Hálóba fogott hajók

Hálózati révkalauz : magyarországi hajózási információs források az interneten / Kiszl Péter. – Eger, EKF Líceum Kiadó, 2010. – 255. pISBN 987-963-9894-58-7

Online hajózási információk

Hajóval járjuk be azokat a tereket, amelyeket fizikai felépítésünk miatt egyébként nem tudunk. Hajózunk a vízen, léghajóval, űrhajóval járjuk be az eget; a keresztény templomok misztikus terei is hajókra tagolódnak. Egy hajó alakú könyvet kézben tartva arra gondolunk, az üzenet formájának jelentősége van. A tudományos szándék mikéntje a tartalom szempontjából is meghatározó lehet. Ahogy elmondjuk a dolgokat, azzal alakzatokba rendezzük őket.

A sólyán

hegesztik össze a hajó acélszerkezeti elemeit. A műhelynek és a vízpartnak ez az a köztes része, amely lehetővé teszi a vízre bocsátást. A Kiszl-hajó sólyáján kitűnő szakemberek segítették a vízre siklást. A közlekedéstudomány és az információtudomány két jeles szakembere, dr. Pál Ernő tudományos főmunkatárs (Közlekedéstudományi Intézet) és dr. Sebestyén György professzor intézetigazgató, egyetemi tanár (ELTE BTK) lektori munkája minőségi garancia. Az EKF Líceum Kiadó vezetőjének, dr. Kis-Tóth Lajos általános rektorhelyettesnek köszönhető a muníció ehhez az igényes kivitelű könyvhöz. Az 1996 óta működő kiadó számos értékes tudományos közleményt, egyetemi jegyzetet, különleges kiadványt jelentetett meg, melyek közül van már Fitz József díjas is. A Hálózati révkalauz újabb büszkesége lehet a flottának. Az olvasószerkesztő Berke Barnabásné szintén remek munkát végzett: mindenütt a hegesztés sima varrataival találkozunk. A hajófestés (fotók, tipográfia) gyönyörködtető és elegáns. Kosztolicz Péter (Magyar Hajózási Egyesület) jó minőségű fotóira mindannyiszor azért is rácsodálkozhatunk, hogy ennyifajta hajó jár Magyarországon? A Vinczegrafika tipográfiai munkája erős kommunikációs hatást fejt ki. A következetesen végigvitt webdesign elemek – a laptükör elkülönülő blokkjai, a menügombokba írt fejezetcímek, a címek – mellett megjelenő kurzor nyíl és a kék színátmeneteinek hangulati hatása valóban a hálózati révkalauz illúzióját nyújtják. Stílusosak az oldalszámokhoz tartozó kompasz-ikonok is. A sólyán szorgoskodó szakmai tanácsadók és segítők közül meg kell említeni, kihez köthető a vízre bocsátás elmaradhatatlan rítusa, az ünnepélyes névadás. A Hálózati révkalauz cím dr. Fodor János egyetemi adjunktus (ELTE BTK) leleménye.

