A hónap bejegyzései: december 2001

Abstracts

The librarian and his age.   Contributions to the portrait of Ervin SZABÓ (1877-1918), the library politician KATSÁNYI Sándor The study follows the development of Ervin SZABÓ’s ideas of library policy from the first years of the 20th century until … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

AUFSÄTZE Der Bibliothekar und seine Zeit. Zum Porträt des Bibliothekspolitikers Ervin SZABÓ KATSÁNYI Sándor Die Studie beschreibt von den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts bis 1914 den Werdegang der Ideen von Ervin Szabó (1877-1918), dem ehemaligen Direktor der Hauptstadt-Bibliothek Budapest. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

A könyvtáros és kora.   Vonások Szabó Ervin könyvtárpolitikai arcképéhez KATSÁNYI Sándor A tanulmány a 20. század első éveitől 1914-ig követi Szabó Ervin (a Fővárosi Könyvtár igazgatója) könyvtárpolitikai elképzeléseinek alakulását. A századforduló utáni évek kedvezőek voltak egy public library jellegű … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtáros és kora. Vonások Szabó Ervin könyvtárpolitikusi arcképéhez

A millenniummal dúsított századfordulótól az első világháború kitöréséig terjedő időszakasz bővelkedik ellentmondásokban. Azt sem tudjuk, hogy a „hosszú” 19. század végének tekintsük, vagy a 20. század kezdetének – és ez korántsem formai kérdés. Hasonlóképpen Szabó Ervin (1877–1918) alakja, életmű ve … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar közös katalogizálási központ megvalósításáért

 A következő három tanulmány a közös katalogizálása aktuális kérdéseiről szervezett konferencián hangzott el 2001. október 17-én az Országos Széchényi Könyvtárban Miközben az Egyesült Államok Ohio állama egyetemeinek és főiskoláinak igazgatói által 1967-ben alapított Ohio College Library Center (OCLC) most ünnepli … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Közös katalógusok felhasználói felülete a weben

„A tudomány … utakat nyithat a faj krónikájának megteremtéséhez, tárolásához és eléréséhez.”                                                                                                                             (Bush 14. o.) Bevezetés Vannevar Bush 1945-ben megjelent (az utóbbi öt évben a Web of Science alapján 203 alkalommal idézett) híres cikkének2 alapgondolata indította el egy új … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 4. szám | Szóljon hozzá most!

MÁTRIKSZ – Magyar Átfogó Tárgyi Információkereső-nyelvi Szótár. Új fejezet a tartalmi visszakeresésben

1. A MÁTRIKSZ projekt története 1.1. Van-e esély? A Könyvtári Figyelő 2001. 1. számában Ungváry Rudolf az OSZK tezaurusz/KÖZTAURUSZ-ról írott tanulmánya elején elmondta a véleményét az olyan nagyszabású tervekről, melyekkel „kívülről” (minisztériumok, vagy központi fejlesztő intézetek) állnak elő1 . Ma … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A könyv metamorfózisai

Azt hiszem, többféleképpen is megközelíthető a könyv és az informatika problémája. Bár nem tudok mindegyik szemponttal foglalkozni, de azért szeretném ezeket felidézni, inkább csak futólag az első kettőt és részletesebben, saját kutatási gyakorlatom alapján, a harmadikat. A kérdéshez három szempontból … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Újabb csatározások a folyóirat- piacon. Végső ütközet vagy állóháború?

A folyóiratárak közismert emelkedésének többek között úgy szabhatunk gátat, ha az információs piacon nagyobb versenyhelyzetet teremtünk, jelentősen csökkentjük a tudományos információ terjesztésének költségeit, megőrizzük az információ oktatási célú felhasználása során a kiadókkal szemben szerzett pozíciókat és az új technológiákat a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Digitális referensz az USA-ban

A következőkben megkíséreljük áttekinteni a digitális referensz-szolgáltatás helyzetét az Egyesült Államokban – ehhez kiindulópontunk a Teaching Librarian elnevezésű webhely1 . A könyvtári tajékoztatás egyfajta kirakat: az itt folyó munka mindig is a könyvtári szolgáltatás kritikus pontja volt, mindamellett az olvasói … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Tíz ok, amiért az internet nem helyettesítheti a könyvtárat

