A hónap bejegyzései: január 2005

Abstracts

Career motivation of Hungarian library school students: a quick survey conducted among the full-time students of four LIS departments. TÓTH Máté Making the image of librarianship more attractive constitutes one of the key objectives of the Hungarian library strategy for … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtár szakosok pályamotivációs vizsgálata. Pillanatfelvétel négy könyvtárosképző intézmény nappali tagozatos hallgatói körében

Bevezetés A 2003-2007 közötti időszak egyik kiemelt stratégiai céljaként fogalmazódott meg a könyvtáros életpálya vonzóbbá tétele, melynek legfőbb oka, hogy ” Képzett és elkötelezett, a partnerséget, a könyvtárhasználót szem előtt tartó könyvtárosok nélkül nem végezhető el a könyvtárügy korszerűsítése .” … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Digitális Archívum a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában*

“Európa kulturális és tudományos öröksége egyedi és jelentékeny közkincset képvisel. Forrásait feltétlenül digitalizálni kell annak érdekében, hogy a polgárok jobban hozzájuk férhessenek, és hogy Európa közös kulturális örökségét (mind a múltbelit, mind a jövőbenit) meg lehessen őrizni.” ( Lundi Alapelvek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Elektronikus dokumentumok feldolgozása az online katalógus számára*. A Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának online katalógusa

Könyvtárunk 1989-ben kezdte építeni online katalógusát, s napjainkra a félmilliót meghaladó állománynak közel 2/3-a tükröződik integrált könyvtári rendszerben készült gépi rekordként. (Könyvtárunk állománya 2004. december 31-én 520 329 dokumentum volt, az online bibliográfiai rekordok száma 350 316 , melyhez természetesen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Hol tartunk a Humán Szakirodalmi Adatbázis megvalósításában?*

A hírlap- és folyóiratcikkek, valamint egyéb időszaki kiadványok cikkeinek feltárása a magyar könyvtárügy évtizedeken – sőt, ha Szinnyei József repertóriumát tekintem: évszázadokon – átívelő kérdése. Nem kell e körben a cikkfeldolgozás történetét vázolni, hiszen a Bibliográfiai Szekció tagjai ezt valószínűleg … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Egy új magyar szabályzat, és kitekintés a nemzetközi szabályzatalkotási munkálatokra

DOKUMENTUMFELDOLGOZÁSI FÓRUM Szerkeszti: BERKE Barnabásné Földrajzi nevek A 2005 júliusában közzétett KSZ/5 Földrajzi nevek mint adatbázisrekordok hozzáférési pontjai1 című szabályzat hosszadalmas és rendszeres szakértői tárgyalásai során merült fel az a gondolat, hogy a szaksajtóban időnként foglalkozzunk a dokumentumfeldolgozás szerteágazó területein … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A földrajzi nevek mint az adatbázisrekordok hozzáférési pontjai. Egy könyvtári szabályzat elvei és megoldásai

1. Tulajdonnevek és köznevek mint ismérvek Az adatbázisokban tárolt rekordok szabályozott, illetve szabványosított hozzáférési pontjait a hagyományos könyvtári gyakorlatban keresési ismérveknek, a számítástechnikában kulcsoknak, kulcsszavaknak nevezik1 . A hozzáférési pontok nyelvtani szempontból lehetnek tulajdonnevek, köznevek (az utóbbiak többnyire szakkifejezések) és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar földrajzinév-használat

1. Földrajzinév-használatunk ellentmondásai Miközben magától értetődik, hogy a gondolatainkat magyar nyelvi környezetben magyarul fogalmazzuk meg, a földrajzi nevek használatában nem ilyen egyértelmű, sőt ellentmondásos a gyakorlat. A magyar földrajzinév-használat a különböző korokban és irodalmi, történelmi, kartográfiai (stb.) műhelyekben gyakran nem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Tématérkép (topic map) alkalmazások az interneten

“Az adat nem információ, az információ nem ismeret, az ismeret nem tudás…” Az utóbbi évtizedekben fejlesztett rendszerek és az internetes tájékoztatás napjainkban leggyakrabban előforduló nagy problémaköre az információkeresés és -szolgáltatás köré fonódik, melynek elindítója Vannevar Bush hatvan évvel ezelőtt írott, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtári szolgáltatások Norvégiában. A könyvtárhasználók tájékozódásának segítése a változó világban*

