A hónap bejegyzései: december 1991

Abstracts

Meditation at the beginning of the academic year. SZENTE Ferenc Libraries organically belong to the intellectual development of humanity. Our present situation and our near future are determined by the global social crisis and the information revolution. For the management … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Meditation zu Beginn des Schuljahres . SZENTE Ferenc Bibliotheken gehören organisch zum geistigen Aufschwung der Menschheit. Unsere heutige Lage und unsere nächste Zukunft werden von der globalen sozialen Krise und von der Informationsrevolution bestimmt. Zum Informationsmanagement werden fachkundige Informationsfachkräfte benötigt. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Meditáció évkezdéskor

Új évet kezdeni annyit tesz, mint tanúbizonyságot tenni az örök folytatás mellett. Az évkezdések a remény ünnepei, akkor is, amikor a mindennapi valóság rossz közérzeti hatást idéz elő, akkor is azok voltak, amikor tévesnek bizonyult eszmék ideológiai dekorációi körítették. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Külföldi magyar intézetek és könyvtáraik 1.

Lapunk előző száma a Magyarországon fenntartott külföldi kulturális intézeteket és azok könyvtárait mutatta be. Most a külföldön működő magyar kulturális intézetekről készült összeállítással folytatjuk. Elsőként a szófiai, berlini, bécsi és delhi intézetet, a következő számunkban pedig a római, moszkvai, párizsi, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A szófiai Magyar Kulturális Intézet

A volt úgynevezett népi demokratikus országok között a háború után sorra megkötött államközi és kulturális egyezmények alapján, a bolgár-magyar kulturális egyezmény egyik pontjának eredményeként 1948-ban nyílt meg Szófiában a Magyar Kulturális Intézet. Az avató ünnepség magas szinten, a Magyar Kulturális … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A berlini Magyar Kultúra Háza

Az intézet történetéről és szerepéről Kelet-Berlinben, a hajdani NDK fővárosának szívében 1973 januárjában, az akkori viszonyokhoz képest csaknem ideális körülmények között nyitotta meg kapuit a Magyar Kultúra Háza, a máig legnagyobb magyar kulturális intézet külföldön. Nevének eltérése a külföldön már … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ Delhiben

Az intézetről A delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ hazánk egyetlen kulturális intézete Ázsiában, egyike a két, Európán kívüli magyar intézetnek (a másik Kairóban van). 1978-ban alapították, azzal a szándékkal, hogy az akkor már igen sokoldalú indiai-magyar kapcsolatok további előmozdítására, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A bécsi Collegium Hungaricum könyvtára

Bevezető A Collegium Hungaricum – a Magyar Köztársaság által működtetett, országhatáron kívül fekvő kulturális intézmények egyike – Bécsben, a hajdani Osztrák-Magyar Monarchia fővárosában található. Feladata a határrendezések folytán a mai Magyarország területén kívül rekedt magyarság kulturális igényeinek – legalább részbeni … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A Bécsi Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének könyvtára

Az 1974-ben alapított Finnugor Nyelvtudományi Tanszék a Bécsi Egyetem egyik legfiatalabb tanszéke. Akkor alapították a tanszéki könyvtárat is. Hogy megértsék könyvtárunk felépítését, érdemes előtte néhány szóban bemutatnunk a tanszékünket és az itt folyó munkát. A Finnugor Nyelvtudományi Tanszéken a kutatói … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Dokumentációs gyűjtemény a magyar egyházi életről – Bécsben

1957 óta működik Bécsben a Magyar Egyházszociológiai Intézet ( Ungarisches Kirchensoziologisches Institut , 1140 Wien, Linzer Str. 263/18.) azzal a céllal, hogy “tájékoztató anyagot készítsen elő a magyar egyházi élet újjáépítésének minél gyümölcsözőbb megvalósulásához”. Tízéves fennállás után vezetői már úgy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

A könyvtáros elektronikus környezete

1. Bevezető megjegyzések A hatvanas években egy amerikai egyetemista, Ted Nelson arról álmodozott, hogy a valamilyen módon egymással összekötött számítógépek, ill. az azokon lévő információk, valamint a rendszerbe szintén belépő felhasználók számára egyetlen globális hálózatban minden személy és minden információ … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Az ELLA elektronikus levelezőrendszer

