Tartalom – 2011. 3. szám

Abstracts   475
Rezümék

TANULMÁNYOK

TÓTH Gyula: Sallai István a falusi könyvtárügyről   481
KOVÁCS Csilla: „Ősidők végtelensége”  A könyvtár szimbolikája   503
FEHÉR Miklós: A kisebbségi kulturális jogok érvényesüléséről a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országos biztosa
jelentése alapján   513

MŰHELY

PERJÁMOSI Sándor: Mit tekinthetünk időszaki kiadványnak? Dokumentumtipológia régen és ma 533
TURAI Hilda: A periodikák címproblémái: az adatbázis-építés során felmerülő kérdések 540

NEKROLÓG

Horváth Tibor (1935–2011) (Biczák Péter)   549
Emlékeim a Tanár Úrról (Drobihona Angéla)  551
Meghalt az utolsó nagy autodidakta könyvtáros:  Kövendi Dénes (1923–2011) (Vajda Kornél) 553

MÚLTUNKBÓL

SONNEVEND Péter: Művelődés, olvasás és könyvtár a Magyar Szemle (1927–1944) című folyóiratban (1. rész) 557

KITEKINTÉS

KORNHOFFER Mónika: Száz nap az élet. A világhálón található információk gyűjtésének és megőrzésének áttekintése.  579
SÜTŐ Péter: Információs központok és analfabétizmus Egy könyvtáros barangolása a Janus-arcú Indiában 599
JALAL, Samir Kumar – BISWAS, Subal Chandra – MUKHOPADHYAY, Parthosarathi: Néhány indiai egyetem web impakt fatorainak és kapcsolatainak elemzése.  (Töm.: Dévai Péter) 610
DURANCEAU, Ellen Finnie: A Wealth of Networks c. könyv és az intézményi archívumok a MIT a Dspace és a tudományos közösség jövője. (Töm.: Viszocsekné Péteri Éva)   613
PANELLA, Nancy: Az IFLA speciális igényű könyvtári szolgáltatások szekciója: történeti áttekintés. (Töm.: Viszocsekné Péteri Éva)

KÖNYVSZEMLE

Egyesület a könyvtárosokért – könyvtárosok az egyesületért A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története
1935–2009 (Szerk. Bényei Miklós) (Ism.: Kégli Ferenc)   619
A könyvek, a könyvtár és a kultúra ölelésében A kultúra anatómiája, a kultúra anatómusa. Tanulmánykötet a 65 éves Agárdi Péter tiszteletére. (Szerk. Sipos Anna Magdolna, Zalay Szabolcs et. al.) (Ism.: Sipos Anna Magdolna) 624

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
(REFERÁTUMOK)

Kategória: 2011. 3. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!