“Elhozzuk a 2005. évi IFLA Világkonferencia szervezőit Magyarországra!” – olvashattuk a 70 éve alapított Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2005. június 24-i, “Norvég nap”-ra invitáló meghívóján. Az alábbiakban Ragnar Audunson, Kolderup Flaten Trine és Barátné Hajdu Ágnes előadásait adjuk közre.   Magyarország, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtári szolgáltatások Norvégiában. Hatnak-e a könyvtárak az emberek életére?*

Néhány tájékoztató Bergenről és a Bergeni Városi Könyvtárról Bergen: 238 000 lakosával Norvégia második legnagyobb városa; a Bergeni Városi Könyvtár: központi könyvtárral, 6 fiókkönyvtárral, bibliobusz-szolgálattal, börtönkönyvtári ellátással, a Hordaland megyei könyvtár kezelője; Egy lakosra jutó kölcsönzések száma: 7,2; Egy lakosra … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtári szolgáltatások Norvégiában. Központban az információ*

Bevezetés A konferencia felhívásában megfogalmazott szempontok összehangolására teszek kísérletet a következőkben. Vagyis: elhozzuk a 2005. évi IFLA világkonferencia szervezőit Magyarországra, valamint a norvég könyvtárügy – személyes benyomásaimra épülő, általam rajongással szeretett – szeletének felvillantására. Mi az, amely e két nagyon … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A talányos Lucien Herr. Szabálytalan portré Szabó Ervin francia kortársáról

Az esszé fiatal szerzője, Catherine Bernier francia anyanyelvű könyvtáros. Kanada Québec tartományában született, jelenleg a Montreáli Egyetem Központi Könyvtárának társadalomtudományi részlegében dolgozik. Írását lapunk tanácsadó testülete útján kaptuk. A fordítást Haraszti Pálné készítette.     A québeci információs szakemberek közül kevesen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Bekezdések az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény születéséről. Új gyűjtemény létrehozása az Országos Széchényi Könyvtárban

Földrajzi és történelmi adottságainak köszönhetően Magyarország és Budapest nem először játszik kivételes közvetítő szerepet kontinensünk kulturális és szellemi életében. Ennek mindenkori bizonyítékai nemzeti könyvtárunk gyűjtemény-együttesében kötelező érvénnyel vannak jelen. Észak és Dél, Kelet és Nyugat e különleges, mindannyiunk által ismert, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény szerkesztés alatt álló honlapjának bevezetője

“Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos kutató tevékenységében kiemelt helyen áll állományának tudományos feltárása, illetve az ezzel kapcsolatos könyvtörténeti kutatómunka. A könyvtár tervbe vette egy Európai Könyvtörténeti Központ megalapítását, amelynek legfontosabb céljai: a magyar és európai könyvtörténeti kutatások végzése és koordinálása, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Két külföldi könyvtörténeti áttekintés

Örvendetesen megszaporodott az utóbbi években az írásbeliség múltjával foglalkozó magyar nyelvű könyvek száma. Már a harmadik évezredben megjelent összefoglaló jellegű munkák száma is meghaladja az egy tucatnyit. Új szempontú megközelítéseivel komoly szakmai visszhangot váltott ki és termékenyítően hatott a hazai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Kötelező olvasmány könyvgyűjtők számára

 Kezembe veszem Pogány György nemrég megjelent könyvét, A magyar könyvgyűjtő kalauzá t. Máris elbűvöl a mű külleme és színvonalas belső kivitelezése, mely ifj. Sós Attila munkáját és a kiadót, Kiss Józsefet dícséri. A kiadást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Új monográfia született a főváros könyvtárának első negyven évéről

 ” 1904. október 15-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt Budapest új, pontosabban két elődjéből újjászervezett könyvtára. Kerek száz év távlatából visszapillantva, óhatatlanul ünnepi fénytörésben jelenik meg előttünk ez a pillanat. Mit sem von le az esemény szimbolikus jelentőségéből, ha … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A kommunikáció útjai

A kommunikációkutatás és -tudomány viszonylag fiatalnak tekinthető a tudományok sorában. Első művelői közül jó néhányan angol nyelvterületről származtak, s ezekben az országokban már sok évtizedes múltra tekint vissza mind a kutatás, mind pedig az oktatás. A Szegedi Tudományegyetem Médiatudományi Tanszéke … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

