A hónap bejegyzései: december 2000

Rezume (deutsch)

Änderungen des ungarischen Urhebergesetzes, 1. Teil KISS Zoltán Im September 1999 ist in Ungarn eine neue Urheberrechtsregelung in Kraft getreten. Das Urheberrecht umfasst auch fotokünstliche und kartographische Werke als neue Gebiete. Die Verfasser werden personal- und finanzrechtlich geschützt. Es ist … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezume (magyar)

A szerzői jogi törvény változásai. 1. rész KISS Zoltán  1999 szeptembere óta új szerzői jogi törvény szabályozza a szerzők és a szellemi alkotások jogvédelmét. A jogvédelem területe kiegészült a fotóművészeti alkotásokkal, a térképművel és a térképészeti alkotással. A szerzőt személyhez … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezume (english)

Changes of the copyright law. Part 1. KISS Zoltán Since September 1999 the legal protection of the rights of authors and their intellectual achievements have been regulated by a new copyright law. The scope of copyright law has been expanded … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

A szerzői jogi törvény változásai 1. rész

Tavaly, az Országgyűlés nyári ülésszakának utolsó munkanapján fogadták el a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVII. törvényt (Szjt.), amely – az ilyenkor szokásos két-három hónapos felkészülési idő elteltével – 1999. szeptember 1-jén lépett hatályba. A korábbi törvény nagyobb részt megfelelt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Az ELTE BTK könyvtártudományi tanszékének szerepe és jelentősége a hazai és a nemzetközi könyvtárügyben. Fejezetek a tanszék múltjából

  Bár a könyvtártudományi tanszék történetének egy-egy főbb fejezetét az utánam következők fogják részletesebben ismertetni, mégis úgy érzem, hogy bizonyos történeti utalásokat és vonatkozásokat magam sem mellőzhetek teljesen, mert csak ezek segítségével érthető meg maradéktalanul az az összefüggésrendszer, amellyel tanszékünk … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Ahogyan az első könyvtár szakos hallgatók látták…

Amikor emlékezni szeretnénk a Könyvtártudományi Tanszék megalakulására és első éveire, engedjék meg, hogy röviden vázoljam azt a történelmi hátteret, amelynek keretében mindaz történt, amit mi, az első évfolyamok hallgatói átéltünk, és ami a jelenlevők nagy része számára már csak történelem. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Képek a közelmúltból. Gondolatok az ELTE Könyvtártudományi- Informatikai Tanszék hetvenes és nyolcvanas évekbeli történetéhez

  Az 1970-es évek első felében a hazai könyvtár – és tájékoztatásügyben jelentős változások történtek. Utólag azt mondhatjuk, szinte korszakváltásnak lehettünk szemtanúi. Az 50-es évek végén és a 60-as években elkezdődött számítástechnikai fejlesztések és ezek könyvtári alkalmazásai egyre jelentősebb szerephez … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

A Fülöp Géza emlékkönyv bemutatása

Az eddigi visszaemlékezésekből kirajzolódtak előttünk a múlt eseményei, s felvillant néhány meghatározó személyiségű, nagy tudású oktató, tanszékvezető képe. Ebbe a sorba illeszkedik az a kiadványunk, emlékkönyvünk, amelyet a közelmúlt mindenki által tisztelt tanár- és tanszékvezető egyéniségének, Fülöp Gézának ajánlottunk. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Tévút vagy torzó? 50 éve alapították a körzeti könyvtárakat

A következő tanulmány a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete és Közkönyvtári Egylete által 1999. november 11-én Noszvajon, A közkönyvtárak 50 éve címmel szervezett jubileumi emlékülésen közel azonos címmel tartott előadás további kutatásokkal kiegészített és tanulmánnyá fejlesztett, tartalmában és az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Bűnbeesés után. Széljegyzetek a magyar közkönyvtárügy 50 évére

Kedves Elvtársak és Elvtársnők, Kartásnők és Kartársak, Kolleginák és Kollégák, Barátnéim és Barátaim, tisztelt Uraim és Hölgyeim! Íme, megszólításokban a magyar közkönyvtárügy legutóbbi ötven éve. A megszólítás változott, az arcok ugyanazok maradtak; sokan közülük azonban már csak a sírkeresztekről és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Emlékek, élmények, észrevételek — az ötven éves közművelődési könyvtárügyről

