1993. 2. szám kategória bejegyzései

Abstracts

The environment of the librarian. SZENTE Ferenc Personal, philosophical confessions about the global problems facing mankind, which can be solved by joint thinking and by changing our attitude. The importance of knowledge will increase; the professional, devoted librarian will play … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Inhaltsangaben

Die Umwelt des Bibliothekars. SZENTE Ferenc Persönliche, philosophische Aussage zu den globalen Problemen, die vor der Menschheit stehen, die durch gemeinsames Denken und die Veränderung unseres Verhaltens gelöst werden können. Die Wichtigkeit des Wissens wird wachsen; der professionelle, berufsfreudige Bibliothekar … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A világ, amelyben könyvtáros vagy

A könyvtáros politizálása: a szolgálat, a kételkedés és a remény segítése. A könyvtáros – még a nagy forgalmú könyvtárakban is – átfogható méretű használói kör, közösség lelki-szellemi állapotának tudója, gondozója. Ebbéli helyzetében és szerepkörében lehet erősítő és mérsékelő, ezáltal kiegyenlítő, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1992. évi munkája

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1992. évi munkájának áttekintése az osztályok beszámoló jelentéséhez igazodva, az alapfunkciók szerint foglalja össze a KMK tevékenységét. Koordinációs munka A KMK koordinációs munkájának három legfontosabb területe: a Könyvtári és Informatikai Kamara titkársági feladatainak ellátása, a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Széchényi Könyvtár olvasószolgálati és tájékoztató főosztályán hozzáférhető számítógépes adatbázisok

A szerzők köszönetet mondanak Berke Barnabásné és Ottovay László főosztályvezetőknek értékes tanácsaikért és észrevételeikért. I. Az OSZK-ban épülő adatbázisok ONLINE OLVASÓI KATALÓGUS A NEKTÁR (Nemzeti Könyvtár Átfogó Információs Rendszere) DOBIS/LIBIS rendszerű számítógépes adatbázisa az OSZK törzsgyűjteményébe 1991 novemberétől kötelespéldányként beérkezett … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az alapítványi intézmény története

Nemzetközi történelmi előzmények Az alapítvány jogintézményének gyökerei a római korba nyúlnak vissza: a római jog klasszikus időszakában közjogi formában jöttek létre az első alapítványok. A római jog elméletéből hiányzik a jogi személy fogalom, e konstrukcióval a jog a gyakorlati szabályozás … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár története

Az írás a KMK továbbképző tanfolyamára készült dolgozat cikkesített változata. A mezőgazdasági szakkönyvtárak bizonyára megérezték a hiányát a hosszú hónapok óta szünetelő Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Könyvtárosok Tájékoztatója c. folyóiratnak. Keveset lehetett tudni mostanában az Országos Mezőgazdasági Könyvtárról is. Ezért úgy … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Füstbe ment tervek, avagy a vállalati évek valósága egy országos szakkönyvtár életében

Nehéz elfogultság nélkül írni egy országos gyűjtemény sorsának alakulásáról, különösen akkor, ha a tények közlője egyben személyes résztvevője is a nem mindig pozitívan alakuló évek eseményeinek. Megkönnyíti a közlést viszont az a szándék, amely igyekszik bebizonyítani a szakmai köröknek a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Kerekasztal-konferencia Magyarországon

Együttműködés az amerikai és a közép-kelet-európai mezőgazdasági könyvtárak között Az elmúlt évek jelentős politikai változásai a közép-kelet-európai térségben együtt jártak az élet egyéb területeinek változásaival, s lehetővé tették a közművelődési ágazaton belül a könyvtárak kiszélesedő kapcsolatteremtését is. Számos kezdeményezés indult … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Agrárkönyvtári hálózat – egy tagkönyvtár szemszögéből nézve

Az agrárkönyvtári hálózat tulajdonképpen a 60-as évek elején erősödött meg számottevően, együttműködését az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ koordinálta. Bár mostanában nem divat hálózatról beszélni, ez a hálózat akkoriban valóban jól működött, az agrárfelsőoktatási könyvtárak tekintetében pedig mind a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Az információellátás időszerűsége és a szolgáltatások iránti igény agrár szakemberek körében

A tanulmány a Gesellschaft für Bibliothekswesen und Dokumentation des Landesbaues wolfenbütteli értekezletén, 1992. március 26-án elhangzott előadás alapján készült. A közelmúlt politikai változásainak hatása az agrárágazatban is érződött: a mezőgazdaság piacorientáltabbá vált, a jobb exportpozíciók elérése érdekében előtérbe került a … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

Egyházi iskolák, könyvtárak: múlt, jelen és jövő

Mottó: “Kétségbeejtő helyzetek nincsenek, csak kétségbeeső emberek vannak” Prológus Múlt év végén jelent meg újra, változó, bővülő formában a Művelődési Minisztérium “Egyházak Magyarországon, 1992″1 c. kiadványa, amely többek között a magyarországi egyházak, szerzetesrendek, egyházi iskolák név- és címjegyzékét is közli. … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A mezőgazdasági könyvtárügy és dokumentáció problémái, valamint a könyvtári szövetségek feladatai Németországban

Az előadást, amely az MKE Mezőgazdasági Szekciójának mosonmagyaróvári szakmai rendezvényén hangzott el 1992. június 18-án, Gulácsiné Pápay Erika tömörítette. Önök két téma előadására kértek fel: “A német könyvtárügy és dokumentáció problémái” és a “Könyvtári szövetségek és társaságok felépítése és feladata … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!

A francia könyvtári rendszer

A szerző Il sistema bibliotecario francese (Accademie e Biblioteche d’Italia. 43.(1.) 1992. Marz. 42-63.p.), valamint a Dossier Bibliotheque de France (Boll. AIB, 32. (3.) 1992. 293-312.p.) írásai alapján Mohor Jenő összeállítása. A nemzetközi szakirodalom a nyolcvanas évek elején és végén … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: 1993. 2. szám | Szóljon hozzá most!