A hónap bejegyzései: december 2002

Abstracts

200 years of the National Széchényi Library Count Ferenc Széchényi donated his abundant collection of books, maps, engravings, coins, and minerals to the nation 200 years ago, in 1802, creating thus a national public collection (library and museum). The bicentenary … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

200 éves az Országos Széchényi Könyvtár 200 évvel ezelőtt 1802-ben ajándékozta gazdag gyűjteményét (könyveket, térképeket, metszeteket, érméket, ásványokat) a nemzetnek gróf Széchényi Ferenc, létrehozva a nemzeti közgyűjtemény (könyvtár és múzeum) intézményét. Az alapítás bicentenáriumát 2002-ben egész éven át tartó rendezvénysorozattal … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE. 200 ÉVE ALAPÍTOTTÁK AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRAT

Az Aere perennius. Ércnél maradandóbb c. katalógus címlapja Kétszáz esztendeje él és gyarapodik a gróf Széchényi Ferenc (1754–1820) által életre hívott gyűjtemény, melynek hivatalos elfogadását az 1802 márciusában kelt „felségfolyamodvány” indította el. I. Ferenc királyhoz benyújtott folyamodványában Széchényi Ferenc azt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Széchényi Ferenc könyvtáralapítása

A magyar nemzeti könyvtár alapításának történetéről számos komoly tanulmány született az azóta eltelt kétszáz év alatt, bár az is igaz, hogy a legtöbb írás az ünnepi alkalmakhoz kötődő méltatás. A könyvtár történetének kevés számú monográfusa – Kollányi Ferenc,1 Berlász Jenő,2 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az időszaki kiadványok számbavétele és feltárása – nemzetközi tendenciák és hazai környezet. (az ISSN számadás hazai gyakorlata és nemzetközi összefüggései)

  Elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 34. Vándorgyűlésén (Budapest, 2002. augusztus 9.) „A gyűjtemény feltárása, nemzeti bibliográfiai szolgáltatások“ c. szekcióban E tanulmány keretei között olyan témakörben szeretném elkalauzolni az érdeklődőket, amelynek összefüggései túlmutatnak nemzeti könyvtárunk tevékenységén, gyökerei elvezetnek a nemzetközi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Magyar válogatott. Érett bibliográfiák dicsérete

Írásom közvetlen kiváltói azok a közlemények, amelyek az utóbbi időben Kertész Imre: Sorstalanságának fogadtatásával kapcsolatosak, legutoljára a Kertész Imre-bibliográfiával kapcsolatban. A következőkben egy konkrét eset (előzményei: a Kertész Imre bibliográfia készítőjének, Székely Andrásnak a válasza (ÉS, 2003. január 3.) Tábor … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az információ értékelése mint ökológiai jellegű folyamat

1. rész Úgy tűnik, mintha az információforrások csaknem exponenciális növekedésével fordított arányban csökkenne az információkereső folyamatok, módszerek, technikák, illetve az ezek használatával előállított eredmények iránti érdeklődés, szakmai és felhasználói körökben egyaránt. Mintha végzetesen megvalósulna Marshall McLuhan csaknem négy évtizeddel ezelőtti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Conrad Gesnertől a virtuális Bibliotheca Universalisig

Az információ és az információs társadalom fejlődése „Úgy tűnik, elértük a határokat – már amit számítógéppel el lehet érni –, ám az embernek óvatosan kell bánnia az efféle kijelentésekkel, mert lehet, hogy a vélemény öt év múlva meglehetősen ostobának fog … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Harc a könyv jövőjének meghatározásáért a digitális világban

  LYNCH, C.: The Battle to Define the Future of the Book in the Digital World. First Monday, vol. 6, no. 6 (June 2001), című tanulmányát Koltay Tibor tömörítette. URL: http://firstmonday.org/issues/issue6_6/lynch/index.html   Bevezetés: divatos masinák, hátsó szándékok és a jövő … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A Rastko projekt – a szerb kultúra elektronikus könyvtára

Bevezetés A nemzeti kulturális vagyon összegyűjtésének, reprezentálásának, megjelenítésének lehetőségeit az információs technológia jelentősen kitágítja. A hagyományos dokumentumok helyhez kötöttségével szemben tagadhatatlanul óriási előnyt jelent a távoli és korlátlan elérés lehetősége. Különösen nagy jelentősége van ennek akkor, ha a „perem”-ről, a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Képesek-e a könyvtárak hozzájárulni a digitális szakadék áthidalásához?

  SHIMMON, Ross: Können die Bibliotheken dazu beitragen, die digitale Kluft überbrücken? – Az IFLA főtitkárának tanulmánya először a Library Assotiation Record 103. Vol. (11), Nov. 2001. számában jelent meg, majd az IFLA tolmács-csoportja vezetőjének gondozásában német fordítás készült, ezt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Mit olvasott Sztálin?