The legal regulation of the Hungarian library field between the two world wars SIPOS Anna Magdolna An earlier study by the author (SIPOS, Hungarian Library Review 1999/4) presented the normative state regulation of Hungarian libraries between 1945 and 1997. The … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Törvényről, törvényre. A hazai könyvtárügy törvényi szabályozása a két világháború között

Előzmények A Könyvtári Figyelő 1999. évi 4. számában, hasonló címmel megjelent írásomban 1 a magyar könyvtárügy 1945 és 1997 közötti állami szintű szabályozását mutattam be. A törvények, illetve a törvényi szintű szabályozások szakmai elemzésén túl arra is vállalkoztam, hogy felvázoljam … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A szerzői jog és a digitális szerzői jogkezelés

“A szélnek nem tilthatod meg, hogy fújjon, de építhetsz szélmalmokat.” (közmondás) Hazánkban a 19. század végétől 1 ,a szerzői jogi védelem próbál egyensúlyt tartani a szerző védelme és a közérdek között, “tekintettel az oktatás, a művelődés, a tudományos kutatás és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Szöveg, információ, relevancia: néhány adalék a témakörhöz

A könyvtártudomány 1 a nyelvtudományhoz hasonlóan a szöveg és a tartalom, a reprezentáció és a relevancia határterületén tevékenykedik. 2 A határterületek vonatkozásában kulcsfontosságú a szemiotika és a könyvtártudomány kapcsolata. A szemiotika és a könyvtártudomány érdeklődése egyaránt kiterjed a tartalom és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Társadalomtudományi gyűjtemények Magyarországon (2.) A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

Hagyomány és korszerűség címmel rendezett konferenciát a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2004 novemberében. A rendezvényen elhangzott előadások egy részét lapunk 2005. 1. számában adtuk közre. Most folytatjuk a vezető társadalomtudományi könyvtárak bemutatását a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárával, valamint a Budapesti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Gyűjtemény és szolgáltatások a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában

A gyűjtemény forrásai A magyar gazdálkodási-közgazdasági képzés történetének fontos eseménye a Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar létrehozása 1920-ban. A következő jelentős mérföldkő 1948-ban az önálló Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem*, megalapítása volt. Az alapítással együtt könyvtár létrehozásáról is döntés született. A megalakuló … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Mi újság a hazai szabványosításban?

Az alábbi tömör összefoglaló valamennyi könyvtárosi, közgyűjteményi fórum (elektronikus és nyomtatásban megjelenő) részére készült azzal a céllal, hogy mindazokhoz a munkatársakhoz eljusson, akik dokumentumok formai, illetve tartalmi feldolgozásával foglalkoznak.   A Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság (rövid nevén: Szabványosítási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Bosznia-hercegovinai kiadványok (bosniaca) az Országos Idegen- nyelvű Könyvtár szlavisztikai gyűjteményében*

Az OIK idegen nyelvű állománya Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban (OIK) több mint 350 000 különféle dokumentum található. A teljes állomány nagyobb részét könyvek alkotják, rajtuk kívül vannak még időszaki kiadványok, kották, valamint audio- és audio-vizuális alkotások (hangkazetták, videokazetták, CD-k, CD-ROM-ok … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Szlovénia könyvtárügye

Vilenka Jakac-Bizjak: Il sistema bibliotecario sloveno c. cikkét (Bollettino AIB, 43.vol. (2003.) 4. no. 443-454.p.) Mohor Jenő tömörítette. A jelenleg 20 256 km 2 területű, kétmillió lakosú Szlovénia 1945-től 1981-ig Jugoszlávia egyik tagköztársasága volt. (Történelme folyamán volt a frank, majd … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Tervek helyismereti állományok digitalizálására a Muravidéken*

A szlovéniai könyvtárak az információs társadalom digitalizálási folyamatában Ha a szlovéniai könyvtárakat az információs társadalom digitalizálási folyamatában összehasonlítjuk az európai könyvtárak digitalizálási folyamatával, megállapíthatjuk, hogy a szlovéniai könyvtárak digitalizálási folyamata 5-7 évvel lemaradt az európai könyvtárakétól. Ezt a lemaradást nagyobb … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Szervezeti kultúra az információs és könyvtári szolgáltatásban – keretrendszer és tapasztalatok

