Könyvtári Figyelő Szerkesztősége bejegyzései

Tartalom – 2020/4

  Abstracts       585 TANULMÁNYOK SIPOS Anna Magdolna: Bibliometriai tükörkép a könyvtár és a könyvtártudomány interdiszciplináris kapcsolatairól       589 BITTNERNÉ TEMESI Zsuzsanna – LENCSÉS Ákos: A hazai holokausztkutatás könyvtári tájékoztatási forrásai és az USC SOÁ Alapítvány … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2020/4

TANULMÁNYOK Bibliometriai tükörkép a könyvtár és a könyvtártudomány interdiszciplináris kapcsolatairól SIPOS Anna Magdolna A Neumann-galaxis létrejötte, a digitális forradalom kibontakozása lényeges változásokat hozott a tudományos kutatásban, a kutatási módszerek fejlődésében és az eredményeket közlő tudományos közlemények terén, továbbá az utóbbiak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 4/2020

STUDIES Bibliometric reflection of the interdisciplinary relations of libraries and library science SIPOS Anna Magdolna The Neumann Galaxy and the digital revolution brought about major changes in scientific research, in research methods and in scientific publications, as well as in … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Bibliometriai tükörkép a könyvtár és a könyvtártudomány interdiszciplináris kapcsolatairól

Bevezetés A könyvtár és a könyvtártudomány fogalmának értelmezése az évszázadok során jelentősen változott. E módosulások legfőbb okát a társadalmi környezet átalakulásában, az ebből következő és a könyvtárak felé megnyilvánuló igényekben, valamint a könyvtáraknak az új kihívásokra adott válaszaiban célszerű keresnünk.

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A hazai holokausztkutatás könyvtári tájékoztatási forrásai és az USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum az EISZ Nemzeti Programban

A holokauszt napjainkig tartó hatásának könyvtárnyi szakirodalma van, ez az esemény jelenti a XX. századi Európa egyik legnagyobb társadalmi és etikai válságát. A holokauszt nemcsak történelmi fordulópontként, hanem az egyéni életutak, családi tragédiák révén is jelen van a XXI. század … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Hogyan lépjünk egyről a kettőre? A K2 műhely múltja és jelene

Bevezetés – A K2 projekt koncepciója, alapvető keretei A Könyvtári Intézet K2 kísérleti műhelysorozata 2010-ben indult, azzal a céllal, hogy teret adjon a könyvtári digitalizálási folyamatok kapcsán, illetve más szakmai területeken felmerülő új ötleteknek, megoldásoknak, kipróbált módszereknek –  a Könyvtár … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A középiskolai tanárok viszonya az információs műveltséghez Magyarországon, Lengyelországban és Litvániában

Bevezetés és elméleti háttér Az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen” projekt támogatásával Magyarország, Litvánia és Lengyelország középiskolai tanárainak körében végeztünk felmérést abból a célból, hogy megismerjük információs műveltséggel kapcsolatos tudásukat és attitűdjeiket, valamint hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A Nemzeti Színház XIX. századi szöveg-könyvei az Országos Széchényi Könyvtárban. A színházi szövegkönyv mint egyedi dokumentum katalogizálása*

Az OSZK 2020. június 18-án közzétett új  Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a korábbi Színháztörténeti Tár összevonás utáni megnevezése Színháztörténeti és Zeneműtár. A pályázati tanulmány ezt megelőzően, 2020 tavaszán készült, így a szerző értelemszerűen még a régi gyűjteménynevet használta. Tíz … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Szubjektív mozaikok a Networkshop 2020 konferenciáról

A koronavírus-járvány egyik következményeként 2020 kora tavaszától a szakmai rendezvények szervezői igen súlyos kihívásokkal szembesültek. Így történt ez a Pécsen megrendezni tervezett idei Networkshop konferenciával is, melyet sem az eredeti tavaszi, sem az őszi időszakban nem lehetett biztonságosan személyes részvétellel … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

„Az iskolai könyvtár mint információs kapu belépést biztosít az ismeretek világába, elvezet az emberiség fölhalmozott tudásához.”1

