2009. 1. szám kategória bejegyzései

Tartalom

ABSTRACTS   5 TANULMÁNYOK TÓTH Gyula: Kiss Jenő könyvtára 11 AMBERG Eszter: Búvópatakok a magyar könyvtári rendszerben: a minisztériumi szakkönyvtárak 17 NÉMETH Márton: Áttekintés a modern online audio-vizuális szolgáltatások világáról 29 POGÁNYNÉ RÓZSA Gabriella: Molnár János és a Magyar Könyv-háza 37 ADOMÁNNÉ ZOLNAI Dóra: A könyvek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

STUDIES Jenő Kiss’ library TÓTH Gyula Jenő Kiss (1933–2003) was responsible for public library supply in Budapest in the period 1980 through 1998 as director-general of the Metropolitan Szabó Ervin Library (FSZEK). The era under his leadership was characterised by … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümék

TANULMÁNYOK Kiss Jenő könyvtára Tóth Gyula Kiss Jenő (1933–2003) a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) főigazgatójaként 1980 és 1998 között irányította Budapest közkönyvtári ellátását. Amikor átvette a FSZEK vezetését, a működési feltételek hiányosságai mellett meg kellett birkóznia a központi könyvtár … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Kiss Jenő könyvtára

Elhangzott 2008. december 16-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban a Kiss Jenő (1933-2003) főigazgató tiszteletére rendezett emlékülésen. Nem Kiss Jenőről a barátról, nem a kollégáról akarok beszélni, azt megteszik mások. Nem az otthoni/házi/családi könyvtáráról lesz szó. Kiss Jenő könyvtára a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Búvópatakok a magyar könyvtári rendszerben: a minisztériumi szakkönyvtárak

Jelen tanulmány egyrészt kapcsolódik a 2006 szeptemberében a Könyvtári Intézet kutatási és szervezetfejlesztési osztályán indult vizsgálathoz, amely a nem nyilvános könyvtárak helyzetével foglalkozott, másrészt szeretne – a statisztikai adatok elemzésén túl – képet adni a hazai kormányzati könyvtárak közül a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Áttekintés a modern online audiovizuális szolgáltatások világáról

Bevezetés Zavarba ejtő sokszínűséggel találjuk szemben magunkat, ha az audiovizuális szolgáltatások átalakulását kezdjük tanulmányozni a világhálón. A gyakorlati tapasztalatok sokszor igen értékes összefüggések felismerésére vezetnek. Például a nyári olimpiai játékok idejére a licencszerződések értelmében a közvetítő társaságok az adott nemzeti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Molnár János és Magyar könyv-háza

A tanulmány az MKE . évi szombathelyi vándorgyűlésén elhangzott előadás bővített és szerkesztett változata. Az első rendszeresen megjelenő és a korabeli viszonyokhoz mérten nagy példányszámú nyomtatott időszaki kiadványok – mint köztudott – a 17. században indultak meg. Kialakulásuknak több előfeltétele … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A könyvek és az olvasás szerepe a művelt ember életében a 20. század első felében a magyar nyelvű illemtankönyvek alapján

A 19. században és a 20. század első felében az illemmel kapcsolatos irodalom a magánéleti viselkedés szabályait foglalta össze mint egyfajta belépőt az úriemberek világába. A művelt ember fogalma nem kimondottan irodalmi vagy egyéb műveltséget jelölt, sokkal inkább annak a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Dave Hume mint könyvtáros

David Hume (1711–1776) a brit empirizmus legjelentősebb gondolkodója volt. Bölcselete összegezte mindazt, amit Tomas Hobbes, John Locke vagy George Berkely filozófiája elért, sőt az asszociációról, a kauzalitásról vagy a monoteizmusról tett megfigyelései később is kezdeményező erejűek maradtak. Olyannyira, hogy ismeretelméleti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

BÓDAY Pál (1921-2009) emléke

Bóday Pál a Könyvtártudományi és Módszertani Központ megalakulása (1959) után került az intézménybe; a tájékoztatási osztálynak 1962-től megbízott, 1963 és 1970 között pedig kinevezett vezetője volt. A Könyvtári Figyelő 1959-től önálló rovataként, Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom címen közölte a külföldi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

A Népművelés c. folyóirat (1906–1918) a modern közkönyvtárakért

Mamának Bevezetés 1911-től a Népművelés (továbbiakban: NM) változatlanul Bárczy István és Wildner Ödön szerkesztésében, Weszely Ödön főmunkatársi és Ozorai Frigyes helyettes szerkesztői közreműködésével jelent meg. Wildner ebben az évben lépett elő – számos társával együtt – tanácsnokká, mai nyelven azt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Közös utak – A cigányság könyvtári ellátása Északkelet-Csehországban

Előzmények 2008 novemberében a prágai Goethe Intézet – német partnerek bevonásával – Közös utak címmel konferenciát szervezett a csehországi Ostravában a visegrádi országok könyvtárosai számára. A tanácskozás témájául a kisebbségben lévők könyvtári ellátását választották, különös tekintettel a cigányság könyvtári ellátására. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Nemzetközi könyvvásárló körúton: idegen nyelvű könyvek az amerikai könyvtárakban

