A hónap bejegyzései: november 1999

Abstracts

From law to law SIPOS Anna Magdolna Beside an analysis of the library legislation of Hungary in the past almost 50 years, a detailed description is given of its social, political and cultural background. The first law analysed is government … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Von einem Gesetz zum anderen. Bibliotheksgesetze der vergangenen 50 Jahre SIPOS Anna Magdolna Neben der Analyse der Bibliotheksgesetze, die in den vergangenen 50 Jahren enstanden, wird ein detailiertes Bild über den gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Hintergrund der rechtlichen Regelung dieser … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Törvényről, törvényre SIPOS Anna Magdolna Az elmúlt közel 50 év magyar könyvtári törvényeinek elemzése mellett részletes korrajzot kapunk a törvényi szabályozások keletkezésének társadalmi, politikai és kulturális hátteréről. Az első elemzett jogszabály a 204-3/1952. minisztertanácsi határozat a magyar könyvtárügy fejlesztéséről. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Törvényről, törvényre

1997 végén – minden különösebb sajtóvisszhang nélkül – az Országgyűlés jóváhagyta a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt1. A szakembernek, akinek a szakterületére vonatkozó jogszabályok alapos ismerete, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 4. szám | Szóljon hozzá most!

“Public Library”-csata, a’la Pécs, anno 1975-1985

Előzmények Hallottam, hogy 1999 októberében a Pécsi Városi Könyvtár Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárában a szakma neves, sokat tapasztalt szakemberei emlékeztek a közművelődési könyvtárak elmúlt ötven évére, s olvastam, nem sokkal ezután a Könyvtári Figyelő 1999. évi 2. számának “public library”-csatákra emlékező … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 4. szám | Szóljon hozzá most!

OMIKK – az első ISO 9002 szerint tanúsított, könyvtárra épülő szolgáltató intézmény Magyarországon

Bevezetés A távol-keleti minőségháború már a 70-es évek végétől hatalmas kihívást jelentett Európa és Amerika számára. Ezek a 80-as évek folyamán különböző szintű részleges és totális minőségbiztosítási, illetve minőségirányítási rendszerekkel reagáltak. A piacokért folytatott harc a mennyiségek területéről fokozatosan áttolódott … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Application for the post of director general of the National Széchényi Library MONOK István Scientific libraries have to find proper solutions to the questions arising from the changes of information technology, as well as for contradictions between theory and the … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Stellenausschreibung für den Posten des Ceneraldirektors der Széchényi-Nationalbibliothek MONOK István Für die wissenschaftlichen Bibliotheken ergeben sich neue Aufgaben aus den Veränderungen der Informationstechnologie; sie sollen die aus der Entwicklung des bibliothekarischen Berufes stammenden, zwischen der Theorie und der beruflíchen Wirklichkeit … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Pályázat az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói munkakörére Monok István A tudományos könyvtáraknak meg kell találniuk a helyes választ az információtechnológia változásából fakadó feladatokra, a könyvtáros szakma fejlődéséből származó, az elmélet és a szakmai valóság közti ellentmondások feloldására, és a könyvtári … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Pályázat az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói munkakörére

Preambulum Az Országos Széchényi Könyvtár, hasonlóan a más hazai nagyobb könyvtárakhoz számos megoldandó gonddal küzd. Ezeknek csak egy része anyagi természetű. Pályázatom bevezető részében általánosságban szeretném jelezni, hogy a könyvtárakat terhelő problémák jelentős része – véleményem szerint – abból adódik, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Szakmai program az Országos Széchényi Könyvtár vezetésére

A nemzeti könyvtári feladatok megoldásának koncepciója A nemzeti könyvtár főigazgatói feladatainak ellátására vonatkozó elképzelések természetesen nem nélkülözhetik sem a nemzeti könyvtári feladatok megoldására, sem a nemzeti könyvtár szakmai és gazdasági irányítására, menedzselésére vonatkozó elképzeléseket. Pályázatomnak ez a melléklete ezért a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Szakmai program az Országos Széchényi Könyvtár vezetésére (1999-2004)

Bevezetés Jelen program összeállítója kereken negyedszázadon át tartozott a nemzeti könyvtár kötelékébe. Pályafutását raktárosként kezdte, később folytatta kutató-fejlesztő témák felelőseként, majd osztály-, s végül (épp tíz évig) főosztályvezetőként érdemi szolgáltatásokat irányított. Utóbbi minőségben gyakorta volt alkalma – s feladata – … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Breakthroughs. The emergence and spread of public libraries In Hungary TÓTH Gyula The public library idea appeared first in a proposition (Memorandum…) by Ervin Szabó prepared in 1910. He was a decisive character of Hungarian library history, whose name was … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Durchbrüche. Das Erscheinen und die erste Schritte der Public-Library-Bewegung in Ungarn TÓTH Gyula Die Idee der Public Library tauchte zuerst in Ervin Szabós Referat (Denkschrift …) von 1910 auf. Szabó war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des ungarischen Bibliothekswesens, dessen Namen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Áttörések. A public library megjelenése, első térhódítása Magyarországon Tóth Gyula Magyarországon a public library eszméje először Szabó Ervin (a magyar könyvtártörténet egyik meghatározó alakja, akinek nevét a mai napig is viseli a főváros által fenntartott városi könyvtár) 1910-ben készített előterjesztésében … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 2. szám | Szóljon hozzá most!