HERRING, Mark Y.: 10 reasons why Internet is no substitute for a library. (American Libraries, 2001. April, pp. 76–78.) c. írását Mohor Jenő tömörítette. Az olvasás – ahogy a nagy angol tanulmányíró Matthew Arnold mondja – „maga a kultúra”. Az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtárak Európa szemszögéből. Az EBLIDA szerepe és tevékenysége

HACKETT, Teresa: Libraries from a European perspective. The role and work of EBLIDA (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, 48. Jg. 2001. H.1. pp. 12-14.) tanulmányát  tömörítette. A Könyvtári, Információs és Dokumentációs Egyesületek Európai Irodája, az EBLIDA (European Bureau of Library, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Unusual recommendation to a book RÓZSA Gy On the occasion of the re-edition of a study from 1869 entitled “Közkönyvtáraink s az egy országos könyvtár” (Our public libraries and the one national library) by Károly Szász

Kategória: 2001. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Unkonventionelle Empfehlung zu einem Buch RÓZSA György Anlässlich der Wiederausgabe der im Jahre 1869 zusammengestellten Studie von Károly Szász: Unsere Öffentlichen Bibliotheken und die eine Staatsbibliothek

Kategória: 2001. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Rendhagyó ajánlás egy kötethez RÓZSA György Szász Károly: Közkönyvtáraink s az egy országos könyvtár c. 1869-ben készült tanulmányának újraközlése alkalmából. ——————————————————————————–

Kategória: 2001. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rendhagyó ajánlás egy kötethez

Régi rossz beidegződéseimnek megfelelően a szerkesztőség felkérésére, mint ötletadó (a Tudományos és Műszaki Tájékoztatásban említettem a rövid nemzeti könyvtári funkciókkal összefüggésben a báró Eötvös József által inspirált Szász Károly-könyvecskét) nem közvetlenül a kérdéses tárgyhoz, mint inkább gondolattársításairól teszek néhány észrevételt.

Kategória: 2001. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Közkönyvtáraink s az egy országos könyvtár

Ajánlás  1869-ben báró Eötvös megbízásából tüzetesen foglalkoztam közkönyvtárainkkal s általában az országos könyvtár-üggyel. Jelen cikkem nagy része akkori jegyzetemből s a miniszterhez tett jelentésemből van összeállítva. Legfőbb segélyemre volt ez ügyben azon előzékeny szívesség, mellyel mint miniszteri kiküldött mindhárom könyvtár … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Előszó Hangodi Ágnes cikkéhez

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1994-ben rendkívüli ajándékban részesült: a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyűjteményében profiltisztítást hajtott végre, és a régi könyvtártudományi anyagától megvált. A Könyvtártudományi Szakkönyvtárnak felajánlott 2300 kötetnyi dokumentumanyag kb. 2100 kötet könyvből és mintegy 150 kötet időszaki kiadványból áll. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A „habent sua fata libelli” tétel igazságának vizsgálata egy könyvtártudományi gyűjteményrészben

 Szeretettel ajánlom Mindazoknak, akikkel a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban együtt dolgozhattam. Bevezetés helyett… A Fővárosi Könyvtár 1914-ben, a Gróf Károlyi utcai épületbe költözése alkalmából állította fel a „02. Könyvtártan” elnevezésű különgyűjteményt. Az állományrész első kezelője Dienes László volt, a gyűjtemény Szabó Ervin … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 3. szám | Szóljon hozzá most!

„Könyvet a tömegekhez!” Fejér megye települési könyvtárainak megalapítása az 1950-es évek elején

Fejér megye települési könyvtárainak megalapításáról – koromnál fogva – nem lehetnek személyes élményeim. Ezért azután a Fejér Megyei Levéltárban és a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár irattárában őrzött hivatalos leveleknek és feljegyzéseknek, valamint a témára vonatkozó publikációknak a felhasználásával állítottam … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A bölcsész képesítési rendeletről könyvtárosi szemmel

2001 júliusában jelent meg a bölcsész képesítési rendelet, hivatalos címén A Kormány 129/2001. (VII. 13.) Korm. rendelete a felsőoktatásban a bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi szakok képesítési követelményeiről. A könyvtárosok közül a legtöbben valószínűleg arról hallottak, olvastak, hogy a könyvtáros szak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Gondolatok a felsőfokú könyvtárosképzésről a kreditrendelet és a szakos képesítési követelmények tükrében