A tanulmány a Library Resources and Technical Services 2009. évi 2. számában megjelentetett szövegnek a magyar olvasóközönség számára átdolgozott változata. Az amerikai könyvtárakban az idegen nyelvű könyvállomány gyarapítása és beszerzése jelentősen eltér a amerikai kiadványokétól. Nagyobb könyvtárakban az angol nyelvű … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

SCHRADER, Andreas – SIEWEKE, Beate: Hybrary – A jövő hibrid könyvtára

Andreas Schrader és Beate Sieweke: Hibrary – The hybryd library of the future (http://isnm.de/~schrader/tmp/IOS/N11_Schrader_Sieweke_LibraryOfTheFuture.doc) c. tanulmányát Viszocsekné Péteri Éva tömörítette.  Bevezetés A könyvtárak mindig vezető szerepet játszottak a korszerű információs technológiák alkalmazásában. A nyomtatott könyvektől, kartonokon tártolt indexektől, elektronikus adatbázisoktól … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

COOKE, Nicole A.: Web-alapú szervező-eszközök szakképzett könyvtárosok számára

Az elfoglalt, időhiányban szenvedő könyvtárosoknak nem nagyon van lehetőségük, hogy megke-ressék azokat a honlapokat, amelyek időt és energiát megtakarítva könnyítik a szervezési munkát, különösen a feladatok rangsorolásakor, a csoportban vagy együttműködési projektben folyó mun-ka során. A következőkben ismertetett honlapok az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

FALCINELLI, Daniele – BAZZOCCHI, Silvia: Könyvtár és nemzetköziség: az olasz „szolidáris könyvtárak” kampány

Daniele Falcinelli ás Silvia Bazzocchi: Biblioteche e cooperazione internazionale. La campagna „Biblioteche solidali”. (Bollettino AIB, 47. vol. 2007. 4. no. 485-492. p.) című cikkét Mohor Jenő tömörítette. Hogyan mérhető egy ország fejlettségének foka? Ilyen mérőeszköznek tartják a GDP egy főre … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

SETH Renu: India könyvtárügye

SETH, Renu: Storehouses of knowledge to educate the masses. The Indian library system: a present day scenario (Buch und Bibliothek, 58. vol. 2006. 9. no. 622–628. p.) című írását Mohor Jenő tömörítette. (A cikk a Frankfurti Könyvvásár alkalmából íródott, ahol … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

COYLE, Caren: Az elektronikus olvasás megkönnyítése

COYLE, Caren: Managing technology. E-reading (The Journal of Academic Librarianship, 34. vol. 2008. 2. no. 160–162. p.) c. írását Dévai Péter tömörítette 2007-ben két olyan dolog is történt, mely ismét ráirányította a figyelmet az e-olvasásra. Az egyik: megjelent a National … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Teljessé vált a főváros könyvtárának történeti monográfiája

KATSÁNYI Sándor – TÓTH Gyula: A főváros könyvtárának története 1945–1998 / Katsányi Sándor; Tóth Gyula ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. – Budapest : FSZEK, 2008. – 542. p. ISBN 978 963 581 437 4  Történettudományunk egyre több és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Posztmodern könyvtár – hagyományos építőelemekből

BRUIJNZEELS, Rob – TIGGELEN, Nicoline Bibliotheken 2040 : die Zukunft neu entwerfen / [red.] Rob Bruijnzeels und Nicoline van Tiggelen ; aus dem Niederlandischen von Ute Klaassen. – Bad Honnef : Bock, Herchen, cop. 2003 –83 p. ISBN 3-8847-227-1  Az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtár és társadalom vonzásában: köszöntőkönyv Tóth Gyula hetvenedik születésnapjára

Könyvtár és társadalom vonzásában : köszöntőkönyv dr. Tóth Gyula 70. születésnapjára / [szerk. Czövek Zoltán, Koltay Tibor, Pálvölgyi Mihály]. – Szombathely : Savaria Univ. Press, 2008. – 220 p. – (Tanulmányok a Könyvtár- és Információtudományi Tanszék műhelyéből ; 1.) ISBN … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa

VELENCZEI Katalin A székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa (BEpAlb Cat.) / Velenczei Katalin. – Budapest : OSZK, 2008. 582 p., ill. ISBN 978-963-200-556-0  Az Országos Széchényi Könyvtár 1990-ben megjelent antikva katalógusának sikerét követően kezdeményezte Klaniczay Tibor a „Kulturális … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A Hatágú Síp Alapítvány legújabb kiadványai

Az elmúlt esztendő decemberében új kötetekkel jelentkezett a Hatágú Síp Alapítvány. A kiadott művek A könyves szakképzés füzetei sorozat 12–16. füzetként jelentek meg, és a könyves szakmában, a könyvkereskedelemben, az antikvár munkában résztvevő, illetve e tevékenységre készülő diákok, tanulók számára … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Wikik: eszközök az információs munkához és az együttműködéshez

KLOBAS, Jane Wikis : tools for information work and collaboration / Jane Klobas [et. al.]. – Oxford : Chandos, cop. 2006. – XXI, 229 p. (Chandos information professional series) ISBN 978-1-84334-178-9  2004–2005 táján jelentős változások mentek végbe az internettel kapcsolatban. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2009. 1. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!