1994. 2. szám kategória bejegyzései

Abstracts

Legal regulation of deposit copies SONNEVEND Péter Reliable legal deposit copy handling is the basis of library provision and national bibliographic services. An independent act, and a departmental order dealing with the execution of the act is required. This draft … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A tudományos célú köteles példányok szolgáltatását szabályozó törvény koncepciója

A magyar könyvtári ellátás és egyben a nemzeti bibliográfia nélkülözhetetlen alapja a megbízható köteles példány szolgáltatás. Ez már az állami “egyik zsebből, másik zsebbe” helyzetben sem volt hiánytalan, ám a széles körű magánvállalkozás éveiben kellő törvényi alap nélkül egyenesen elképzelhetetlen. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Szubjektív számvetés a közművelődésikönyvtárak rendszerváltás utáni helyzetéről

A következő tanulmányt még 1993 őszén kapta szerkesztőségünk, de egyéb kötelezettségeink miatt nem tudtuk korábban közreadni (ez a magyarázata az első mondatban szereplő “3 év”-nek). A számvetés megállapításai változatlanul érvényesek. (A szerk.)  Eltelt három év a rendszerváltás óta, s úgy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1993. évi munkája

Az elmúlt esztendő több változást hozott a KMK életében. Szente Ferenc főigazgatóhelyettes, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ igazgatója, 1993. augusztus 1-jétől megkezdte felmondási idejének letöltését, majd 1994. április 1- én nyugállományba vonult. A következőkben a KMK osztályainak beszámoló jelentéseihez igazodva … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Hálózati információforrások és hatásuk a könyvtárakra

A szerző ebben a tanulmányában – melyet eredetileg 1993 tavaszán az ELTE informatika kiegészítő szak lezárásaként készített – azt az ismeretminimumot kísérelte meg összefoglalni, amellyel nagyjából minden könyvtárosnak rendelkeznie kell a hálózati információkról. Az 1993 óta bekövetkezett legfontosabb változásokat megpróbáltuk … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Széljegyzetek az európai információs kultúra magyarországi megjelenéséhez

A Könyvtári Figyelő 1991 /1. számában Szalay Sándor elemezte az Európai Közösség hivatalos kiadványainak magyarországi beérkezését és fog adtatását, majd ezeket írta : “A kézirat leadása óta az AGROINFORM körlevélben közölte, hogy kapcsolatba lépett az Európai Közösség Kiadóhivatalával és annak … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Egy tantárgyközi feladat: az olvasás

 Töprengés és tudósítás a HUNRA 5. konferenciája után   Mi változott?  ”A pedagógusok olvasáskultúrájával kapcsolatban azt szokás mondogatni, mennyire kívánatos a rendszeres önművelés-olvasás fokozása annak érdekében, hogy fejlődjék a pedagógiai tevékenység színvonala. Talán időszerű lenne a kérdést megfordítva is vizsgálni: … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Szex a könyvtárban szexkönyvtár. Válasz Kövendi Dénesnek

Őszintén köszönöm dr. Kövendi Dénes reagálását “Szex a könyvtárban” c. cikkemre (KF, Ú.f. 1993/4.). Írása címével – “Parttalan szex a könyvtárban” – megpróbálja érzékeltetni, hogy nem körvonalaztam kellőképpen a dolgokat. A parttalanság – érzésem szerint – K.D. írására is vonatkozik, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtári szolgáltatás egy nem megfelelően ellátott réteg számára: a siket és hallássérült könyvtárhasználók

“Könyvtárosokként az a feladatunk, hogy a könyvtárainkban lévő forrásokat a rokkant emberek számára éppúgy hozzáférhetővé tegyük, mint az egészségesek számára.” A Library Trends c. amerikai folyóirat 1992. évi nyári tematikus számát a siketek és hallássérültek könyvtárhasználatával kapcsolatos kérdéseknek szentelte. A … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Franciaországi könyvtárak és médiatárak. Egy tanulmányút tapasztalatai

 A Pannónia TEMPUS távoktatási ún. JEP projekt keretében 1993 júniusában egy hónapot töltöttünk Franciaországban a nyitott- és távtanulás módszereinek tanulmányozásával1 a CESI (Centre d’Etudes Supérieures lndustrielles, mérnöktovábbképző intézmény) szervezésében. Ez idő alatt, a szorosabban vett programon túl, módunk volt arra, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Mezőgazdasági információs rendszer Hollandiában

A szerző 1993 őszén az MKE Mezőgazdasági Könyvtárosok Szekciója tagjaival együtt hollandiai tanulmányúton járt. Beszámolója felkeltheti azoknak a szakembereknek a figyelmét is, akik közvetlenül nem foglalkoznak mezőgazdasági információval. Remélem, nem tűnik túlzó elfogultságnak, ha azt mondom, hogy jelenleg hazánkban – … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az automatizált könyvtári rendszerek piacának áttekintése

Folytatjuk az előző számunkban elkezdett magyar-holland könyvtári szimpózium (Budapest, 1993. jan. 12-13.) holland előadásainak közlését. A szerző The marketplace for automated library systems. A survey (The role of libraries today, tomorrow and beyond. Trends in Hungary and the Netherlands. Ed. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Közhasznú információszolgáltatás kihívás a közművelődési könyvtárak számára

A szerző Community information service, a challenge to public libraries (The role of libraries today, tomorrow and beyond. Trends in Hungary and Netherlands. Ed. Dorathe Blom, Freek de Jong, Hendri Tolboom. Amsterdam, Hogesschool van Amsterdam, 1993. pp. 73-79.) előadását Orbán … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az amerikai és német tárgyszórendszerekről

 Bevezetés Több mint két esztendeje annak, hogy Horváth Tibor, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke egy általános tárgyszórendszer kidolgozását javasolta. Az előterjesztést e folyóirat hasábjain is olvashatták. Ebben az induló szakaszban is nyilvánvaló, hogy az általános tárgyszójegyzék sem lehet meg egységes … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 2. szám | Szóljon hozzá most!