CSÍK Tibor. Könyvtár és iskola: Tanulmányok. Budapest: ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2020. 222 p. ISBN 978-963-489-188-8   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár- és Információtudományi Intézete kiadásában megjelent Csík Tibor Könyvtár és iskola című tanulmánykötete. A szerző többéves kutatómunka … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Boldogult olvasókoromban – Írások a magyar olvasáskultúráról

Gereben Ferenc. Boldogult olvasókoromban : írások a magyar olvasáskultúráról. Budapest: L’Harmattan : TIT Kossuth Klub, 2019. 297 p. (Ars sociologica) Bibliogr.: p. 285–297. ISBN 978-963-414-560-8, ISBN 978-615-81035-6-5 Összegzés, visszatekintés, számvetés? Mindegyik és egyik sem. Ahogy a szerző nevezi: szakmai önéletrajz-féle … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok

2020_4_Referatumok

Kategória: 2020. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Tartalom – 2020/3

Abstracts                                                                               … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2020/3

Tanulmányok Könyvtárak a koronavírus-járvány idején – Pandémia és infodémia BÓDOG András A tanulmány a 2020-as COVID 19 járvány és infodémia első hullámának a könyvtárügyre gyakorolt jellemző hatásait foglalja össze a pandémia alatt keletkezett szakirodalom és híradások alapján. A járvány kitörése … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 3/2020

STUDIES Libraries and COVID-19. Pandemic and infodemic BÓDOG András This paper summarizes the effects of the first wave of the 2020 COVID-19 pandemic and infodemic on the library field, based on library literature and news published during the pandemic. In … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárak a koronavírus-járvány idején – Pandémia és infodémia

Az első hullám könyvtárügyi trendjei: bezárás, online könyvtárak, infodémia és újranyitás A 2020-as koronavírus-járvány (COVID-19) rendkívüli és globális méretű esemény a könyvtártörténetben is. Világszerte zártak be a bibliotékák, próbára téve az elmúlt évtizedekben kialakított digitális szolgáltatásokat, s egyúttal igazolva létjogosultságukat. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 3. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A “Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt keretében megvalósult “Az én könyvtáram” program eredményei

Bevezető A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-000001) kiemelt uniós fejlesztési program felkért konzorciumi partnereként Az én könyvtáram címen valósította meg a könyvtári komponens fejlesztéseit 2017. február 1-jétől 2020. január 31-ig. A konzorcium vezetője … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 3. szám | Címke: , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Digitális gyűjteményépítés Omeka alapokon: egy lehetséges válasz a könyvtárak (helytörténeti) digitalizált anyagainak szolgáltatására

Bevezetés Néhány évvel ezelőtt Sirhán Bálint jóvoltából rövid összefoglalót1 olvashattunk az Omeka rendszerről a Tudományos és Műszaki Tájékoztatásban, amely egyúttal a hazai szaksajtóban történő debütálását is jelentette ennek a speciális tartalomkezelő rendszernek. Azóta több konferenciaelőadásban2,3 is bemutatásra kerültek a szoftver … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 3. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A kutatási adatok és a minőség*

Bevezető Az adatokhoz való nyílt hozzáférés számos területen, így az oktatásban, a munkáltatók, a kormányzatok és a nonprofit szervezetek adatai tekintetében is, nagy jelentőségre tett szert1. Azt is tudjuk, hogy a tudományos kutatás negyedik paradigmája az adatokat állította középpontba3, ami … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

A képviselőház könyvtári bizottságának kezdeti működése (1869–1887)

Bevezető Ismeretes, hogy a magyar képviselőház az 1868-ban megszavazott házszabályokban a képviselők részére könyvtár felállításáról döntött,1 s ez 1870-től – a törvényhozás sokoldalú munkáját támogatva – ténylegesen is működni kezdett. Megszervezésére 1869 májusában a Ház plenáris ülése könyvtári bizottságot választott,2 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A norvég csoda nyomában – avagy hogyan jött létre az első elektronikus nemzeti könyvtár Európában