Miért erősebb az olvasás és könyvtárhasználat északabbra Európában? Van-e összefüggés az individualizmus és a könyvtárhasználat erőssége között? Miért mozdulnak a könyvtárak lassabban a környezeti változásokra, mint a kiskereskedelem, és gyorsabban, mint a múzeumok? Miért követi csekély szervezeti változás a szenior … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Kiegészült a két világháború közötti magyar könyvészet. Magyar könyvészet 1921-1944, betűrendes mutatóval, pótlásokkal, javításokkal (CD-ROM)

 A CD paraméterei Magyar könyvészet 1921-1944 : [elektronikus dok.] : betűrendes mutatóval, pótlásokkal, javításokkal / szerk. Komjáthy Miklósné ; Kertész Gyula ; Kégli Ferenc. – Budapest : Arcanum, 2005. – 1 CD-ROM ; 12 cm. – Működési követelmények: 32 bites … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Üzleti információ és a könyvtárak

 KISZL Péter: Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak / Kiszl Péter ; [.... az Eötvös Lóránd Tudományegyetem] / – Bp. : Eötvös Lóránd Tudományegyetem ; Pauker Nyomda Kft. ; 2005. 235 p. ISBN 963 217 689 8 A kötet, mely … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Digitális tartalmak licencelési kérdései

HARRIS, Lesley Ellen Licensing digital content : a practical guide for librarians / Lesley Ellen Harris. – Chicago ; London : American Library Association, 22., 137 p. ISBN 0-8389-0815-2 Kell-e írásos megállapodás a digitális tartalom licenceinek vásárlásakor? Ki a licenc … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Gyűjteményszervezési kérdések

CLAYTON, Peter – GORMAN, G. E. Managing information resources in libraries: collection management in theory and practice / Peter Clayton ; G. E. Gorman ; [ed. by the Library Association. – London : Library Association Publ., 2001. XVI, 272 p. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A gyermekkönyvtári munka alapjai

BALOGH Ferencné: A gyermekkönyvtári munka alapjai / Balogh Ferencné ; [kiad. a] Könyvtári Intézet. – Bp. : Könyvtári Intézet, 2004. 46 p. – (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei ; ISSN 1587 8651) ISBN 963 201 612 2 “Napjaink információáradata, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A bibliográfia patologikus természetéről. Egy bibliográfiáról – nem bibliográfus-szemmel

Lapunk 2003. 4. számában közöltük Meister Róbert írását, melyben ez erdélyi társadalomtudományi bibliográfiai munkák állásáról és produktumairól számolt be. Azóta megjelent az általa szerkesztett A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1990-1999. c. kötet folytatása és használható az adatbázisa is. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Maros megyei tudóslexikon

Oameni de ştiinţă mureşeni : dicţionar biobibliografic / Ana Todea ; Fülöp Mária ; Monica Avram.- Târgu Mureş ; Biblioteca Judeţeană Mureş, 2004, 477 p. – (Biobibliografii mureşene ; 2.) ISBN 973-0-03762-0 A könyvtáros munkája, ha komolyan veszi és szívvel-lélekkel … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

“. örök és maradandó voltáról” Balassi Bálint versei a Neumann-házban az emlékév múltán is

” Nem szeretem az emlékéveket, mert sosem érik el a céljukat !” – mondta egy középiskolai magyartanár ismerősöm. – ” A 2004-es Balassi év viszont tudott újat hozni a számomra is, aki eddig is elfogódottan szerettem a költőt” – folytatta. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Képek a magyar irodalomból (www.irodalmikepek.hu). A Neumann-ház új szolgáltatása a hálón

“Magyarország legnagyobb diafilm-gyűjteményének tulajdonosát Bíró Ferencnek hívják. Az ő ügyszeretetének, gyűjtőszenvedélyének és könyvtárosi szakértelmének köszönhető, hogy most többféle időutazást tehetünk a magyar irodalom múltjába.” – olvashatjuk Kerényi Ferenc irodalomtörténész bevezetőjében a Képek a magyar irodalomból elnevezésű internetes oldalon. Aki már … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

The code of ethics of Hungarian librarianship The draft version approved by the Preparatory Committee of the code of ethics on 5 April 2005 contains the following chapters: 1. The code of ethics in librarianship 2. Core values 3. The … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar könyvtárosság etikai kódexe. Az etikai kódexet előkészítő bizottság által elfogadott tervezet (2005. április 5.)

