1993. 4. szám kategória bejegyzései

Abstracts

The first treatise on library science is 100 years old: Károly Kudora’s legacy. SOMKUTI Gabriella In the second half of the 19th century the housekeeping functions of public and private libraries in Hungary were highly influenced by foreign library science … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Das erste bibliothekswissenschaftliche Handbuch wurde vor 100 Jahren geschrieben: das Erbe von Károly Kudora. SOMKUTI Gabriella In der zweiten Hälfte des 19. Jh. war die Arbeit in den ungarischen öffentlichen und Privatbibliotheken durch die ausländische bibliothekarische Literatur sehr beeinflusst. Die … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Száz éves az első magyar könyvtári munka, Kudora Károly könyvtártana

“A könyvtárnok hivatása egyike a legmagasztosabbaknak.” (Kudora Károly) A magyarországi könyvtári kultúra fejlődése jóval megelőzte a könyvtári szakirodalom hazai megjelenését. A külföldi szakirodalomról és könyvtári gyakorlatról már ezt megelőzően tájékozottak voltak itthon is, a nagyobb köz- és magánkönyvtárakat külföldi minták … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Nemzetiségi* bibliográfia és dokumentáció hazánkban a kezdetektől napjainkig

* A terminológiai bonyodalmakat is számításba véve, úgy véljük, hogy az egyszerűség kedvéért a továbbiakban joggal használjuk a “nemzetiségi” jelzőt a “nemzeti kisebbségi” jelző, a ,nemzetiség” főnevet a “nemzeti kisebbség” főnév helyett is. Az ún. etnikai kisebbségekre vonatkozó bibliográfiai és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

“Információs szakemberek Magyarország számára a TEMPUS segítségével Európába”

A fenti cím volt a jelmondata annak a nyilvános szimpóziumnak, amelyet az ELTE Bölcsészettudományi Karának Könyvtártudományi-informatikai Tanszéke és Tanárképző Főiskolai Karának Könyvtári Tanszéke külföldi (németországi és hollandiai) TEMPUS-partnereivel, a hannoveri szakfőiskola könyvtárügyi, informatikai és dokumentációs szakrészlegével (Fachhochschule Hannover, Fachbereich Bibliothekswesen, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Szex a könyvtárban

Eszenyi Miklós írása valószinűleg megszólalásra ösztönöz majd néhány olvasót. Az első hozzászólás közvetlen munkatársunktól, Kövendi Dénestől érkezett, de állásfoglalást kértünk az IFLA UAP irodájától is a kérdés általános vonatkozásait illetően. Hogy ez a téma a külföldi könyvtári gyakorlatban is nehézségeket … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Parttalan szex a könyvtárban?

Mielőtt Eszenyi Miklós írásával kapcsolatos aggályaimat kifejteném, hadd mentegetőzzem: nem tartom magam különösebben prűdnek. Az Eötvös Kollégiumban nevelkedtem (még a kezdő háborús évek “békebeli” Kollégiumában); ott nemcsak a trágárság tartozott hozzá a mindennapi nyelvhasználathoz, hanem a valamilyen dallamra húzott pajzán … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Nemzetközi kitekintés és össze hasonlítás a könyvtárakat érintő jogi szabályozásokról. Szemle

Az új könyvtári törvény előkészítésének egyik fontos előfeltétele, hogy a törvénnyel kapcsolatos állásfoglalásokat előzze meg egy részletes, a külföldi tapasztalatokat számbavevő elemzés. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium könyvtári osztálya számára Skaliczki Judit készített összefoglalást a fejlett könyvtárügyet képviselő országok könyvtári … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!

Távoktatás, nyitott és rugalmas tanulás a könyvtári-információs pályán.

Szemle A távoktatás könyvtári-informatikai alkalmazásáról 1989-ben jelent meg magyar szemle (Bobokné, 1989), mely a Journal of Education for Library and Information Science 1987. 4. száma alapján készült, a távoktatás kialakulásával, fejlődésével, definícióival, személyi, tárgyi, technikai összetevőivel foglalkozott, és néhány konkrét … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 4. szám | Szóljon hozzá most!