Tartalom

Abstracts – Inhaltsangaben 598-602
Szente Ferenc: A könyvtár helye a kommunikációs folyamatban 2. 603-609
Horváth Tibor: Az általános tárgyszójegyzék munkálatairól 610-617
Hunyadiné Naszádos Edit – Tolnai György: Könyvtári rendszerek PC-környezetben 619-635
Füredi Mihály: “Szubjektív” gondolatok a hazai könyvtárgépesítésről 636-644
Füredi Mihály: A TINLIB integrált könyvtári rendszer 646-653
Herényi István: A szöveges adatbázis-kezelés és a BRS/Search 654-659
Tóth Gyula: A megyei könyvtári hálózat problématörténete 660-674
Pálné Péter Judit: Közvetlenül vagy közvetítéssel? A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés helyzete, problémái a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárában 674-675
Mikulás Gábor: A budapesti könyvtár szakos hallgatók véleménye a könyvtárosképzésről 676-678

KITEKINTÉS
Pálvölgyi Mihály: A műholdas kommunikációs és információs szolgáltatásokról 679-692
Haraszti Pálné: Az ECPRD és a parlamenti könyvtárak regionális együttműködése 693-695
Thomson, Ian – Orbán Éva: Európai üzleti információs hálózatok 696-700
Koltay Tibor: CD-ROM és Macintosh. Amit a Kenti Egyetemről még tudni érdemes 701-703

KÖNYVSZEMLE
Nagy Ferenc: Privatizáció és a közkönyvtárak : King, Pamela: Privatisation and public libraries 707-710
Téglási Ágnes: Információs szakemberek oktatása és képzése : összehasonlítás és nemzetközi perspektívák : the education and training of information professionals. Ed. G. E. Gorman 710-712
Koltay Tibor: Használók az online információkeresés folyamatában : End-user searching. The effective gateway to published information 712-714
H. Laborc Júlia: Magyarok és finnek a fikció világában : Kirstina, Leena – Lőrincz Judit: Magyarok és finnek a fikció világában 714-717
Hegyközi Ilona: Amerika – Közép-Kelet-Európáról : Information in Eastern and Central Europe 717-719

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 721-775

Kategória: 1992. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!