A hónap bejegyzései: november 1997

On the road of Don Quijotes. On the profession in three tones HORVÁTH Tibor The question „Is library science a science proper?” is answered in three kinds of tones, or approaches examining, from Schrettinger to Soergel, how far our profession … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Auf den Wegen von Don Quijoten. Über den Beruf in drei Stimmen HORVÁTH Tibor Der Verfasser behandelt in Zusammenhang mit der Frage „Ist die Bibliothekswissenschaft eigentlich eine Wissenschaft?” in drei gedanklichen und stilistischen Annäherungen von Schrettinger bis Soergel das Thema, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Don Quijoték útjain. A szakmáról három szólamban

Lazán „Tudomány-e a könyvtártudomány”? Ezzel a kérdéssel küszködött valamennyi könyvtár szakos hallgató, főként a 60-as és 70-es években. Mátrai Lászlónak – aki akkor akadémikusként vezette az Egyetemi Könyvtárat, szakmánkat részleteiben is kiválóan ismerte – nevezetes mondása híresült el erről a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A UNICODE használata a bibliográfiai adatcserében

Bevezetés A bibliográfiai adatcsere formátuma valamilyen MARC formátum. A különféle MARC kézikönyvek részletesen szabályozzák, hogy a bibliográfiai adatokat milyen mezőkben, hogyan kell elhelyezni. Tartalmaznak pusztán számítástechnikai jellegű előírásokat is, például a mezők sorrendjéről a MARC rekordok mutató részében. Nem írják … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A kiskönyvtári ellátás historiográfiájának vázlata

A téma indoklása, aktualitása Az újkorig a könyvtárak önállóan vállalkozhattak használóik könyvellátására, az emberi tudás (viszonylagos) birtoklásával önellátásra rendezked(het)tek be. Ezek – igaz: viszonylag kevesen – korukhoz képest zömmel nagy könyvtárak voltak. Amióta viszont (részben már a 18., de különösen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 4. szám | Szóljon hozzá most!

BLISS Bibliográfiai Osztályozása

  A következő tanulmány az ELTE BTK 1997. évi díjnyertes TDK dolgozata. Sok hallgató igényét elégítjük ki azzal, hogy BLISS magyarul ilyen részletességgel eddig nem ismertetett rendszerét bemutatjuk. (A szerk.) Bevezetés Henry Evelyn Bliss (1870-1955) a College of the City … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Collection and users of the national library of sociology: Stock analysis and user survey at the Metropolitan Ervin Szabó Library Introductory remarks KARBACH Erika (pp. 425-426)

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Sammlung und Benutzer der soziologischen Literatur in der zentralen Fachbibliothek für Soziologie. Bestandsanalysierung und Benutzerbefragung in der zentralen Bibliothek der Haupstädtischen Ervin Szabó Bibliothek. Einleitung KARBACH Erika (pp. 425-426)

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Állományelemzés és a használói szokások vizsgálata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központjában

Köztudomású, hogy a FSZEK központi könyvtára a szociológia területén országos feladatokat lát el. Az azonban még szakmai körökben is csak kevesekben merül fel, hogy ezt a feladatát – mint a Budapest főváros önkormányzata által fenntartott – közkönyvtár látja el, s … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az idegen nyelvű szociológiai szakirodalom megléte a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban

1995 őszén a Tankönyv és Felsőoktatási Könyvtárak Fejlesztési {TFKF) program keretében 12 egyetemi és 3 országos tudományos könyvtárban került sor egy központilag szervezett és irányított állományértékelésre. A vizsgálat célja az volt, hogy néhány tudományterületen számot adjon a felsőfokú oktatáshoz szükséges … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Külföldi szociológiai magfolyóiratok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban – országos kitekintéssel

1995 folyamán, amikor a FEFA program keretében, az MKM megbízására a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai dokumentációs osztályán összeállítottuk a szociológiai magirodalom listáját, értelemszerűen foglalkoztunk a folyóiratokkal is. Az MKM célja olyan állományelemzés volt, amely tükrözte volna az egyes felsőoktatási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A FSZEK szociológiai állományának használatáról és használóiról

„Ma Magyarországon egyre nagyobb szerepet kap a szociológiai kutatómunka, nő a publikációk száma.” – írták kollégáink 1972-ben, az akkor induló Szociológiai lnformáció c. bibliográfia előszavában. Most csak ismételni tudjuk az előbbi mondatot. Az első kötet 1704 bibliográfiai tételt regisztrált. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtárak szerepváltása (1985-1996)

