2007. 4. szám kategória bejegyzései

Tartalom

Abstracts 657-660 TANULMÁNYOK Vidra Szabó Ferenc: A használók elégedettségének vizsgálata az Országos Széchényi Könyvtárban (2007) 661-683 Sipos Anna Magdolna: Könyvek kivonásával és megsemmisítésével a politika szolgálatában : könyvindexek 1949-1950 684-712 Némethné Hajdu Márta: A zalai pedagógiai szakkönyvtár felhasználóinak vizsgálata 713-722 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

User satisfaction survey in the National Széchényi Library VIDRA SZABÓ Ferenc In May and June 2007 the Library Institute carried out a survey initiated by the management of the National Széchényi Library on the use of the national library. It … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A használók elégedettségének vizsgálata az Országos Széchényi Könyvtárban (2007)

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) vezetősége kezdeményezésére, a Könyvtári Intézet (KI) irányításával kérdőíves vizsgálatot folytattunk az OSZK személyes használói körében 2007. május 12. és június 5. között. Elsődleges célunk az volt, hogy árnyalt képet kapjunk látogatóink legfőbb szociológiai jellemzőiről, legfontosabb … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Könyvek kivonásával és megsemmisítésével a politika szolgálatában.

„…akik könyvek égetésével kezdik, azok emberek égetésével fogják folytatni…” (Heinrich Heine) A gondolatok szabad közzétételét és szabad hozzáférhetőségét az emberiség történelme során világszerte sokan és igen sokféle indíttatásból igyekeztek korlátozni. Ennek csupán egyik, ám talán legmeghatározóbb módszere volt az írásművek … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A zalai pedagógiai szakkönyvtár felhasználóinak vizsgálata

Tanulmányomban annak jártam utána, milyen segítséget tud adni a napi szakmai munkához, a szakmai tájékozódáshoz és a szakmai képzéshez, ill. továbbképzéshez egy megyei pedagógiai szakkönyvtár, továbbá, hogy egy ilyen szakkönyvtár használóinak milyen elvárásai, igényei vannak és  miként vélekednek a könyvtár … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Mediátori szerepkörök: a tulajdonnévterek és a bibliográfusi feladatok

A könyvtárak adatbázisaiban milliós nagyságrendű, többé-kevésbé strukturált és kontrollált tulajdonnnév halmozódott fel. A tulajdonnevek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a dokumentumokat nyilvántartó rendszerekben és a keresőeszközökben: a személyek, intézmények, kiadók nevei, a folyóiratcímek, műcímek, helynevek stb. információkat összefűző elemeket is jelentenek. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A Pázmány Péter-bibliográfia módszertani kérdései

Elhangzott az MKE Bibliográfiai Szekciója által 2007. május 25-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán (Piliscsaba) tartott „Bibliográfiai műhelymunkák a PPKE BTK Könyvtárában” c. rendezvényen. Az utóbbi időben új lendületet vett régi magyarországi irodalommal kapcsolatos kutatások során Pázmány Péter … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Karakterfelismerés raszteres térképeken

Tájékoztatási szempontból a kartográfiai dokumentumok elektronikus elérhetősége, ill. visszakereshetősége éppolyan fontos, mint a monográfiáké, időszaki kiadványoké, tankönyveké stb. A KSZ/5 Földrajzi nevek mint adatbázisrekordok hozzáférési pontjai c. szabályzat 2005-ös megjelenése után sok szempontot mérlegelő, mélyreható elemzések jelentek meg e folyóirat … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára

A nagy múltra visszatekintő székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár sorsa fontos fejezete a magyar könyvtártörténetnek. A könyvtár története  összefonódott a magyar kultúrtörténettel és a történelmi eseményekkel, s jól példázza azokat az erőfeszítéseket, amellyel a magyar intézmények megpróbálták túlélni a Trianon utáni impériumváltást, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Oroszországi könyvtári körkép: válság után?

„S ha minden varjú azt károgja voltál Azt felelem nyugodtan félig holtan Igazatok van udvaroncok voltam De nem ti én támadok fel újra”  (Baka István, 1948–1995) Gazdasági, társadalmi és művelődési háttér Az elmúlt kétszáz évben többször lendült ki az inga: … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtár- és információtudományi képzés Európában 2.

Az EUCLID, a könyvtár- és információtudományi képzéssel és kutatással foglalkozó független, nonprofit európai szervezet a 2002-ben, Thessalonikiben tartott konferenciáján döntött arról a projektről, amelynek keretében felmérték, milyen hatással volt a Bolognai Nyilatkozat az informatikus könyvtárosok képzésére Európa-szerte. A projekt Ź– … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Bomlasztó jótékonyság: a Google Print program és a könyvtárak jövője; A Google Library projekt Oxfordban

SANDLER, Mark: Disruptive beneficence: the Google Print program and the future of libraries és MILNE, Ronald:The Google Library Project at Oxford. (Internet Ref. Serv. Q. 10. vol. 3–4. n. 5–28. p.) tanulmányait Dévai Péter foglalta össze. A Google és a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Többszörös peremhelyzetben

ZÁGOREC-CSUKA Judit A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig ; „a muravidéki magyarság könyvkultúrájának szellemtörténeti útja” / Zágorec Csuka Judit. – Lendva : Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2007. 478 p. ISBN 978.961-6232-36-4 A szlovéniai magyar közösség a szlovén–magyar … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

“Kisokos” kistelepülések könyvtári ellátásáról

“Kisokos” kistelepülések könyvtári ellátásáról Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) : tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról / szerk. Richlich Ilona ; kiad. a Könyvtári Intézet. – Budapest : Könyvtári Intézet, [2006.] 100 p. – (A könyvtári rendszer stratégiai fejlesztése, ISSN 1588-6859; 3.). … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

A digitális írástudás gyermekkori megalapozása

KŐRÖSNÉ MIKIS Márta A digitális írástudás gyermekkori megalapozása : ajánlások a 3–10 éves gyermekek nevelőinek / Kőrösné Mikis Márta. – Budapest, Országos Közoktatási Intézet, 2006. – 108 p. (Gyakorlatközelben) ISBN 963 682 566 1 ISSN 963 682 549 1 A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Beszélgessünk!

Beszélgessünk! OTTOVAYNÉ ECSEDI Kati – MAYER Vivian Volt egyszer egy Laza klub : beszélgetőkönyv / Ottovayné Ecsedi Kati ; Mayer Vivian. –  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bp. 2006. 373, [9] p.;  (A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Közleményei ; 3. ; … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2007. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!