IIF Koordinációs Iroda Az ELLA rendszert az MTA SZTAKI ASZI osztályán fejlesztették ki az IIF program támogatásával. Segítségével elektronikus levelezés folytatható az X.25-ös hálózathoz kapcsolt mikroszámítógépeken: azaz a számítógépen megszerkesztett levél megcímezhető, elküldhető, arról nyugta kérhető, a számunkra küldött levél … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Az ALEPH, a BME Központi Könyvtárának integrált számítógépes rendszere

A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának a legutóbbi évben bevezetett új szolgáltatásai – számítógéppel segített folyóiratérkeztetés, elszámolás, CD-ROM-használat, ALEPH integrált könyvtári rendszer – közül itt most csak az utóbbival foglalkozunk kiemelt jelentősége miatt. Részletesen taglaljuk a kiválasztás, majd a bevezetés … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A Zalai Könyvtári Információs Rendszer

Az alábbiakban olvasható írás a zalaiak pályázati anyagának némileg cikkesített változata, melyet az MKM közművelődési pályázatára nyújtottak be. A kéziratot szerkesztőségünk már májusban megkapta, de úgy gondoltuk, helyesebb, ha a közléssel megvárjuk az eredményhirdetést, és csak azután publikáljuk. E szám … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A kelet- és nyugat-európai könyvtári állományvédelem helyzete

A következő tanulmány az “East and West European dialogue between national libraries” c. konferencián (Bécs, 1991. április 14-17.) elhangzott előadás cikkesített változata.    Az állományvédelem fogalmának meghatározásával kezdem. Könyvtári állományvédelem alatt mindazon feltételek, intézkedések és tevékenységek összegét értem, amelyek lehetővé … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Javaslatok a felsőoktatási és közgyűjteményi információs infrastruktúra fejlesztésére

Lapzártakor tudtuk meg, hogy a Művelődési és Közoktatási Minisztérium miniszteri értekezlete a felsőoktatási és közgyűjteményi információs infrastruktúra fejlesztésének koncepcióját és feladatterveit 1991. december 9-ei ülésén elfogadta.     A Kormány elhatározta a magyar felsőoktatás felzárkóztatását az európai felsőoktatáshoz (lásd A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Számítástechnika a magyar egyetemi könyvtárakban

Konferencia (Miskolc, 1991. augusztus 27-28.) Jó hangulatú, fontos szellemi találkozót szerveztek Zsidai József vezetésével a Miskolci Egyetem könyvtárosai, napjaink egyik sürgető könyvtári kérdéséről, a nemzeti számítógépes információs hálózatról és a nemzeti számítógépes adattárak létrehozásáról. A kétnapos találkozón 28 egyetemi és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Optikai információtárolás

Szemle Az utóbbi egynéhány évben új információhordozó, az optikai lemez tört be minden eddiginél látványosabban a könyvtári-tájékoztatási szakterületre. Ezek a kiváló minőségű és hatalmas kapacitású lemezek hirtelen szó szerint is megfogható közelségbe hozták az eddig kissé elidegenedett, személytelenül misztikus adatbázisokat, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Számítógépes együttműködés a német tudományos könyvtárakban

Az alábbi tanulmány alapját az 1989-es Osteuropa Seminar adta, melyen Tremkó Györgyné (OSZK) és Gulácsyné Pápai Erika (AGROINFORM) képviselték Magyarországot. A német könyvtárügy mai állapotának megértéséhez ad segítséget az akkori NSZK tudományos könyvtárainak helyzetét, s ezen keresztül az NSZK könyvtárügyének … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Németország könyvtárügye az egyesítés után

Szemle Mindkét német szaksajtó már 1989 végétől nagy teret szentelt a két ország könyvtárügye közötti kapcsolatkeresési törekvéseknek, majd a német-német megbeszéléseknek, konferenciáknak. Egy idő után prominenes szerzők tollából megjelentek az NDK könyvtárügyéről helyzetképet adó írások. Ezután elmélkedések következtek az NDK … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Tanulmányúton az USA-ban