Bevezető Norvégia nemzeti könyvtára az elsők között ismerte fel, hogy a könyvtári gyűjtemények és a digitális technikák közötti kapcsolat új szakaszba lépett. A legfontosabb kérdés már nem az, hogy a felhasználók digitális kommunikáció útján hozzáférjenek a katalógusokhoz, hanem sokkal inkább … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Információs műveltség és a könyvtárak a hamis hírek korszakában

AGOSTO, Denise, E. (ed.). Information Literacy and Libraries in the age of fake news. Santa Barbara: Libraries Unlimited, cop. 2018., X, 184 p. ISBN 978 1 440864186 A tanulmánykötet megszületését a 2016-os amerikai elnökválasztás kapcsán tapasztalt jelenségek ihlették. Az Egyesült … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok

2020_3_Referatumok

Kategória: 2020. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Tartalom – 2020/2

Abstracts     177 INTÉZETVEZETŐI VISSZAEMLÉKEZÉSEK DIPPOLD Péter: A Könyvtári Intézet első öt éve – 2000–2005      183 BARTOS Éva: A Könyvtári Intézet élén 2006–2011 között      187 BÁNKESZI Katalin: Hét év a Könyvtári Intézetben      191 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2020/2

Tanulmányok A Könyvtári Intézet első öt éve – 2000–2005 DIPPOLD Péter Az írás a Könyvtári Intézet első öt évének (2000–2005) eseményeit foglalja össze vázlatos formában. Felvázolja az Intézet létrehozásának hátterét, majd áttér az új feladatokhoz igazodó intézeti szervezet bemutatására. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 2/2020

RECOLLECTIONS OF DIRECTORS The first five years of the Hungarian Library Institute – 2000–2005 DIPPOLD Péter The first director of the Hungarian Library Institute (HLI) summarizes the events in the first five years of HLI. He describes Hungarian librarianship in … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A Könyvtári Intézet első öt éve – 2000–2005

Húsz év egy ember életében hosszú idő, de még egy intézmény esetében is számadásra csábít. Különös érzés visszautazni az időben és teljesíteni a felkérést: írjam meg igazgatóságom öt évének összefoglalóját. A korszakra vonatkozó dokumentumok áttekintése után az első érzésem az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A Könyvtári Intézet élén 2006–2011 között

Előzmények Szakmai pályafutásom két időszaka kötődött a Könyvtári Intézethez és jogelődjéhez. Először 1977-től 1983-ig voltam az akkori Könyvtártudományi és Módszertani Központ (KMK) munkatársa. Papp István igazgató megelőlegezett bizalmából az Olvasáskutatási osztály nagy csapatába kerülve ismerkedtem országos méretekben a könyvtárakkal, könyvtárosokkal, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Címke: , , , , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Hét év a Könyvtári Intézetben

2007 februárjától az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) dolgoztam, ahol már korábban is töltöttem pár évet. A nemzeti könyvtárban 2010–2011 a változásokról szólt: egy főigazgatói vezetőváltást követő átszervezés után 2011 júliusától a Könyvtári Intézetbe (KI) helyeztek át. Mivel akkoriban az országos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Címke: , , , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Egy megbízott igazgató emlékei

2016 kora tavaszán az Intézet igazgatója, Bánkeszi Lajosné – ahogy mindannyian hívtuk és hívjuk ma is: Bánkeszi Kati – bejelentette, hogy visszavonul az igazgatói feladatoktól. Sokáig úgy tűnt, minden megy majd a maga jogszabályi előírások szabta módján: pályázatkiírás, pályázatok beadása, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Cseréptöredékek. Válogatás a Könyvtári Intézet húsz esztendejének történetéből

Bevezetés A Könyvtári Intézet (KI) létrehozása óta eltelt két évtized tanulmányozására kézenfekvő volt, hogy fellapozzam az Intézet beszámolóit és munkaterveit. Az iratanyag átnézésekor az elvégzett munkákra, az ellátott legfontosabb tevékenységekre igyekeztem fókuszálni. 2001 óta vagyok tagja ennek a közösségnek.

