet közkönyvtárak a második világháborúig (1928–1941)

2. rész A Krasznij bibliotyekar címû szaklap (1923–1941) Papp Istvánnak „A Szovjetuniót, ezt a másfélszámillió egyénből alakult óriási testet, akaratának és értelmének hatalmas, forradalmi energiája szüntelenül átalakítja és életrevalóbbá teszi. Ezáltal újszerű államot formál, és új kultúrát teremt. Tökéletesen igazatok … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 1. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Egy XIX. század eleji szerb-magyar író könyvtárának rekonstrukciójáról

  „Könyvim az én fiaim” : Vitkovics Mihály könyvtára / Bor Kálmán bevezető tanulmányával ; feldolgozta és szerk. Csepregi Klára ; Bor Kálmán. – Bp. : OSZK ; Gondolat, 2013. – 288 p. : ill. ; 20 cm. – (Nemzeti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2014. 1. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Kézikönyv a könyvtár- és információtudomány elméleti alapjairól, a digitális könyv-tárakról és a digitális könyv-tárosok képzésérôl

  TAMMARO, Anna Maria – MYBURGH, Sue: Exploring education for digital librarians : meaning, modes and models. – Oxford  [etc.]: Chandos Publishing, 2013. – XXIV, 310 p. – 24 cm – ISBN. 978-1-84334-659-3 *pbk., 978-1-78063-300-8 (online) 

Kategória: 2014. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok – 2014/1. szám

2014_1_Referátumok

Kategória: 2014. 1. szám | Szóljon hozzá most!