A hónap bejegyzései: január 2021

Tartalom – 2020/4

  Abstracts       585 TANULMÁNYOK SIPOS Anna Magdolna: Bibliometriai tükörkép a könyvtár és a könyvtártudomány interdiszciplináris kapcsolatairól       589 BITTNERNÉ TEMESI Zsuzsanna – LENCSÉS Ákos: A hazai holokausztkutatás könyvtári tájékoztatási forrásai és az USC SOÁ Alapítvány … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2020/4

TANULMÁNYOK Bibliometriai tükörkép a könyvtár és a könyvtártudomány interdiszciplináris kapcsolatairól SIPOS Anna Magdolna A Neumann-galaxis létrejötte, a digitális forradalom kibontakozása lényeges változásokat hozott a tudományos kutatásban, a kutatási módszerek fejlődésében és az eredményeket közlő tudományos közlemények terén, továbbá az utóbbiak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 4/2020

STUDIES Bibliometric reflection of the interdisciplinary relations of libraries and library science SIPOS Anna Magdolna The Neumann Galaxy and the digital revolution brought about major changes in scientific research, in research methods and in scientific publications, as well as in … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Bibliometriai tükörkép a könyvtár és a könyvtártudomány interdiszciplináris kapcsolatairól

Bevezetés A könyvtár és a könyvtártudomány fogalmának értelmezése az évszázadok során jelentősen változott. E módosulások legfőbb okát a társadalmi környezet átalakulásában, az ebből következő és a könyvtárak felé megnyilvánuló igényekben, valamint a könyvtáraknak az új kihívásokra adott válaszaiban célszerű keresnünk.

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A hazai holokausztkutatás könyvtári tájékoztatási forrásai és az USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum az EISZ Nemzeti Programban

A holokauszt napjainkig tartó hatásának könyvtárnyi szakirodalma van, ez az esemény jelenti a XX. századi Európa egyik legnagyobb társadalmi és etikai válságát. A holokauszt nemcsak történelmi fordulópontként, hanem az egyéni életutak, családi tragédiák révén is jelen van a XXI. század … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Hogyan lépjünk egyről a kettőre? A K2 műhely múltja és jelene

Bevezetés – A K2 projekt koncepciója, alapvető keretei A Könyvtári Intézet K2 kísérleti műhelysorozata 2010-ben indult, azzal a céllal, hogy teret adjon a könyvtári digitalizálási folyamatok kapcsán, illetve más szakmai területeken felmerülő új ötleteknek, megoldásoknak, kipróbált módszereknek –  a Könyvtár … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A középiskolai tanárok viszonya az információs műveltséghez Magyarországon, Lengyelországban és Litvániában

Bevezetés és elméleti háttér Az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen” projekt támogatásával Magyarország, Litvánia és Lengyelország középiskolai tanárainak körében végeztünk felmérést abból a célból, hogy megismerjük információs műveltséggel kapcsolatos tudásukat és attitűdjeiket, valamint hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A Nemzeti Színház XIX. századi szöveg-könyvei az Országos Széchényi Könyvtárban. A színházi szövegkönyv mint egyedi dokumentum katalogizálása*

Az OSZK 2020. június 18-án közzétett új  Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a korábbi Színháztörténeti Tár összevonás utáni megnevezése Színháztörténeti és Zeneműtár. A pályázati tanulmány ezt megelőzően, 2020 tavaszán készült, így a szerző értelemszerűen még a régi gyűjteménynevet használta. Tíz … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Szubjektív mozaikok a Networkshop 2020 konferenciáról

A koronavírus-járvány egyik következményeként 2020 kora tavaszától a szakmai rendezvények szervezői igen súlyos kihívásokkal szembesültek. Így történt ez a Pécsen megrendezni tervezett idei Networkshop konferenciával is, melyet sem az eredeti tavaszi, sem az őszi időszakban nem lehetett biztonságosan személyes részvétellel … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

„Az iskolai könyvtár mint információs kapu belépést biztosít az ismeretek világába, elvezet az emberiség fölhalmozott tudásához.”1

CSÍK Tibor. Könyvtár és iskola: Tanulmányok. Budapest: ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2020. 222 p. ISBN 978-963-489-188-8   Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár- és Információtudományi Intézete kiadásában megjelent Csík Tibor Könyvtár és iskola című tanulmánykötete. A szerző többéves kutatómunka … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Boldogult olvasókoromban – Írások a magyar olvasáskultúráról

Gereben Ferenc. Boldogult olvasókoromban : írások a magyar olvasáskultúráról. Budapest: L’Harmattan : TIT Kossuth Klub, 2019. 297 p. (Ars sociologica) Bibliogr.: p. 285–297. ISBN 978-963-414-560-8, ISBN 978-615-81035-6-5 Összegzés, visszatekintés, számvetés? Mindegyik és egyik sem. Ahogy a szerző nevezi: szakmai önéletrajz-féle … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2020. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok

2020_4_Referatumok

Kategória: 2020. 4. szám | Szóljon hozzá most!