2002. szeptember 1-jével a tanévet felmenő rendszerben valamennyi felsőoktatási intézményben a kreditrendszer alkalmazásával kell meghirdetni1 . Ehhez szükség van az intézményi tanulmányi és vizsgaszabályzatok módosítására, hiszen e dokumentumoknak tartalmazniuk kell a kreditszabályzatot is. A felsőoktatási törvény2 86. § (1) bekezdése … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Tudósítás az ALA téli konferenciájáról. 2. rész*

 „Egy könyvtáros tevékenysége abból áll, hogy megadja a leggyorsabb és legolcsóbb utat az információhoz …, ha van jobb út, mint a könyv, akkor használjuk azt.”   (Melvil Dewey, 1926.) Hogy mire gondolhatott Dewey 1926-ban a „jobb út alatt”, ma már … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az Orosz Állami Könyvtár* a digitalizáció útján. A TACIS és az OREL program

Előzmények Napjainkban egyre gyarapodik a digitális vagy digitalizálódó könyvtárak száma, az információs társadalom felé vezető út újabb és újabb igényeket támaszt a könyvtárakkal szemben. Korunk információ-centrikus szemléletmódja arra ösztönzi a könyvtárosokat, hogy a dokumentumok nyomtatott változata mellett egyre inkább előnyben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Információtudomány 2001-ben

George McMurdo 2001: Information science c. (New Library World. 82.vol. 1981. No. 967.)  A tömörítést Mohor Jenő készítette. Az éhező információs szakember A járókelő már bedobta a zsebében talált néhány pénzérmét a felfordított kalapba, amikor szeme megakad a kartonpapírra rótt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

In memoriam Bereczky László  (1931-2001) Futala Tibor  Győri Erzsébet He used to work for, the Centre for Library Science and Methodology, the predecessor of the Library Institute. Beside his bibliographic activities he was editor in chief of the collection development … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

In memoriam Bereczky László (1931-2001) Futala Tibor  Győri Erzsébet Von 1959 bis 1985 arbeitete er im Vorgänger des Ungarischen Bibliotheksinstituts, in der Zentralstelle für Bibliothekswissenschaft und Methodik. Neben seiner Tätigkeit im Bereich bibliothekarischer Fachliteratur und Bibliographie war er der Chefredakteur … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

In memoriam Bereczky László (1931-2001) Futala Tibor   Győri Erzsébet A Könyvtári Intézet elődjében, a Könyvtártudományi és Módszertani Központban dolgozott 1959-1985-ig. Szakirodalmi és bibliográfiai munkái mellett főszerkesztője volt az Új Könyvek. c. állománygyarapítási tanácsadónak. 1985-1992-ig a Könyvtáros c. folyóiratot szerkesztette, majd … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 2. szám | Szóljon hozzá most!

In memoriam Bereczky László (1931-2001)

Szomorú kötelességem, hogy felkészítsem a szakmát Bereczky László emlékének megőrzésére. Életének, szakmai pályafutásának alább következő vázlata az őt ismerők számára legyen olyan keret, amelyet személyes emlékekkel egészítenek majd ki, azok számára pedig, akik koruknál és körülményeiknél fogva életében nem ismerhették … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 2. szám | Szóljon hozzá most!

In memoriam Lisztes László ( 1929-2001)

Lisztes László (1929-2001) Búcsúzom az igényes kollégától, a kedves jó baráttól. Búcsúzom a kollégától, hiszen három és fél év fővárosi tanársegédi és könyvtárosi munka után Szegedre jött, s épp a Somogyi-Könyvtárba, ahol 25 hónapot töltött. Ő 1959 februárjában távozott, én … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A megyei sajtóbibliográfiák a magyar bibliográfiák rendszerében

A következő két tanulmány, Bényei Miklós és Kocsy Anikó  a Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája (1779-1995) c. kiadvány  bemutatása alkalmából tartott konferencián (Győr, 2001. május 15.) hangzott el a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban. Bényei Miklós most olvasható szövege a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2001. 2. szám | Szóljon hozzá most!