2003. 3. szám kategória bejegyzései

Rezume – angol

Bans, pulping plants and librarians. Withdrawal of books in the Metropolitan Library of Budapest between 1945 and 1950 KATSÁNYI Sándor    The article investigates the ideology-driven book withdrawal policy in Hungary from 1945 to 1950, presenting also the attitudes and … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

About the bibliographies of articles By KOLTAY, Klára In order to understand the status of bibliographies of articles and why such services have to progress towards standardization, the author outlines the purposes of the use of such bibliographies, the ways … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Gondolatok a folyóirat-repertóriumokról KOLTAY Klára A folyóirat-repertóriumok sorsáról és az egységesedés irányába ható szolgáltatás kialakításáról gondolkodva a szerző először bemutatja, hogy a használók milyen célra és hogyan használják ezeket az adatbázisokat, s egyáltalán mit várnak el egy ilyen adatbázistól. Egyetemi … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

ELŐADÁSOK a nemzeti cikkrepertÓrium megvalÓsÍthatÓsÁgÁÉrt. Gondolatok a folyóirat- repertórium(ok)ról

  Lapunk előző számában Berke Barnabásné, Sonnevend Péter, Wolf Magda, Rácz Ágnes és Murányi Péter írását olvashatták a sajtórepertórium kérdéseiről. Akkor megígértük, hogy a nagykanizsai vándorgyűlésen elhangzottak közlésével folytatjuk a közös gondolkodást. A most következő tematikai részben Koltay Klára elméleti … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Hírlap- és folyóiratcikkek a megyei könyvtárak helyismereti gyűjteményeiben Egy vizsgálat tapasztalatai

A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Időszaki Kiadványok Repertóriuma 2003. évvel történő megszüntetése után felmerült az a gondolat, hogy megoldható-e a magyarországi hírlapokban és folyóiratokban megjelenő tudásvagyon regisztrálása, feltárása a különböző területeken működő könyvtárak együttműködésével. A kérdést – a hiány jelentkezésén túl … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Cikkfeldolgozás a hazai felsőoktatási és szakkönyvtárakban. Kérdőíves felmérés elemzése

Előzmények A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója 2003. április 15-én tartott rendezvényének egyik témaköre a „Tanácskozás a nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságáról” volt. A témában négy előadás hangzott el: Sonnevend Péter: A nemzeti folyóirat-repertórium gyűjtőköri módosítása (1981). Visszatekintés a kooperációs döntések indokaira, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A hátrányos helyzet megítélése és társadalmi elfogadottságának változása

 A Publika Magyar Könyvtári Kör 2003 május 30-án konferenciát tartott a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban „Fogyatékkal élő emberek a közkönyvtárban – követelmények és lehetőségek az Információs Technológia Társadalmában” címmel. A konferencia támogatói a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, a budapesti British … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Információs szükségletek, információs hátrányok, esélyegyenlőség

  Mottó: “Az a baj, hogy az ember akkor informálódik, amikor már ott a probléma; mert a döntést sajnos mi is azelőtt hoztuk meg, mielőtt tisztában lettünk volna a lehetőségeinkkel.” (Sz. Gabriella, Solymár) Bevezető Miközben Magyarországon 1998 és 2000 között … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Számítógép-ellátottság és internethasználat Magyarországon az ezredfordulón

Ha a kutató a magyarországi informatikai piac hiteles leírására vállalkozik, előbb-utóbb szembesül a feladat nehézségeivel. Egymásnak ellentmondó adatokkal találkozik, amelyek a különböző módszertani megközelítésekből adódnak. A különböző mérési módszerek más és más eredményeket adnak, de a tendenciák ennek ellenére jól … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Kísérleti hivatkozási index összeállítása egy jogi könyvtárban

Amikor 2001-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara közzétette tíz év tudományos munkásságát regisztráló bibliográfiáját (Kari hivatkozási index. Kísérleti változat. 1998–2001) bizonyosságot tett arról, hogy az egyetem még mindig az állam- és jogtudományok egyik fellegvára. A közel ötezer tétel látványos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Már kétszázezer … Hatéves a WebKat.hu a Neumann-házba*

A WebKat.hu (www.webkat.hu) a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ, röviden Neumann-ház legrégibb szolgáltatása. Az 1998 óta épülő internetes katalógusban a magyar internetforrásokat gyűjtjük össze. Az adatbázis teljes szövegű visszakeresést kínál a feltárt dokumentumokhoz, melyek között képek, dolgozatok, tanulmányok, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 3. szám | Szóljon hozzá most!