A hónap bejegyzései: november 1996

Abstracts

An outline of the history of Hungarian library journals. Part 1. (1876-1946) POGÁNY György The article surveys technical literature from the point of view of librarianship and library policy. Part 1. covers the period between 1876, the issue of Magyar … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsgaben

  Kurze Geschichte der ungarischen bibliothekarischen Fachpresse. Teil 1 POGÁNY György Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die Geschichte der Fachpresse von 1876 (dem Erscheinungsjahr der Zeitschrift „Magyar Könyvszemle”) bis 1946, aus dem Gesichtspunkt des Bibliothekswesens und der Bibliothekspolitik. Es … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar könyvtári szaksajtó vázlatos története 1. rész

  Bevezetés Jelen írás a hazai könyvtári szaksajtó történetét kívánja vázlatosan bemutatni. A „vázlatos” jelző kettős megszorítást jelent. A szaksajtó múltjának feltárása elsősorban tudománytörténetírás, a szakirodalom zömmel – ha nem is kizárólagosan a folyóiratokban jelent (és jelenik) meg, így a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 4. szám | Szóljon hozzá most!

25 éves a magyar könyvtárügy angol nyelvű referáló lapja

  Szerény évfordulóhoz érkezett a Könyvtártudományi Szakkönyvtár: negyedszázada indítottuk a Hungarian Library and lnformation Science Abstracts című referáló lapot, amelynek célja a külföldi könyvtárosok, partnerintézmények tájékoztatása a magyar könyvtárügyről, a magyar szakirodalom válogatott, angol nyelvű referátumainak közreadásával. Az 1959-ben megalakult … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Magyar könyvtártudományi folyóiratok a könyvtár- és információtudományi adatbázisokban*

 Amikor lehetőségem van egy adatbázis használatára, gyakran elfog a kíváncsiság, hogy megnézzem, mit találok benne országunkról vagy országunk nyelvén, jelen esetben Magyarországról és magyarul, illetve szakmánkkal kapcsolatosan. Így amikor tanszékünk, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Könyvtár-informatikai Tanszéke egyéb SilverPlatter … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Szervezetfejlesztési lehetőségek a megyei könyvtárakban

  Magyarországon – hasonlóan más, kelet-közép-európai, szovjet érdekkörbe tartozó országokhoz – az ötvenes évek első felében alakult ki a lakóhelyi nyilvános könyvtárak szervezeti rendszere és a könyvtárakon belüli munkaszervezeti séma, amely kisebb-nagyobb korrekciókkal, lényegi változások nélkül túlélte a teljes korszakot. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A Pécsi Egyetemi Könyvtár stratégiai terve

  Könyvtár és stratégia   Egy intézmény kétféle helyzetben veheti komolyan a követendő út meghatározásának feladatát. Szerencsésebben akkor, ha tényleges fejlődésre készülhet. A másik – nem csekélyebb mértékben – kényszeres helyzet akkor adódik, ha ellenkező tendenciák veszélyeztetnek: ha a környező … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Fifty years of the current Hungarian National Bibliography BÉNYEI Miklós The National Széchényi Library (NSzL) issued the first number of the current Hungarian National Bibliography (HNB) fifty years ago, in 1946. Somewhat later the Repertory of Hungarian Journals ( RHJ) … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Fünfzig Jahre der laufenden Ungarischen Nationalbibliographie BÉNYEI Miklós Vor 50 Jahren, 1946 hat die Széchényi Nationalbibliothek (OSZK) die erste Nummer der laufenden Ungarischen Nationalbibliographie (MNB) und etwas später das Repertorium der Ungarischen Zeitschriften (MFR)herausgegeben. Das erste Heft hat die Angaben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A kurrens magyar nemzeti bibliográfia ötven éve

   „A magyar tudományos világnak, könyvtárainknak s nem utolsósorban a könyvszakmának kiadóknak és kereskedőknek – egyik régi kívánsága válik valóra” – ezekkel a találó szavakkal indította útjára 1946 tavaszán az Országos Széchényi Könyvtár a kurrens Magyar Nemzeti Bibliográfia első számát.1 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Gondolatok a könyvtár-informatikai szakképzés megújításáról. A hálózatok, az automatizálás és az elektronizáció kihívása és szakmánk jövője*

