Az Országos Széchényi Könyvtár olvasószolgálati és tájékoztató főosztályán hozzáférhető számítógépes adatbázisok

A szerzők köszönetet mondanak Berke Barnabásné és Ottovay László főosztályvezetőknek értékes tanácsaikért és észrevételeikért.

I. Az OSZK-ban épülő adatbázisok

ONLINE OLVASÓI KATALÓGUS

A NEKTÁR (Nemzeti Könyvtár Átfogó Információs Rendszere) DOBIS/LIBIS rendszerű számítógépes adatbázisa az OSZK törzsgyűjteményébe 1991 novemberétől kötelespéldányként beérkezett könyvek bibliográfiai és példányadatait tartalmazza.
Keresési lehetőségek: név, cím, kiadó, ETO-jelzet, ISBN, ISSN, raktári jelzet, példányazonosító. Az adatbázisban lehetőség van összetett keresésre is.
Készül az adatbázis kibővítése a Magyar Nemzeti Bibliográfia 1976-tól megjelent köteteiben regisztrált könyvek adataiból.
Az adatbázis elérhető az X.25 hálózaton keresztül is.
IKB – Időszaki Kiadványok Bibliográfiája
A Magyar Nemzeti Bibliográfia Időszaki Kiadványok Bibliográfiájának számítógépes változata. A tárgyidőszakban Magyarországon kiadott és kötelespéldányként beérkezett időszaki kiadványok bibliográfiai adatait tartalmazza 1986-tól. (Kb. 8.000 tétel)
Keresési lehetőségek: cím, közreadó, megjelenési hely, ETO-jelzet, szakcsoport jelzet
Az adatbázis kezelőrendszere: MikroISIS
KATAL

Az OSZK állományában lévő 1987-től megjelent külföldi könyvek számítógépes adatbázisa. (Kb. 10.000 tétel)
Keresési lehetőségek: név, cím, sorozatcím, ETO – jelzet, ISBN, kiadó, raktári jelzet
Az adatbázis kezelőrendszere: MikroISIS
NPA – Nemzeti Periodika Adatbázis
A magyarországi könyvtárakban megtalálható külföldi tudományos, műszaki és ismeretterjesztő periodikumok adatbázisa. Közel 25.000 cím bibliográfiai és tematikus adatait, valamint lelőhelyeit tartalmazza 1981-től.
Keresési lehetőségek: cím, ISSN, országkód, tárgyszó, szakcsoport. Az adatbázisban lehetőség van összetett keresésre is.
Az adatbázis az X.25-6s hálózaton keresztül érhető el.
NPAL
A külföldi periodikumokat bejelentő közel 1.000 könyvtár adatait nyilvántartó adatbázis.
Keresési lehetőségek: a könyvtár neve és kódja
Az adatbázis az X.25-ös hálózaton keresztül érhető el.
HUN (Hungarika Információ)
Megközelítően 300 külföldi magyar és idegen nyelvű, időszaki kiadvány magyar vonatkozású közleményeiről tartalmaz adatokat 1984 óta. (Kb. 15.000 tétel )
Keresési lehetőségek: tárgyszó, ETO, személy- és intézménynév, földrajzi név és kód, a közlemény nyelve. Az adatbázisban lehetőség van összetett keresésre is.
Az adatbázis az X.25-ös hálózaton keresztül érhető el.
HUNG (Hungarika Névkataszter)
1880 óta született, külföldön élt vagy élő magyar személyiségek adatait tartalmazó ISIS adatbázis. (Kb. 18.000 tétel )
Keresési lehetőségek: személynév, földrajzi név, szakterület, foglalkozás, tevékenységi kör, év.
Az adatbázis az X.25-6s hálózaton keresztül érhető el.
MANCI
Az OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár folyóiratcikk-adatbázisa. (Kb. 16.000 tétel) 1986 óta tartalmazza a magyar könyvtári szakirodalmat a teljességre törekedve, a külföldi folyóiratokról pedig széles körű válogatást ad.
Keresési lehetőség: tárgyszavak, szerzők neve, ill. egyéb kulcsszavak alapján.
Keresőnyelv: magyar.
Aktualizálás: negyedévente.

II. Külső forrásból származó adatbázisok
IIF adatbázisok
Az IIF – Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében szolgáltatott magyar és külföldi adatbázisok.
PRESSDOK
Az Országgyűlési Könyvtár CD-ROM-on kiadott sajtófigyelő szolgáltatásának kiegészítése 1992 júliusától, MikroISIS adatbázisban.
Keresési lehetőségek: a CD-ROM változatéval megegyezőek
Keresőnyelv: magyar
Aktualizálás: havonta
KARTOTÉK
Az Igazságügyi Minisztérium Jogi Informatikai Főosztálya által kifejlesztett számítógépes jogszabály-nyilvántartó rendszer. Az 1988. január 1. óta kibocsátott jogszabályok azonosító adatait, azok összes változatát és kapcsolatát tartalmazza.
Keresési lehetőség: címszó, jogszabály azonosító, jogszabály típusa és kibocsátója.
Keresőnyelv: magyar
Aktualizálás: havonta
MUTATÓ
A KARTOTÉK rendszer kiegészítése. A jogszabályok tárgyszó szerinti keresését teszi lehetővé.