A `80-as `90-es években a kelet-közép európai országokban bekövetkezett fordulat a kulturális termelés és fogyasztás folyamataiban jelentős változást eredményezett és ezzel párhuzamosan a kultúra közvetítésében is. Kutatásunk a könyvtermést, lapkiadást, a könyvkiadók egy részének szervezetszociológia i elemzését végezte el OTKA … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az ún. „Máté-effektus” az olvasás- és könyvtárszociológiában

„Aki szegény, az a legszegényebb…” (József Attila) Az Újszövetségi Szentírásban, Máté apostol evangéliumában szerepel a meglehetősen jól ismert példabeszéd a szolgáinak talentumokat osztó, majd elszámoltató Gazdáról. Maga a történet is nagyon érdekes és tanulságos (ez az a szentírási hely, amely … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Modernizáció: globalizáció, amerikanizáció? Változási tendenciák a hazai olvasási és könyvtárhasználati szokásokban

A társadalmi háttér 1989-90 Magyarország számára is – az egész Kelet-Közép-Európával együtt – döntő esélyt jelentett: ismét bekapcsolódhattunk a világméretű modernizációs tendenciá kba. Véget ért egy voluntarista ideológia egyeduralma, s ennek nyomán gyors és radikális változások követ­keztek be politikai rendszerünkben; … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében*

Egyetlen kutató számára az egyes korokra vonatkozó valamennyi történeti jellegű kutatás eredményének ismerete elképzelhetetlen egy olyan ország vagy terület, nép vagy nemzeti kultúra esetében, ahol az ókortól kezdődően a források nagy bősége a történeti múlt részletes ismeretét teszi lehetővé. Különösen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

My father, Géza Sebestyén SEBESTYÉN György Personal recollections of the deputy director general of the national library prepared for the memorial meeting organised for the 20th anniversary of his death. The memories present Sebestyén as a librarian and a helpful … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Mein Vater, Géza Sebestyén SEBESTYÉN György Aus Anlass des 20. jährigen Jubiläums des Todes von Géza Sebestyén, des Stellvertretenden Generaldirektors der Nationalbibliothek wurde eine festliche Sitzung organisiert. In diesem Beitrag erinnert sich sein Sohn an ihn und stellt ihn als … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Édesapám, Sebestyén Géza…

Elhangzott az OSZK egykori főigazgató-helyettese emléke előtt tisztelgő 1997. február 13-án tartott emlékülésen. (A szerk. ) Édesapám szakmai szereplését, az ezt alkotó hétköznapokat és ünnepeket hajdani munka társai sokkal jobban ismerik, mint én. Az 1997 elején megrendezett Sebestyén Géza emlékülés … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Sebestyén Géza és öröksége, a Magyar Könyvészet retrospektív ciklusai

  Elhangzott a Sebestyén Géza emlékülésen (A szerk.) Elöljáróban be kell vallanom, hogy az emlékülés többi előadójától eltérően én nem ismertem közvetlenül Sebestyén Gézát, így – személyes emlékek híján – publikációkra, iratokra, illetve a volt kollégák szeretetteljes visszaemlékezésére támaszkodva1 tehetek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvek központi katalógusának helyzete

  Elhangzott a Központi katalógusok az elektronizáció korában c. konferencián az OSZK-ban, 1996. november 14-én. (A szerk. ) Feladatom a könyvek központi katalógusának helyzetét ismertetni. Megoldható lenne egy rövid tőmondattal is, sőt egy szóval is, de adjuk meg a módját! … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A külföldi folyóiratok központi katalógusának helyzete a fejlesztési elképzelések tükrében

  Elhangzott a Központi katalógusok az elektronizáció korában  c. konferencián, az OSZKban 1996. november 14én. Elöljáróban talán érdemes áttekinteni a  KFKK történetét, amely egészen 1923ig nyúlik  vissza – ekkor alapították az első országos központi katalógust, amely a külföldi könyvek és  … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Szervezetfejlesztés és stratégiai vezetés. A módszer

A változások korát éljük, világunk felgyorsult és ez a tendencia törvényszerűen folytatódik. Az össztársadalmi változásokra minden gazdaságban működő szervezetnek, így a könyvtárnak is reagálnia kell, hiszen a fennmaradás a változások felismerésén és az új környezethez való gyors alkalmazkodáson múlik.

