A hónap bejegyzései: október 2012

Tartalom – 2012. 3. szám

Abstracts   433 Rezümék TANULMÁNYOK TÓTH Gyula: A megyei –járási könyvtári hálózatok kialakítása. 2. rész    437 TÓTH Máté: Könyvtárbuszos szolgáltatások hasznosulásának elemzése   463 KOLTAY Tibor: Tér, hely, könyvtár   495 GEREBEN Ferenc: Hagyományos és/vagy digitális olvasás? Egy interjús vizsgálat ered-ményeiből   503 MÚLTUNKBÓL … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts – 3/2012

STUDIES Formation of library networks in counties and districts in the 50’s. Part 2 TÓTH Gyula The second part of the study presents, using new sources, the impact of the dé­-tente in library policy having started as a result of … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé – 2012. 3. szám

TANULMÁNYOK A megyei-járási könyvtári hálózatok kialakítása 2. rész TÓTH Gyula Az előző számban közölt tanulmány folytatása eddig ismeretlen források segítségével mutatja be a közművelődési könyvtárak munkájában az 1953–1954-ben bekövetkezett politikai változások – Nagy Imre kormányra kerülése – nyomán meginduló könyvtár-politikai … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A megyei-járási könyvtári hálózatok kialakítása. 2. rész

Politikai változások 1953-54-ben Alig indult el a megyei, járási könyvtári hálózatok kiépítése, s folytatódott a könyvtár nélküli településeken új könyvtárak létrehozása, hamarosan kiderült, hogy a tempót nem lehet tartani, hiányoznak hozzá a személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek. Formálisan 1952 végére mindenütt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtárbuszos szolgáltatások hasznosulásának elemzése

Bevezetés A mozgókönyvtárak hazai történetében alapvetően három korszakot különböztethetünk meg. Az első igen rövid és szükség által vezérelt időszak a II. világháború pusztításai utáni évekre tehető. Ekkor a világégés nyomán több fiókkönyvtár is megsemmisült, így csak mobil könyvtári egységekkel, könyvtárvillamosokkal … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Tér, hely, könyvtár*

A könyvtár elsősorban tér, amelyet dokumentumok, felhasználók és könyvtárosok töltenek meg. A világháló közben egy másfajta teret látszik létrehozni, vagy legalábbis képviselni. Ahogy egyre gyakrabban mozgunk ebben a térben, azaz a kibertérben, egyre inkább szükségessé válik, hogy a tér sajátosságait … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Hagyományos és/vagy digitális olvasás? Egy interjús vizsgálat eredményeiből1

1. Bevezető Az ezredforduló táján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarán egy művelődésszociológia órán megkérdeztem a hallgatóimat, véleményük szerint lehet-e szerelmes levelet írni e-mailben. A magam részéről meg voltam győződve arról, hogy nem, mert a gépen előállított szöveg – úgy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Tudomány vagy gyakorlat? Korabeli könyvtárszakmai gondolatok Kovács Máté és Mátrai László párhuzamos életrajz-vázlata kapcsán*

Bevezető gondolatok a könyvtártudományról James Thompson mára már klasszikussá vált munkájában1 fejtette ki és bizonyította be, hogy a könyvtárak alapvető funkciója állandó, ám magától értetődően sokszor eltérő mértékben preferált avagy hangsúlyos alapelveken nyugszik. A szerző által definiált alapprincípiumok egyike pedig … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Közkönyvtár a bolsevik proletárdiktatúra szolgálatában (1918 ‒ 1928)

Bereczky Lászlónak Most egy másik kor közelít,  a halál szele ránk süvít már. . (Anna Ahmatova) Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei ‒ mögen sie noch so zahlreich sein ‒ ist keine Freiheit. Freiheit … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Dokumentumszolgáltatás Dániában

ANDRESEN, Leif – BRINK, Helle: Document supply in Denmark című tanulmányát (Interlending & Document Supply, 39. vol. 2011. 4. no. 176-185. p.) Viszocsekné Péteri Éva tömörítette. Dániában 1994 óta működik országos közös katalógus, mely mind a közkönyvtárak, mind a tudományos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A fizikai és az elektronikus könyvtár eltűnő határai. “Helytudatos” technológiák, QR-kódok és RFID-címkék

WALSH, Andrew: Blurring the boundaries between our physical and eletronic libraries. Location-aware technologies, QR codes and RFID tags című írását (The Electronic Library, 29. vol. 2011. 4. no. 429–437. p.) Mohor Jenő tömörítette. Amióta új mobilt vettem, kezdi cikkét a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Itt az RMNy negyedik kötete!

Régi magyarországi nyomtatványok = Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum / 1656-1670. 4. köt. (Heltai János, Pavercsik Ilona, Perger Péter és P. Vásárhelyi Judit munkája. [Közrem.] V. Ecsedy Judit és Käfer István. Szerk. P: Vásárhelyi Judit.) [közread. a] Magyar Tudományos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Egy fontos és egyenetlen könyv a 21. század könyvtárügyéről

Libraries in the early 21st century. vol. 1. : an international perspective / ed. by Ravindra Sharma. – Berlin ; Boston : De Gruyter Saur, 2012.– IX, 398 p. ISBN 978-3-11-027056     Tizenkilenc ország könyvtárügyéről olvashatunk a kötetben; ezek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A sikeres információs tanácsadóvá válás útja

Information consulting : guide to good practice / Irene Wormell, Annie Joan Olesen, Gábor Mikulás. – Oxford : Chandos, 2011. 195 p. (Chandos Information Professional Series) ISBN 978-1-84334-662-3   Az információs tanácsadó munkáját bemutató mű egy figyelemre méltó tapasztalatokkal rendelkező … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2012. 3. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Referátumok 2012/3. szám

2012. 3. Referátumok

Kategória: 2012. 3. szám | Szóljon hozzá most!