Az MKE Heves megyei szervezete és Közkönyvtári Egylete által 1999. november 11-én Noszvajon szervezett emlékülésen és az MKE Baranya megyei szervezete 1999. október 5-én Pécsett rendezett ünnepi megemlékezésen tartott előadások szerkesztett változata   Az emlékülés szervezőinek szándékát ismerve, az előadásoknak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

A múlt és a jövő között: a jelen. Az elmúlt tíz év könyvtáros szerepei

Morgenstern: A halak éji éneke című verse jut eszembe Szabó Lőrinc értő tolmácsolásában: „némán tátogok”. Hiszen a múlt és jövő közé szorulva, nincs is jelen. Alapvető emberi tulajdonság, hogy a múltat védjük, és a jövőt féljük. A másik alapvető emberi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Knowledge management – múló hóbort avagy a jövőnk?

Merész vállalkozás lenne részemről, ha a következő pár oldalban a knowledge management (a továbbiakban: KM) megcáfolhatatlan, pontos magyarázatára, mibenlétére, illetve miben nem létének meghatározására tennék kísérletet. Mint minden kialakulóban, formálódóban lévő ismeretágnak, ennek is számos megközelítése, értelmezése, módszertana lát napvilágot, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Olvasás a kilencvenes években. Tallózás a nemzetközi szaksajtóban

Gyerekek és tizenévesek az Internet-galaxisban: egy nyugat-európai felmérés összefoglalása Kirsten Drotner szakmai folyóiratban ismerteti a dániai felmérés hozadékát1 és egybenutal a nyugat- európai összefogással, összesen 12 országban végzett vizsgálatokra a Gyerekek és fiatalok egy változó mé dia-világban elnevezésű kutatás keretében. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

CD-ROM-ok (és egyéb számítógépes források) új referensz másodfokú bibliográfiákban

peterm@kit.bdtf.hu Képzeljék el, hogy a Szentmihályi-Vértesyben1 CD-ROM-okról és online adatbázisokról is találnak információt! Ez lehetetlen, mondhatják, hiszen ez a mű 1963-ban jelent meg, anyaggyűjtését 1960-ban zárták le, akkor még nem voltak ilyen számítógépes szolgáltatások. Ha lettek volna, akkor biztosan felvették … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 1-2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 3/2000

Changes of the copyright law. Part 2. KISS Zoltán After the presentation of the new copyright law that came to force on 1st September 1999 (law LXXVII. of 1999) (see Könyvtári Figyelo, No. 1-2. 2000.), this time the changes of … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé – 2000. 3. szám

A szerzői jogi törvény változásai. 2. rész KISS Zoltán A szerzői jog 1999. szeptember 1-jétől megváltozott törvényének (1999. LXXVII. tv.) általános ismertetése után (Könyvtári Figyelő, 2000. 1–2. szám) most az internettel és a multimédiával összefüggő jogszabályi változásokról esik szó. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsgaben – 3/2000

Änderungen des ungarischen Urhebergesetzes, 2. Teil KISS Zoltán Nach der allgemeinen Darstellung des neuen ungarischen Urheberrechts (siehe Könyvtári Figyelo Nr. 1/2. 2000), das am 1. September 1999 (Gesetz Nr. 77/2000) in Kraft getreten ist, geht es um die rechtliche Änderung … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A szerzői jogi törvény változásai 2. rész*

1999. szeptember 1-jén lépett hatályba az új szerzői jogi törvény (Szjt.). A korábbi törvény nagyobb részt megfelelt ugyan a nemzetközi elvárásoknak, és nem változott a szerzői jog lényege, tartalmi felfogása sem, a jelentős számú módosítás ennek ellenére új törvény megalkotását … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A hivatkozásszám nő, az elavulás csökken. Van-e kapcsolat? Idézetelemzéses oknyomozás élettudományi folyóiratokban

Bevezetés A tudomány információból állít elő információt. E szakadatlan, hol gyorsabb, hol lassúbb folyamatban a meglévő ismeretek kiegészülnek, megváltoznak, igazolást nyernek, vagy érvényüket vesztik. Kérdés, válasz, pontosítás, korrigálás, cáfolás, e mozzanatok képezik a tudományos viták folyamatát, amelyben az igazság körvonalazódik, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtár tevékenységének és szolgáltatásai minőségének értékelése az európai modell alapján

ekovacs@hoya.kee.hu A minőség felértékelodése Az 1990-es éveket a minőség felértékelődése jellemzi. Az elmúlt évtizedben lejátszódó politikai, gazdasági, technológiai és társadalmi változások alapvetően megváltoztatták a hatékony és sikeres működés feltételeit a termelő és szolgáltató szervezetek számára. A termékek és szolgáltatások minősége … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Meddig lehet túlélő a könyvtár? A könyvtárak visszaszorulásáról az információszolgáltatás terén

  mikulasg@matavnet.hu  A nagy túlélő… Néhány évvel ezelőtt egy vándorgyűlésen Lengyel László politológus nagy sikert aratott előadásában a könyvtárosokról, mint a rendszerváltás nagy túlélőiről emlékezett meg. Az utólagos könyvtárosi reagálásokból számomra az derült ki, hogy a szakma e kijelentést elismerésként … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 4/2000