  MEDVEDEV, Roj : Cto cital Stalin? c. írását (Bibliografiâ, 2002. 3. no. 34-53.p.) Futala Tibor tömörítette A z utókor mindig nehezen kielégíthető érdeklődést tanúsít a néhai nagy – pozitív és negatív – személyiségek dolgai iránt. Évtizedekig, évszázadokig, sőt még … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Le a bürokráciával. A Könyvtári Innovációs Központ zátonyra futása

  RUPPELT, Georg: Fiat Bürokratia… Das Scheiten des Innovationszentrum für Bibliotheken ist eine Schande für die Kulturnation Deutschland c. írását (Bibliotheksdienst, 36.Jg. (2002) H.4. 426-429.p.) Katsányi Sándor tömörítette. A ma már „hajdani”-nak mondott Német Könyvtári Intézet (Deutsches Bibliotheksinstitut, DBI) 1978-ban … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802–1918

SOMKUTI Gabriella Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802-1918 / Somkuti Gabriella ; [szerk. Monok István]. – Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2002. – 138 p. ISBN 963 200 437 x Amikor Hajnóczy József következetes jozefinistaként alispáni hivatalt vállalt Szerém vármegyében, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Kései méltatás

  UNGVÁRY Rudolf – ORBÁN Éva Osztályozás és információkeresés : kommentált szöveggyűjtemény / Ungváry Rudolf, Orbán Éva ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. – Budapest : OSZK, 2001. – 2 db ; 24 cm ISBN 963 200 424 8 1.köt., … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Legyél te is … avagy mi fán terem az információs társadalom?

SEBESTYÉN György Légy az információs társadalom polgára! / Sebestyén György. – Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2002. – 366 p. ISBN 963 559 8 Az ember lényegesen lassabban változik, mint környezete. A több ezer éves írásokból ugyanazok az emberi érzések, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Németh László univerzuma. „Üzenet az emberiséghez”

 Németh László munkásságáról jelent meg a közelmúltban egy CD-ROM „Üzenet az emberiséghez” címmel a Helio-Biblos Kht. gondozásában. A CD paraméterei Szerkesztő: Erdélyi Erzsébet, Hajas Magdolna, Nobel Iván Lektor:     Füzi László HTML szerkesztő: Sándor Tibor Grafika:     Ilovszky Béla Helio-Biblos Kht. Felelős … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Library provision of small settlements in Hungary. State of the art. FEHÉR Miklós Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 12. (Vol. 48.) No. 3. 2002. pp. 367 – 428. Hungarian librarianship got new foundations with act CXL. of 1997 on … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

A kistelepülések könyvtári ellátása Magyarországon. Helyzetkép FEHÉR Miklós A nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL törvény új alapokra helyezte a magyar könyvtárügyet. A Könyvtári Intézet 2001 tavaszán a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízásából megkezdte a magyarországi kistelepülések könyvtári ellátási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Kistelepülések könyvtári ellátása. Helyzetkép és szakirodalmi szemle

1. Bevezetés A Könyvtári Intézet szervezési és elemző osztálya 2001 tavaszán – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízásából – megkezdte a kistelepülések könyvtári helyzetének átfogó, országos vizsgálatát. A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy mi módon érvényesül az 1997. évi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtár- és nyelvtudomány: gondolatok a két tudományterület kapcsolatáról

Aligha vitató azt a megállapítás, hogy a könyvtártudományhoz kapcsolódó tudományterületek között ott található a nyelvészet. Meglepő viszont, hogy a nyelvtudomány és a könyvtártudomány közötti kapcsolatok ellenére, a bibliometriai vizsgálatok szerint a nyelvészet kevés hatással volt a könyvtártudományra és a kapcsolatok … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Domanovszky Ákos katalogizáláselméleti munkássága. Tisztelgés születésének 100. évfordulója alkalmából

Domanovszky Ákos, szakmánk e nagy tudású és odaadó lélekkel szolgáló képviselője kiemelkedő szerepet játszott az 1950-es években kibontakozó hazai és nemzetközi katalogizálás-egységesítési folyamatban. A budapesti Egyetemi Könyvtár delegáltjaként részt vett már az 1952-es Címleírási szabályok1 kidolgozásában, majd nyomon követője és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtári névírás rejtelmei. Egy lehetséges irányelv az ókori és középkori személyek egységes besorolási adatainak létrehozásához

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának könyvtárában 1996 tavaszától épül a számítógépes katalógus. Maga a Bölcsészkar csupán néhány évvel korábban, 1992-ben kezdte meg működését, akkor még Budapesten, majd két esztendővel később Piliscsabán, a volt szovjet laktanya területén nyitotta meg … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Egy tiszavirág életű erdélyi kiadó: a Haladás Lap- és Könyvkiadó Betéti Társaság

