1994. 3. szám kategória bejegyzései

Abstracts

Professional policy to be followed in case of being nominated to director general of the National Széchényi Library POPRÁDY Géza Géza Poprády was appointed director general of the national (Library in May 1994. The article is the programme of the … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói állásának elnyerése esetén megvalósítandó szakmai koncepció

Juhász Gyula történész professzor 1993-ban bekövetkezett halálával megüresedett az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói széke. A posztra kiírt pályázatra két könyvtáros szakember, Horváth Tibor, a Pedagógiai Könyvtár főigazgatója, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke és Poprády Géza megbízott OSZK főigazgató mellett, Taxner-Tóth … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Megkezdte munkáját a Periodika Kör

A könyvtári állomány legérzékenyebb része a folyóiratállomány, tágabb értelemben az időszaki kiadványok csoportja. A használók amúgy is megkülönböztetett figyelmet fordítanak a könyvtárak folyóiratszolgáltatásaira, mert ezek a dokumentumok hordozzák a legfrissebb információkat. Ugyanakkor a folyóiratok kezelésének, feldolgozásának sajátosságai, a beszerzésükkel kapcsolatos … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az automatizált kurrens sajtóbibliográfia és szolgáltatása

Elhangzott a Periodika Kör “Az időszaki kiadványok aktuális kérdései” c. rendezvényén 1994. április 26-án Rövid történeti visszatekintés A magyar sajtó első korszakának első nemzeti bibliográfiai szintű feltárása id. Szinnyei József nevéhez fűződik, aki a Vasárnapi újság 1862. évi számaiban adta … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Bemutatjuk az Oracle Libraries integrált könyvtári rendszert

A hazánkban megjelent integrált könyvtári rendszerek prospektusait kézbevéve meg kell állapítanom, hogy azok tartalmi leírásai kísértetiesen hasonlítanak egymásra. Ha letakarjuk a termék nevét a szövegben, szinte ugyanazokat a “bűvszavakat” fedezhetjük fel valamennyiben, talán csak az ismertetők stílusában van különbség. Valóban … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvpiac változásai Magyarországon (1985-1994)

Az OTKA támogatásával készülő Könyv, olvasás, kulturális identitás c. kutatás részét képezi a könyvpiac változásait nyomon követő tanulmány. Az 1994. május 11-15. között Prágában a Nemzetközi Könyvvásár alkalmával, a Nemzetközi Bibliológiai Társaság kutatóinak konferenciáján elhangzott előadás változata. Kelet- és Közép-Európában … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Közigazgatási könyvtár az egri Megyeházán

Előzmények A jogi információszolgáltatás megoldása sok fejtörést okozott a Heves Megyei Tanácsnak és a Megyei Könyvtárnak egyaránt. A megoldást egy, a Megyei Könyvtár szakrészlegeként működő, de helyileg a Megyei Tanács épületében felállított közigazgatási szakrészleg (szakkönyvtár) megszervezése jelentette. A szervezést megkönnyítette, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A Veszprém megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Közigazgatási Szakkönyvtára

A kezdetek A szakkönyvtár létrehozásának ötlete valamikor 1983-ban fogalmazódott meg a Veszprém megyei tanács vezetőiben. Az ötlet megvalósulását három körülmény is támogatta. Az egyik, hogy a tanács épületének átalakítása során megüresedett a portás lakása, így adódott egy olyan helyiség, amely … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Magyar könyvek és könyvtárosok Romániában

1989 végének, 1990 elejének csodálatos hetei után türelemmel vártak valami jobbra a magyar könyvtárosok, biztosak lévén abban, hogy a könyvtárosok még a feltámadáskor sem az elsők között szólíttatnak. De sor végén is lehet boldognak lenni, ha létezni és dolgozni hagyják … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

A francia könyvtárak alapokmánya

Lapunk tavalyi utolsó számában olvashatták Skaliczki Judit összeállítását néhány európai ország könyvtári törvénykezési gyakorlatáról. Most a francia könyvtárak számára készült, nem jogszabályi érvényű ajánlásokat ismerhetik meg. A Charte des bibliotheques (Ed. Conseil Supérieur des Bibliotheques. 1992. 14 p.) c. kiadványt … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az információ mérése

A szerző Measurement of ínformation c. előadása a COLIS (Conceptíons of Library and Information Science) konferencián hangzott el 1991-ben Tamperében. A tömörítést Fülöp Géza készítette. Bevezetés A cikk az információmértékek problematikáját tárgyalja a fogalom következő meghatározása alapján: az információ az … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!

Az értelmiség árulása, avagy mi a valódi szándéka a könyvtárak és könyvek ellenségeinek?

Michael Gorman: The treason of the learned. The real agenda of those who would destroy líbraries and books. c. (Library Journal, 1994. Febr. 15.) tanulmányát Novák István fordította.   A könyvtárak, különösen az egyetemi könyvtárak még soha nem voltak olyan … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 3. szám | Szóljon hozzá most!