Why isn’t it, if there is…? Outdated library image and lacking terminology in the copyright act   Pallósiné Toldi Márta The study gives an analysis of the copyright law of 1999 from the point of view of the digital culture … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé – 2000. 4. szám

Miért nincs, ha van … ? Korszerűtlen könyvtárkép és hiányzó terminusok a szerzői jogi törvényben Pallósiné Toldi Márta A tanulmány a szerzői jogról rendelkező 1999. évi törvényt elemzi a digitális kultúra könyvtári gyakorlata felől. Mivel a törvény nem tartalmaz fogalommagyarázatot, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsgaben – 4/2000

Ein unzeitgemässes Bibliotheksbild und die fehlenden Fachtermini im neuen Urhebergesetz von 1999 Pallósiné Toldi Márta Der Beitrag analysiert das Urhebergesetz aus dem Jahre 1999 aus dem Gesichtspunkt der Praxis der digitalen Kultur in Bibliotheken. Das Gesetz enthält keine Begriffserklärungen, so … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Miért nincs, ha van … ? Korszerűtlen könyvtárkép és hiányzó terminusok a szerzői jogi törvényben

Az 1999. évi LXXVI. – a szerzői jogról szóló – törvény a témakör jogászait ösztönözte leghamarabb és legnagyobb számban megszólalásra.1 Publikációikat olvasva, előadásaikat hallgatva érdekes megfigyelésre juthatunk. Miközben széles körben felhasználható magyarázatokkal, értelmezésekkel kívánnak szolgálni, nemegyszer egymásnak ellentmondó következtetésekre jutnak. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az elektronikus szürke irodalom új formái, témái és felhasználása

A szürke irodalom új formáiról és tartalmáról szólva nem lehet elkerülni magának a fogalomnak a definícióját. Az utóbbi két évtized nemzetközi irodalmában tallózva az alábbi meghatározásokat találjuk: „Olyan anyagok, melyek a szokásos kereskedelmi kiadói csatornákon kívül jelennek meg, ezért nehezen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Szürke irodalom — kommunikációs modellen alapuló szöveg struktúrák. Szürke irodalom és kommunikációs modell

Az információs társadalom, az elektronikus és virtuális könyvtárak, on-line adatbázisok és webes könyváruházak korának egyik legizgalmasabb jelensége, könyvtári kezelési problémája a szürke irodalom, a szürke irodalom feldolgozása. A szürke irodalomnak számtalan meghatározása létezik. Talán az egyik legáltalánosabb a szürke irodalmat … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A magyarországi helyismereti tevékenység vázlatos története

Mielőtt mondandóm lényegére térnék, indokoltnak látszik egy részben historiográfiai, részben metodikai probléma felvetése. Széles körben tapasztalható tény, hogy a lokális információk iránti érdeklődés napjainkban igencsak felélénkült, ezért bizonyára sokan elgondolkodtak már azon, vajon hogyan jutott el a hazai könyvtárak helyismereti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A Szabad Európa Rádió hang- dokumentumainak adatbázisa az Országos Széchényi Könyvtár integrált rendszerében

A Szabad Európa Rádió1 megalakulását a második világháborút követő nemzetközi politikai viszonyok indokolták. A Szovjetunió kiterjesztette hatalmát Kelet-Közép-Európára és ráerőltette saját társadalmi rendszerét a meghódított népekre. Ennek következményeként sokan hagyták el a térséget és kértek menedéket Nyugaton, leginkább az Egyesült … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Magyar olvasáskultúra túl a határokon. A kutatások története

1990-ig a határon túli magyarok olvasási szokásait csak az érintett országokon belül lehetett vizsgálni, s ott is csak korlátok között. Bár nemes szándékú egyéni kezdeményezések során sok felmérés született, ezek azonban szűk körre korlátozódtak és nem voltak összehasonlíthatók. Szisztematikus, hivatásos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2000. 4. szám | Szóljon hozzá most!