2003. 1. szám kategória bejegyzései

Magyar sajtóbibliográfia 2001

Magyar sajtóbibliográfia 2001 : A harmadik évezred első évének magyarországi periodikumai /szerk. Nagy Anikó ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. – Bp. : Országos Széchényi Könyvtár, 2002. – 622 p. ISBN 963 200 445 Az ezredfordulót ünneplő petárda durrogtató, tűzijátékos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Abstracts

Computerisation of the National Library between 1969 and 2000 UNGVÁRY Rudolf The computerisation of the National Széchényi Library had been motivated by the revolution that took place in bibliographic control and computer technology in the 1970s, however, the direction, pace, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Rezümé

A Nemzeti Könyvtár számítógépesítésének története 1969 és 2000 között UNGVÁRY Rudolf Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gépesítésének alakulását a hetvenes években kibontakozó bibliográfiai forradalom és a számítástechnika változásai ösztönözték, de a fejlődés irányát, ütemét, támogatottságát a pártállami, társadalmi, politikai és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A Nemzeti Könyvtár számítógépesítésének története 1969-től az ezredfordulóig

Régóta várt összefoglalást olvashatunk az OSZK gépesítésének történetéről, a gépesítés szellemi kiváltó okairól, a számítástechnika hetvenes évekbeli helyzetéről, a szakmánk változásokra való fogékonyságáról, a fejlesztési döntések okairól. Részletekbe menően megismerhetjük a nemzeti könyvtárban folyó gépesítési munkák hátterét, kulisszatitkait. A gépesítést … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) projekt

A DELOS (A digitális örökség megőrzése. Kezdeményezések és technológiák) c. konferencián (2003. május 6.) elhangzott előadás átdolgozott változata. Európában és világszerte egyre fontosabb kérdés, mit tudunk kezdeni a különböző hordozókon manifesztálódó szellemi és kulturális örökséggel. A nyomtatásban vagy más sokszorosítási … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A szabványosítással kapcsolatos előzetes munkálatok a NAVA projektben

2001 decemberében készült el a NAVA projekt előkészítésének keretében az „Audiovizuális dokumentumok regisztrálása, nyilvántartása terén alkalmazott szabványok és szabályzatok áttekintő elemzése” c. összefoglaló dolgozat, amelynek bevezető részéből fontosnak tartjuk a következők kiemelését: „A digitális technikában bekövetkezett új fejlemények jelentős és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az információ értékelése mint ökológiai jellegű folyamat. 2. rész*

Az autoritás fogalma és szerepe az információkeresésben Tanulmányom első részében a bibliográfiai tétel szerepével foglalkoztam az információ értékelése szempontjából. Most egy ugyancsak nehezen definiálható fogalom elemzésével, az autoritás szerepével folytatjuk gondolatmenetünket. Az autoritás vizsgálatánál abból kell kiindulnunk, hogy olyan általános … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Közkönyvtár, információs jártasság és a helyi közélet. (Esettanulmány norvég-magyar összehasonlításban)

Előzmények és stratégia 2000-2001-ben több személyes megbeszélés és intenzív levélváltás után – a magyarországi Olvasás Évében – Ragnar Audunson régi kedves barátunk, oslói könyvtáros, egyetemi tanár kollégánk és Nagy Attila (Bp. OSZK) kialakították az alábbiakban vázolt vizsgálati tervet*, melyhez a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Új ISO-szabvány a nyelvek nevének azonosítására

A világ nyelveinek azonosítására egyedi, nemzetközi kódot megállapító nemzetközi szabványtól azt várják, hogy könyvtárak, tájékoztató központok, indexelő és kivonatokat készítő szolgálatok, levéltárak és kiadók számára legyen hasznos. Az új ISO 639-1:2002 A nyelvek nevének kódjai. 1. rész: Kétjegyű betűkódok szabvány … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az ókortól a digitális korig. A Vatikáni Könyvtár és adatbázisa

Európa ma is működő legrégibb nyilvános könyvtára a kéziratok és ősnyomtatványok legnagyobb lelőhelye. A földkerekség legkisebb államának bibliotékája egyben nemzeti könyvtári funkciókat is betölt. Részt vesz a könyvtárosszervezetek munkájában, a kulturális örökséget közkinccsé tevő nemzetközi digitalizálási projektekben. Adatbázisa a szokványos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Az informetria és a bibliográfiai adatok használata a stratégiai tervezésben

  Irene Wormell: Informetrics and the use of bibliographic data in a strategic combination c. előadásának szövegét (elhangzott 2002. szeptember 26-án a Benedikt Schoolban megtartott konferencián) Mohor Jenő fordította. Bevezetés Az a képességünk, hogy nagy adatmennyiségek tartalmát és a köztük … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtárosok kézikönyvének újabb kötetéről: a könyvtártudomány határterületei

Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. – Bp.: Osiris 4. Határterületek. – 2002. – 429 p. (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321) ISBN 963 389 964 3 A kézikönyvsorozat zárófejezetéhez közeledve egyre differenciáltabbá válik a kép mind az egész vállalkozásról, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Debrecen helytörténeti irodalma – Válogatott bibliográfia

Debrecen története / főszerk. Ránki György ; [... szerk. biz. ... Ács István et al.] ; [kiad. Debrecen Megyei Városi Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya]. – Debrecen : Megyei Városi Tanács, 1981–2002. – 7 db. ; 25 cm ISBN 963 … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!

Jubileumi kiadvány két megyei könyvtárból

A József Attila Megyei Könyvtár ötven éve 1952-2002 / Takács Anna. – Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár, 2002. – 212 p. ISBN 963 7631 71 2 „Ez jó mulatság, férfimunka volt” – a megyei könyvtárak ilyen tartalmú gondolatok jegyében … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 2003. 1. szám | Szóljon hozzá most!