Kategória: 2020. 2. szám | Címke: , , , , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár két évtizede a Könyvtári Intézetben

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár utóbbi húsz évét idézzük fel dióhéjban ebben a cikkben, amely a Könyvtári Intézet (rövidített nevén a KI) fennállásának húsz éves évfordulójára készült. A Könyvtártudományi Szakkönyvtár (KSZK) ennél a húsz évnél jóval hosszabb múltra tekinthet vissza, amelyről a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Két évtized eredményei a határon túli magyar könyvtárosok továbbképzésében – a Magyar Könyvtárosok Kárpát-medencei Továbbképzési Hálózata

A kezdetek Olyan eredmények ismertetését vállaltam ezeken a hasábokon, amelyeknek – mint minden másnak az Intézet életében – előzményei a jogelőd Könyvtártudományi és Módszertani Központ (KMK) tevékenységében gyökereznek. A KMK, ugyan csak eseti jelleggel, de a mostani időszakhoz hasonlóan minisztériumi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Olvasás- és könyvtárhasználati kutatások a Könyvtári Intézetben

Bevezetés A Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályának az egyik, legszélesebb szakmai körökben is ismert tevékenysége az olvasásszociológiai és könyvtárhasználati kutatás. Ez, a mellett, hogy visszavezethető a Könyvtártudományi és Módszertani Központ (KMK) által végzett tevékenységekre, szakmai hagyományokra, a Könyvtári Intézet … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Húsz év után

A Könyvtári Figyelő 2000 és 2019 között „A mi időnk nem egynemű; sőt lényegileg különnemű: minden pillanatban más, új. A mi időnk teremt, újat alkot minden pillanatban.” (Babits Mihály: Bergson filozófiája, 1910.) Bevezetés: alapvető információk A Könyvtári Figyelő (KF) 2000-ben, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A Külföldi folyóirat-figyelő rovat húsz éve (2000–2019)

Az 1969-ban indult Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom című referáló lap1 1991-től kezdődően, tehát 2000-ben immár tizedik éve a Könyvtári Figyelő (KF) rovataként jelent meg. Ekkorra már kiderült, jó döntés volt a lap „beolvasztása”; tartalma így szélesebb előfizetői körhöz jutott el, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Jegyzetlapok a 3K históriájához (2004–2016)

Amilyen aggodalommal kezdődött, olyan simán és jól folytatódott a 3K-val (Könyv, Könyvtár, Könyvtáros) összefüggő tizenhárom évnyi históriám. 2003 karácsonya előtt a Könyvtári Intézet Gyűjteményfejlesztési osztálya elkészítette a kéthetente megjelenő Új Könyvek című állománygyarapítási tanácsadó folyóirat utolsó számát, ugyanis a következő … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A Könyvtári Intézet első húsz éve kronológiában elbeszélve

A következő eseménytár válogatás az Országos Széchényi Könyvtár történetének kronológiai feldolgozása során gyűjtött adatokból. Az összeállítás 2010-ig terjedő részéhez felhasználtam Gerő Gyula Magyar könyvtártörténeti kronológia c. munkáját is, de a tételeket sok esetben módosítottam. Igyekeztem úgy szelektálni, hogy az adattár … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárak.hu – könyvtár- és olvasásnépszerűsítő portál

Bevezetés Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 60. § (3) g) pontja értelmében a könyvtárak és a társadalom közötti kapcsolat fejlesztése a Könyvtári Intézet feladatai közé tartozik. Az Intézet kiemelten figyel … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Az ALMPUB projekt

Bevezetés Az elmúlt évek legjelentősebb nemzetközi együttműködésben megvalósított kutatása, amelyben a Könyvtári Intézet is részt vett, az ALMPUB projekt volt, amely európai összehasonlításban vizsgálta a könyvtárak, levéltárak és múzeumok mint nyilvános intézmények szerepét a társadalomban. Az ALMPUB a projekt angol … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 2. szám | Címke: , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok

