A hónap bejegyzései: október 1995

A magyar egyetemi doktori disszertációkban közzétett kutatási információk nemzetközi hasznosításának lehetőségei

A Műszaki Egyetemi Könyvtáros 1993.1-2. számában megjelent cikk átdolgozott változata  Információ a kutatásokról A kutatóintézetekben, egyetemeken folyó kutatások eredményeit főként a kutatásokat lezáró jelentésekben összegzik, publikálják. A kutatások nyilvántartása, a jelentések hozzáférhetővé tétele a kutatási jelentéseket gyűjtő és feltáró intézmények … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Országos információellátás könyvtári együttműködéssel

A szerző “National co-operation for national information provision” c. tanulmányát (Information Development, vol.10. no.1. March.1994. pp.29-34.) Orbán Éva fordította. Az országos forrásközponti rendszer, amelyet néhány kisebb európai ország vezetett be, megfelelő modell lehet a fejlődő országok számára is. Amikor arról … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtárügy helyzete Szlovákiában

A Szlovák Nemzeti Tanács 1990. november 22-én kelt törvénye új szempontok szerint határozta meg a városi és a községi könyvtárak működését. Az 1991. január 1-jén életbe lépett törvény a városi és a községi könyvtárakat a helyi közigazgatási szervek fennhatósága alá, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A marosvásárhelyi Teleki Téka

A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár a város művelődési hagyományainak egyik leggazdagabb tárháza. Itt működik 1802 őszétől Teleki Sámuel 40 000 kötetes enciklopédikus könyvtára, itt kapott helyet az egykori Református Kollégium Nagykönyvtára, valamint a két Bolyai emlék, múzeuma is.

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtáros hivatás Magyarországon

A szerző lapunk számára készített összefoglalását Orbán Éva fordította. Mit értsünk a “hivatás” fogalma alatt? A “profession” (hivatás, szakma) kifejezés eredetileg valaminek az elismerését, kinyilvánítását jelentette, és a szerzetesi fogadalomra vonatkozott. A “profess” szóból származik, amely hitvallást, a vallásos meggyőződés … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

There is no contradiction between “library” and ,electronic library”. Reply to Géza Bakonyi’s article (published in Könyvtári Figyelo, 1994. no.4.) National Széchényi Library, Development Department Networking is a new challange for libraries. Besides financial constraints it is also very difficult … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Die Bibliothek ist nicht das Gegenteil der elektronischen Bibliothek Antwort auf den Beitrag von Géza Bakonyi Nationalbibliothek Széchényi, Gruppe Entwicklung Networking ist eine neue Herausforderung für Bibliotheken. Neben finanziellen Einschränkungen ist es auch sehr schwierig, geeignete Zusammenarbeit zwischen den Bibliotheken … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtár nem ellentéte az elektronikus könyvtárnak

Válasz Bakonyi Gézának* OSZK Fejlesztési Osztály (*BAKONYI Géza: Könyvtár és/vagy elektronikus könyvtár? In: Könyvtári Figyelő, 4. (40.) 1994/4. pp. 522-533.) Aki a könyvtári hálózatok kiépítéséért száll síkra, nyitott kapukat dönget. Aki ennek érdekében megfelelő ajánlások és szabványok elkészítését javasolja, még … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Gondolatok a könyvtárközi kölcsönzésről

A szaksajtóban a könyvtárközi kölcsönzés örökzöld téma. Szándékom nem egy újabb hajtás illesztése ehhez az örökzöldhöz, hanem a jelen gyakorlatának, illetve az ezt meghatározó szabályozóknak az áttekintése abból a célból, hogy az alakulófélben lévő új könyvtári jogszabályok (elsősorban a könyvtári … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Új utakon a 45 éves Könyvtártudományi Szakkönyvtár

45 év nem nagy idő egy könyvtár életében, de talán nem érdektelen, ha számot adunk tevékenységünkről, eredményeinkről és terveinkről, hiszen a saját könyvtárunkról, a könyvtárosok szakkönyvtáráról van szó. Arról az országos feladatkörű hazai gyűjteményről és szaktájékoztatási központról, amely a könyvtárosnak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A megyei könyvtári híradók A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiájában*

*A tanulmány az 1994. évi Körmenden rendezett vándorgyűlés megyei könyvtári híradók szerkesztőinek értekezletén elhangzott előadás átdolgozott változata. A megyei könyvtári híradók szerkesztői utoljára 1987-ben találkoztak egymással Gárdonyban, s e tanácskozás anyagának nagyobb része megjelent a Könyvtáros 1988/2. számában.

