Tartalom

Abstracts   5
Rezümék

TANULMÁNYOK

SIPOS Magda: Kis magyar diktatúratörténet – indexekben és könyvtári selejtezésekben elbeszélve   11
DÖMSÖDY Andrea: Az információs műveltségről alkotott nézetek   40
BOGNÁR Noémi Erika – KOZMA Zsófia – TORMÁSI Gabriella – TÓTH Máté: A könyvtári blogok mint virtuális közösségi terek   59
NAGY Attila: Lehetünk-e ismét emelkedő nemzet? PISA 2009: eredmények, összefüggések   75

ELŐDEINK

SZABÓ Sándor: Ki is volt Szabó Károly?   81
POGÁNYNÉ RÓZSA Gabriella: Németh János magyarországi nyomdászattörténete, a Memoria typographiarum  (1818)   90

KITEKINTÉS

HAJNAL WARD Judit [et. al.]: Gyakorlati bibliometria: a tudományos tevékenység értékelése könyvtári eszközökkel   107
FEIMER Ágnes: Fiatalok egyenlő eséllyel: mit tehet a könyvtár? Projektek és példák néhány európai országból   133
ELEK Judit: Terrorizmus a könyvtárban, terroristák a könyvtárban, avagy a PATRIOT Act (kettős) hatása az Amerikai Egyesült Államokban  145
SCHWAMM, Hartmud – STEPHANS, Derek – CLEEVE, Marigold: A nemzeti könyvtárak marketing-irányultsága (Ism.: Viszocsekné Péteri Éva)   155

KÖNYVSZEMLE

A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1921–1944. (Szerk. Ferenczyné W. Lidia) (Ism.: Pogány György)   163
Hálóba fogott hajók. Online hajózási információk. (KISZL Péter: Hálózati révkalauz : magyarországi hajózási információforrások az interneten ) (Ism.: Vörös Klára)   170
A reáltudományok magyarországi könyvészete. (GAZDA István: Bevezetés a reáltudományok magyarországi könyvészetébe) (Ism.: Szabó Sándor)   173

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
REFERÁTUMOK

Kategória: 2011. 1. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!