A hónap bejegyzései: február 2004

BROOKS, Sam: Tudományos információk a magyarországi kutatók számára

   Sam Brooks: Hungarian research and scholarly information c. tanulmányát Hegyközi Ilona fordította.     Most, amikor – főleg a világhálónak köszönhetően – egyre több információhoz lehet hozzáférni, a tudományos dokumentumok értékes információtartalmának felderítése meglehetősen próbára teszi a könyvtárakat és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtáros írni tanul. Egy utópia vázlata

   Az Amerikai Egyesült Államokban folyó könyvtárosképzéssel kapcsolatban olvashatunk arról, hogy ellentmondást találtak a könyvtárosoktól elvárható írás- és kommunikációs készségek, valamint a képzés tartalma között. Az elvárások elsősorban a felsőoktatási könyvtárosokkal szemben fogalmazódnak meg a különböző álláshirdetésekben. A megfelelő készségek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Séta az elektronikus könyv körül: várakozások és kétségek között

Bevezető A könyv- és folyóiratkiadás világában egy új szó jelent meg, nem is szó, csak egy „e” betű: az elektronikus publikációkat jelző e-köny, e-folyóirat kifejezésben. Többen állítják, hogy az e-könyv az írásbeliség legfontosabb fejleménye a Gutenberg-féle sajtó óta, s hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Bezárult a kör?

  NAGY Attila Háttal a jövőnek? : Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata / Nagy Attila. – Bp. : Országos Széchényi Könyvtár ; Gondolat K., 2003. – 217 p. – (Nemzeti Téka, ISSN 1586 1163) ISBN 963 200 472 8  A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Kézikönyv a referálásról

    KOLTAY Tibor A referálás elmélete és gyakorlata / Koltay Tibor; [kiad. a Könyvtári Intézet]. – Bp. : Könyvtári Intézet, 2003. – 80 p. ; 24 cm. – (Továbbképzés felsőfokon ; ISSN 1589–1682) ISBN 963 201 348 4  „A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Gutenbergtől a globális információs rendszerekig: a digitális könyvtárak

    BORGMAN, Christine* From Gutenberg to the global information Infrastructure : Access to information in the networked world. / Christine Borgman. – Cambridge, MA, London : MIT Press, 2000. VII–XIII, 324. p. ISBN 0-262-02473-x * Az ismertetett könyv Koltay … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A 21. század könyvtára

    BROPHY, Peter The library in the twenty-first century: new services for the information age / Peter Brophy. – London: Library Association Publishing, 2002., XV, 223. p. ISBN 1-85604-375-4    Peter Brophy nevét bizonyára sokan ismerik. A Manchester Metropolitan … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Kihívás és változás

      Challenge and change in the information Society / ed. By Susan Hornby and Zoe Clarke. – London : Facet, 2003. ; XVI, 239 p. ; 24 cm ISBN 1-85604-453-X    Az információs társadalom olyan kifejezés, amelyet megfelelő … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Towards a code of ethics PAPP, István   Könyvtári Figyelő (Library Review) New Series 14. (Vol. 50.) No. 2. 2004. pp.   243–278. This background study was commissioned by the Association of Hungarian Librarians and the Hungarian Library Institute in order … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezume – magyar

Etikai kódex a magyar könyvtárosság számára PAPP István   (Könyvtári Figyelő (Library Review) 2004. 2. 243–278. p.) A tanulmány a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és a Könyvtári Intézet (KI) felkérésére készült azzal a céllal, hogy segítségére legyen az etikai munkabizottság … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Etikai kódex a magyar könyvtárosság számára. Háttéranyag

  I. Az etikai kódexhez vezető út  A könyvtárosság szakmává válik Minden modern értelemben vett szakmának megvannak a maga kritériumai. A szakmát most az angol szó értelmében vesszük, azaz professziónak tekintjük. Ez a fogalom kétségtelenül tartalmazza az elkötelezettség, a megvallás, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2005. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az MKE Etikai Bizottság tagjainak hozzászólása a háttéranyaghoz*

  Elöljáróban nem kerülhetek meg egy kérdést az etikai kódex múltjával kapcsolatban. Amikor több esztendeje a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökségében felvetődött az etikai kódex megalkotásának kérdése, határozottan amellett foglaltam állást, hogy ennek létre kell jönnie. Ahogy az egy civil szervezetben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Pályázat az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói állásának elnyerésére

  Folyóiratunk gyakorlatává vált, hogy az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói munkakörének betöltésére készült szakmai programo(ka)t közreadjuk. Most az intézményt 1999-2004 között irányító főigazgató, Monok István pályázati anyagát ismerhetik meg a könyvtár 2004-2008 közötti időszakára vonatkozóan.      I. Az Országos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár. Problémavázlat