A rakomány

a szállítás lényege. Minél unikálisabb, annál értékesebb. (Képzeljük csak el az első kávészállítmány felett érzett büszkeséget!) A Kiszl-hajó rakománya – hasonlóan a szerző első, Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak című könyvéhez* – unikális és gazdag. Magyarországon még nem készült hasonló tematikájú munka. A bevezető szellemes kifejezésével élve, ez az első magyar „webszextáns”, hozzátesszük, az újszerű vállalkozások esetén szinte törvényszerű hiányosságok, bizonytalanságok nélkül. A hasonló törekvések számára is mintaértékű megközelítést nyújthat a kalauz. Nemcsak a tematikai megközelítésben, a hajózás minden aspektusának (irányítási, rendészeti, környezetvédelmi, közlekedési, szállítási, gazdasági, nemzetközi kapcsolatok, sport) hiánytalan feltárásában jeleskedik a mű, hanem a bemutatott dokumentumok, tájékozódási-tájékoztatási eszközök sokféleségében is. A megismertetett és elemzett források között egyaránt megtalálhatók kurrens folyóiratok, archív dokumentumok, közlönyök, szabályzatok, statisztikák, online katalógusok, adattárak, projektek, képgalériák, szöveges és képi információhordozók.
A Kikötők a hálón a könyv törzsfejezete. 200 oldalon át kapunk eligazítást az interneten keresztül elérhető, hajózással kapcsolatos információforrásokról és intézményekről. A 10 alfejezet és az ezeken belüli 58 cím gondos alapossággal és széles körültekintéssel kalauzol a hajózási szervezetek (államközi, minisztériumi, társadalmi), közintézmények (benne szakkönyvtárak, levéltárak, múzeumok, kiállítóhelyek), adatbázisok, fórumok, sajtótermékek, hirdetőportá­lok, kikötők, webkamerák, képzési lehetőségek, statisztikai adatok, antikváriumok, árverezőházak között. A puszta kalauzoláson túlmutató szerzői eszközök közé tartozik a szakzsargon megismertetése, szakértői anyagok idézése és ütköztetése, a történeti háttér megrajzolása, az összefüggések közérthető magyarázata. A kalauz egyik kiemelkedő erénye az erős metodikai megalapozottság. A szerző az egyetemi oktató felkészültségével és gondosságával adja át többek között az online katalógusok használati tudnivalóit, tanít az információk megtalálására, értékel és javaslatot tesz a hatékony tárgyszavas keresésekhez. Ez a módszertani stabilitás lesz az ellenszere annak a természetes sajátosságnak, mint ami az online források illékonysága és variabilitása. Ezáltal lesz a kalauz akkor is fontos, adaptálható segédeszköz, ha megváltozik egy szervezet neve vagy egy honlap elérhetősége. Az eszközök közé tartozik továbbá az áradó információ megosztása. Megtudhatjuk, hogy a tekintélyes nemzetközi szervezet, a Duna Bizottság székhelye Budapesten van. Megismerhetjük a MAHART szerteágazó családfáját, s azt, hogy a Közlekedésbiztonsági Szervezet honlapjának időrendi listájából visszakereshetők a súlyosabb vízi események. A szerző felhívja a figyelmet a Magyar Digitális Képkönyvtár (OSZK) hajózási vonatkozású ritkaságaira, továbbá a Magyar Nemzeti Filmarchívum Filmhíradók Online portáljára, ahol az 1914–1943 közötti időszak felvételei közül többek között megnézhetjük az 1932-es jégzajlást a Dunán. E könyv segítségével szerezhetünk tudomást a Magyar Tengerészek Egyesülete retrospektív adatbázisáról és a RIS (River Information System) Tudástáráról (benne például a hajótípusokról, vitorlásismeretekről, kötélfajtákról). Beavat minket a hajóregiszterek, személyhajó katalógusok szolgáltatásaiba. Mindezzel nemcsak a könyvtári tájékoztatás nélkülözhetetlen alapműveként, hanem olvasmányos ismeretközlő műként is tekinthetünk a Hálózati révkalauzra. Tudományos kutatók, gyakorlati szakemberek, hivatásos vagy hobbi szinten „vízi emberek”, gyűjtők számára egyaránt hasznos forrás. Vállalt küldetésének abban is sikerrel megfelelt, hogy a kívülállók számára bepillantást engedjen a hajózók világába. Dr. Kiszl Péter új könyve a dialektika és a retorika harmonikus alakzata. Minden helyénvaló és kellően meggyőző benne.

A bóják és a kódlobogók

a tájékozódást segítik. Alakjukkal és színükkel egyértelmű jelzéseket adnak. A már méltatott tipográfiai jelek mellett a könyvészeti apparátus is kiválóan helytáll. A páros címoldal és a verzó tartalmazza az előírt azonosítókat, s kolofon valóban záradék. Lám, a bibliográfiai adatok tekintetében támasztott szabványi előírások és az invenciózus tipográfia milyen jól megfér egymással! A mű világos szerkezetű, tartalomjegyzéke részletezően informatív. Az ábrák, táblázatok, hajófotók jegyzéke fontos adalék. Figyelemreméltóak és valószínűleg az olvasók kedvenc lapjai lesznek a grafikus adatbázisokat bemutató ábrák, a térképek és a muzeális dokumentumok képei. A szekszárdi Páskum Nyomda kitűnő munkát végzett.
Mint már említettük, a kalauz műfaját meghaladó közlésmódú műről van szó. Az egy-egy bekezdésben megbúvó olyan érdekességek miatt, mint például a Kútmúzeum vagy a Nemzetközi Duna Nap, érdemes lenne fontolóra venni egy újabb megjelenés esetén tárgymutató szerkesztését.
A záró apparátus három önmagában is tájékoztató értékű anyagból áll. Az első táblázatos formában felsorol 58, honlappal rendelkező hajózási céget (a tevékenységi körrel és elérhetőséggel), a második összefoglalja a komp- és révátkelőhelyeket (ki gondolná, hogy 64 van belőlük?), a harmadik: kör- és oszlopdiagramokkal – eddig publikálatlan – hajózási statisztikákat közöl (a Magyarországon lajstromozott vízi járművek életkora és számuk alakulása 1989–2008. között, stb.). Itt említjük meg, hogy mindhárom esetben inkább a függelék kifejezést használnánk a melléklet helyett, hiszen fizikailag nem különül el a könyvtől.

A hajóhídon

olyan kapitány áll dr. Kiszl Péter személyében, aki hiteles személy ezen a poszton. A könyvtár- és információtudomány habilitált szakembere paksi hajós dinasztiába született. A hajózási társaságban ő is tevékenykedik, így nem írhatta volna nála alkalmasabb személy e művet. Tudományszervezői erényeket is felmutatva, a legjobb erőket megnyerve, csapatmunkában dolgozott. Jártasságot ebben oktatói munkája és rangos szakmai megbízatásai révén szerzett. Nem véletlen tehát, hogy a kötet szerencsés ötvözete a különböző szférákból (felsőoktatás, hajózás, könyvtár- és információtudomány) érkezők hozzáadott tudásának. Kiszl Péter hajója jó sodorvonalban van.
A precíz, mindenre figyelő, átfogó képet adó könyv a Széchenyi emlékévnek is tisztelegve jelent meg.

A bejegyzés kategóriája: 2011. 1. szám
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!