Kategória: 1995. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Könyvtári Híradóban Könyvtári Híradó a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban

A következő elemzés a MAKSZAB, A MANCI adatbázis, valamint az egyes lapszámok átolvasása alapján született, az elemzés módszere megegyezett a megyei könyvtári híradók bemutatásánál alkalmazottal. “A régi és az új könyvtár közt főként az a különbség, hogy a régi könyvtárakat … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Fészek nélkül

Esettanulmány 1994 tavaszán a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) a lakótelepeken működő kettős funkciójú iskolai könyvtárait a költségvetés szűkössége miatt átadta az iskoláknak. Ez az esettanulmány az így kialakult helyzetet mutatja be.

Kategória: 1995. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az ötéves debreceni informatikus-könyvtáros képzés egy volt hallgató szemével

Még egyszer… Sokan és sokféle szempontból mondták már el véleményüket a – ma már azt hiszem, bevallhatjuk – szakmai berkekben nagy port kavart, debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1989/90-es tanévben indult informatikus-könyvtáros képzésről. Azóta eltelt több mint öt év, az első … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A debreceni könyvtárosképzési konferencia ajánlásai

“A könyvtárosképzés helyzete és fejlődési irányai Magyarországon” címmel 1994. október 25-26-án Debrecenben megrendezett szakmai konferencián elhangzottak alapján – az ott jóváhagyott tematika figyelembevételével – a hazai szakképzés továbbfejlesztése érdekében a következő ajánlásokat fogalmaztuk meg.

Kategória: 1995. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A százéves Római Magyar Akadémia Fraknói-könyvtárának viszontagságai

Száz esztendő emlékezésre méltó időszak egy intézmény életében, még akkor is, ha működését két világégés, dermesztő hidegháborús évek, s a politika hosszabb-rövidebb periódusokra, hullámvölgybe kényszerítette. Ez jutott osztályrészéül a Római Magyar Akadémiának, amelynek hányatott sorsú könyvgyűjteményét vizsgáljuk a következőkben – … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az Európai Tudományos Könyvtárak Társulásának munkája a retrospektív katalogizálás terén

(Consortium of European Research Libraries, CERL) A LIBER 1994 júliusában, Göttingenben tartott éves konferenciáján elhangzott előadást, melynek eredeti címe “The Consortium of European Research Libraries (CERL)”, W. Salgó Ágnes fordította és tömörítette. Európa számos nagyobb tudományos könyvtárában, melyek többnyire tagjai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A Deutsches Bibliotheksinstitut Német Könyvtári Intézet működése és szolgáltatásai

A Német Könyvtári Intézetet (a továbbiakban DBI)1978. október 1-én alapították azzal a céllal, hogy könyvtári szolgáltatásokat nyújtson és kutatásokat végezzen a könyvtárügy területén.

Kategória: 1995. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtár- és információtudomány: két paradigma

A könyvtár- és információtudomány (a továbbiakban: KIT) két paradigmája közül az első, a könyvtárra mint társadalmi intézményre összpontosít, a második az információáramlásra mint az emberi kommunikáció rendszerére.

Kategória: 1995. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Kulturális lehetőségek a New Yorki közkönyvtárban

Az elmúlt időben, New York-i “száműzetésem” alatt alkalmam volt, 10 éves szünet után újra, könyvtári kérdésekkel foglalkozni. Mint egykori könyvtáros, jelenleg pedig érdeklődő olvasó, megkülönböztetett figyelemmel jártam végig és tanulmányoztam a “The New York Public Library”-t (NYPL). Sikerült megismernem azt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1995. 1. szám | Szóljon hozzá most!