  „A falat mindkét oldalról bontani kell” Péli Tamás    Jelen írásunk egy szélesebb körű tájékozódás, vizsgálódás előkészítő szakaszáról tudósít. 2003. második felében mindössze a magyarországi cigányság és a közkönyvtári rendszer közötti kapcsolatok jellegére vonatkozó, az elemi, országos információk begyűjtésére, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Kísérlet a magyar könyvtárak névadási szokásainak felderítésére*

  I. Amikor egy jobb házból való könyvtáros azt a feladatot kapja, hogy a szakma névadási szokásairól, ezek történetéről beszéljen, első kínjában valószínűleg az Értelmező kéziszótárhoz kap, amelyet felütvén, a vonatkozó helyen a következőket olvashatja: „Névadás fn [főnév]. Az a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

In memoriam … BABICZKY Béla (1919-2004)

    „Isten gondol öröktől fogva téged, elméjében léted, mint szikla áll. Mi ehhez mérve habfodornyi élted? és mit változtat rajta a halál?” (Weöres Sándor: Prae-existentia)   Megrendülten vesszük tudomásul, hogy ismét elveszítettük a könyvtárosképzés meghatározó alakjainak egyikét: 2004. március … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

In memoriam … SÁNDORI Zsuzsanna (1957-2004)

        Lapunk tanácsadó testületének volt a tagja ez a halk szavú, okos, kedves asszony, akiről tudtuk, hogy súlyos beteg, de úgy tűnt, – s reméltük erősen mindannyian, akik ismertük őt – hogy sikerül megbirkóznia a betegséggel. Tavaly … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

In memoriam … FUTALA Tibor (1929-2004)

      Eljön majd az idő, amikor valaki meg fogja írni a „szocialista” korszak magyar könyvtárügyének közel fél évszázados krónikáját, illetőleg korszak-monográfiáját – részletesen és tényszerűen elemezve ennek az időszaknak a ‘fényeit’ meg ‘árnyait’. E majdani kiadvány egyik betűrendes … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Szinopszis a FSZEK története c. monográfia 1979-2000 közötti részéhez

  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vezetősége 2001-ben tervbe vette a könyvtár történetének kiadását. Az 1979. utáni események – Kiss Jenő könyvtárigazgatói korszaka – megírására Futala Tibor kapott megbízást. A munka első lépéseként készült el a most bemutatásra kerülő szinopszis. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Resume – magyar

Indexek, könyvzúzdák, könyvtárosok. Könyvkivonások a Fővárosi Könyvtárban 1945–1950 között KATSÁNYI Sándor   Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 14. (50.) 2004. No. 3. pp. 513 – 524. A cikk az 1945 és 1950 közötti ideológiai indítású központi könyvkivonások krónikája, de közben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezume – angol

Bans, pulping plants and librarians. Withdrawal of books in the Metropolitan Library of Budapest between 1945 and 1950 KATSÁNYI Sándor    The article investigates the ideology-driven book withdrawal policy in Hungary from 1945 to 1950, presenting also the attitudes and … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Indexek, könyvzúzdák, könyvtárosok. Könyvkivonások a Fővárosi Könyvtárban 1945-1950

Kiss Jenő emlékére, aki 2003 tavaszán még arra készült, hogy tanulmányt írjon a Könyvtári Figyelőnek a „defasizálás” történetéről, s aki beszélgetéseink során fontos eseményekre hívta fel figyelmemet. K.S.      Előzmények 1945. május 9. A Wenckheim palota körül már sikerült … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám, 37. évfolyam | Szóljon hozzá most!

Félelmek és szükségszerűségek. Egy könyvtári marketingvizsgálat tanulságai

  Bevezetés A Könyvári Intézet munkatársainak irányításával 2003 őszén három megyeszékhelyen (Egerben, Szolnokon és Debrecenben) folytattunk kérdőíves vizsgálatot, abból a célból, hogy kiderítsük: az adott településen milyen megítélése, kisugárzása van a különböző könyvtáraknak. Egyrészt a potenciális könyvtárhasználók informáltságát vizsgáltuk (mit … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A Budapesti Történeti Múzeum Könyvtárának Muzeális Értékű Dokumentumgyűjteménye

  Tudományos Gyűjtemény (1817-1841) A 19. század első felének egyik kiemelkedő folyóirata volt, melynek fő érdeme, hogy lehetővé tette a tudományos publikációk megjelenését és megvitatását, közelebb hozta egymáshoz a területileg és eszmeileg is megosztott elszigetelt központokat, akadémiákat, tudósokat abban az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Thomas Hyde (1674), Domanovszky (1974), a Frankfurti Alapelvek (2003) és a katalógus kollokatív funkciójának összefüggései. Formai megközelítés

