A hónap bejegyzései: április 2017

Tartalom – 2017/1

Rezümék – 2017/1 Abstracts     5 TANULMÁNYOK SIPOS Anna Magdolna: A folyóiratkrízisről. A szakfolyóiratok kiadási modelljének változásairól és áremelkedési tendenciáiról könyvtáros szemmel. 1. rész      9 HOLL András: Elektronikus folyóiratok – helyzetkép     31 MŰHELY MONOK István: Kulturális digitalizálás. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék – 2017/1

Tanulmányok A folyóiratkrízisről. A szakfolyóiratok kiadási modelljének változásairól és áremelkedési tendenciáiról könyvtáros szemmel. 1. rész SIPOS Anna Magdolna A kialakult helyzetnek három főszereplője van: a tudományos kutatók, a folyóirat-előállító kiadói vállalkozások és a könyvtárak. A kutatóktól elvárt publikációs kötelezettség következtében … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 1/2017

STUDIES On the serials crisis: changes in publication models and tendencies in subscription costs SIPOS Anna Magdolna The subscription prices of scholarly journals have been increasing at a rate faster than the inflation rate for several decades. This is caused … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A folyóiratkrízisről

A szakfolyóiratok kiadási modelljének változásairól és áremelkedési tendenciáiról könyvtáros szemmel 1. rész 1. Bevezetés Az utóbbi évtizedekben a tudományos közbeszédben mind gyakrabban kerülnek elő a szakfolyóiratok. Igaz, a formális és informális diskurzusokban megjelenő folyóiratos témákat elsősorban a publikálási kényszerek, valamint … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 1. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Elektronikus folyóiratok – helyzetkép

Harminc éve, 1987 elején indult a Flora Online, az első elektronikus folyóirat, amely ISSN számot kapott a Library of Congresstől (Arlinghaus and Zander, 2008) – számait hajlékonylemezen terjesztették, valamint egy Bulletin Board Systemről is letölthető volt. (Az elektronikus folyóiratok korai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 1. szám | Címke: , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Kulturális digitalizálás

A könyvnyomtatás ígéret volt – és az internet? A következő írás az Informatikai Vállalkozók Szövetsége és a Magyar Tudományos Akadémia „Digitális transzformáció” című közös konferenciáján 2016. február 11-én elhangzott előadás szerkesztett, bővített változata. (A konferenciáról itt tájékozódhatnak: http://ivsz.hu/esemenyek/mtadigitalizaciokonferencia)

Kategória: 2017. 1. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A nemzeti könyvtár szerepe a magyar könyvtári hálózatban

Korreferátum az MKE rendezvényén 2016. november 22-én a Magyar Könyvtárosok Egyesülete országos konferenciát rendezett Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében: Konferenciasorozat címmel, amelynek felkért előadói között Káldos János, az Országos Széchényi Könyvtár általános főigazgató-helyettese is … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 1. szám | Címke: , , , , , , , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Kovács Máté és a Könyvtártudományi Tanulmányok

A most olvasható tanulmány Kovács Máté születésének 110. évfordulója tiszteletére rendezett emléknapon (2016. november 11-én, Hajdúszoboszlón) elhangzott előadás szerkesztett változata. Kovács Máté egész életműve egyértelműen tanúsítja, hogy pályafutásának minden állomásán kiváló szervezőnek bizonyult. Már középiskolai tanárként és még inkább a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 1. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Az információtudomány létrejötte és Horváth Tibor információtudományi eszméinek gyökerei1

A nyugati kultúrában az ismeretmegőrző intézmények, kiemelten a könyvtári hálózat és az általa nyújtott szolgáltatások minősége is alapvető értékmérőnek számít. A ma könyvtárügyét három diszciplináris paradigma határozza meg: a 19. században létrejött könyvtártudományi – bibliográfiai, az 1930-as évekre kidolgozott dokumentációs … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 1. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

„Könyvtárosnak való vagyok, ez érdekel engem”

Walleshausen Gyula (1923-2010) Előzmények Marót Miklós (1928–2006), a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Olvasószolgálati Osztályának vezetője, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának (ELTE EK) főigazgató-helyettese,1 Borsa Gedeon (1923–), az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) tudományos főmunkatársa, a Régi Magyarországi Nyomtatványok bibliográfiai szerkesztőségének … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 1. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

RDA-kitekintés

Példák az angol-amerikai katalogizálási szabályzat európai átültetéseire Nem oly rég jelent meg írásom a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás hasábjain az új anglo–amerikai katalogizálási szabályzat, a Resource Description and Access (RDA) franciaországi átültetéséről1. Jelen cikkemben további jó gyakorlatok ismertetésére vállalkozom. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 1. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Orosz könyvtárak a változó világban

Az oroszországi helyzetről az átlagos hazai polgár ritkán hallhat lényeges dolgokat.1 Az orosz könyvtárakkal szakmánknak ma már alig van kapcsolata, a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban elérhető orosz könyvtári szaklapokat is kevesen forgatják, ezért tartjuk fontosnak, hogy  az oroszországi könyvtárak helyzetéről és teljesítményéről … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 1. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Emlékkönyv Dörnyei Sándor tiszteletére

A régikönyves kutatások publikációs fóruma 2008-ban új instrumentummal gazdagodott: a terület patinás orgánuma, a Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület közös sorozatot indított elsősorban olyan tanulmányok megjelentetésére, amelyek terjedelme meghaladja a folyóirat közlési lehetőségeit.

Kategória: 2017. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A genius loci

Jeles elmék gondolatai Bényei Miklós válogatásában Bényei Miklós ötven évet töltött a helyismereti és helytörténeti kutatómunka szolgálatában. Aki elolvassa az ismertetett füzetet, az talán megérti, miért.

Kategória: 2017. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A föld- és éggömb – az oktatás eszköze, a lakás dísze…

Magyarországon az Országos Széchényi Könyvtár vállalkozott elsőként arra, hogy a magyar nyelvű föld- és éggömbökből önálló kiállítást rendezzen. A Nyomtatott magyar föld- és éggömbök a kezdetektől napjainkig című gyűjteményes kiállítás 2010. október 2-től 2011. március 31-ig volt megtekinthető. A kiállítás … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2017. 1. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok

2017_1_Referatumok

Kategória: 2017. 1. szám | Szóljon hozzá most!