KFLR_Jun2020_351to410  

Kategória: 2020. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Tartalom – 2019/különszám

Tartalmi összefoglalók      5 Contents      8 FEHÉR Miklós: A könyvtár sokkal több. Bevezető a különszám elé      9 TANULMÁNYOK SÁGHI Ilona: A kulturális alapellátás szélesítése, erősödő közösségek, cselekvő könyvtárak       11 BÓDOG András: Közösségben, a közösségért. A közösségi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. különszám | Szóljon hozzá most!

Contents – 2019 Special issue

ACTING COMMUNITIES – ACTIVE COMMUNITY INVOLVEMENT EFOP-1.3.1-15-2016-00001 FEHÉR Miklós: LIBRARY IS MUCH MORE. INTRODUCTION TO THE SPECIAL ISSUE STUDIES SÁGHI Ilona: EXPANDING BASIC CULTURAL SERVICES, STRENGTHENING COMMUNITIES, ACTING LIBRARIES BÓDOG ANDRÁS: IN COMMUNITY FOR THE COMMUNITY. Opportunities for community based … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Tartalmi összefoglalók

A könyvtár sokkal több. Bevezető a különszám elé FEHÉR Miklós A könyvtár sokkal több, mint „interne­te­sített” tartalmak összessége, ugyanis a személyesség, a kötődés és az iden­titás olyan faktorok, amelyeket az internet nem tud biztosítani, de a könyvtárak, a könyvtárosok igen. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. különszám | Szóljon hozzá most!

A könyvtár sokkal több

Bevezető a különszám elé Mondj egy szót, amelyben benne van több ezer év, benne van szinte valahány, valamikor élt ember, benne vannak az emberi gondolatok, mesék, történetek, benne van a világ és annak története.

Kategória: 2019. különszám | Címke: , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A kulturális alapellátás szélesítése, erősödő közösségek, cselekvő könyvtárak*

Bevezetés A 2016. szeptember 16-án indult Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt európai uniós projekt a kulturális ágazat országos fejlesztőprojektje a múzeumi, a közműve­lődési és a könyvtári terület egyedülálló összefogásával. A projekt szervesen kapcsolódik A helyi identitás és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. különszám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Közösségben, a közösségért

A közösségi részvételen alapuló könyvtári működés lehetőségeiről a regionális szakmai napok és egy kutatás tapasztalatai alapján A XXI. századra teljesen megváltoztak az információkeresési szokások. Az intézmények személyes használata helyett „felületeken”, számítógépek vagy egyéb mobileszközök segítségével, online módon elégítjük ki kíváncsiságunkat, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. különszám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

A közkönyvtárak, múzeumok és levéltárak társadalmi szerepei a szakmabeliek önértékelése tükrében

Bevezetés A könyvtárak szerepe a társadalomban folyamatosan változik. Bár szívesen hivatkozunk  szakmánk ókori előzményeire, valljuk be, hogy az alexandriai könyvtár társadalomban betöltött szerepe nagyon kevéssé hasonlított napjaink könyvtári rendszerére, különösen a rendszer gerincét jelentő közkönyvtári ellátáséra. Ennek oka, hogy nagyon … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. különszám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Az elkötelezett könyvtár: chicagói történetek a könyvtárak közösségépítő szerepéről

A „The engaged library. Chicago stories of community building” (Under­writing Jody Kretzmann, Susan Rans. Ed. Danielle Milam. Chicago Community Trust; Chicago Public Library Foundation and the Institute for Museum and Library Services, Chicago, 2005. 45 p.) című tanulmányt Abbaud Kamal … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. különszám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Kapaszkodók és korlátok

Körkép a hazai könyvtárak esélyegyenlőségi helyzetéről A Széchenyi 2020 program keretében 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból 36 hónapon keresztül zajló Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című EFOP 1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú projekt a közösségfejlesztés mellett módszertan kidolgozásával és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2019. különszám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!