2003. 2. szám kategória bejegyzései

Abstracts

Lectures for the sake of the national bibliography of articles NAGY Anikó The Bibliographer Section of the Association of Hungarian Librarians held a professional meeting on 15 April 2003 on the national bibliography of articles. This problem has become urgent … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

Előadások a nemzeti cikkrepertórium megvalósításáért Nagy Anikó A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója 2003 április 15-én szakmai napot tartott a nemzeti cikkrepertóriumról. A téma megvitatása azért vált szükségessé, mert az Országos Széchényi Könyvtárban a kurrens periodikumok repertorizálása 2003. január 1-jétől … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Előadások a nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságáért

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója 2003. április 15-i szakmai rendezvényének második felében1 vitasorozatot indított a könyvtáros/bibliográfus társadalom előtt álló országos feladatról: a nemzeti cikkrepertórium kérdéséről. A téma előtérbe helyezését sürgette az a tény, hogy az Országos Széchényi Könyvtárban a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A teljes nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságának lehetőségei

          Úgy gondolom, Önök elé kell tárnom azokat az előzményeket, amelyek ahhoz a döntéshez vezettek, amelyről Monok István főigazgató úr nevében tájékoztató levelet írtam a Katalist-re. Az MNB kiadványokat érintő kérdések között többek között szerepelt, hogy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A repertórium kérdései: múlt, jelen és jövő időben

  „Nekünk most nem szabad vesztenünk semmit, nehogy lassanként a viszonyok egyesülve saját hebehurgyaságunkkal kirántsák alólunk végképp a gyékényt” (Esterházy Péter: Termelési regény 63.) Ki beszél? A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Bibliográfiai Szekciója 2003. április 15-i szakmai rendezvényén napirendre tűzte a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtörténeti és könyvtártudományi szakirodalmi adatbázis kiépítése

 „A nemzeti könyvtár, mint könyvtörténeti és könyvtártudományi tudományos műhely, feladatának tudja az e tudományterületekre vonatkozó magyar szakirodalmi adatbázis megteremtését.” (Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási gyakorlata és tervei. 3.4. pont.) Előszó A vita és a szakma együttgondolkodása most a nemzeti cikkrepertórium … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Holmi filozófia, pszichológia, etika, művészet, zene

2003. április 15-én került sor az Országos Széchényi Könyvtárban a nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságáról szóló tanácskozásra. A tervek szerint a Könyvtári Figyelőben jelennek meg az akkori előadások. A három közül kettő azonban már napvilágot látott. Az egyik Berke Barnabásné előadása a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Kistelepülések könyvtári ellátása Vas megyében

  Elhangzott „A stratégiától a megvalósításig – szeminárium a könyvtárak stratégiai fejlesztéséről” című brit-magyar konferencián (2003. április 1-2.)az OSZK-ban. A szemináriumon elhangzott további előadásokból e szám Kitekintés rovatában adunk ízelítőt. (A szerk.) Napjainkban Vas megye alig több mint 260 ezer … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A stratégiától a cselekvésig. Brit-magyar konferencia a könyvtárak stratégiai fejlesztéséről

A British Council, az NKÖM és a Könyvtári Intézet rendezésében 2003. április 1–2-án került sor a 2. brit-magyar könyvtári konferenciára és konzultációra az Országos Széchényi Könyvtárban. A konferencia vezető témái a regionális koordináció és együttműködés; a könyvtárak és a tanulás; … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Közös tartalomkészítés – a digitalizálási programok nemzetközi vonatkozásai

  A szerző Creating content together – an international perspective on digitisation programmes c. tanulmánya eredetileg a Third International Yearbook of Library and Information Managers számára készült írás szerkesztett és teljes egészében átdolgozott változata. A fordítást Murányi Lajos készítette. Jelenleg … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Nemzetközi tevékenységek: a 2002–2006 közötti időszak stratégiai terve

  A szerző „International policy adviser, Resource: the Council for Museums, Archives and Libraries” c. összefoglalását Murányi Lajos fordította. Az előadás 2003. január 29-én a Resource szervezésében a British Library-ben rendezett Globális perspektívák (Global Perspectives) konferencián hangzott el. 1. Bevezetés … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtárak az Európai Közösség „Az információs társadalom technológiái” (IST) programjaiban

Annak bizonyítására, hogy a könyvtáraknak milyen fontos szerepet tulajdonítanak az Európai Unióban, elegendő talán az a tény, hogy a Közösség az 1990-es évek elejétől folyamatosan támogatja a könyvtári információ- és kommunikációtechnológiai fejlesztéseket. A harmadik keretprogramban (közkeletű rövidítéssel FP3), amely 1990-ben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Egy kis ország egyedülálló vállalkozása:a horvátországi tudományos publikáció 1997-2001 között

  Stojanovski, Jadranka: Znanstvena publicistika Hrvatske od 1997-2001 – uloga knjižnice. In: Edupoint. 2 évf. 4. szám (2002. márc. 21.) http://edupoint.carnet.hr/casopis/aktualni/index.html  c. alatt elérhető tanulmányát Dudás Anikó tömörítette. A szerző, Jadranka Stojanovski a zágrábi Ruđer Bošković kutatóintézet könyvtárának vezetője. Jelentős … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Tíz év bibliográfia: egy vajdasági szak(irodalmi)bibliográfia tanulságai

A tudományos kutatás rendkívüli tempóban fejlődött az elmúlt időszakban, írja Vajda Ferenc a Magyar Tudományban1, majd hozzáteszi, a tudományos kutatás témakörére vonatkozó információmennyiség az utóbbi tizenkét év alatt megduplázódott. Hogyan lehet tájékozódni az egyre gyorsabban és egyre nagyobb mennyiségben áramló … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A magyar könyvkiadás helyzete Szlovéniában

Egy kis földrajz, egy kis történelem Dolgozatomban a szlovéniai magyar könyvkiadás alakulását szeretném felvázolni, miközben szűkebb pátriámhoz, a Muravidékhez kapcsolódó kiadástörténetről is szólok, példákkal illusztrálva a szlovéniai magyar irodalom, a szlovéniai magyar kisebbség és a könyvkiadás sokrétegű és sokszínű kapcsolatát. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Válogatás az OSZK külföldi könyvgyarapodásából – Vajdaság

Szabó József Tallián Emil, a világutazó vadász/ Szabó József. – Újvidék : Családi Kör, 2002. – 329 p. ; ill.- 24 cm ISBN A 2002-ben, a Vajdaságban megjelent könyvek közül a legszebb kiadású könyvnek Szabó József Tallián Emilról szóló könyve … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Kamarás István: Olvasó a határon

KAMARÁS István Olvasó a határon : az Iskola a határon fogadtatásának és befogadásának vizsgálata / Kamarás István. – Bp. : Pont Kiadó ; Savaria Univ. Press , 2002. 259, [2] p. – (Az élményközpontú irodalomtanítási program könyvei, ISSN 1589-0538 ; … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Megkésett ismertetés a Brit Nemzeti Bibliográfia megújításának kérdéseiről

  Nem szokás szerkesztői előszót írni a Könyvismertetések rovat elé, hogy most mégis megtesszük, annak két oka van: az egyik az, hogy a bemutatásra szánt könyvet csak nemrégiben sikerült beszereznünk, dacára annak, hogy impresszuma szerint már hat éve megjelent (olvasóink … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 2. szám | Szóljon hozzá most!