„A nevek és címek átváltoztatásai, amelyek gyakorta előfordulnak, könnyen okozhatnak gondatlanságból eredő tévedéseket … De aki ezt a katalógust tanulmányozza, láthatja, hogy a különbözősé- gek egyszerre megmutatkoznak és fel is oldódnak.” (Thomas Hyde, 1674) „Besorolási rekordokat kell létrehozni az olyan … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Párizstól Frankfurtig és tovább … Beszámoló az IME ICC* tevékenységéről

   2003. július 28-ától 30-áig a frankfurti Deutsche Bibliothek adott otthont az IFLA Katalogizálási Szekciója (IFLA Cataloguing Section) által rendezett és a Nemzeti Könyvtári Szekció (IFLA National Libraries Section), valamint az OCLC, a Swets Blackwell és a K. G. Saur … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Nyilatkozat a nemzetközi katalogizálási alapelvekről

Az IFLA szakértők 1. Tanácskozása által elfogadott tervezet a Nemzetközi Katalogizálási Szabályzatról 2003 Frankfurt, Németország A „Statement of International Cataloguing Principles” magyar fordítása    Bevezetés Az International Conference on Cataloguing Principles 1961-ben hagyta jóvá azokat a katalogizálási alapelveket, amelyek „Párizsi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Szójegyzék. Az IME ICC (IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code) által a 2004. április 2-ig érkezett észrevételekre alapozott jegyzék

  Ez a szójegyzék azokat a kifejezéseket tartalmazza, amelyek a Frankfurtban tervezetként elfogadott dokumentumban speciális (nem a szokásos szótári) jelentéssel szerepelnek.     Ágens (agent): az információforrás életszakaszában szerepet játszó személy (szerző, kiadó, szobrász, szerkesztő, rendező stb.) vagy csoport (szervezet, társaság, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Gondolatok az új európai/nemzetközi könyvtári statisztikai szabványról

   A könyvtárak napjainkban egyaránt nyújtanak hagyományos és elektronikus szolgáltatásokat. Az információszolgáltatás és -küldés módjai alapjukban változtak meg és változásuk folytatódik a következő években. Széles körben terjed az elektronikus információk és berendezések, valamint a könyvtári szolgáltatások távolból való igénybevétele. Az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtár integráló szerepe: a croydoni megoldások

A londoni Croydon kerület önkormányzatának környezetvédelmi, kulturális és sport-főosztályához tartozó könyvtári hálózat helyettes vezetője „Library services for social inclusion: The Croydon approach” címmel tartott előadást a British Council és a Könyvtári Intézet 2004. április 13-án rendezett konferenciáján, „A könyvtár mindenkié!” … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

„A kartotékok tudnak mindent”

      KRAJEWSKI, Markus Zettelwirtschaft: die Geburt der Kartei aus dem Geiste der Bibliothek / Markus Krajewski. Hrsg.: Dirk Baecker. – Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2002. – (Copyrights; Bd. 4.). ISBN 3-931659-29-1     Jóllehet az utóbbi évek intézményi vállalkozásainak, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar könyvkultúra szolgálatában

          Typis Számmerianis: A Számmer nyomdászcsalád története és a nyomtatványok bibliográfiája 1794-1920 / Frigyik Katalin. – 1-2/1-2. köt. – Székesfehérvár: [Szent István Király Múzeum], 2003. – 373, 259, 504 p.; 24 cm. – (A Szent István … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Internethasználat a könyvtárakban

      STURGES, Paul Public internet access in libraries and information services / Paul Sturges. – London: Facet Publ. 2002. – XIX, 220 p. ISBN 1-85604-425-4     Az internet ma már kétségkívül otthon van a könyvtárakban. Az sem … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Iskolai médiatár a tanulási folyamatban

    Die Schulmediothek im Unterrichtsprozess / [die Publ. wurde erarb. von der Expertengruppe "Nutzungsmöglichtkeiten de Schulbibliothek im Unterricht"]; Red. Niels Hoebbel. – Berlin, Ehem. Dt. Bibliotheksinst., 2000. 117 S. – (Dbi-Materialen; 199) ISBN 3-87068-999-4     A hajdani Német … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezume – angol

The library supply systems in Hungary – results of a country-wide survey TÓTH, Máté   Könyvtári Figyelő (Library Review), vol. 14. (50.) 2004. no. 4. pp. 719 – 761. One of the main objectives of the Hungarian library strategy focuses … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Rezume – magyar

Hazai ellátórendszerek egy országos vizsgálat adatainak tükrében TÓTH Máté   Könyvtári Figyelő (Library Review) 2004. 4. 719 – 761. p. A könyvtárügy stratégiai céljai között kiemelten szerepel a kistelepülések könyvtári ellátásának javítása.  2004 márciusában a Könyvtári Intézet munkatársai vizsgálatot végeztek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2004. 4. szám | Szóljon hozzá most!