III. CD-ROM adatbázisok

 

INFORMATION FINDER

A 22 kötetes amerikai World Book Encyclopedia adatbázisa, 17.000 szócikket és 1.700 táblát tartalmaz. Jelenleg az 1990-ben kiadott változat használható.
Keresési lehetőségek: kötött tárgyszavak, témakör, kulcsszó. Kereszthivatkozás segítségével azok a szócikkek is megtalálhatók, amelyekben a keresett fogalom szerepel. Az adatbázisban lehetőség van összetett keresésre is.
Keresőnyelv: angol
BOOKS IN PRINT PLUS
Az Egyesült Államokban 1987-től kereskedelmi forgalomban kapható könyvek bibliográfiai adatbázisa. A több mint 850.000 mű bibliográfiai adatai és árai mellett tartalmazza a kiadók neveit, címeit, telefon és fax számait.
Keresési lehetőségek: szerző, cím, kiadó, ISBN, ISSN, a Kongresszusi Könyvtár osztályozási jelzete és tárgyszava, kulcsszó, olvasótípus, a kiadás éve és nyelve, illusztráció, sorozati címek. Az adatbázisban lehetőség van összetett keresésre is.
Keresőnyelv: angol
Aktualizálás: kéthavonta
DEUTSCHE BIBLIOGRAPHIE
A német nemzeti bibliográfia több mint 600.000 dokumentumát tartalmazza 1986-tól.
Keresési lehetőségek: szerző, cím, sorozat, kiadó, a publikálás éve és helye, ISBN, ISSN, tárgyszó, osztályozási jelzet, bibliográfiai sorozat, dokumentumtípus, országkód. Az adatbázisban lehetőség van összetett keresésre is.
Keresőnyelv: német, angol, francia
ULRICH’S PLUS
A világ 197 országának kiadóitól származó több mint 140.000 időszaki kiadvány, sorozat, évkönyv adatait és azok árait tartalmazza 1986-tól. A kiadók nevei, címei, telefon és fax számai is megtalálhatók.
Keresési lehetőség: országkód, tizedes osztályozás, szerző, kulcsszó, kiadó, ISSN, tárgyszó, területi kód, a Kongresszusi Könyvtár osztályozási jelzete, cím, média-kód, ár, sorozatok, irányítószám. Az adatbázisban lehetőség van összetett keresésre is.
Keresőnyelv: angol
Aktualizálás: negyedévenként
LISA (Library and Information Science Abstracts)
60 ország több mint 350 könyvtár- és információtudományi időszaki kiadványainak cikkeiről, valamint a legfontosabb angol nyelvű konferenciák anyagáról tájékoztat, 119694611992-ig.
Keresőnyelv: angol
Elérhető az OSZK KMK Könyvtártudományi szakkönyvtár VIII. szinti olvasótermében is.
BIOGRAPHY INDEX
Életrajzi vonatkozásokat tartalmazó dokumentumok (könyvek, periodika, visszaemlékezések, naplók, levelek, interjúk, bibliográfiák) adatbázisa 1984-től.
Keresési lehetőségek: személynév, tárgyszó, cím, szervezeti név, források, tizedes osztályozás.
Keresőnyelv: angol
Aktualizálás: negyedévenként
MLA (Modern Language Association) INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY
Könyv, periodikum, konferenciaanyag, disszertáció, referensi művek bibliográfiai adatait tartalmazza az irodalomtudomány (filológia) és a néprajz témaköréből 1981-től.
Keresési lehetőségek: Tárgyszó, személynév, cím, testüteti név, tizedes osztályozás
KeresőnyeIv: angol
Aktualizálás: negyedévenként
PRESSDOK
Az Országgyűlési Könyvtár sajtófigyelő szolgáltatása 1989-tői 1992 júniusáig. Közel 150 magyar sajtótermék politikai, jogi és gazdasági témájú cikkeinek adatait tartalmazza. (Az tárgyidőszakot követően megjelent cikkek adatait tartalmazó adatbázist lásd a külső forrásból származó adatbázisok között.)
Keresési lehetőségek: forrás, szerző, cím, tárgyszó, témakód.
Keresőnyelv: magyar, német, angol
HUNDOK
Az Országgyűlési Könyvtár által előállított adatbázis több mint 50 külföldi napi- és hetilap Magyarországra vonatkozó cikkeit tartalmazza 1991-től 1992 júniusáig.
Keresési lehetőségek: forrás, szerző, cím, tárgyszó, témakód.
Az adatbázisokkal kapcsolatos további felvilágosításért kérjük, forduljon az Olvasószolgálati és Tájékoztató Főosztályhoz vagy a Számítógépes Információs csoporthoz.
Telefon: 175 – 8012, 175 – 7533/630
Fax: 175-6991
Elektronikus Pf.: 3604

 

Kategória: 1993. 2. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!