   1. Kiindulópont és helyzetkép Írásomban a hazai könyvtárosképzés , illetve át- és továbbképzés helyzetét vizsgálom, mégpedig egyetlen – ám a modernizáció szempontjából kulcsfontosságúnak tűnő – kérdéskört fókuszba állítva. Ez a kiemelt szempont pedig a könyvtárosi munka teljes körű átalakulása … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A „Magyar Törvénygyár” 1990-1994 között. Az országgyűlési képviselők informálódási szokásai

  Az 1990-ben demokratikusan választott parlamentre számos jelzőt aggattak működése alatt is: a rendszerváltás parlamentje is sokak által ismert, de a 219 új és a 213 módosított törvény okán – nem említve a határozatok számát – ragadványnevet is kapott, méghozzá … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Műfordítások analitikus feltárása az Országos Idegennyelvű Könyvtárban

   Az Országos Idegennyelvű Könyvtár (korábbi nevén Állami Gorkij Könyvtár) nyolcvanas évek végi orientációválsága idején leállított szolgáltatásaiból sikerült újjáéleszteni azt a műfordítás-bibliográfiai feltárást, mellyel korábban már hosszabb időn át eredményesen foglalkozott a könyvtár. A feltárás a leginkább „rejtett” közlések forráskörét: … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Enterprise libraries of the 1990s… FAZEKAS Andrea – PÉTERI György – SÁNDORI Zsuzsanna Richter Gedeon Rt. is the legal successor of the first Hungarian pharmaceutical factory founded in 1901. The technical library works as a unit of the R&D Department … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsgaben

Die Firmenbibliothek der 90-er Jahre FAZEKAS Andrea – PÉTERI György – SÁNDORI Zsuzsanna Die Richter Gedeon AG ist die Nachfolgerin der ersten ungarischen Pharmazeutischen Fabrik, gegründet 1901. Die Fachbibliothek gehört der Abteilung Forschung und Entwicklung. Der Beitrag analysiert die Tätigkeit … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Milyen a ’90-es évek vállalati szakkönyvtára…

  … Budapesten, a közép-európai ranglistát vezető gyógyszergyárban? Az egri vándorgyűlésen elhangzott előadásban1 már beszámoltunk az eredményeinkről és a könyvtár szervezeti hátteréről. Az előadás sikerének köszönhető a megtisztelő felkérés, hogy szerepeljünk a Könyvtári Figyelő hasábjain is. Az a szándékunk, hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A magyarországi irodalomolvasás alakulása a politikai rendszerváltás után*

  Öt év az olvasás, az ízlés, az irodalom-olvasó kapcsolat történetében nagyon kis idő ahhoz, hogy lényeges változást feltételezhessünk. Még az egyének esetében is érvényes ez, hát még társadalmi szinten, ahol az egyéni különbségek kiegyenlítik egymás. Egy ilyen, a demokratizálódás … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 2. szám | Szóljon hozzá most!

„Furcsa tíz év van mögöttünk…”. Könyvtárosok a változások viharában

  Hogyan érzékelték a könyvtárosok az elmúlt évek változásait? A társadalomban lezajló történések hogyan hatottak a könyvtárak belső életére? Hogyan látják a közelebbi és távolabbi jövőt? – leginkább ezek a kérdések izgattak bennünket, amikor az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A szociális könyvtári munka és a könyvtáros képzés

  Az utóbbi 10-15 évben könyvtárak sokasága kísérelte meg kielégíteni az egyes speciális használói csoportok egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben felmerülő igényeit. Bár már a hatvanas években problémaként merült fel a hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása, sokáig nem körvonalazódott egyértelműen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Hozzászólások és kiegészítések Zsidai József tanulmányához

  Az alábbiakban közreadjuk Rózsa György (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára) levelét, valamint a Könyvtári és Informatikai Kamara véleményét Zsidai József tanulmányával kapcsolatban. Korábban – ahogy az 1996.1. szám bevezetőjében olvasható is volt – úgy gondoltuk, hogy e két levelet, mivel … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1996. 2. szám | Szóljon hozzá most!