Kategória: 1997. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Gazdálkodás humán erőforrásokkal, avagy hoz-e a fejlett technika fejlett emberi kapcsolatokat?

  A DAT’96 (1996. okt.31.) programjában a 25-ös könyvtári szekció előadásai többek között az elektronikus információval, a szolgáltató könyvtárral, a humán tényezők szerepével és a menedzsment krédéseivel foglalkoztak. Az ott elhangzott hét előadásból most a humán erőforrásokról szóló tanulmányt mutatjuk … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Megújul a könyvtári szabványosítás

A szabályzat – némi bevezetéssel a szakmai közvélemény tájékoztatására Vajda Erik, a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság elnöke az alábbi közlemény megjelentetésére kérte fel a központi könyvtári szakfolyóiratok szerkesztőit.

Kategória: 1997. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Inaugural address of the new editor-in-chief HEGEDŰS Péter (pp. 11)

Kategória: 1997. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Grusswort des neuen Chefredakteurs   HEGEDŰS Péter (S. 11)

Kategória: 1997. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Tisztelt Olvasó!

Az itt következő néhány sorral csak rövid ideig szeretném figyelmét, s türelmét kérni, mielőtt az új szám olvasásába kezd. Azt hiszem úgy illő, hogy a kezében tartott folyóirat új főszerkesztőjeként pár mondatban bemutassam a Könyvtári Figyelővel kapcsolatos elképzeléseinket, terveinket, de … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar könyvtári szaksajtó vázlatos története 2. rész*

A magyar könyvtári szaksajtó megszervezése (1950-1961/64) A magyar könyvtári szaksajtó újjászervezése 1950-ben indult el, az 1945-ben az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ (OKBK) megszüntetése után alakult Országos Könyvtári Központ (OKK) tette az első kezdeményezéseket. Az OKK egyszerre próbálta megindítani a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Kovács Máté mint a Debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatója*

1982-ben, Kovács Máté halálának 10. évfordulója alkalmából a debreceni emlékülésen csak érintőlegesen esett szó arról, hogy Kovács Máté hét esztendőn át a Debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatója volt. Jelenléte döntő fontosságú hét év volt a könyvtár történetében.1 A következőkben arra teszek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtár-informatikai képzés a Kossuth Lajos Tudományegyetemen*. Stratégiai célok, fejlesztési lehetőségek

Bevezetés A Kossuth Lajos Tudományegyetem informatikus könyvtáros szakán 1989 óta folyik egyetemi szintű képzés. A képzési dokumentumokban megfogalmazott cél olyan szakemberek képzése, akik elsajátítják a könyvtártudomány korszerű elméleti ismereteit és képesek azok gyakorlati alkalmazására; alkalmasak a gazdasági, politikai, igazgatási, kulturális, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A hallgatók könyvtári informatikai oktatása az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárában

„A használók képzése olyan szolgáltatás, amely nem azért született meg, mert a használók kérték, hanem azért, mert a könyvtárosok úgy gondolták, hogy ennek a használók majd biztosan örülni fognak, és hasznosnak fogják tartani.” (Eadie, Tom) Önök egyetértenek a fenti megállapítás … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtárhasználati szokások változásai az utóbbi tíz évben

  A különböző társadalmi csoportok és rétegek könyvtárhasználati szokásai régóta élénken foglalkoztatják a hivatásos és amatőr kutatókat: több reprezentatív és helyi vizsgálat zajlott, számos szakdolgozat íródott erről a témáról, és izgatja a kérdés magukat a könyvtárosokat is. Az OSZK-KMK Olvasószolgálati … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 1. szám | Szóljon hozzá most!

USMARC – UseMARCON –HUNMARC. A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma és a konverzió

Terveink szerint évente több alkalommal jelentkezünk majd új „mini-rovatunkkal”, hogy az adatcsere formátummal és a konverzióval kapcsolatos aktuális kérdésekről beszámoljunk. A rovatot Sipos Márta (OSZK) és kollégái állítják össze a Fejlesztési Osztályhoz érkező vélemények, hozzászólások alapján. (A szerk.)   Történeti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1997. 1. szám | Szóljon hozzá most!