1994. 4. szám kategória bejegyzései

Abstracts

The computer network of the National Széchényi Library JESZENSZKY Edit The development of the computer network of the National Széchényi Library has been determined by the supply and conditions of the 80s. The library installed the DOBIS/LIBIS integrated library system … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Széchényi Könyvtár számítógépes hálózata

A következő két tanulmány (Jeszenszky Edit és Berke Barnabásné írása) az Országos Széchényi Könyvtárban, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Szekciójának rendezésében, 1994. október 16-án elhangzott előadások átdolgozott szövegét tartalmazza. Az OSZK számítógépes hálózatáról szeretnék beszélni, a hardverről és a szoftverről, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Széchényi Könyvtár adatbázisai

Az OSZK számítógépes adatbázisainak 1994-es állapotát szeretném ismertetni és csak ritkán teszek történelmi visszapillantást, bár azt némi nosztalgiával, tekintettel hosszú számítógépes adatbázis-építési tapasztalatainkra. Sok küzdelem és kudarc árán jutottunk el a mai helyzetig, és persze sikerekkel is, ami boldogsággal töltött … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Könyvtár és/vagy elektronikus könyvtár?

A címben feltett kérdés nem igazi kérdés, ma már nincs mit eldönteni, a választ mindannyian tudjuk: a hagyományos könyvtárak elektronikus könyvtárakká is váltak. Sőt, létrejöttek a virtuális elektronikus könyvtárak is, amelyek mögött azonban ott van a hagyományos könyvtárak évszázadok tapasztalatára … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtárpolitika aktuális kérdései Magyarországon

Elhangzott 1993. október 6-án Győrött, az Alpok-Adria szemináriumon. Terjedelmi korlátok miatt az alábbiakban csak a legfontosabb kérdésekre térek ki, s el kell tekintenem a részletes elemzéstől és bizonyítástól is. Ezért a kifejtés inkább tézisszerű lesz; csatolom viszont a vonatkozó szakirodalom … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Folytonosság és változás az akadémiai információ ellátásban

Az akadémiai intézeti könyvtárak 1994. évi hálózati értekezletéről1 Bevezetés Az akadémiai könyvtári hálózatról, amely az alapkutatási és részben az alkalmazott kutatási információellátásban az ország egyik legfontosabb szakirodalmi gyűjteményi és tájékoztató bázisa – hat éve jelent meg utoljára ismertetés e folyóirat … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A hálózati együttműködés kérdései Baranyában

A Könyvtári Figyelő ez évi 2. számában Skaliczki Judit tekintette át a közművelődési könyvtárak rendszerváltozás utáni helyzetét.1 Talán nem lesz haszontalan, ha ezúttal egy közepes nagyságú, kisközséges megye könyvtári viszonyait vesszük szemügyre, közelebbről azt, mi történt Baranya megye közművelődési könyvtáraival … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

OCLC – nemzetközi bibliográfiai forrásmegosztó hálózat könyvtárak számára

Az előadás az Országos Műszaki Könyvtárban, 1994. április 25-én tartott, az OCLC és az Info Technology Supply Ltd. közös támogatásával rendezett szemináriumon hangzott el. Az “OCLC — An international bibliographic resource sharing network for libraries” címen az OCLC Europe igazgatója … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Retrospektív konverziós programok tervezése és irányítása

A szerző “Planning and managing a retrospective conversion project” c. tanulmányát, mely 1994 áprilisában hangzott el az OCLC és az ITS (Info Technology Supply Ltd.) közös támogatásával rendezett szemináriumon, Orbán Éva fordította. Mi is a retrospektív konverzió? A retrospektív konverzió … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

A könyvtári munka értékelésének új módszere: a SWOT-analízis

Szemle Napjainkban könnyen lehet előkelő, idegen hangzású kifejezéssel feltűnést kelteni. Nagy ugyanakkor annak a veszélye, hogy ha mélyebben megismerjük a kifejezés tartalmát, akkor az egész elveszti hitelét. A könyvtári munka esetében ilyennek tűnhet a SWOT-analízis fogalma. A SWOT az angol … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Társadalmi (önkéntes) munkások a könyvtárakban

Szemle Önkéntes munkát, vagy nálunk megszokottabb nevén, társadalmi munkát, általában azok vállalnak, akiknek nincs állandó munkájuk, és – különféle indíttatásoktól vezérelve -dolgozni szeretnének, olyannyira, hogy ezt ingyen is hajlandók elvégezni. Másoknak ugyan van munkájuk, de valamilyen ügyet támogatásra érdemesnek tartanak, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1994. 4. szám | Szóljon hozzá most!