A Kongresszusi Könyvtárban Az Egyesült Államok kongresszusa Martin Frosttexasi szenátor kezdeményezésére 6 millió dollár támogatást szavazott meg a közép-európai országok parlamentjeinek a demokratizálási folyamat elősegítésére. Az az ország, amely már a múlt században elkezdte kiépíteni a parlament információs hátterét, természetesen … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Egy nemzeti számítógépes együttműködési program fejlődése és bukása:

A SCOLCAP (Scottish Libraries Cooperative Automation Project) története Úgy gondoljuk, hogy a SCOLCAP kálváriája, bár eltérő gazdasági-társadalmi körülmények között történt, számunkra is példa értékű. Szívesen látnánk lapunkban hasonló beszámolókat, így például örömmel közölnénk az OSZIIR (idősebb könyvtárosok még emlékezhetnek rá) … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Tartalom

Abstracts 376-378 Inhaltsangaben 379-381 Szente Ferenc: Erővonalak hálójában (Hatások, ellenhatások a könyvtárügyben) 383-386 Kovács Ilona: A kulturális intézetek könyvtárai, mint az interkulturális kommunikáció csatornái 387-389 Sághy Ágota: Az Amerikai Könyvtár 390-392 Bárdossy Gyöngyvér: Médiatár a Francia Intézetben 393-398 Dávid Csaba: … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A külföldi hungarika gyűjtemények kérdése egy nemzetközi konferencián

                19. ABDOSD-Tagung : Budapest 11-14. Juni 1990 Referate und Beiträge / Zusammengestelft von Martin Batisweiter. – Berlin, 1990. – XII, 212 p. – (Veröffentlichungen der Osteuropa-Abteilung, ISSN 0175-5528 ; Bd. 14.). – … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A könyvtárak automatizálása az Európai Közösség országaiban 2.

              Etat de l’art de l’application des nouvelles technologies de l’information dans les bibliothéques et leur incidence sur les fonctions des bibliothéques en France. = State of the art of the application of new … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Luxemburg

            State of the art of the application of new information technologies in libraries and their impact on library function in the Grand Duchy of Luxembourg : Final report / comp. by the European Institute … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Tartalom

Abstracts 180 Inhaltsangaben 182 Szente Ferenc: Reális élet, realista könyvtár 187 Balázs János: A hazai könyvtártudományi/informatikai doktori disszertációk számbavétele és jellemzése 191 Szepesváry Tamás: Az információs- és könyvtáros szakemberképzés fejlesztése. Német-holland-magyar közős kutatási program a TEMPUS támogatásával 206 Tóth Gyula … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Görögország

        E katastasé tou tomea efarmogéston neon tehnologión pléroforésés etié bibliothekes kai eipirase tous ste leitourgia ten bibliothékon sten Ellada = Etat de fart de l’application des nouvelles technologies de l’information dans les bibliothéques et leur incidence … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Tartalom

Abstracts 6-8 Inhaltsangaben 8-11 Szente Ferenc: Lectori salutem! 13-14 Alföldiné Dán Gabriella – Demmler Walterné: HungALIS : automatizált könyvtári információs rendszer 15-22 Kokas Károly: PRESSDOK – Micro-ISIS kumulációban : felhasználói tapasztalatok a szegedi Egyetemi Könyvtárban 23-26 Kiss Jenő: Rendszerváltozás – … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárgépesítés Észak-Ameriká­ban – az új technológiák és hálózatok

Az Európai Közösség országainak jelentése után, kiegészítésül közreadjuk az Egyesült Államok és Kanada gépesítési és gépi hálózatfejlesztési helyzetét bemutató tanul­mánykötetet is.               HILDRETH, Charles: Library automation in North America : A reassessment of the … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai

                    KERTÉSZ Gyula: A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai : Annotált bibliográfia / Kertész Gyula; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ.- 2. átd. bőv. kiad.- Bp. : OSZK … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Összefoglaló a szlovákok szépirodalmi olvasáskultúrájáról

                         LESNÁK, Rudolf: Horizonty citatel’skej kultúry / Rudolf Lesňák. – Bratislava : Slovenský spisovatel’, 1991. – 225 p.   Nyilván a frappáns címadásra való törekvés miatt, Lesňák könyve kevesebbet … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1991. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!