Útmutató a szerzőknek

Útmutató a Könyvtári Figyelő szerzői és közreműködői számára

 • Folyóiratunk a magyar könyvtár- és tájékoztatásügy elméletével és gyakorlatával foglalkozó tanulmányokat és a külföldi könyvtárügyi fejleményeket bemutató írásokat várja közlésre.
 • Műfajok, terjedelem: önálló tanulmányok  20–23 A/4-es oldal (1 A/4-es oldal, 1,5-es sortávolsággal: 2000 n); szemletanulmányok 10–20 A/4-es oldal; tömörítések, fordítások 5–15 A/4-es oldal; recenziók 3–6 A/4-es oldal, referátumok 1–2 A/4-es oldal. A megadott terjedelemtől a szerkesztőséggel egyeztetve, el lehet térni.
 • Kéziratok leadása: e-mailben szövegfájlként (pl. rtf) csatolva várjuk a kéziratokat. A szöveget a téma áttekinthetősége érdekében érdemes alcímekkel tagolni. A címhierarchiát számozással lehet jelölni. A tipográfiát a szerkesztőség alakítja ki. A rövidítések feloldását az első előfordulásnál  kell megadni.
 • Illusztrációk (ábrák, képek, táblázatok): az illusztrációkat külön fájlban adják át, a szövegben pedig  folyamatos számozással kérjük megjelölni a helyüket. A folyóiratban csak fekete-fehér illusztrációkat tudunk közölni, ezért a színes ábrák, táblázatok, grafikonok készítésénél erre legyenek tekintettel. Digitális illusztrációt jpg formátumban kérjük, az  internetes forrásnál az URL feltüntetését várjuk.  Az ábrákat folyamatosan számozzák be arab számmal és adjanak ábracímet is. A táblázatoknak is legyen sorszáma és címe.
 • Irodalomjegyzék, hivatkozás: a szöveg hivatkozásait Irodalom cím alatt a cikk végén kérjük felsorolni. A cikk szövegében a felső indexbe írva kérjük a hivatkozás sorszámát. Ha ilyen nincs, a szerzők betűrendjében adják meg az irodalmat. A lábjegyzetet *-gal adják meg az oldal alján. Amennyiben háromnál több a megjegyzések száma, a cikk végén, folyamatos sorszámozással kérjük megadni. Internetes forrásra történő hivatkozásnál zárójelben az utolsó megtekintés idejét is tüntessék fel.Folyóiratcikkre hivatkozás: 
                 UNGVÁRY Rudolf – PÁSZTI László: A földrajzi nevek mint az adatbázisrekordok hozzáférési pontjai. = Könyvtári Figyelő, 15. (51.) évf. 2005. 4. sz. 765–789. p.

Könyvre hivatkozás:
               KENDRICK, Terry: Strategic marketing plans that really work. A toolkit for public libraries. London, Facet, 2006. 225 p.

Könyvrészletre történő hivatkozásnál:
               HARASZTI Pálné: A könyvtári szolgáltatás jogi szabályozása. In: Könyvtárosok kézikönyve 4. Határterületek. Szerk. Horváth Tibor, Papp István, Bp. Osiris, 2002. 87–118. p.

 • Tartalmi összefoglaló: a tanulmányokhoz és a Kitekintés rovat írásaihoz 10–15 mondatos tartalmi összefoglalást kérünk mellékelni az angol rezümék készítéséhez.
 • Javítás, tipográfia: a szerkesztőség stilárisan és  nyelvhelyességi szempontok alapján javíthatja a kéziratokat. Szükség esetén szaklektorok nézik át a kéziratot. A tartalmat érintő változtatást a szerzővel mindig egyeztetni kell. Az írások tipográfiai kialakítását a szerkesztőség végzi. A szerző kérheti a betördelt cikket korrektúrára.
 • Szerzői jog: a szerzőkkel kötött felhasználási szerződés szerint a szerkesztőségnek joga van a cikkek elektronikus változatát az adott szám hagyományos megjelenését követő fél év múlva kitenni a folyóirat ingyenes archívumába, ingyenes használatra. Amennyiben a lapban közölt írások egy másik folyóiratban is megjelennek, kérjük, hivatkozzanak a Könyvtári Figyelőben történt első közlésre.
 • Tiszteletpéldány: a Tanulmányok, Kitekintés és Könyvszemle rovatok szerzőit a folyóirat megjelenése után egy tiszteletpéldány illeti meg.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!