1992. 4. szám kategória bejegyzései

Tartalom

Abstracts – Inhaltsangaben 598-602 Szente Ferenc: A könyvtár helye a kommunikációs folyamatban 2. 603-609 Horváth Tibor: Az általános tárgyszójegyzék munkálatairól 610-617 Hunyadiné Naszádos Edit – Tolnai György: Könyvtári rendszerek PC-környezetben 619-635 Füredi Mihály: “Szubjektív” gondolatok a hazai könyvtárgépesítésről 636-644 Füredi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

The role of libraries in the process of communication. Part 2. SZENTE Ferenc The author analyses the changes occurring in the mother tongue, in the community-forming cultural activities and in the environment. The education in the mother tongue, the attunement … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

The role of libraries in the process of communication. Part 2. SZENTE Ferenc The author analyses the changes occurring in the mother tongue, in the community-forming cultural activities and in the environment. The education in the mother tongue, the attunement … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Die Rolle der Bibliotheken im Prozess der Kommunikation. Teil 2. SZENTE Ferenc Der Verfasser analysiert die Wechsel in der Muttersprache, in den die Gemeinschaft formenden kulturellen Aktivitäten, und in der Umwelt. Die Erziehung in der Muttersprache und die Abstimmung zum … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtár helye a kommunikációs folyamatban 2.

Az itt következő fejezetben az anyanyelv, a közösségformáló kulturális alapok és a környezeti feltételek változása kerül tárgyalásra mint olyan tényezőké, melyek a könyvtárosnak mint kommunikációs főszereplőnek a látószögébe kell, hogy kerüljenek.

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Az általános tárgyszójegyzék munkálatairól

Valószínű, hogy nagyobb szakmai érdeklődésre tarthat számot az általános tárgyszójegyzék ügye, amelynek munkálatai már elindultak. Alább közreadjuk azt az előterjesztést, amely a Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM) számára készült, majd három szakmai részproblémát tárgyaló fejezetet. Kérem a kollégákat, az előterjesztés … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Könyvtári rendszerek PC környezetben

A mikroszámítógép használata a könyvtári  folyamatban A számítógép könyvtári célú alkalmazása már évtizedekben mérhető. A kezdeti fejlesztések nagy számítógépekre történtek. Az elmúlt hat-nyolc év hozott olyan technikai fejlődést, amely a számítógépek alkalmazását a korábbinál sokkal szélesebb körben tette lehetővé. Az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

A TINLIB integrált könyvtári rendszer

A TINLIB A szerző némi óvatossággal közeledett a témához, a TINLIB programcsomaghoz. Már találkozott jó néhány olyan szoftverrel, amelynek ára nagyobb volt, mint nyújtott szolgáltatásai, s először látva azokat a magyar árakat, amelyek a TINLIB moduljai mellett szerepeltek, magában őszinte … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A szöveges adatbázis-kezelés és a BRS/Search

Mire való a szöveges adatbázis? Az IIF-Hírek legújabb számában olvastuk, hogy az IIF Program Iroda a központi gépén működő ISIS adatbázis-kezelő rendszerét a gyorsabb, könnyebben kezelhető BRS/SEARCH  szöveges adatbázis-kezelővel váltja fel. Ez indokolja a BRS/SEARCH részletesebb bemutatását. (A szerk.) Elnézést … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

A megyei könyvtári hálózat problématörténete

Az alábbi tanulmány egy nagyobb, még be sem fejezett munka első részének, a megyei könyvtári hálózat 1825-1952 közötti szakaszának a Könyvtári Figyelő számára erősen rövidített változata. A közigazgatási átszervezés és a könyvtári rendszerváltás napirendre tűzte a megyei könyvtárak és hálózatuk … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Közvetlenül vagy közvetítéssel?

A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés helyzete, problémái a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárában Lapunk előző számában olvashatták a könyvtárközi kölcsönzés kérdéseivel foglalkozó írásokat, Karácsonyi Rózsa, Kürti Lászlóné, Pallósiné Toldi Márta tollából. Akkor arra kértük olvasóinkat, akinek mondanivalója van a tárgyalt témákról, tegye … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

A budapesti könyvtár szakos hallgatók véleménye a könyvtárosképzésről

1992 februárjában hallgatói felmérést készítettünk az ELTE könyvtár szakos hallgatói körében. Eredetileg a vizsgálat egy szakdolgozat kiegészítő kutatása lett volna, de a terv idővel módosult. Mivel a szakdolgozat témája az volt, miképpen lehet megújítani a hazai könyvtárosképzést a vezetési irányítási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Az ECPRD és a parlamenti könyvtárak regionális együttműködése

Az európai integrációs folyamat és ebben hazánk szerepe mindennapos témája az írott sajtónak, a tömegkommunikációs médiumoknak. A felzárkózás és a részvétel az egyes szakterületek vonatkozásában is figyelmet érdemel, különösen, ha ez a szakterület a könyvtárügyé.

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!

Európai üzleti információs hálózatok

A szerző “European business information networks” (European access 1991. 6. pp.30-32.) c. tanulmányát Orbán Éva fordította. Bevezetés Az Európai Bizottság folyóiratának, az Info Business 1991 márciusi számának címlapján egy pókhálót lehetett látni a következd felirattal: “EIC együttműködés: a hálózat szálait … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

CD-ROM és Macintosh a Kenti Állami Egyetem könyvtári tanszékén

A magyar könyvtári sajtó és ezen belül a Könyvtári Figyelő olvasói az Amerikai Egyesült Államok könyvtárai közül talán a Kenti Állami Egyetem könyvtárát ismerik a legjobban, hiszen több Gombocz ösztöndíjas is beszámolt már itteni tapasztalatairól.1

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , , , , , | Szóljon hozzá most!

Privatizáció és a közkönyvtárak

KING, Pamela Privatisation and public libraries / by Pamela King; [ed.] East Midlands Branch of the Library Association. – [s.l.] : EMBLA, 1989. – 103 p. Kevés olyan dolog van ma könyvtáros berkekben, ami nagyobb izgalomban tartaná a szakma valamennyi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Információs szakemberek oktatása és képzése: összehasonlítás és nemzetközi perspektívák

The education and training of information professionals : Comparative and international perspectives / edited by G.E. Gorman. – Metuchen , London : Scarecrow, 1990. – XVII, 365 p. Ez a gyűjteményes munka lényegében Edward Reid-Smith* professzor szakmai munkásságának állit emléket, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Használók az online információkeresés folyamatában

End-user searching : The effective gateway to published information / ed. by Peter T. Bysouth ; [ed.] Aslib. – London : Aslib, 1990. – VII, 187 p. Olyan kötetet szerkesztett Peter Bysouth, amelyben a nem-profi, nem-szakember információkeresők által végzett online … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Magyarok és finnek a fikció világában

KIRSTINÄ, Leena – LŐRINCZ Judit Magyarok és finnek a fikció világában : Balázs József és Veijo Meri regényének befogadása Magyarországon és Finnországban / Leena Kirstinä, Lőrincz Judit ; [közr. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. – Bp. : … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Amerika – Közép-Kelet-Európáról

Information in Eastern and Central Europe : coming  from the cold : Papers presented at the State-of-the-Art Institute. November 12-13, 1991, Washington, D.C. Special Libraries Association, 1991. 95 p. Az Amerikai Szakkönyvtári Egyesület (Special Libraries Association) aktuális kérdésekkel foglalkozó éves … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1992. 4. szám | Címke: , , , , , | Szóljon hozzá most!