I. Könyvtárosi etika A könyvtárosi tevékenységet a szakmai ismeretek, eljárások és szokások, valamint jogszabályok és szabályzatok mellett etikai normák is vezérlik. A magyar társadalom közvéleménye, gyakorlata és törvényei kinyilvánították, hogy a demokratikus jogállam és az információs társadalom információs és kulturális … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A sorolási adatoktól a névtérig – a besorolási adatok kontrolljának kutatástörténete. Komjáthy Miklósné Domonkos Katalin emlékére

“Az egységesített névforma retrospektív feldolgozásban: az a név, amely a feldolgozásra kerülo korszakban a szerző műveinek többségén a legteljesebb alakban fordul elő. Kurrens feldolgozásban: az utolsó névforma.” Szabályzatok a retrospektív bibliográfia [1921-1944] szerkesztéséhez. 1970. aug. 18. Kézirat. Fol. 7., verso, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A MOKKA-R (Magyar Országos Közös Katalógus – Régi Nyomtatványok) fejlesztéséről

Előzmények 2003 őszén az Országos Széchényi Könyvtárban megkezdődött a MOKKA-R (Magyar Országos Közös Katalógus – Régi Nyomtatványok) projekt tervezése. Maga a MOKKA-projekt 2002 januárjában került az OSZK-ba, ahol rövidesen elkészültek a központi adatbázist szabályozó dokumentumok, sor került az induló adatbázis … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Digitális álmok – analóg valóság? Szubjektív vélemény egy aktuális kérdésről

A digitalizálás kapcsán – Jászi Oszkárnak a szociológia tudományával kapcsolatosan tett megjegyzését aktualizálva – elmondhatjuk, hogy jóval kevesebb azok száma, akik a digitalizálás ért akarnak élni, azok számához mérten, akik a digitalizálás ból szeretnének meg élni. Kisebb (elektronikus) könyvtárat tesz … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A Neumann-galaxis. Az elektronikus kor és a számítógépes adatformátumok

A Debreceni Egyetem Informatikai Intézete által rendezett 2. Gyires Béla Informatikai Napon 2004. május 14-én elhangzott előadás átdolgozott változata. Bevezetés Azért választottam a fenti címet, mert úgy érzem, jól kifejezi azt a kettősséget, amellyel az elektronikus kor mostani szakaszában, az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár és a DocBook XML leíró nyelv

A Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK) digitalizálási projektje Ma már a felsőoktatásban résztvevők számára elengedhetetlen, hogy digitális formában – az interneten keresztül – elérhessenek tankönyveket, tananyagokat, melyek felépítése könnyűvé és egyszerűvé teheti a mentést, nyomtatást, ezzel segítve az aktív … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A programozás oktatása a könyvtárosképzésben, avagy most jön a Java?

A miértre vonatkozó kérdés hibás. Sokkal inkább azt kellene kérdeznünk: miért ne? George Bernard Shaw   Mai világunkban a könyvtár elképzelhetetlen számítógépek nélkül. Számítógépek tárolják a könyvtári nyilvántartásokat, segítségükkel vagyunk képesek gyorsan és hatékonyan megtalálni a dokumentumokat az állományokban. Az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtárak jövőjéről – egy olvasó szemével

A JÖVŐ A KÖNYVTÁR – A KÖNYVTÁRAK JÖVŐJE címmel 2004. október 7-én Kecskeméten rendezett brit-magyar könyvtáros konferencián elhangzott előadásokból a három angol résztvevő Maurice B. Line, Bob Usherwood és Mark Brown előadásának fordítását adjuk közre a következő oldalakon.  LINE, Maurice … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A közkönyvtárak jövője az Egyesült Királyságban*

A szerző The future of public libraries in the UK c. előadását Hegyközi Ilona fordította “Kétféle prognóziskészítő létezik: az egyik, aki nem ismeri a jövőt, és a másik, aki nem tudja, hogy nem ismeri a jövőt.” J. K. Galbraith, közgazdász … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Gondolatok az egyetemi könyvtárak jövőjéről*

BROWN, Mark A szerzo The future of university libraries in the UK c. eloadásának szövegét Hegyközi Ilona fordította Nagyon örülök, hogy a mai napon itt lehetek Önökkel Kecskeméten, és hogy beszélhetek a brit egyetemi könyvtárakban végbemenő fejleményekről. A legutóbbi, a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!