A magyar irodalmi élet központosított módon fejlődött a kiegyezés után, ami abban is megnyilvánult, hogy az irodalom intézményei elsősorban Budapestre összpontosultak. A trianoni döntés után, a román uralom alá kerülve, Erdélyben is ki kellett alakítani ezeket az intézményeket. Itt viszonylag … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Minták a kistelepülések könyvtári ellátásának megoldására külföldön. Szakirodalmi szemle

Az elmúlt évben a Könyvtári Intézet Szervezési osztályának egyik legfontosabb feladata a magyarországi kistelepülések könyvtári ellátásának feltérképezése volt (ld. Fehér Miklós elemzését e szám Tanulmányok rovatában). Az előzetesen elvégzett terepkutatások tapasztalatainak birtokában célszerűnek látszott egy külföldi kitekintés erejéig pillantást vetni … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az időszaki kiadványok cikkeinek feldolgozása a magyar és a lett nemzeti bibliográfiai adatbázisokban

 A Lett Nemzeti Könyvtár által 2002. szeptember 12-13-án a lett nemzeti bibliográfia indulásának 75 éves évfordulója alkalmából rendezett, The national bibliography from print to the digital age konferencián elhangzott eloadás cikkesített változata. Először is szeretném megmagyarázni a témaválasztásom: tanárként és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Adatbányászatra irányuló törekvések könyvtári területen

Mire jó az adatbányászat? Napjaink információrobbanásának köszönhetően egyre nagyobb gondot jelent a minőségi, rejtett információk kinyerése a nagyméretű adatbázisokból. A korábbi, hagyományos adatbáziskezelési módszerek nem alkalmasak ennek a feladatnak a teljesítésére, hiszen az SQL (Standard Query Language) vagy más, hasonló … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az információs hadviselés: egy pillantás Pandora posztmodern szelencéjébe

Cronin, Blaise: Information warfare: peering inside Pandora’s postmodern box (Library Review, vol. 50. No. 6. 2001. pp. 279-294.) c. tanulmányát Mohor Jenő tömörítette.   A tanulmány szándéka, hogy bevezetést nyújtson az információs hadviselés (IH) fogalmába és különböző származékaiba, és bemutassa, hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az Oroszországi Állami Könyvtár elektronikus könyvtárának koncepciója

Az információs folyamatok automatizálása terén az elektronikus könyvtárak létrehozása a legkomplikáltabb és legperspektívikusabb feladatok egyike. 2000 elején az Oroszországi Állami Könyvtár (Vserossijkskaâ gosudarstvennaâ biblioteka) is jónak látta, hogy elinduljon ebbe az irányba. Úgy vélte, a későbbi nehézségeket és kudarcokat elkerülendő, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Fontos vállalkozás: a könyvtári szakképzés füzetei

1990-ben jelent meg utoljára összefoglalás a középfokú könyvtárosképzés céljaira A könyvtár kezelése címmel. Az azóta eltelt bő évtized, a „rendszerváltozást követő, felgyorsult tempó hatással volt az egész könyvtári rendszerre” – mondja bevezetőjében Dippold Péter, a Könyvtári Intézet igazgatója. Azt is … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Tanulmányok az oktatásról és a szakmáról

 2002 októberében ünnepelték a szombathelyi főiskolán, hogy negyven évvel ezelőtt a 24/1962. (VII. 24.) kormányrendelet alapján megindult a könyvtárosképzés a Tanítóképző Intézetben. Az évfordulóról nemcsak emlékülés szervezésével emlékeztek meg, hanem a jeles alkalomra közreadták Csáki Pál szerkesztésében a tanszék oktatóinak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Üzenet a múltból. Egy kezdő könyvtáros feljegyzései

Narancssárga színű, karcsú kötet van a kezemben, melynek borítóján hol negatív, hol pozitív szedésben, ráismerek Gerő Gyula kézírására. A borítót tervező grafikus (mellesleg a szerző lánya, Gerő Éva) remek érzékkel választotta ki édesapja ötvenkét évvel ezelőtt írt feljegyzéseinek egyik lapját … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

The state, aims and vision of the future of Hungarian church libraries GÁBORJÁNI SZABÓ Botond The group of libraries maintained by various churches consists of institutions with very different state and features from the professional point of view. Their aim … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképe GÁBORJÁNI SZABÓ Botond Az egyházi fenntartás alá tartozó könyvtárak szakmai szempontból egymástól eltérő helyzetű és jellegű intézményekből állnak. Feladatuk egy adott területi egység oktatási, tudományos, információs bázisának szolgáltatása. Közös vonásuk – az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképe

Az egyházi könyvtárak típusai, helyzete és értékei1 Az „egyházi könyvtárak” elnevezés csupán a fenntartó jogállását fejezi ki, szakmai szempontból eltérő helyzetű és jellegű intézményekre utal. Az elnevezés tehát egészen általános, önmagában ugyanolyan keveset árul el, mintha egy felsőoktatási tanszéki könyvtárról … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

A német katalogizálási hagyományok a magyar könyvtártanokban

A XVIII–XIX. század fordulójától kezdődően (hazánkban kissé megkésve, inkább talán a XIX. század derekától) a könyvtárosság önálló hivatássá válása – tehát a legkülönfélébb szaktudományokat művelő tudós emberek mellékes szinekúra elfoglaltságából „főfoglalkozás”-sá alakulása – szükségszerűen magával hozta azon ismeretkör körülhatárolását, valamint … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Tükörkép – remélhetőleg nem homályos – a webkat.hu fejlesztés utáni változatáról

A tanulmány 120 Szegeden tanuló  egyetemista és főiskolás véleményének felhasználásával készült 2001 decemberében. A felmérést a szerző azóta újabb hallgatók bevonásával folytatta, de a kép jelentősen nem változott. A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ on-line katalógusa – a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Minőségszemlélet egy orvosi könyvtárban

Bevezetés Hazánkban az egészségügy régóta nehéz helyzetben lévő ágazat. Kedvezőtlen társadalmi jelenségek hatására gyökeresen átalakult a gazdasági helyzet. A korlátozó gazdasági intézkedések következtében csökkentek a pénzügyi források. Az egészségügy könyvtáraival együtt évek óta küszködik az életben maradásért. Az orvostudomány a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárhasználók és a közkönyvtárak

1999 novemberében a holland Külügyminisztérium a „Társadalmi átalakulás Közép-és Kelet-Európában” c. programja részeként a Biblioservice Gelderland pályázatot készített a közkönyvtárak használatára irányuló országos szintű felmérésre. A felmérés kiterjedt a használat mértékére, jellegére, intenzitására és minőségére. A használat mértékét statisztikai adatok … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Gondolatok a könyv- és könyvtári kultúra két évszázadáról

Az alábbi esszé a közelmúltban megjelent Egyetemes Könyv- és Könyvtártörténet 19-20.század c. szöveggyűjtemény bevezetője. A szöveggyűjtemény részletes válogatást ad az utóbbi 200 év jellemzőnek ítélt könyv- és könyvtártörténeti írásaiból, nyomon követve a könyv formaváltozásait, a technikai háttér fejlődését a könyvtárak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

A fejlődő országok haladásának útja globális könyvtárakkal „kikövezett”…

„A specialisták által összegyűjtött információtömeget … át kell gyúrni, az esszenciát ki kell vonni belőlük úgy, hogy semmi érték veszendőbe ne menjen, s mégis alkalmas legyen az átfogó szintézisre. A laboratóriumi munkapadnál görnyedő specialisták és az elképzelhetetlen elképzelésére törő szintézisalkotó … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Az IFLA – közelről: az Időszaki Kiadványok Szekció az IFLA szervezetében

Elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciójának emlékülésén 2002. március 21-én, melyen a szekció fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. A szakmai program keretében az IFLA 2001. évi bostoni konferenciáján részt vett kollégáink (Gazdag Tiborné, Dippold Péter és Haraszti Pálné) számoltak be … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Gallica – digitalizálási program a Francia Nemzeti Könyvtárban

„Mi célt is szolgálna mindez a technikai felkészültség, ha nem tenné számunkra lehetővé a történelem, az irodalom vagy bármely tudomány jobb megismerését?” (Jean-Pierre Angrémy)1 A Gallica program előzményei 1988. július 14-én a híresen kultúrált és olvasott Francois Mitterand elnök ünnepi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Olasz lépések a tárgyi feltárás új módja felé

Szemle A szemletanulmány a Bollettino AIB. 2001. (vol. 44.) 3. számának következő írásai alapján készült: LUCARELLI, Anna: La Biblioteca nazionale centrale di Firenze e il rinnovamento dell’indicizzazione per soggetto; ROLLE, Massimo: Per un nuovo modello di linguaggio documentario; BUIZZA, Pino … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Információs és digitális írástudás: a fogalmak áttekintése

Daniel Bawden: Information and digital literacies: a review of concepts (Journal of Documentation. vol. 57, no. 2, March 2001, 218-259.) tanulmányát Koltay Tibor ismerteti A szakirodalomban (mindenekelőtt a könyvtári szakirodalomban) számos, az információs írástudással kapcsolatos kifejezéssel találkozunk. Ilyenek: az információs … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2002. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!