“Public library”-csata 1968-ban avagy előszó Sallai István Közművelődési könyvtárügyünk fejlődési iránya c. OKDT-előterjesztésének kor- és szakmatörténeti dokumentumként való publikáláshoz

A dokumentum, amelyet a KF itt közzétesz, noha sokan és sokszor hivatkoztak rá, méltatták fontosságát, tulajdonképpen eleddig nem volt igazán publikus. 1968. április 23-án a KMK regrográfiai részlegén 20 példányban és 51 oldalnyi terjedelemben készült el, s mint ilyen a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Közművelődési könyvtárügyünk fejlődési iránya. (Előterjesztés az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács 1968. évi június 19-i békéscsabai ülésére)

Az alábbiakban olvasható, a széles nyilvánosság számára első alkalommal közreadott tanulmánnyal Sallai Istvánra (1911-1979) emlékezünk. Szocialista társadalmi rendszerünk nem keveset tett a könyvtárak – köztük a közművelődési könyvtárak – fejlesztése érdekében. 10 017 közművelődési könyvtári egységünk kevés kivétellel az utóbbi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 2. szám | Szóljon hozzá most!

VOCAL – a Corvina könyvtárak osztott katalogizálási rendszere

 Osztott katalogizálás lehetséges bevezetésének környezete Magyarországon A kilencvenes években – köszönhetően a növekvő pályázati lehetőségeknek, az egyre magasabb szintű szakmai ismereteknek és szakmai tájékoztatásnak – egyre több könyvtárban telepítettek integrált könyvtári rendszert. Mára lényegében minden jelentősebb felsőoktatási, megyei és városi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Ingyenes és térítéses szolgáltatások a magyar könyvtárakban

Szakirodalmi szemle A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás hasábjain 1988-ban felháborodott hangú közlemény jelent meg arról, hogy a SZÁMALK szakkönyvtáraiban borsos használati díjakat vezettek be: “Az olvasóknak a vezetés írásos értesítésben hozta tudtára, hogy aki ezentúl továbbra is igénybe akarja venni … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Ten years of the Hungarian press after the political change NAGY Anikó The publication of periodicals is regulated by an act of 1986 which declares that the foundation of a new Hungarian periodical must be reported to the press administration … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 1. szam | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Zehn Jahre der ungarischen Presse nach der Wende Anikó Nagy Die Herausgabe der Tageszeitungen wird von einem Gesetz aus 1986 reguliert, das aussagt: die Gründung elner neuen inländischen Zeitung soli der Presseverwaltung des Kultusministeriums gemeldet werden, und aus den erschienenen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 1. szam | Szóljon hozzá most!

Rezümé

A magyar sajtó tíz éve a rendszerváltozás után Nagy Anikó A magyarországi lapkiadást egy 1986-ban kiadott törvény szabályozza, mely kimondja, hogy új belföldi időszaki lap alapítását be kell jelenteni a kulturális tárca sajtóigazgatásának, a megjelent sajtótermékekből kötelespéldányt kell szolgáltatni. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 1. szam | Szóljon hozzá most!

A magyar sajtó tíz éve a rendszerváltozás után

A sajtóról hivatalosan A magyarországi lapkiadást (időszaki kiadványok megjelentetését) – más országok gyakorlatához hasonlóan – a múlt század közepétől kezdve törvény szabályozza. Többszöri módosítással, kiegészítéssel máig is érvényben van az “1986. évi törvény a sajtóról”1. Folyamatosan követték e törvényt a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 1. szam | Szóljon hozzá most!

Magyar nyelvű nyomtatványok Romániában 1919-1940 között – két kötetben. Monoki István bibliográfiájának kiadástörténete

Magyar könyvtermelés Romániában : (1919-1940) / összeáll. Monoki István. 1. Könyvek és egyéb nyomtatványok. – Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület ; Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, [1998]. – [1-6.], V., 7-561. p.       Magyar könyvtermelés a román uralom alatt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 1. szam | Szóljon hozzá most!

Délkelet- és Közép-Európa kisebbségeinek bibliográfiai kézikönyve

Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas / hrsg. von Gerhard Seewann und Péter Dippold. – München : Oldenbourg 1997. (Südosteuropa-Bibliographie : Ergänzungsband ; 3) Preis: DM 290.- Bd 1. XC, 638 S. Bd. 2. XLVII, 639-1450 S. Kartenbeilage: Nationalitätenkarte Ostmittel- … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 1. szam | Szóljon hozzá most!

Szakember-hallgatók véleménye az informatikus-könyvtáros képzésről

A tanulmány két felmérés eredményét és a szerző által levont következtetéseket közli. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának Matematikai Intézetében a Könyvtártudományi és Komputergrafikai Tanszék által szervezett, az Országos Széchényi Könyvtár-Könyvtártudományi és Módszertani Központ által támogatott öt féléves informatikus-könyvtáros levelező … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1999. 1. szam | Szóljon hozzá most!